Posts Tagged Ss

Bảng giá thiết bị Detcon dành cho hóa dầu

Model-700-Gas-Detection-Sensors

Model-700-Gas-Detection-Sensors

  • Model FP-700 Detcon :

Order Guide :
PN : 967-525520-100 : FP-700 Sensor Assembly (no junction box)
PN : 967-521520-100 : FP-700 Sensor Assembly with Aluminum Junction Box
PN : 967-524520-100 : FP-700 Sensor Assembly with 316 SS Junction Box

  • Model TP-700 Detcon :

Order Guide :
PN : 967-015520-100 : TP-700 Sensor Assembly (no junction box)
PN : 967-011520-100 : TP-700 Sensor Assembly with Aluminum Junction Box
PN : 967-014520-100 : TP-700 Sensor Assembly with 316 SS Junction Box

No Description Note
1 DETCON FP-700 Catalytic Combustible Gas
P/N: 927-525500-100
Detcon
2 DETCON TP-700 Solid State MOS H2S
P/N: 927-015500-100
Detcon
3 DETCON Combustible Gas plug-in sensor for FP-700.
P/N: 370-201600-700
Detcon
4 DETCON Solid State MOS H2S plug-in sensor for TP-700
P/N: 370-010000-700
Detcon

, , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?