Posts Tagged Motor Sew KA37/T DT90S4/BMG

Motor Sew KA37/T DT90S4/BMG

Motor Sew KA37/T DT90S4/BMG

Motor Sew KA37/T DT90S4/BMG

Động cơ có hộp giảm tốc bánh răng hình nón

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Type: KA37/T DT90S4/BMG

– Hệ số chuyển đổi danh định: iN = 17,15

– n1 = 1400 vòng/phút, n2 = 82 vòng/phút

– Hệ số khai thác: FB = 1,40

– Công suất động cơ: 1,1 kW, 230/400 V, 50 Hz

Trọng lượng: 35 kg

, , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?