Posts Tagged Msk

Encoder Sumtak

Sumtak LMA-60B-S185YA

Sumtak LMA-60B-S185YA

Encoder
Model : LMA-60B-S185YA
Source: DC 12V 150 mA
No: 0308-0230 600P/R

, , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?