Posts Tagged Samson Viet Nam

Thiết bị Samson

SAMSON là nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới về các thiết bị:

– Các thiết bị tự chỉnh (Self-Operated regulator) bao gồm các loại thiết bị tự chỉnh áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, độ chênh áp, nồi hơi, bẫy hơi và các loại lọc (strainer)

Xin vui lòng click tại đây để biết thêm chi tiết: Thông tin chi tiết

– Các loại van: van điều khiển

3241 Globe Control Valve

Xin vui lòng click tại đây để biết thêm chi tiết: Thông tin chi tiết

– Positioners, công tắc giới hạn (limit switches) và các phụ kiện:

Xin vui lòng click tại đây để biết thêm chi tiết: Thông tin chi tiết

– Thiết bị đo lường và điều khiển:

+ Bộ điều khiểnđiện tử và khí nén

+ Các transmitter và các thiết bị đi kèm

+ Thiết bị đo và điều khiển độ chênh áp, lưu lượng và mức chất lỏng…

Xin vui lòng click tại đây để biết thêm chi tiết: Thông tin chi tiết

– Hệ thống Trovis 6600 tự động

 

 

Modules and Software

– Các van điều khiển cho hệ thống HAVC

Thiết bị chấp hành khí nén và điện

Van điều khiển

Các van điều khiển với Jet pump lên tới PN25 và+220 °C

Kết hợp các van điều khiển với Jet pump lên tới PN40 và+150 °C

 

 

, , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiết bị Samson

SAMSON là nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới về các thiết bị:

– Các thiết bị tự chỉnh (Self-Operated regulator) bao gồm các loại thiết bị tự chỉnh áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, độ chênh áp, nồi hơi, bẫy hơi và các loại lọc (strainer)

Xin vui lòng click tại đây để biết thêm chi tiết: Thông tin chi tiết

– Các loại van: van điều khiển

3241 Globe Control Valve

Xin vui lòng click tại đây để biết thêm chi tiết: Thông tin chi tiết

– Positioners, công tắc giới hạn (limit switches) và các phụ kiện:

Xin vui lòng click tại đây để biết thêm chi tiết: Thông tin chi tiết

– Thiết bị đo lường và điều khiển:

+ Bộ điều khiểnđiện tử và khí nén

+ Các transmitter và các thiết bị đi kèm

+ Thiết bị đo và điều khiển độ chênh áp, lưu lượng và mức chất lỏng…

Xin vui lòng click tại đây để biết thêm chi tiết: Thông tin chi tiết

– Hệ thống Trovis 6600 tự động

 

 

Modules and Software

– Các van điều khiển cho hệ thống HAVC

Thiết bị chấp hành khí nén và điện

Van điều khiển

Các van điều khiển với Jet pump lên tới PN25 và+220 °C

Kết hợp các van điều khiển với Jet pump lên tới PN40 và+150 °C

 

 

, , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?