Posts Tagged Span

Bảng giá các thiết bị đo rung của ABB-EU

Abb vietnam

Abb vietnam

TT Tên thiết bị Quy cách,đặc tính kỹ thuật Hãng SX
1 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại Profibus Type:265GS CJP8B2. S/N:265GS 6506056546. PED:10.2 – 32VDC.
-60 đến 60mbar. Min.Span:2mbar.
Eing/adj:0 đến 60mbar.
ABB-EU
2 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Transmister 265GS profibus 265GS6502014287, 265GSCJP8B2B2 ABB-EU
3 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại HART Transmitter 265GS-HART. Type:265GS CJP8J2B2.
4 đến 20mA.
ABB-EU
4 Tụ bù hạ thế trạm điện SS04 và SS05 Type:  1TGR430000R;
UN 435V; QN: 28KVAR; Temp:-KI:-25/D;
EN 60831; Ui:4/15;
Art:-Nr: X 500439;
FN 50Hz.
ABB-EU
5 Đầu lấy mẫu cho phân tích khí đầu lò Part No: 730674 ABB-EU
6 Cảm biến nhiệt độ Part No: 873019 ABB-EU
7 Pin cho CPU AC 800M SAFT LS 14250 , 3.6V
( size 1/2 AA)
ABB-EU
8 Aptomat Aptomat  S282 K6A + tiếp điểm phụ 1NO ABB-EU
9 Aptomat 1pha  S282K6, ABB ABB-EU
10 Aptomat 3 pha MO325 Ie 9A ABB-EU
11 Aptomat Aptomat MO325; 25A; 690V ABB-EU
12 Rơ le trung gian Uđk:220VAC, I=16A,1NO,1NC ABB-EU

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá các thiết bị đo rung của ABB-EU

Abb vietnam

Abb vietnam

TT Tên thiết bị Quy cách,đặc tính kỹ thuật Hãng SX
1 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại Profibus Type:265GS CJP8B2. S/N:265GS 6506056546. PED:10.2 – 32VDC.
-60 đến 60mbar. Min.Span:2mbar.
Eing/adj:0 đến 60mbar.
ABB-EU
2 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Transmister 265GS profibus 265GS6502014287, 265GSCJP8B2B2 ABB-EU
3 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại HART Transmitter 265GS-HART. Type:265GS CJP8J2B2.
4 đến 20mA.
ABB-EU
4 Tụ bù hạ thế trạm điện SS04 và SS05 Type:  1TGR430000R;
UN 435V; QN: 28KVAR; Temp:-KI:-25/D;
EN 60831; Ui:4/15;
Art:-Nr: X 500439;
FN 50Hz.
ABB-EU
5 Đầu lấy mẫu cho phân tích khí đầu lò Part No: 730674 ABB-EU
6 Cảm biến nhiệt độ Part No: 873019 ABB-EU
7 Pin cho CPU AC 800M SAFT LS 14250 , 3.6V
( size 1/2 AA)
ABB-EU
8 Aptomat Aptomat  S282 K6A + tiếp điểm phụ 1NO ABB-EU
9 Aptomat 1pha  S282K6, ABB ABB-EU
10 Aptomat 3 pha MO325 Ie 9A ABB-EU
11 Aptomat Aptomat MO325; 25A; 690V ABB-EU
12 Rơ le trung gian Uđk:220VAC, I=16A,1NO,1NC ABB-EU

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bang giá Schmersal – Aufzugstechnik – Aufzug-Positionssystem USP

USP 1156545 Set USP-30-M24BS
USP 1178400 Set USP-30M24BS/8
USP 1161714 Set USP-30-M25GD
USP 1186674 Set USP-30-M24GS
USP 1178037 Set USP-30-CAN OPEN
USP 1185063 Set USP-30-CAN OPEN-2539
USP 1158928 Set USP-100-M24BS
USP 1178573 Set USP-100M24BS/8
USP 1161715 Set USP-100-M25GD
USP 1178038 SET USP-100-CAN OPEN
UDS 1182090 SET UDS/USB
UDS 1182091 SET UDS/232
Zubehör 1159354 USP-PI, Parallel Interface, deutsch / engl. / franz.
Zubehör 1171444 USP-PI-2435, engl. / span. / ital.
Zubehör 1177688 USP-PI-2473, engl. / port. / span.
Zubehör 1185242 USP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE
Zubehör 1174371 Netzgerät, stab., für USP-KWS/-PI, 24VDC 1,3A
Zubehör 1172083 USP-SI RS232 auf RS485, Adapter
Zubehör 1191366 USB-SERIEL Adapter Seriell zu USP
Zubehör 1159255 Signaldraht kpl. 20m
Zubehör 1148412 Anschlussleitung M12 x 1 für Sender, 5m
Zubehör 1159917 Lerntaster, beleuchtet, mit Leitung
USP Empfängerleitungen 1186605 USP Empfängerkabel Böhnke + Partner
USP Empfängerleitungen 1186606 USP Empfängerkabel Kollmorgen
USP Empfängerleitungen 1186607 USP Empfängerkabel NEW FST1
USP Empfängerleitungen 1188486 USP Empfängerkabel NEW FST2
USP Empfängerleitungen 1186611 USP Empfängerkabel Standard
USP Empfängerleitungen 1186608 USP Empfängerkabel Standard IP 65
USP Empfängerleitungen 1186609 USP Empfängerkabel Standard IP 65 UL
UPS Signaldraht 1159253 Signaldraht kpl. 10m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159254 Signaldraht kpl. 15m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159255 Signaldraht kpl. 20m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159256 Signaldraht kpl. 25m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159257 Signaldraht kpl. 30m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159258 Signaldraht kpl. 35m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159259 Signaldraht kpl. 40m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159260 Signaldraht kpl. 45m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159261 Signaldraht kpl. 50m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159262 Signaldraht kpl. 55m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159263 Signaldraht kpl. 60m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159264 Signaldraht kpl. 65m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159265 Signaldraht kpl. 70m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159266 Signaldraht kpl. 75m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159267 Signaldraht kpl. 80m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159268 Signaldraht kpl. 85m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159269 Signaldraht kpl. 90m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159270 Signaldraht kpl. 95m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159271 Signaldraht kpl. 100m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159273 Signaldraht kpl. 110m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159275 Signaldraht kpl. 120m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159277 Signaldraht kpl. 130m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159279 Signaldraht kpl. 140m auf Rolle abgelängt

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bang giá Schmersal – Aufzugstechnik – Aufzug-Positionssystem USP

USP 1156545 Set USP-30-M24BS
USP 1178400 Set USP-30M24BS/8
USP 1161714 Set USP-30-M25GD
USP 1186674 Set USP-30-M24GS
USP 1178037 Set USP-30-CAN OPEN
USP 1185063 Set USP-30-CAN OPEN-2539
USP 1158928 Set USP-100-M24BS
USP 1178573 Set USP-100M24BS/8
USP 1161715 Set USP-100-M25GD
USP 1178038 SET USP-100-CAN OPEN
UDS 1182090 SET UDS/USB
UDS 1182091 SET UDS/232
Zubehör 1159354 USP-PI, Parallel Interface, deutsch / engl. / franz.
Zubehör 1171444 USP-PI-2435, engl. / span. / ital.
Zubehör 1177688 USP-PI-2473, engl. / port. / span.
Zubehör 1185242 USP-PI-2541 PARALLEL-INTERFACE
Zubehör 1174371 Netzgerät, stab., für USP-KWS/-PI, 24VDC 1,3A
Zubehör 1172083 USP-SI RS232 auf RS485, Adapter
Zubehör 1191366 USB-SERIEL Adapter Seriell zu USP
Zubehör 1159255 Signaldraht kpl. 20m
Zubehör 1148412 Anschlussleitung M12 x 1 für Sender, 5m
Zubehör 1159917 Lerntaster, beleuchtet, mit Leitung
USP Empfängerleitungen 1186605 USP Empfängerkabel Böhnke + Partner
USP Empfängerleitungen 1186606 USP Empfängerkabel Kollmorgen
USP Empfängerleitungen 1186607 USP Empfängerkabel NEW FST1
USP Empfängerleitungen 1188486 USP Empfängerkabel NEW FST2
USP Empfängerleitungen 1186611 USP Empfängerkabel Standard
USP Empfängerleitungen 1186608 USP Empfängerkabel Standard IP 65
USP Empfängerleitungen 1186609 USP Empfängerkabel Standard IP 65 UL
UPS Signaldraht 1159253 Signaldraht kpl. 10m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159254 Signaldraht kpl. 15m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159255 Signaldraht kpl. 20m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159256 Signaldraht kpl. 25m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159257 Signaldraht kpl. 30m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159258 Signaldraht kpl. 35m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159259 Signaldraht kpl. 40m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159260 Signaldraht kpl. 45m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159261 Signaldraht kpl. 50m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159262 Signaldraht kpl. 55m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159263 Signaldraht kpl. 60m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159264 Signaldraht kpl. 65m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159265 Signaldraht kpl. 70m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159266 Signaldraht kpl. 75m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159267 Signaldraht kpl. 80m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159268 Signaldraht kpl. 85m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159269 Signaldraht kpl. 90m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159270 Signaldraht kpl. 95m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159271 Signaldraht kpl. 100m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159273 Signaldraht kpl. 110m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159275 Signaldraht kpl. 120m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159277 Signaldraht kpl. 130m auf Rolle abgelängt
UPS Signaldraht 1159279 Signaldraht kpl. 140m auf Rolle abgelängt

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?