Posts Tagged Mscc

Atech 13-02-2012

IAI   ACON-C-20I-NP-2-0
Swagelok   SS-600-2-6ST
Swagelok   SS-600-9
Swagelok   SS-810-3
Swagelok   SS-810-2-8PR
Swagelok   SS-600-3
Swagelok   SS-T6-S-049-20
Swagelok   SS-T8-S-065-20
Swagelok   SS-400-C
Swagelok   SS-600-C
Swagelok   SS-810-C
Swagelok   SS-400-P
Swagelok   SS-600-P
Swagelok   SS-810-P
Swagelok   SS-QC4-D1-400
Swagelok   SS-QC6-D1-600
Swagelok   SS-600-11-6
Swagelok   SS-810-11-8
Swagelok   SS-1210-11-12
Swagelok   MS-HTB-6T
Swagelok   MS-HTB-8
Swagelok   MS-TC-308
Astrodyne origin: china MSCC-0102
Danfoss   VLT2840PT4B20STR0DBF10A00C1
Danfoss   VLT2881PT4B20STR0DBF00A00C1
SIEMENS Made in Germany 6FX2001-5QP24
SIEMENS Made in Germany 6FX2001-5QP24
SIEMENS Made in Germany 6ES7 414-4HM14-0AB0
Festo   Code: DNC-40-125
correct: DNC-40-125-PPV-A(163342)
CKD   BSA2-006C-F2V-D
CKD   M0H
CKD   NCK-00-03
CKD   NCK-00-07
CKD   SRL3-LB-16B-200-M0H-D-A
Oriental origin: Japan AXU590C-GU
Oriental 5GU75KB
Danotherm   GRF 15/76 XXR
Baumer   Item no:  314731
ITD 41 A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30
IP54 50
Incremental Encoder Optical
– Incremental Encoder with Hollow Shaft
– Pulse/rev: 2000
– Logic level: HTL
– UB = +8…+30 VDC
– Outputs: A, B
– Socket, radial
– Hole Dia 30 mm
Orion Pump KRX5-P-V-03
origin: Japan
NEGELE   NCS-11/PNP
ALLEN BRADLEY origin: USA 100-DS1-11
ALLEN BRADLEY 100-DS2-11
ALLEN BRADLEY 100-DS1-20
ALLEN BRADLEY 100-D180D11
ALLEN BRADLEY 100-DMD02
ALLEN BRADLEY 100-DC-180
YASKAWA   Card cho bien tan HB4A0024 7.5KW
RADIALL   N (F) – SMA (F)
RADIALL   N (F) – SMA (M)
RADIALL   N (F) – BNC (F)
RADIALL   N (F) – BNC (M)
RADIALL   N (F) – BNC (M)
RADIALL   N (F) – TNC (F)
RADIALL   N (F) – TNC (M)
RADIALL   N(F) – UHF (M)
RADIALL   N(M) – UHF (F)
RADIALL   N (F) – 7/16 (F)
RADIALL   N (F) – 7/16 (M)
RADIALL   N (M) – 7/16 (M)
RADIALL   N (M) – SMA (F)
RADIALL   N (F) – N(M) – N(F)
RADIALL   N (F) – N(F) – N(F)
RADIALL   N18 (F) – SMA 3.5 (F)
RADIALL   N18 (F) – SMA 3.5 (M)
RADIALL   N18 (M) – SMA 3.5 (F)
RADIALL   SMA (F) – BNC (M)
RADIALL   SMA (F) – MCX (F)
RADIALL   SMA (F) – MCX (M)
RADIALL   SMA (F) – MMCX (M)
RADIALL   SMA (F) – TNC (F)
RADIALL   SMA (F) – TNC (M)
RADIALL   SMA (F) – SMA (F)
RADIALL   SMA (F) – SMA (M) – SMA (F)
RADIALL   SMA 2.4 (F) – SMA 2.9 (M)
RADIALL   R302 000 000 W
RADIALL   R302 205 000 W
RADIALL   R302 155 001W
RADIALL   R302 255 002W
RADIALL   R302 205 002W
RADIALL   R302 255 000W
RADIALL   R302 255 001W
RADIALL   R302 205 003W
RADIALL   R302 303 001
RADIALL   R302 303 000
RADIALL   R302 153 000
RADIALL   R302 153 001
RADIALL   R302 309 000
RADIALL   R302 159 000
RADIALL   R191722000
RADIALL   R191723000
RADIALL   R191203007
RADIALL   R191201007
RADIALL   R191399030
RADIALL   R191398020 W
RADIALL   R191387000
RADIALL   R191388000
RADIALL   R191366091
RADIALL   R191366071 W
RADIALL   R191904000
RADIALL   R191905000

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?