Posts Tagged EN

Bảng giá các thiết bị đo rung của ABB-EU

Abb vietnam

Abb vietnam

TT Tên thiết bị Quy cách,đặc tính kỹ thuật Hãng SX
1 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại Profibus Type:265GS CJP8B2. S/N:265GS 6506056546. PED:10.2 – 32VDC.
-60 đến 60mbar. Min.Span:2mbar.
Eing/adj:0 đến 60mbar.
ABB-EU
2 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Transmister 265GS profibus 265GS6502014287, 265GSCJP8B2B2 ABB-EU
3 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại HART Transmitter 265GS-HART. Type:265GS CJP8J2B2.
4 đến 20mA.
ABB-EU
4 Tụ bù hạ thế trạm điện SS04 và SS05 Type:  1TGR430000R;
UN 435V; QN: 28KVAR; Temp:-KI:-25/D;
EN 60831; Ui:4/15;
Art:-Nr: X 500439;
FN 50Hz.
ABB-EU
5 Đầu lấy mẫu cho phân tích khí đầu lò Part No: 730674 ABB-EU
6 Cảm biến nhiệt độ Part No: 873019 ABB-EU
7 Pin cho CPU AC 800M SAFT LS 14250 , 3.6V
( size 1/2 AA)
ABB-EU
8 Aptomat Aptomat  S282 K6A + tiếp điểm phụ 1NO ABB-EU
9 Aptomat 1pha  S282K6, ABB ABB-EU
10 Aptomat 3 pha MO325 Ie 9A ABB-EU
11 Aptomat Aptomat MO325; 25A; 690V ABB-EU
12 Rơ le trung gian Uđk:220VAC, I=16A,1NO,1NC ABB-EU

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá các thiết bị đo rung của ABB-EU

Abb vietnam

Abb vietnam

TT Tên thiết bị Quy cách,đặc tính kỹ thuật Hãng SX
1 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại Profibus Type:265GS CJP8B2. S/N:265GS 6506056546. PED:10.2 – 32VDC.
-60 đến 60mbar. Min.Span:2mbar.
Eing/adj:0 đến 60mbar.
ABB-EU
2 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Transmister 265GS profibus 265GS6502014287, 265GSCJP8B2B2 ABB-EU
3 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại HART Transmitter 265GS-HART. Type:265GS CJP8J2B2.
4 đến 20mA.
ABB-EU
4 Tụ bù hạ thế trạm điện SS04 và SS05 Type:  1TGR430000R;
UN 435V; QN: 28KVAR; Temp:-KI:-25/D;
EN 60831; Ui:4/15;
Art:-Nr: X 500439;
FN 50Hz.
ABB-EU
5 Đầu lấy mẫu cho phân tích khí đầu lò Part No: 730674 ABB-EU
6 Cảm biến nhiệt độ Part No: 873019 ABB-EU
7 Pin cho CPU AC 800M SAFT LS 14250 , 3.6V
( size 1/2 AA)
ABB-EU
8 Aptomat Aptomat  S282 K6A + tiếp điểm phụ 1NO ABB-EU
9 Aptomat 1pha  S282K6, ABB ABB-EU
10 Aptomat 3 pha MO325 Ie 9A ABB-EU
11 Aptomat Aptomat MO325; 25A; 690V ABB-EU
12 Rơ le trung gian Uđk:220VAC, I=16A,1NO,1NC ABB-EU

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Universal control transformer to SBA 85043280

 Universal control transformer to SBA 85043280
Universal control transformer to
EN 61558-2-2/2-4
Article-no. 169-0060
Commodity code 85043280
Input voltage 200/…/550V
Output voltage 2x 115V
Output range 2500VA

, , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Universal control transformer to SBA 85043280

 Universal control transformer to SBA 85043280
Universal control transformer to
EN 61558-2-2/2-4
Article-no. 169-0060
Commodity code 85043280
Input voltage 200/…/550V
Output voltage 2x 115V
Output range 2500VA

, , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pilz – PMDsrange

350001 AFZ A 1 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350002 AFZ W 1 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350006 AFZ A 3 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350007 AFZ W 3 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350011 AFZ A 10 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350012 AFZ W 10 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350016 AFZ A 30 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350017 AFZ W 30 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350021 AFZ A 100 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350022 AFZ W 100 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350026 AFZ A 300 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350027 AFZ W 300 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350031 AFZ A 1000 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350038 AFZ A 60 min PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350039 AFZ A 180 min PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
407710 S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408030 APN 110VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408050 APN 230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408090 APN 24VWS/GS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484101 P1E-2NK/UH230/110V/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484102 P1E-2NK/UH230/110V/15-100KO_2U M.ANZEIGE PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484106 P1E-2NK/UH24/42V/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484108 P1E-2NK/UH240/110VWS/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484112 P1E-2NK/UH400/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
486857 P1PN/3X440VWS 50HZ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489005 P1WM/A20/R3/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489010 P1WM/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489012 P1WM/A20/R3/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489015 P1WM/A20/R3/3X440VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489020 P1WM/A20/R3/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489025 P1WM/A20/R3/3X550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489030 P1WM/A20/R30/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489035 P1WM/A20/R30/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489040 P1WM/A20/R30/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489045 P1WM/A20/R30/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489103 P1WU/A20/R3/3X110VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489105 P1WU/A20/R3/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489110 P1WU/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489113 P1WU/H/A20R3/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489117 P1WU/A20/R3/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489120 P1WU/A20/R3/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489132 P1WU/A20/R30/3X230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489135 P1WU/A20/R30/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489140 P1WU/A20/R30/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489145 P1WU/A20/R30/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489225 P1WM/1A/A20/R30/3X550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489230 P1WM/1A/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489235 P1WM/1A/A20/R30/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489250 P1WM/1A/A20/R3/3X500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489294 P1WM/1A/A20/R3/3X415 VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489330 P1WU/1A/A20/R3/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489335 P1WU/1A/A20/R3/3X500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489515 P1W/A20/R3/3X110VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489520 P1W/A20/R3/3X230VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489525 P1W/A20/R3/3X400VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489530 P1W/A20/R3/3X415VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489533 P1W/A20/R3/3X440VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489540 P1W/A20/R3/3X500VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489545 P1W/A20/R3/3X550VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489605 P1W/A20/R30/3X42VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489620 P1W/A20/R30/3X230VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489625 P1W/A20/R30/3X400VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489630 P1W/A20/R30/3X415VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489633 P1W/A20/R30/3X440VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489640 P1W/A20/R30/3X500VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489720 P1W/A20/R3/3X230VAC/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489725 P1W/A20/R3/3X400VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489730 P1W/A20/R3/3X415VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489740 P1W/A20/R3/3X500VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489825 P1W/A20/R30/3X400VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489845 P1W/A20/R30/3X500VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489848 P1W03V/5A/US400/UB400/20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489849 P1W03/5A/US400/UB400/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489850 P1W03/5A/US230/UB400/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489851 P1W03/5A/US230/UB400/4-20MA+10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489853 P1W03/5A/US230/UB230/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489855 P1W03/5A/US240/UB240/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489860 P1W03/5A/US240/UB415/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489861 P1W03/5A/US110/UB415/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489863 P1W03/1A/US115/UB230/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489865 P1W03/1A/US230/UB500/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489866 P1W03/5A/US230/UB500/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489868 P1W03/1A/US230/UB400/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489900 P1W4/5A/US230/UB400/20MA/+-10V PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490050 P1WP/1A/230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490060 P1WP/1A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490063 P1WP3/1A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490068 P1WP3/1A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490080 P1WP/1A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490081 P1WP/1A/500VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490083 P1WP3/1A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490150 P1WP/5A/230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490153 P1WP3/5A/230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490160 P1WP/5A/400 VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490161 P1WP/5A/400VWS/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490163 P1WP3/5A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490164 P1WP3/3 5A 400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490165 P1WP/5A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490168 P1WP3/5A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490170 P1WP/5A/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490175 P1WP/5A/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490180 P1WP/5A/500 VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490183 P1WP3/5A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490184 P1WP/5A/500VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490185 P1WP/5A/550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490200 P1K/24VWS RI 6,3KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490210 P1K/42VWS RI 6.3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490230 P1K/110VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490250 P1K/230VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490251 P1K/230VWS RI 250KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490255 P1K/240VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490300 P1K/24VWS/FFB RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490338 P1K-FFB/10KO ANALOG/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490339 P1K-FFB/10KO ANALOG/230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490350 P1K/230VWS/FFB RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495465 P1WPF/5A/US110VAC/UB415VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495473 P1WPF/5A/US110VAC/UB440VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495480 P1WPF/5A/US110VAC/VB500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495850 P1WPF/5A/US230VAC/UB230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495860 P1WPF/5A/US230VAC/UB400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495863 P1WPF/1A/US230VAC/UB400V/4-20M PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495865 P1WPF/1A/US230VAC/UB500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495870 P1WPF/1A/US230VAC/UB230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789100 P1WX-IBS/ 24VDC/ 10- 70VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789110 P1WX-IBS/ 24VDC/ 60-450VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789120 P1WX-IBS/ 24VDC/100-750VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789150 P1WX-IBS Operating Manual German PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827100 ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827110 ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827220 S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827225 S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827230 S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827235 S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827240 S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827245 S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827250 S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827255 S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827260 S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827265 S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828010 S1IM 24VDC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828020 S1IM 24VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828030 S1IM 42-48VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828035 S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828040 S1IM 110-127VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828050 S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837240 S3UM 24VDC UM 42VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837250 S3UM 24VDC UM 100/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837251 S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837260 S3UM 24VDC UM 230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837270 S3UM 24VDC UM 400/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837271 S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837280 S3UM 24VDC UM 415/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837285 S3UM 24VDC UM 440/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837290 S3UM 24VDC UM 500/550VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837300 S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837305 S3UM 24VDC UM 208/400/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837340 S3UM 230VAC UM 42VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837350 S3UM 230VAC UM 100/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837360 S3UM 230VAC UM 230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837370 S3UM 230VAC UM 400/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837380 S3UM 230VAC UM 415/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837390 S3UM 230VAC UM 500/550VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837395 S3UM 120VAC UM 440/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
838000 S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839400 S1MN 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839405 S1MN 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839410 S1MN 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839415 S1MN 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839420 S1MN 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839425 S1MN 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839600 S1MO 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839620 S1MO 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839630 S1MO 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839650 S1MO 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839655 S1MO 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839660 S1MO 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839725 S1MS 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839740 S1MS 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839760 S1MS 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839765 S1MS 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839770 S1MS 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839775 S1MS 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839776 S1MS 24VAC/DC 2c/o 0V PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
841000 PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
884100 S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
884110 S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890000 S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890010 S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890020 S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890030 S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890040 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890050 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890060 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890070 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890071 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890100 S1WP 18A 24VDC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890110 S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890120 S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890130 S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890140 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890150 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890160 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890170 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890200 S1PN 200-240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890210 S1PN 400-500VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890220 S1PN 550-690VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789160 P1WX-IBS Operating Manual English PMDsrange PAA Zubehör S-range/CMT
789170 P1WX-IBS Operating Manual French PMDsrange PAA Zubehör S-range/CMT

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pilz – PMDsrange

350001 AFZ A 1 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350002 AFZ W 1 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350006 AFZ A 3 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350007 AFZ W 3 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350011 AFZ A 10 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350012 AFZ W 10 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350016 AFZ A 30 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350017 AFZ W 30 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350021 AFZ A 100 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350022 AFZ W 100 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350026 AFZ A 300 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350027 AFZ W 300 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350031 AFZ A 1000 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350038 AFZ A 60 min PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350039 AFZ A 180 min PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
407710 S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408030 APN 110VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408050 APN 230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408090 APN 24VWS/GS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484101 P1E-2NK/UH230/110V/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484102 P1E-2NK/UH230/110V/15-100KO_2U M.ANZEIGE PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484106 P1E-2NK/UH24/42V/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484108 P1E-2NK/UH240/110VWS/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484112 P1E-2NK/UH400/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
486857 P1PN/3X440VWS 50HZ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489005 P1WM/A20/R3/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489010 P1WM/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489012 P1WM/A20/R3/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489015 P1WM/A20/R3/3X440VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489020 P1WM/A20/R3/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489025 P1WM/A20/R3/3X550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489030 P1WM/A20/R30/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489035 P1WM/A20/R30/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489040 P1WM/A20/R30/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489045 P1WM/A20/R30/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489103 P1WU/A20/R3/3X110VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489105 P1WU/A20/R3/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489110 P1WU/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489113 P1WU/H/A20R3/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489117 P1WU/A20/R3/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489120 P1WU/A20/R3/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489132 P1WU/A20/R30/3X230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489135 P1WU/A20/R30/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489140 P1WU/A20/R30/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489145 P1WU/A20/R30/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489225 P1WM/1A/A20/R30/3X550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489230 P1WM/1A/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489235 P1WM/1A/A20/R30/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489250 P1WM/1A/A20/R3/3X500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489294 P1WM/1A/A20/R3/3X415 VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489330 P1WU/1A/A20/R3/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489335 P1WU/1A/A20/R3/3X500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489515 P1W/A20/R3/3X110VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489520 P1W/A20/R3/3X230VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489525 P1W/A20/R3/3X400VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489530 P1W/A20/R3/3X415VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489533 P1W/A20/R3/3X440VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489540 P1W/A20/R3/3X500VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489545 P1W/A20/R3/3X550VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489605 P1W/A20/R30/3X42VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489620 P1W/A20/R30/3X230VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489625 P1W/A20/R30/3X400VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489630 P1W/A20/R30/3X415VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489633 P1W/A20/R30/3X440VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489640 P1W/A20/R30/3X500VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489720 P1W/A20/R3/3X230VAC/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489725 P1W/A20/R3/3X400VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489730 P1W/A20/R3/3X415VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489740 P1W/A20/R3/3X500VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489825 P1W/A20/R30/3X400VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489845 P1W/A20/R30/3X500VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489848 P1W03V/5A/US400/UB400/20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489849 P1W03/5A/US400/UB400/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489850 P1W03/5A/US230/UB400/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489851 P1W03/5A/US230/UB400/4-20MA+10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489853 P1W03/5A/US230/UB230/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489855 P1W03/5A/US240/UB240/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489860 P1W03/5A/US240/UB415/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489861 P1W03/5A/US110/UB415/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489863 P1W03/1A/US115/UB230/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489865 P1W03/1A/US230/UB500/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489866 P1W03/5A/US230/UB500/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489868 P1W03/1A/US230/UB400/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489900 P1W4/5A/US230/UB400/20MA/+-10V PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490050 P1WP/1A/230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490060 P1WP/1A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490063 P1WP3/1A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490068 P1WP3/1A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490080 P1WP/1A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490081 P1WP/1A/500VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490083 P1WP3/1A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490150 P1WP/5A/230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490153 P1WP3/5A/230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490160 P1WP/5A/400 VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490161 P1WP/5A/400VWS/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490163 P1WP3/5A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490164 P1WP3/3 5A 400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490165 P1WP/5A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490168 P1WP3/5A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490170 P1WP/5A/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490175 P1WP/5A/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490180 P1WP/5A/500 VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490183 P1WP3/5A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490184 P1WP/5A/500VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490185 P1WP/5A/550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490200 P1K/24VWS RI 6,3KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490210 P1K/42VWS RI 6.3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490230 P1K/110VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490250 P1K/230VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490251 P1K/230VWS RI 250KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490255 P1K/240VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490300 P1K/24VWS/FFB RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490338 P1K-FFB/10KO ANALOG/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490339 P1K-FFB/10KO ANALOG/230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490350 P1K/230VWS/FFB RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495465 P1WPF/5A/US110VAC/UB415VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495473 P1WPF/5A/US110VAC/UB440VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495480 P1WPF/5A/US110VAC/VB500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495850 P1WPF/5A/US230VAC/UB230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495860 P1WPF/5A/US230VAC/UB400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495863 P1WPF/1A/US230VAC/UB400V/4-20M PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495865 P1WPF/1A/US230VAC/UB500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495870 P1WPF/1A/US230VAC/UB230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789100 P1WX-IBS/ 24VDC/ 10- 70VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789110 P1WX-IBS/ 24VDC/ 60-450VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789120 P1WX-IBS/ 24VDC/100-750VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789150 P1WX-IBS Operating Manual German PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827100 ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827110 ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827220 S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827225 S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827230 S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827235 S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827240 S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827245 S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827250 S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827255 S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827260 S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827265 S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828010 S1IM 24VDC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828020 S1IM 24VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828030 S1IM 42-48VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828035 S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828040 S1IM 110-127VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828050 S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837240 S3UM 24VDC UM 42VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837250 S3UM 24VDC UM 100/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837251 S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837260 S3UM 24VDC UM 230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837270 S3UM 24VDC UM 400/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837271 S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837280 S3UM 24VDC UM 415/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837285 S3UM 24VDC UM 440/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837290 S3UM 24VDC UM 500/550VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837300 S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837305 S3UM 24VDC UM 208/400/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837340 S3UM 230VAC UM 42VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837350 S3UM 230VAC UM 100/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837360 S3UM 230VAC UM 230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837370 S3UM 230VAC UM 400/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837380 S3UM 230VAC UM 415/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837390 S3UM 230VAC UM 500/550VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837395 S3UM 120VAC UM 440/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
838000 S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839400 S1MN 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839405 S1MN 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839410 S1MN 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839415 S1MN 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839420 S1MN 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839425 S1MN 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839600 S1MO 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839620 S1MO 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839630 S1MO 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839650 S1MO 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839655 S1MO 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839660 S1MO 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839725 S1MS 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839740 S1MS 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839760 S1MS 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839765 S1MS 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839770 S1MS 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839775 S1MS 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839776 S1MS 24VAC/DC 2c/o 0V PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
841000 PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
884100 S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
884110 S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890000 S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890010 S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890020 S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890030 S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890040 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890050 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890060 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890070 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890071 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890100 S1WP 18A 24VDC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890110 S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890120 S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890130 S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890140 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890150 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890160 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890170 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890200 S1PN 200-240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890210 S1PN 400-500VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890220 S1PN 550-690VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789160 P1WX-IBS Operating Manual English PMDsrange PAA Zubehör S-range/CMT
789170 P1WX-IBS Operating Manual French PMDsrange PAA Zubehör S-range/CMT

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech 30-11-2011 – part 3

 

CAREL   SPKT0033R0
RATIOMETRIC PRESSURE TRANSDUCER 0/5Vdc, 0-500psi (34.5BAR SEALED GUAGE)
CAREL   SPKC005310
IP67 5 M CABLE WITH CO-MOULDED PACKARD CONNECTOR FOR SPKT*
CONCH Power Regulator Model No.: CR3-D4035P
ABB   Type : 3~ Motor M3AA 132 SC
3GAA131313-HDE
380 – 420 V / 660 – 690 V  ;  Δ / Y  ;  14 – 7.6 A  ;  50 Hz  ;  2915 rpm  ;  7.5 kW  ;  cosФ 0.87
E2S   E2XCS1125EG24DC-AM
E2xCS112-5 ATEX 24V dc Amber
E2x Zone 2
II 3G EEx nA nL IIC T2 (Tamb -20°C to +55°C)
II 3G EEx nA nL IIC T3 (Tamb -20°C to +40°C)
E2S   AB105STRDC24R/R
AB105STR 24V dc Red/Red
SpectrAlarm
Finder   46.52.8.230.0054
Finder   46.52.9.024.0074
Finder   55.34.8.230.0054
Finder   55.34.9.024.0090
Schneider   RXM2AB2BD
Schneider   RXM2AB2P7
Schneider   RXM4AB1BD
SIEMENS   6SE6420-2UD21-1AA1
SIEMENS   6SE6420-2UD27-5CA1
SIEMENS   6SE6420-2UD31-1CA1
SIEMENS   6SE6430-2AD32-2DA0
SIEMENS   6SE6420-2UD24-0BA1
SIEMENS   6SE6420-2UD17-5AA1
SIEMENS   3RW4425-1BC44
BALLUFF Inductive sensor BES 516-3005-E4-C-PU-05
BALLUFF   BKS-S10-4
Proface   AST3301-B1-D24
Telemecanique   XSA V11373
Weidmuller   RCL 424024( 4058570000)
Telemecanique   XS1N30PA 340 L1
Instead of: XS530B1PAL5
Schneider Pressure Switch XML-B300D2S11
ARCA   P/N 2220000
Type 827A.E2-000-M10-G
Intelligent Positioner
Input 4-20 mA, 2-wiring
Metal Housing IP 66
single acting
Cable-Gland M 20×1,5
Air-Connection G ¼
Pieper   FRO-R-7070-12
radial furmance probe lens with OFR-M-7805-lens guide ring angle of view
horizontal= 58 độ- vertikal = 45 độ
diagonal: 70 độ
Huebner   HOG 75 D 1 C/D 2 C
Incremental Encoder Optical
– Hollow shaft Incremental Encoder
(Digital Tacho)
– with double scanning and M12 connector
– clamping device on non-driven shaft
end, with spring plate as torque arm
– A4 bore size 26H7, IP 56
– Logic level: HTL
– UB = +9…+26 V
– Square wave outputs: K1, K2
– Inc./turn: Z = 1 or 2 depends on
connection
– compatibla to S/N: 2024515
Mitsubishi   LM-10 PD
GF   Pr  Reta Valve
V786 PVC-U/PTFE d20DN15
(199041097)
CHUNGHO   CHB-300
CHUNGHO   CHB-300
CONCH Power Regulator Model No.: CR3-D4035P
Baumer   BHF 03.25W100-L2-9
Schenck   RTN 220t 0.05, 2.85mV/V
Schenck   RTN1000t 0.05, 2.85mV/V
Correct: RTN100t 0.05, 2.85mV/V
Schenck   RTN68t 0.05, 2.85mV/V
ALLEN-BRADLEY   Model:  SLC 5/03
CPU: 1747-L532
Mem: 16K  (OS302)
ALLEN-BRADLEY   Model:SLC 5/04
CPU: 1747-L541
Mem: 16K   (OS401)
Rosemount   211011ANA
Rosemount   2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4
HYDAC   DVP-08-01.1
705353
please check
HYDAC   DRV-08-01.1/5
please check
    Transmitter kbw-1121 (Type K,0-1200oC,
4-20mA,24VDC)
Sika   VHS07M01171R21
Flow switch VHS 07 M
Brass, SP-3599
Screwed plug 1/2″ BSP male, brass
To be inserted into pipes DN 50…DN 200, PN 25
max. medium temperature 110°C
Output potential free contact
Plug connector + cable socket EN 175301-803-A
With interchangeable paddles
China General Temperature Controller EW181
Festo   PEV-1/4-B-OD
Festo   PEV-1/4-B
Dold   MK7850N.82/200/61
AC/DC12-240V 0,02S-300H
Baumer   Model: MR51D53H25
Contact type: MR = Dry contact with
magnet (CESA)
Dial diameter: 5 = Ø100 mm
Control function: 1 = Mini contact: contact
open above the set point (5002)
Mounting: D = Bottom connection
Connection: 5 = 1/4NPT (Male)
Liquid filling: 3 = BH3 filling, silicone filled
Range: H25 = 0+300psi
A ccuracy:C lass 2
IP rating: IP65
Case & bezel ring: SS304, bayonet lock
type
Sensing element: SS316 bourdon tube
Window: Instrument glass
Baumer   ASIP INOX 1/2NPT SCHEDULE 40
Pressure Mechanical
Model: ASIP20N604
Type: ASIP 2 = Stainless steel hunting
horn siphon
Connection: 0N6 = 1/2″ NPT
(Female)(Instrument) x 1/2″ NPT
(Male)(Process)
Schedule: 04 = Schedule 40
YAMATAKE Limit switch 1LS-J503H
Origin: Japan
Schmersal   ZS-336-11Z-M20
Origin: Germany
YASKAWA   Code thay the: Inverter CIMR-VB2A0002 0.2KW
Made in Japan
Rosemount Made in Singapore 8732EST2A1N0M4
Rosemount 3051S1CD3A2B11A1AB4M5Q4
Rosemount 2088G2S22A1M5B4Q4
VAISALA Humidity and Temperature Transmitter HMT330 3E0A001BCAX100B01ACBAA1
Pepperl + Fuchs   NJ2-V3-N
Pepperl + Fuchs   NCB2-12GM35-NO
Festo   SMEO-1-LED-24
correct: SMEO-1-LED-24-B(30459)
B&K Precision Four Digit Display DC Power Supply 1743B
MERCOID   DA-7031-153-9
CARLO GAVAZZI   DMB51CM24
TOA   TP-M15E
Rosemount   644HAE5M5S3
SIEMENS   6AV6643-0DD01-1AX1
SIEMENS   6GK7343-1EX30-0XE0
Telemanique   XMLA004A2S11
Rosemount   248HANAU2NS
Yokogawa   AXF040G- E1AL1N-AA1-121B
Origin: china
Schneider   LV 432893
Schneider   RH99M
Omron   K8AB-PM2 380V/480VAC
Igus   250.05.075.0
Igus   250.05.075.0
Correct: 2050.12PZ
NORGREN Solenoild valve SXE9573-170-00/24VDC
NORGREN Pilot valve SXP1573-180-00
Appleton   PRE412PN
Appleton   PRE412RNU6
Rosemount   211011ANA
MURPHY   EL150EX
Coolant level Swichgage, explosion proof housing.
MURPHY   15.00.0109
Switch terminal assembly.
YASKAWA   Code thay the: Inverter CIMR-VB2A0002 0.2KW
Made in Japan
Ismet   Single-phase isolating transformer
Type MTDN 250      Article no. 731463
Output: 250 VA
U.PRI: 380 V +/- 5%
U.SEC: 230 V
I.SEC: 1,13 A
Core           : EI 96b/59,7      Windings     : separated
Protection   : IP 00               Safety class : I prepared
Test voltage: 4,6 kV
Norms        : acc.to VDE 0570 part 2-4, EN 60085
and upon agreement between customer and supplier
Ambient temp.: ta 40/B           Frequency    : 50/60 Hz
PRI-conn.    : terminals with screwed connections
SEC-conn.   : terminals with screwed connections
stationary, with base plate, suitable for mounting up to IP 20.
Pri with 2 fuse terminals for fuse element (6,3×32)- 1,6 A slow
Sec with 1 fuse terminal for fuse element (5×20)- 1,0 A slow
SMC   D-A73
SMC   D-A93
SOR   6NN-K45-M4-C2A-PK
Wika   Pressure transmitter: A-10
0-60 bar
4-20 mA
Oriental Stepping motor PK566-B
Rosemount   2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4
Rosemount   211011ANA
INSIZE   ISF-F500
ICAR   ICAR Dry type self extinguishing metallized
polypropylene film capacitors
Type LNF-P3B-200-30
200 +/-5%, 300 Vrms, dimensions 75x140mm, with screw terminals M10, Bolt M 12 with nut and washer.
Baumer   HOG 10 DN 1024 I
Incremental Encoder Optical
– Hollow Shaft Incremental Encoder
– Damp protected version with terminal
box
– Insulated bearing, marine air protected /
tropicalized
– A4, Bore size 16H7 x 53, IP 66
– Logic level: HTL
– UB = +9…+30 VDC
– Output: K1, K1′, K2, K2′, K0, K0′
– Inc./turn: Z = 1024
– Standard version
Remark: there is no guarantee on the
internal compatibility if serial no. is not
provided
KUEBLER   8.3700.1332.0360
ALLEN BRADLEY   1784-PKTXD
Pepperl+Fuchs   MCB4-12GM60-B3-V1 ASI
correct: NCB4-12GM60-B3-V1
END   MGMG2S122243025/HN
2/2-Solenoid Valve, G1″, brass/NBR, 24VDC, HN
0.3-16bar, servo-assisted
HN= with manual override
END   SG2243
Coil 1032 24V-, suitable for the above
mentioned valve
SHINKO   GCR-23A-S / E BK, DS
NANABOSHI   NCS-30 6PM
NANABOSHI   NCS-30 6RF
NANABOSHI   NCS-25 5PM
NANABOSHI   NCS-25 5RF
NANABOSHI   NCS-25 4PM
NANABOSHI   NCS-25 4RF
NANABOSHI   NCS-25 3PM
NANABOSHI   NCS-25 3RF
NANABOSHI   NCS-16 3P
NANABOSHI   NCS-16 3R
NANABOSHI   NCS-16 4P
NANABOSHI   NCS-16 4R
Tripod turnstile   Model: RAP-ST205
Omron   61F-GPN-BT 24VDC
SIEMENS   code: 6ES72720AA300YA0
change:6ES7272-0AA30-0YA1
Yokogawa made in Japan code: EJX110A
correct code :EJX110A-EMS3J-912DB
Roanpu standard tripod turnstile RAP-ST203
Roanpu tripod turnstile RAP-ST204
Roanpu tripod turnstile RAP-ST205
Roanpu tripod turnstile RAP-ST206
Roanpu vertical waist high turnstile RAP-ST213
Festo   MSFG-24/42-50/60 (线圈 24V,MFH-5-3/8-B)
ALLEN BRADLEY Push Button CAT: 800H-R2D1
SER: F
NEMA: 4.4X
Black colour
ALLEN BRADLEY Push Button CAT: 800H-R6D2
SER: F
NEMA: 4.4X
Red colour
ALLEN BRADLEY Hand switch CAT: 800H-HR2AP
SER: F
NEMA: 4.4X.13
This is side 1 (White actuator)
ALLEN BRADLEY Relay CAT: 700-HA32A1
SER: B, Input Volts: 120VAC
ALLEN BRADLEY Pilot light Cat: 800H-QR10G
Lens color: Green
ALLEN BRADLEY Pilot light Cat: 800H-QR10R
Lens color: Red
ALLEN BRADLEY Pilot light Cat: 800H-QR10A
Lens color: Amber
ALLEN BRADLEY Hand switch 3 state
800T-J2KD7C
Rexroth sensor 0830 100606
Meanwell   S-145-24
instead of: NES-150-24
Telemecanique   XY2-CH
correct: XY2-CH13250
Woonyoung   WY42-150AW
ICAR Capacitor ICAR Dry type self extinguishing metallized
polypropylene film capacitors
Type LNF-P3B-200-30
200 +/-5%, 300 Vrms, dimensions 75x140mm, with screw terminals M10, Bolt M 12 with nut and washer.
BALLUFF Inductive  Sensor BES M08EH-PSC40F-S04G
Schneider   LC1D18M7
Correct: LC1D18M7C
Schneider   LAD9R1
Schneider   LC1D40AM7
Schneider   LAD9R3
Schneider   LRD340
Schneider   LRD21
Schneider   LRD22
Schneider   LADS2
BALLUFF Position sensor BTL5-E10-M0150-B-KA05
code nhà sx cung cấp: BTL7-E100-M0150-B-KA05
BALLUFF Inductive sensor BES516-360-E5-Y-S4
Schmersal Safety switches AZ 415-11/11ZPK M20
Schmersal Safety switch AZ 15 ZVRK-1476-1
Schmersal Actuator AZ 15/16-B1-2245
Omega HAND HELD ULTRASONIC FD614
correct:FD614-CE
Phoenix   1516739
SACB-4/8-L-C GG SOC
Phoenix   1698194
SACB-8/16-L-C GG
Pepperl Fuchs   PVM58N-011AGR0BN-1213
S+S Regeltechnik temperature sensor Item no:1101-2040-1021-000
ETF2_PT100_100MM
THERMASGARD-2040
Sensor: Pt100, DIN EN 60751, Klasse B
Measuring range: -30/+150°C
2-conductor terminals
Installation length: 100mm
incl. stainless steel sleeve, G1/2
pmax=40 bar
IP 65
WOLF   TR-26
ATEX Right Angle Torch T6 (batteries not included)
NORGREN   M/40140/m/1500
correct: M/146140/M/1500
Kohzu   MD-501A
update: MD-501C
origin: Japan
Rittal Fan SK 3321.107
Keyence Thrubeam sensor FU-12
SIEMENS   6ES7216-2BD23-0XB0
SIEMENS   6ES7223-1PH22-0XA0
SIEMENS   6ES7322-1HH01-0AA0
SIEMENS   6ES7331-7KB02-0AB0
 Atlas Copco as FT Alternative part no: 1130 valve sea
part no: 9511187
 Atlas Copco no: 1125 pisto
part no: 9511179
 Atlas Copco no: 1115 spring
part no: 9512195
 Atlas Copco airfilte
part no: 9500093
 Atlas Copco oilfilte
part no: 9500084/1
 Atlas Copco separato
part no: 9500176/1
KUEBLER   8.5870.3642.G142
Krohne ELECTROMAGNETIC FLOW SWITCH Type DWM 1000 CONTROLFLUX
Installation on Pipe diam.> or = DN50
Connection 1″G + weld on socket
Sealing Klingerit
Materials Stainless Steel + ceramic
Gasket for ceramic Viton
Electrode Platinium
Housing Cast aluminium with 1 PG 13,5
Electronic Compact
Power supply Relay 230 VAC separately deliv
Klöckner-Möller DILR40
Output 1 Adjustable switch
Range 0,1…9,9 m/s
Conductivity > 20 μs/cm
Cable entry 1,5 mm²
Protection IP 67
Approval Without
Country of Origin: France
RACO   Replacemet for Raco electric cylinder K1K6/4360
144-245-7
Raco elektrozylinder K1K6
Raco Electric Actuator K1K6 with ball screw
RACO   Replacement for Raco electric cylinder T1A5/8423
144-020-9
Raco elektrozylinder T1A5
Raco Electric Actuator T1A5 with ball screw
NEMICOM ROTARY ENCODER SNK-SP2500-2MWT 10 -000-34E 2500P/R code sai
code dung la NOC-S2500-2MWT-8-050 nhung da ngung san xuat vat hay the bang  HES-25-2MHT-800-050
HES-25-2MHT-800-050
Made in Japan
Rosemount TRANSMITTER DIFFERENTIAL PRESSURE: 3051CD1A22A1AM5B4
(made in China)
IFM   KI0017
KUEBLER   correct code: T8.A02H.12DE.5000.P00A0
KUEBLER   Code: 8.0000.5042.0000   (cable 40m)
MGM   No. 2 BA 71 B4   0.37 KW 4 POLE
Voltage 230/400/50
IP54  CL.F
AC Brake 3×230/400/50
Habd brake release screw
B5 flange diam. 160mm
Shaft diam.14 mm
Remark:
(Pls check structural form if it’s correct)
You sent us a nameplate that is not MGM, we offer you our alternative  brake motors, pls check)
MGM   No. 6 BA 90 LB4   1.85 KW 4 POLE
Voltage 230/400/50
IP54  CL.F
AC Brake 3×230/400/50
Hand brake release screw
B5 flange
ICAR   ICAR Dry type self extinguishing metallized
polypropylene film capacitors
Type LNF-P3B-200-30
200 +/-5%, 300 Vrms, dimensions 75x140mm, with screw terminals M10, Bolt M 12 with nut and washer.
GREISINGER Trancuder GLMU 200MP
ELTRA   EH58C 1000S8/24P10X3PR
ELTRA   EL58C 600S5/28P10X3PR
TURCK   MS27-R
B&K Vibro   Used to measure the horizontal direction, the level of vibration sensor
Model: VS-068 MAT-NR: X081242.07
B&K Vibro   Measuring the vertical direction perpendicular to the vibration sensor
Model: VS-069 MAT-NR: X081242.04
Omron   E5AN-C3MT-500-N
SIEMENS   7ML5631-0AA00-1AB0
NORGREN   8240600.9101 coil: 230Vac/50Hz
correct: 8240600.9101.23050
origin: Germany
Moxa   NPort 5110
Ethernet : 10/100Mbps
Power input : 12-48VDC
Port 1 : RS-232
HanYoung   PSC-MC-ABZ-T-24
origin: Korea
GREEGOO   MTT160-12
origin: china
Panasonic speed controller DVUS960W1
Origin: Japan
Schneider   GV2ME14
made in france
YASKAWA   Code thay the SGDM-20ADA
LS   GHT-22
230/400VAC 50/60Hz
6-9A

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech -13-11-2011

Schneider MODULE POWER 140CPS11420
Schneider MODULE CPU 140CPU43412A
Schneider MODULE REMOTE  I/O 140CRP93100
Schneider MODULE ETHERNET 140NOE77101
Schneider MODULE HOTSTANDBY 140CHS11000
Schneider MODULE INPUST 140DAI75300
Schneider MODULE OUPUST 140DAO84210
Schneider MODULE INPUST 140ACI03000
Schneider  C60H-DC 250VDC 4A 1P C MGN61504
Schneider  C60H-DC 250VDC 6A 1P C MGN61506
Schneider  C60H-DC 250VDC 10A 1P C MGN61508
Schneider C60H-DC 250VDC 16A 1P C MGN61511
Schneider C60H-DC 250VDC 10A 1P C MGN61508
Schneider C60N 3P 6A C 24348
Schneider C120N 3P 100A C 18367
Schneider C60N 3P 20A C 24351
Schneider C60N 3P 10A  C 24349
Schneider C60N 3P 6A C 24348
Schneider C60N 3P 2A C 24345
Schneider C60A 2P 16A C 23865
Schneider C60A 2P 10A  C 23864
Schneider C60A 2P 6A C 23863
Schneider C60N 3P 2A C 24345
Schneider AUXILIARY CONTACTOR CAD32BD
Schneider  CONT 9A 1NC+1NO 24V DC LC1D09BD
Schneider  MINIATURE RELAY 4 CO / 24 V DC,
WITH LED INDICATOR
RXM4AB2BD
Schneider TESYS D THERMAL OVERLOAD
16-24A CL10A
LRD22
Schneider TESYS D THERMAL OVERLOAD
7.0-10A CL10A
LRD14
Schneider  TESYS D THERMAL OVERLOAD
4.0-6.0A CL10A
LRD10
Rockwell CompactLogix 32 point Digital Input 5X00247G01
Rockwell CompactLogix 16 point Digital Input 1X0024H01
Rockwell CompactLogix 32 point Digital Output 5D94804G06
Rockwell CompactLogix 16 point Digital Output 5D94804G14
Rockwell CompactLogix Power supply 1C31224G01
Rockwell CompactLogix 5331, 512K 1C31227G01
Rockwell E-NET I/F  for MicroLogix & CompactLogix 5X0070G04
Emeson The control OCR400 1C31116G04
Emeson Power Supply 24VDC 5X00119G01
Emeson Remote IO Node (TND) 5X00121G01
Emeson Remote IO Node (TND) 1C31129G03
Emeson Module analog  input  (AI) 4~20mA DC 1C31132G01
Emeson  1C31234G01
Emeson Module thermocouple (TC) 1C31238H01
Emeson 1C31233G04
Emeson Module thermistor (RTD) 1C31238H01
Emeson 1C31122G01
Emeson Module analog outputs (AO) 4~20mA 1C31125G02
Emeson 1C31147G01
Emeson Module digital inputs(DI) 1C31150G01
Emeson 1C31166G01
Emeson Module  (SOE) 1C31169G02
Emeson 5X00106G01
Emeson Modue digital input (DO) 5X00109G01
HBM Indicator
Prod No:1-WE2107-1
HBM WE2107
HBM Digital junction box
Prod No:1-VKK1-4A
1-VKK1-4A
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF12
Dạng Head mounted
Sensor 2xPt100 3L
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo : 0-100oC
Model code: TF12
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF212
Dạng Field mounted
Truyền thông: PROFIBUS PA
Model code: TF 212
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TH202
Hiện thiết bị có Model TH202 đã được chuyển đổi thành Model TTF300
Dạng Field mounted
Truyền thông: HART
Model code: TTF300
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH210
Loại can nhiệt: K đo được nhiệt độ tới 1300C
Đường kính: 22 x 2 mm
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài SS1.4762 (A 446) và trong
ceramic C610 ceramic C610
Model code: TSH210
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH220
Loại can nhiệt: S đo được nhiệt độ tới 1700C
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài ceramic C530 và trong ceramic
C610
Model code: TSH220
Xuấtxứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSP121
Loại can nhiệt: Pt100 đo được nhiệt độ tới 600C
Chiều dài: N = 710 mm
Model code: TSP121
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ
Type:902230/40-415-1011-1-6-100-104/000
Operating temperature :-50 to 600oC
Measuring insert :1xPt100/4 wire
Tolerance: Class B
Tube diameter:6mm
Fitting lengh:100mm
Thread:G1/2
Xuất xứ: JUMO-Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ
PT100, 1-150oC, TR101(2xPT100; Themormeter
NL: 130mm-059070
Oder. QTR: 20000st
LT.pos: 060338600007
Xuất xứ :HERTH-Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo áp suất
Pressure Transmitter 2600T
Phoduct code 264GS FJP 8B2
-400 +400 mbar
Hiện thiết bị có Model 264GS đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -400…+400 mbar
Model code: 266GSH
Xuất xứ: ABB – Italy
ABB Transmitter 2020TG Profibus; F.no:
15753T403194
10,2 – 32 VDC 10,2  32 VDC
-60 _+60 mbar
Hiện thiết bị có Model 2020TG đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -60…+60 mbar
Model code: 266GSH
Xuấtxứ: ABB – Italy
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo lưu lượng
Transmitter 2020TD Profibus; F.no:
15712T403218
10,2 – 45VDC
P: 0-160bar
Hiện thiết bị có Model 2020TD đã được chuyển đổi thành Model 266DSH đổi thành
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: 0…+40 mbar
Model code: 266DSH
Xuất xứ: ABB – Italy
APISTE Bộ làm mát ENC-AR1120L
Teral Pump part only, without motor TRP-MHG10-DBT-CLV
Panasonics Bán trọn bộ:
Motor:M81X25GD4W
Controller::DVUS825W
MUSN825W
SMC Felter element EM140-040W
SMC Felter element EHM15R10A
SMC Felter element EMXG420H
SMC Felter element EMXG940H
SMC Felter element EJ051S-050
SMC Felter element EP910-020
SMC Lọc nước AF40-04D
SMC Lọc nước AFM40-04D
SMC Lọc nước Y400T
SMC Coupler 22SB KK130S-65N
SMC Coupler 22PB KK130P-65N
SMC Coupler 23SA KK130S-80N
SMC Coupler 23 PA KK130P-80N
SMC O-ring CS1N125A-PS
SMC Speed controller AS420-04
SMC Speed controller AS500-06
Benning Benning Battery charger
Input:3 phase 380VAC ±10% -50Hz
Output: 220VDC-30A
LCD display :Low DC,High DC,Boost,Float,Earth-leakage…
Remote card: sent mains fail,charger fail,Earth fail signals to control center room.
Ingress protection IP20
Standard IEC 146 ,IEC950,IEC 439
Suitable for 18x12V-100A
D400 G216/30
 Norgren Solenoid valve 5/2, ¼” 24VDC
Model: 2623077.3037.24VDC
 Norgren Solenoid valve 5/2, ¼” 24VDC
Model: 2623079.3037.24VDC
 Norgren Solenoid valve 2/2,24VDC
Model: 8497503.8270.24VDC
 Norgren Coil of solenoid. 8497503.24VDC
Model: 8270.24VDC
 Norgren Coil of solenoid.
Model: 0200.230VAC
 Norgren Coi of valve.
Model: 0000000.4201.230VAC
 Norgren Body of solenoid valve 5/2.
Model: 9710555.0000.
 Norgren Solenoid valve 2/2; ¾”; 0-16 bar; 230VAC
Model: 8240300.9101.230VAC
 Bar Type: PKO 3/0-I 080-D076
PN 25; P=5.5-10bar
32105352
Tech.fileref ZXA01-1D423
D 53547
 Bar Type: PKO 3/2-40-D056-F04
PN 25; P=5.5-10bar
30000052
Tech.fileref ZXA01-1D423
D 53547
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF12
Dạng Head mounted
Sensor 2xPt100 3L
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo : 0-100oC
Model code: TF12
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF212
Dạng Field mounted
Truyền thông: PROFIBUS PA
Model code: TF 212
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TH202
Hiện thiết bị có Model TH202 đã được chuyển đổi thành Model TTF300
Dạng Field mounted
Truyền thông: HART
Model code: TTF300
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH210
Loại can nhiệt: K đo được nhiệt độ tới 1300C
Đường kính: 22 x 2 mm
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài SS1.4762 (A 446) và trong
ceramic C610 ceramic C610
Model code: TSH210
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH220
Loại can nhiệt: S đo được nhiệt độ tới 1700C
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài ceramic C530 và trong ceramic
C610
Model code: TSH220
Xuấtxứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSP121
Loại can nhiệt: Pt100 đo được nhiệt độ tới 600C
Chiều dài: N = 710 mm
Model code: TSP121
Xuất xứ: ABB – Đức
 JUMO Đầu đo nhiệt độ
Type:902230/40-415-1011-1-6-100-104/000
Operating temperature :-50 to 600oC
Measuring insert :1xPt100/4 wire
Tolerance: Class B
Tube diameter:6mm
Fitting lengh:100mm
Thread:G1/2
Xuất xứ: JUMO-Đức
 HERTH Đầu đo nhiệt độ
PT100, 1-150oC, TR101(2xPT100; Themormeter
NL: 130mm-059070
Oder. QTR: 20000st
LT.pos: 060338600007
Xuất xứ :HERTH-Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo áp suất
Pressure Transmitter 2600T
Phoduct code 264GS FJP 8B2
-400 +400 mbar
Hiện thiết bị có Model 264GS đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -400…+400 mbar
Model code: 266GSH
Xuất xứ: ABB – Italy
 ABB Transmitter 2020TG Profibus; F.no:
15753T403194
10,2 – 32 VDC 10,2  32 VDC
-60 _+60 mbar
Hiện thiết bị có Model 2020TG đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -60…+60 mbar
Model code: 266GSH
Xuấtxứ: ABB – Italy
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo lưu lượng
Transmitter 2020TD Profibus; F.no:
15712T403218
10,2 – 45VDC
P: 0-160bar
Hiện thiết bị có Model 2020TD đã được chuyển đổi thành Model 266DSH đổi thành
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: 0…+40 mbar
Model code: 266DSH
Xuất xứ: ABB – Italy
Prova
Taiwan
Multi-Ohm meter 700
Dold
Germany
Safemaster
Art No:0046456
Standard waechter BD5936.17
AC50/60Hz 230VAC
HS:85364900
DB5936
Dorninger
Germany
1080399
Niveautemp 61-3-MS-S6-LC1
with SK601, 2xK10, min=170mm, minmin=25
HS: 9026 1089
SK601
Hydac
Germany
D66280
Type : SAP  20E12YT110A – S13
Art. Nr : 2120882
PN :  Max  400 bar
DN :   20mm
SAP  20E12YT110A – S13
ABB
Germany
Relay protector motor
SPAM 150-AA
RS641 041-AA,  Sn:EQ473227
SPAM150-AA
E+L
Germany
BTSG PC max. misalignement left
IGMF 005650P
IGMF005650P
Maihak
Germany
Level switch
MBA 3 230V  4VA   50Hz                                                                G.Nr: 281879
ArtNr:211883
281879
Linak
Germany
Actuator LA30
3011P1-00500024
– Cylinder: Type: LSD30-500
Item No: XLSD30-500
Prod date: 030225   O.C.81658
-Motor: LA30.1P-500-LSD-24V
LA30
Alco
Germany
Pressure sensor
PS3-AF1 HGR
PCN: 0712779
PS3-AF1 HGR
ABB
Germany
Shielded 6-pin modular connector 3m
ATB
Schemersal
Roller adjustment min AFU.63/4C-7
Germany Resistance Thermometer PT100 RL 99-0550-82-86-00
Bosh
Germany
Pressure switch             0811 160 153
Engler Temperature sensor
PT100-6L.12.12M.500.05
(Pt100;               07389/90920      ;
Type: tp100-6l.12.12m.500.05;
A.nr: 01504 020505 0001)
EMB Single-phase control transformer
Type: STT 1,5
Primary: 400 V +/- 5%
Secondary: 230 V
Power: 1,5 kVA
Degree of
Protection: IP00
Frequency: 50/60 Hz
Option: Copper Wire
SBA Universal control transformer to
EN 61558-2-2/2-4
Article-no. 169-0060
Commodity code 85043280
Input voltage 200/…/550V
Output voltage 2x 115V
Output range 2500VA
T&R Encoder
Type: IE58A
– Art.Nr: 219-00772     SN:0017
– Impulse: 10000
– Prod.Nr: 30100 010705
T&R CE65-M profibus encoder
Type: CEV65M
Art.No: CEV65M-01460
SN: 7707
Version: TR-ECE-TI-D-0017/V000
Prod.No: 1266439
EUCHNER EUCHNER SAFETY SWITCH
P/N: TZ1 LE 024M VAB-R
Art No: 089434
EUCHNER EUCHNER SAFETY SWITCH
P/N: TZ1 RE024M VAB-R
Art No: 083233
Kissling Limt Swicthes
54-808-101R
CEWE
Đức
Active power 3phase  3 wire balanced
Input:
– Voltage:110…500V
-Current:1A,2A,5A
Auxiliary suppy:
– AC Voltage:110…230V
– DC Voltage:24V,48V,60V,110V,125V,220V
Kiepe
Đức
Masalignment switch VG03/5
Odering code:92.038 143.501
Siemens Đức SITOP MODULAR 40
STABILIZED LOAD POWER SUPPLY
INPUT: 3 X 400-500 V AC
OUTPUT: 24 V DC/40 A
Type: 6EP1437-3BA00
Norgen Van khí nén 24VDC
Id No: 9710000.30.37.024.00
Dyna-Mess Condition monitoring system DBEG300E
Measuring range: 0-20mm/s
Frequency range:10-1000Hz
Accurancy: ± 10%
Output:
Line output of verlocity:±20mm/s=±5V
RMS output of velocity:20mm/s=20V
Relay contacts:without potential
Dyna-Mess Sensor SLU 300/05/B
Dyna-Mess Option 1:
Current output 0-20mA for RMS of velocity
Dyna-Mess Option 2:
Measuring range 0-10 mm/s or 0-50mm/s
Dyna-Mess Option 3:
Pre adjustment of limits
Honsberg Cảm biến nhiệt
Model:TR-015HM2
NR: 672896;
Verstellbereich:35-95/50-130oC; PN16; IP43; Tmax 145oC; 250VAC/15(8)A
Honywel Safety Limit Switch
Type: GSAA01C
Moller Biến thế 400/230VAC,2KVA
STN2.0(400/230)
Art no:221525
KSR Kuebler KSR Bypass Level Indicator
Type: BNA-20/40/C-M 1000-V60x2-MRA-4/MT/2-ZVSS 200 R48H
Acc. to catalogue 1015-2, page 5,7,18,22 & 24
Material: Stainless steel 316 Ti (DIN 1.4571)
Dimensions: OD 60.3 x 2 mm
Process connections: Flange DIN 2526 DN 20 PN 40 Form C
Distance CC: 1000 mm
Measuring range: 1000 mm
Float: ZVSS 200 R48H (SS 316 Ti (DIN 1.4571))
S.G.: 998 kg/m³
Pressure: 10.0 bar
Temperature: 120 °C
Gasket:  Klingersil C4500
Bolting: 1.4401 / A4-70 (M)
Roller indicator: Standard (MRA)
Switches: 4 x BGU – 2 Sil
Chamber end top:  Welding cap
Chamber end bottom: Flange D 130
Drain:  Plug BSP 1/2”
Similar with AB 330525-1
(L091 – S1
level switch BNA
Chamber Mat: 1.4571
PS: 10bar; TS: 120oC
Connections: DN20  PN40/C
C to C (M):  1000mm
S.G: 958Kg/m3
Float: ZVSS 250
Roller display MRA
Serial No: 330525-1/2003
Magnetic switch:  BGU 220V (D69439))
Eletta Theo yêu cầu của nhà máy  25222, S25-GL25  16-80R các thông số đầy đủ,mã hàng chính xác như sau:
Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy
Fluid Oil,Range:16-80L/min,Flow direction:A/R.4-20mA
Model:R5GL25
Eletta Theo yêu cầu của nhà máy S25-GL15  1-5R các thông số và mã hàng chính xác như sau:
Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy
Fluid Oil,Range:1-5L/min,Flow direction:A/R.4-20mA
Model:R5GL26
 Settima
Germany
Screw pump
Typ: GR55 SMT16B 380L RF3
 Sauer
Danfoss
Germany
Gear pump
Type:SNP2/06DC002
 Werdohler
Germany
330264-3
External gear pump
Type:R35/63FL-Z-DB25-W-SAE3-R
Betriebdruck: 15bar
Flow: 90L/min
 Siemens
Germany
Type:1LA71634 AA61-1
Sn:E0307/33172.01001
B5. 160M.
11Kw.1460min
 ADDA
Germany
TB13S4200002
Three-phase asynchronous motor with
squirrel cage
Sn:3044471
Type TFC 132 S-4, size 132 S,
5,5 / 6,6 kW, S1, IP 55,
Design: B5/300 mm,
SUCCESSION MODEL!
1440 1/min, 380-420/660-720 V, 50 Hz,
1728 1/min, 380-480/660-830 V, 60 Hz,
Shaft end 38 x 80 mm, RAL 7030,
metric cable gland
3 built-in PTC,
Insulation class F, weight 44 kg
Rickmeier
Germany
330270-0
Gear pump
Type:R65/250 FL-Z-DB25-W-SAE3-R
as delivered with 5330938 (417568),
but the pump (bare shaft end) only.
(272/500)
Dieffenbacher-Pos.  : 00010
Dieffenbacher-Material : 99-0650-24-90-00
acc. enclosed data sheet 114898
Delivery time approx.:  7 week(s)
weight net:  40,000 kg / pc.
HTS: 84136031

115
test certificate acc. EN10204-3.1
(start run + pressure test)
incl. certificate acc. EN 10204-2.2
(gearshaft and casing material)

  Rexroth R918C00690
Gear pump 11 R 201
Type: AZPF-10-011RCB20MB
  Rexroth R900064431
Gear pump
Type: PGF3-3X/032RE07VE4K
  Rexroth R900973993
Gear pump
Type: PGF2-2X/019RN01VM
  Rexroth R910907403
Axial piston pump
Type: AA10VSO 45 DR /31R-PPA12N00
  Rexroth R902429998
Axial piston pump
(old number: 00917280, 1291880)
Type: A4VSO 40 DR/10R-PPB13K26
  Rexroth Ident No:00994306-2003-06
Fabr No:7895076
Type:A4VSO 125DR/30R-PPB13N00
  Rexroth R902418820
Axial piston pump
Type: A A4VSO 40 DR /10R-PPB13N00
 ATB Type:AF180L/4B-11
P/N: 468543
3ph-Motor 22kW, 50HZ, 690/400V,
IMB5, IP55
 ATB Type: AF90S/4H-11
P/N: 563582
3ph-Motor 1.1kW, 50HZ,
400/230V, IMB5, IP55
 ATB Type: AF100L/4H-12
P/N: 472207
3ph-Motor 2.2kW, 50HZ,
690/400V, IMB35, IP55
 Küenle Type:KDGN2 280 S 4 GR
75 kW
1480 1/min
380-420/660-690 V
129/74,5 A
50 Hz
B 3 / B 5 (550)
low noise design
with 6 thermistor sensors
3 thermistor sensors (PTC) for pre warning (130°C)
3 thermistor sensors (PTC) for switch off (150°C)
 Küenle Type:KDGN2 225 S 4 GR
37 kW
1475 1/min
380-420/660-690 V
66,2/38,2 A
50 Hz
B 3 / B 5 (450)
low noise design
with 6 thermistor sensors
3 thermistor sensors (PTC) for pre warning (130°C)
3 thermistor sensors (PTC) for switch off (150°C)
 Küenle Type:KDGN2 160 M 4
11 kW
1460 1/min
380-420/660-690 V
21,0/12,1 A
50 Hz
B 3 / B 5 (350)
3 thermistor sensors (PTC)
 Küenle Type:KDGN2 180 L 4
22 kW
1460 1/min
380-420/660-690 V
40.4/23,3 A
50 Hz
B 3 / B 5 (350)
3 thermistor sensors (PTC)
 Küenle Type:KDGN2 112 M 4
4,0 kW
1435 1/min
380-420/660-690 V
8,1/4,7 A
50 Hz
B 3 / B 5 (250)
3 thermistor sensors (PTC)
 Parker Gear pump HCD
Pt.No:3339-112233-6195711300
Sn:27-02-2998468-004
 SEW Drives: MDX61B0300-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B0300-503-4-0T
Part number: 08279845
Size: 3
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 54.00
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5% Output power [kW]: 30.00
Output Power [HP]: 40.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 60.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 30
Motor load square [kW]: 37
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 17/ST 17/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
 SEW Drives: MDX61B0450-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B0450-503-4-0T
Part number: 08279861
Size: 4
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 80.10
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5% Output power [kW]: 45.00
Output Power [HP]: 60.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 89.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 45
Motor load square [kW]: 55
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 28/ST 28/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
 SEW Drives: MDX61B1100-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B1100-503-4-0T
Part number: 08279926
Size: 6
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 180.00
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5%
Output power [kW]: 110.00
Output Power [HP]: 148.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 200.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 110
Motor load square [kW]: 132
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 67/ST 67/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
Taihei Boeki Pressure switch PZD20Laa + WAK8-2/90
(connector cable 2m, 8P,
straight)
Taihei Boeki Pressure switch PZD20La + WAK4-2/90
(connector cable 2m, 4P,
straight)
Teral Pump part only, without motor TRP-MHG10-DBT-CLV
APISTE Bộ làm mát (Có kèm theo tài liệu) ENC-AR1120L
Panasonics Bán trọn bộ:
Motor:M81X25GD4W
Controller::DVUS825W
MUSN825W
SMC Felter element EM140-040W
SMC Felter element EHM15R10A
SMC Felter element EMXG420H
SMC Felter element EMXG940H
SMC Felter element EJ051S-050
SMC Felter element EP910-020
SMC Lọc nước AF40-04D
SMC Lọc nước AFM40-04D
SMC Lọc nước Y400T

, , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech -13-11-2011

Schneider MODULE POWER 140CPS11420
Schneider MODULE CPU 140CPU43412A
Schneider MODULE REMOTE  I/O 140CRP93100
Schneider MODULE ETHERNET 140NOE77101
Schneider MODULE HOTSTANDBY 140CHS11000
Schneider MODULE INPUST 140DAI75300
Schneider MODULE OUPUST 140DAO84210
Schneider MODULE INPUST 140ACI03000
Schneider  C60H-DC 250VDC 4A 1P C MGN61504
Schneider  C60H-DC 250VDC 6A 1P C MGN61506
Schneider  C60H-DC 250VDC 10A 1P C MGN61508
Schneider C60H-DC 250VDC 16A 1P C MGN61511
Schneider C60H-DC 250VDC 10A 1P C MGN61508
Schneider C60N 3P 6A C 24348
Schneider C120N 3P 100A C 18367
Schneider C60N 3P 20A C 24351
Schneider C60N 3P 10A  C 24349
Schneider C60N 3P 6A C 24348
Schneider C60N 3P 2A C 24345
Schneider C60A 2P 16A C 23865
Schneider C60A 2P 10A  C 23864
Schneider C60A 2P 6A C 23863
Schneider C60N 3P 2A C 24345
Schneider AUXILIARY CONTACTOR CAD32BD
Schneider  CONT 9A 1NC+1NO 24V DC LC1D09BD
Schneider  MINIATURE RELAY 4 CO / 24 V DC,
WITH LED INDICATOR
RXM4AB2BD
Schneider TESYS D THERMAL OVERLOAD
16-24A CL10A
LRD22
Schneider TESYS D THERMAL OVERLOAD
7.0-10A CL10A
LRD14
Schneider  TESYS D THERMAL OVERLOAD
4.0-6.0A CL10A
LRD10
Rockwell CompactLogix 32 point Digital Input 5X00247G01
Rockwell CompactLogix 16 point Digital Input 1X0024H01
Rockwell CompactLogix 32 point Digital Output 5D94804G06
Rockwell CompactLogix 16 point Digital Output 5D94804G14
Rockwell CompactLogix Power supply 1C31224G01
Rockwell CompactLogix 5331, 512K 1C31227G01
Rockwell E-NET I/F  for MicroLogix & CompactLogix 5X0070G04
Emeson The control OCR400 1C31116G04
Emeson Power Supply 24VDC 5X00119G01
Emeson Remote IO Node (TND) 5X00121G01
Emeson Remote IO Node (TND) 1C31129G03
Emeson Module analog  input  (AI) 4~20mA DC 1C31132G01
Emeson  1C31234G01
Emeson Module thermocouple (TC) 1C31238H01
Emeson 1C31233G04
Emeson Module thermistor (RTD) 1C31238H01
Emeson 1C31122G01
Emeson Module analog outputs (AO) 4~20mA 1C31125G02
Emeson 1C31147G01
Emeson Module digital inputs(DI) 1C31150G01
Emeson 1C31166G01
Emeson Module  (SOE) 1C31169G02
Emeson 5X00106G01
Emeson Modue digital input (DO) 5X00109G01
HBM Indicator
Prod No:1-WE2107-1
HBM WE2107
HBM Digital junction box
Prod No:1-VKK1-4A
1-VKK1-4A
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF12
Dạng Head mounted
Sensor 2xPt100 3L
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo : 0-100oC
Model code: TF12
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF212
Dạng Field mounted
Truyền thông: PROFIBUS PA
Model code: TF 212
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TH202
Hiện thiết bị có Model TH202 đã được chuyển đổi thành Model TTF300
Dạng Field mounted
Truyền thông: HART
Model code: TTF300
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH210
Loại can nhiệt: K đo được nhiệt độ tới 1300C
Đường kính: 22 x 2 mm
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài SS1.4762 (A 446) và trong
ceramic C610 ceramic C610
Model code: TSH210
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH220
Loại can nhiệt: S đo được nhiệt độ tới 1700C
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài ceramic C530 và trong ceramic
C610
Model code: TSH220
Xuấtxứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSP121
Loại can nhiệt: Pt100 đo được nhiệt độ tới 600C
Chiều dài: N = 710 mm
Model code: TSP121
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ
Type:902230/40-415-1011-1-6-100-104/000
Operating temperature :-50 to 600oC
Measuring insert :1xPt100/4 wire
Tolerance: Class B
Tube diameter:6mm
Fitting lengh:100mm
Thread:G1/2
Xuất xứ: JUMO-Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ
PT100, 1-150oC, TR101(2xPT100; Themormeter
NL: 130mm-059070
Oder. QTR: 20000st
LT.pos: 060338600007
Xuất xứ :HERTH-Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo áp suất
Pressure Transmitter 2600T
Phoduct code 264GS FJP 8B2
-400 +400 mbar
Hiện thiết bị có Model 264GS đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -400…+400 mbar
Model code: 266GSH
Xuất xứ: ABB – Italy
ABB Transmitter 2020TG Profibus; F.no:
15753T403194
10,2 – 32 VDC 10,2  32 VDC
-60 _+60 mbar
Hiện thiết bị có Model 2020TG đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -60…+60 mbar
Model code: 266GSH
Xuấtxứ: ABB – Italy
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo lưu lượng
Transmitter 2020TD Profibus; F.no:
15712T403218
10,2 – 45VDC
P: 0-160bar
Hiện thiết bị có Model 2020TD đã được chuyển đổi thành Model 266DSH đổi thành
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: 0…+40 mbar
Model code: 266DSH
Xuất xứ: ABB – Italy
APISTE Bộ làm mát ENC-AR1120L
Teral Pump part only, without motor TRP-MHG10-DBT-CLV
Panasonics Bán trọn bộ:
Motor:M81X25GD4W
Controller::DVUS825W
MUSN825W
SMC Felter element EM140-040W
SMC Felter element EHM15R10A
SMC Felter element EMXG420H
SMC Felter element EMXG940H
SMC Felter element EJ051S-050
SMC Felter element EP910-020
SMC Lọc nước AF40-04D
SMC Lọc nước AFM40-04D
SMC Lọc nước Y400T
SMC Coupler 22SB KK130S-65N
SMC Coupler 22PB KK130P-65N
SMC Coupler 23SA KK130S-80N
SMC Coupler 23 PA KK130P-80N
SMC O-ring CS1N125A-PS
SMC Speed controller AS420-04
SMC Speed controller AS500-06
Benning Benning Battery charger
Input:3 phase 380VAC ±10% -50Hz
Output: 220VDC-30A
LCD display :Low DC,High DC,Boost,Float,Earth-leakage…
Remote card: sent mains fail,charger fail,Earth fail signals to control center room.
Ingress protection IP20
Standard IEC 146 ,IEC950,IEC 439
Suitable for 18x12V-100A
D400 G216/30
 Norgren Solenoid valve 5/2, ¼” 24VDC
Model: 2623077.3037.24VDC
 Norgren Solenoid valve 5/2, ¼” 24VDC
Model: 2623079.3037.24VDC
 Norgren Solenoid valve 2/2,24VDC
Model: 8497503.8270.24VDC
 Norgren Coil of solenoid. 8497503.24VDC
Model: 8270.24VDC
 Norgren Coil of solenoid.
Model: 0200.230VAC
 Norgren Coi of valve.
Model: 0000000.4201.230VAC
 Norgren Body of solenoid valve 5/2.
Model: 9710555.0000.
 Norgren Solenoid valve 2/2; ¾”; 0-16 bar; 230VAC
Model: 8240300.9101.230VAC
 Bar Type: PKO 3/0-I 080-D076
PN 25; P=5.5-10bar
32105352
Tech.fileref ZXA01-1D423
D 53547
 Bar Type: PKO 3/2-40-D056-F04
PN 25; P=5.5-10bar
30000052
Tech.fileref ZXA01-1D423
D 53547
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF12
Dạng Head mounted
Sensor 2xPt100 3L
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo : 0-100oC
Model code: TF12
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF212
Dạng Field mounted
Truyền thông: PROFIBUS PA
Model code: TF 212
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TH202
Hiện thiết bị có Model TH202 đã được chuyển đổi thành Model TTF300
Dạng Field mounted
Truyền thông: HART
Model code: TTF300
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH210
Loại can nhiệt: K đo được nhiệt độ tới 1300C
Đường kính: 22 x 2 mm
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài SS1.4762 (A 446) và trong
ceramic C610 ceramic C610
Model code: TSH210
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH220
Loại can nhiệt: S đo được nhiệt độ tới 1700C
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài ceramic C530 và trong ceramic
C610
Model code: TSH220
Xuấtxứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSP121
Loại can nhiệt: Pt100 đo được nhiệt độ tới 600C
Chiều dài: N = 710 mm
Model code: TSP121
Xuất xứ: ABB – Đức
 JUMO Đầu đo nhiệt độ
Type:902230/40-415-1011-1-6-100-104/000
Operating temperature :-50 to 600oC
Measuring insert :1xPt100/4 wire
Tolerance: Class B
Tube diameter:6mm
Fitting lengh:100mm
Thread:G1/2
Xuất xứ: JUMO-Đức
 HERTH Đầu đo nhiệt độ
PT100, 1-150oC, TR101(2xPT100; Themormeter
NL: 130mm-059070
Oder. QTR: 20000st
LT.pos: 060338600007
Xuất xứ :HERTH-Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo áp suất
Pressure Transmitter 2600T
Phoduct code 264GS FJP 8B2
-400 +400 mbar
Hiện thiết bị có Model 264GS đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -400…+400 mbar
Model code: 266GSH
Xuất xứ: ABB – Italy
 ABB Transmitter 2020TG Profibus; F.no:
15753T403194
10,2 – 32 VDC 10,2  32 VDC
-60 _+60 mbar
Hiện thiết bị có Model 2020TG đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -60…+60 mbar
Model code: 266GSH
Xuấtxứ: ABB – Italy
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo lưu lượng
Transmitter 2020TD Profibus; F.no:
15712T403218
10,2 – 45VDC
P: 0-160bar
Hiện thiết bị có Model 2020TD đã được chuyển đổi thành Model 266DSH đổi thành
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: 0…+40 mbar
Model code: 266DSH
Xuất xứ: ABB – Italy
Prova
Taiwan
Multi-Ohm meter 700
Dold
Germany
Safemaster
Art No:0046456
Standard waechter BD5936.17
AC50/60Hz 230VAC
HS:85364900
DB5936
Dorninger
Germany
1080399
Niveautemp 61-3-MS-S6-LC1
with SK601, 2xK10, min=170mm, minmin=25
HS: 9026 1089
SK601
Hydac
Germany
D66280
Type : SAP  20E12YT110A – S13
Art. Nr : 2120882
PN :  Max  400 bar
DN :   20mm
SAP  20E12YT110A – S13
ABB
Germany
Relay protector motor
SPAM 150-AA
RS641 041-AA,  Sn:EQ473227
SPAM150-AA
E+L
Germany
BTSG PC max. misalignement left
IGMF 005650P
IGMF005650P
Maihak
Germany
Level switch
MBA 3 230V  4VA   50Hz                                                                G.Nr: 281879
ArtNr:211883
281879
Linak
Germany
Actuator LA30
3011P1-00500024
– Cylinder: Type: LSD30-500
Item No: XLSD30-500
Prod date: 030225   O.C.81658
-Motor: LA30.1P-500-LSD-24V
LA30
Alco
Germany
Pressure sensor
PS3-AF1 HGR
PCN: 0712779
PS3-AF1 HGR
ABB
Germany
Shielded 6-pin modular connector 3m
ATB
Schemersal
Roller adjustment min AFU.63/4C-7
Germany Resistance Thermometer PT100 RL 99-0550-82-86-00
Bosh
Germany
Pressure switch             0811 160 153
Engler Temperature sensor
PT100-6L.12.12M.500.05
(Pt100;               07389/90920      ;
Type: tp100-6l.12.12m.500.05;
A.nr: 01504 020505 0001)
EMB Single-phase control transformer
Type: STT 1,5
Primary: 400 V +/- 5%
Secondary: 230 V
Power: 1,5 kVA
Degree of
Protection: IP00
Frequency: 50/60 Hz
Option: Copper Wire
SBA Universal control transformer to
EN 61558-2-2/2-4
Article-no. 169-0060
Commodity code 85043280
Input voltage 200/…/550V
Output voltage 2x 115V
Output range 2500VA
T&R Encoder
Type: IE58A
– Art.Nr: 219-00772     SN:0017
– Impulse: 10000
– Prod.Nr: 30100 010705
T&R CE65-M profibus encoder
Type: CEV65M
Art.No: CEV65M-01460
SN: 7707
Version: TR-ECE-TI-D-0017/V000
Prod.No: 1266439
EUCHNER EUCHNER SAFETY SWITCH
P/N: TZ1 LE 024M VAB-R
Art No: 089434
EUCHNER EUCHNER SAFETY SWITCH
P/N: TZ1 RE024M VAB-R
Art No: 083233
Kissling Limt Swicthes
54-808-101R
CEWE
Đức
Active power 3phase  3 wire balanced
Input:
– Voltage:110…500V
-Current:1A,2A,5A
Auxiliary suppy:
– AC Voltage:110…230V
– DC Voltage:24V,48V,60V,110V,125V,220V
Kiepe
Đức
Masalignment switch VG03/5
Odering code:92.038 143.501
Siemens Đức SITOP MODULAR 40
STABILIZED LOAD POWER SUPPLY
INPUT: 3 X 400-500 V AC
OUTPUT: 24 V DC/40 A
Type: 6EP1437-3BA00
Norgen Van khí nén 24VDC
Id No: 9710000.30.37.024.00
Dyna-Mess Condition monitoring system DBEG300E
Measuring range: 0-20mm/s
Frequency range:10-1000Hz
Accurancy: ± 10%
Output:
Line output of verlocity:±20mm/s=±5V
RMS output of velocity:20mm/s=20V
Relay contacts:without potential
Dyna-Mess Sensor SLU 300/05/B
Dyna-Mess Option 1:
Current output 0-20mA for RMS of velocity
Dyna-Mess Option 2:
Measuring range 0-10 mm/s or 0-50mm/s
Dyna-Mess Option 3:
Pre adjustment of limits
Honsberg Cảm biến nhiệt
Model:TR-015HM2
NR: 672896;
Verstellbereich:35-95/50-130oC; PN16; IP43; Tmax 145oC; 250VAC/15(8)A
Honywel Safety Limit Switch
Type: GSAA01C
Moller Biến thế 400/230VAC,2KVA
STN2.0(400/230)
Art no:221525
KSR Kuebler KSR Bypass Level Indicator
Type: BNA-20/40/C-M 1000-V60x2-MRA-4/MT/2-ZVSS 200 R48H
Acc. to catalogue 1015-2, page 5,7,18,22 & 24
Material: Stainless steel 316 Ti (DIN 1.4571)
Dimensions: OD 60.3 x 2 mm
Process connections: Flange DIN 2526 DN 20 PN 40 Form C
Distance CC: 1000 mm
Measuring range: 1000 mm
Float: ZVSS 200 R48H (SS 316 Ti (DIN 1.4571))
S.G.: 998 kg/m³
Pressure: 10.0 bar
Temperature: 120 °C
Gasket:  Klingersil C4500
Bolting: 1.4401 / A4-70 (M)
Roller indicator: Standard (MRA)
Switches: 4 x BGU – 2 Sil
Chamber end top:  Welding cap
Chamber end bottom: Flange D 130
Drain:  Plug BSP 1/2”
Similar with AB 330525-1
(L091 – S1
level switch BNA
Chamber Mat: 1.4571
PS: 10bar; TS: 120oC
Connections: DN20  PN40/C
C to C (M):  1000mm
S.G: 958Kg/m3
Float: ZVSS 250
Roller display MRA
Serial No: 330525-1/2003
Magnetic switch:  BGU 220V (D69439))
Eletta Theo yêu cầu của nhà máy  25222, S25-GL25  16-80R các thông số đầy đủ,mã hàng chính xác như sau:
Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy
Fluid Oil,Range:16-80L/min,Flow direction:A/R.4-20mA
Model:R5GL25
Eletta Theo yêu cầu của nhà máy S25-GL15  1-5R các thông số và mã hàng chính xác như sau:
Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy
Fluid Oil,Range:1-5L/min,Flow direction:A/R.4-20mA
Model:R5GL26
 Settima
Germany
Screw pump
Typ: GR55 SMT16B 380L RF3
 Sauer
Danfoss
Germany
Gear pump
Type:SNP2/06DC002
 Werdohler
Germany
330264-3
External gear pump
Type:R35/63FL-Z-DB25-W-SAE3-R
Betriebdruck: 15bar
Flow: 90L/min
 Siemens
Germany
Type:1LA71634 AA61-1
Sn:E0307/33172.01001
B5. 160M.
11Kw.1460min
 ADDA
Germany
TB13S4200002
Three-phase asynchronous motor with
squirrel cage
Sn:3044471
Type TFC 132 S-4, size 132 S,
5,5 / 6,6 kW, S1, IP 55,
Design: B5/300 mm,
SUCCESSION MODEL!
1440 1/min, 380-420/660-720 V, 50 Hz,
1728 1/min, 380-480/660-830 V, 60 Hz,
Shaft end 38 x 80 mm, RAL 7030,
metric cable gland
3 built-in PTC,
Insulation class F, weight 44 kg
Rickmeier
Germany
330270-0
Gear pump
Type:R65/250 FL-Z-DB25-W-SAE3-R
as delivered with 5330938 (417568),
but the pump (bare shaft end) only.
(272/500)
Dieffenbacher-Pos.  : 00010
Dieffenbacher-Material : 99-0650-24-90-00
acc. enclosed data sheet 114898
Delivery time approx.:  7 week(s)
weight net:  40,000 kg / pc.
HTS: 84136031

115
test certificate acc. EN10204-3.1
(start run + pressure test)
incl. certificate acc. EN 10204-2.2
(gearshaft and casing material)

  Rexroth R918C00690
Gear pump 11 R 201
Type: AZPF-10-011RCB20MB
  Rexroth R900064431
Gear pump
Type: PGF3-3X/032RE07VE4K
  Rexroth R900973993
Gear pump
Type: PGF2-2X/019RN01VM
  Rexroth R910907403
Axial piston pump
Type: AA10VSO 45 DR /31R-PPA12N00
  Rexroth R902429998
Axial piston pump
(old number: 00917280, 1291880)
Type: A4VSO 40 DR/10R-PPB13K26
  Rexroth Ident No:00994306-2003-06
Fabr No:7895076
Type:A4VSO 125DR/30R-PPB13N00
  Rexroth R902418820
Axial piston pump
Type: A A4VSO 40 DR /10R-PPB13N00
 ATB Type:AF180L/4B-11
P/N: 468543
3ph-Motor 22kW, 50HZ, 690/400V,
IMB5, IP55
 ATB Type: AF90S/4H-11
P/N: 563582
3ph-Motor 1.1kW, 50HZ,
400/230V, IMB5, IP55
 ATB Type: AF100L/4H-12
P/N: 472207
3ph-Motor 2.2kW, 50HZ,
690/400V, IMB35, IP55
 Küenle Type:KDGN2 280 S 4 GR
75 kW
1480 1/min
380-420/660-690 V
129/74,5 A
50 Hz
B 3 / B 5 (550)
low noise design
with 6 thermistor sensors
3 thermistor sensors (PTC) for pre warning (130°C)
3 thermistor sensors (PTC) for switch off (150°C)
 Küenle Type:KDGN2 225 S 4 GR
37 kW
1475 1/min
380-420/660-690 V
66,2/38,2 A
50 Hz
B 3 / B 5 (450)
low noise design
with 6 thermistor sensors
3 thermistor sensors (PTC) for pre warning (130°C)
3 thermistor sensors (PTC) for switch off (150°C)
 Küenle Type:KDGN2 160 M 4
11 kW
1460 1/min
380-420/660-690 V
21,0/12,1 A
50 Hz
B 3 / B 5 (350)
3 thermistor sensors (PTC)
 Küenle Type:KDGN2 180 L 4
22 kW
1460 1/min
380-420/660-690 V
40.4/23,3 A
50 Hz
B 3 / B 5 (350)
3 thermistor sensors (PTC)
 Küenle Type:KDGN2 112 M 4
4,0 kW
1435 1/min
380-420/660-690 V
8,1/4,7 A
50 Hz
B 3 / B 5 (250)
3 thermistor sensors (PTC)
 Parker Gear pump HCD
Pt.No:3339-112233-6195711300
Sn:27-02-2998468-004
 SEW Drives: MDX61B0300-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B0300-503-4-0T
Part number: 08279845
Size: 3
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 54.00
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5% Output power [kW]: 30.00
Output Power [HP]: 40.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 60.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 30
Motor load square [kW]: 37
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 17/ST 17/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
 SEW Drives: MDX61B0450-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B0450-503-4-0T
Part number: 08279861
Size: 4
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 80.10
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5% Output power [kW]: 45.00
Output Power [HP]: 60.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 89.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 45
Motor load square [kW]: 55
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 28/ST 28/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
 SEW Drives: MDX61B1100-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B1100-503-4-0T
Part number: 08279926
Size: 6
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 180.00
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5%
Output power [kW]: 110.00
Output Power [HP]: 148.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 200.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 110
Motor load square [kW]: 132
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 67/ST 67/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
Taihei Boeki Pressure switch PZD20Laa + WAK8-2/90
(connector cable 2m, 8P,
straight)
Taihei Boeki Pressure switch PZD20La + WAK4-2/90
(connector cable 2m, 4P,
straight)
Teral Pump part only, without motor TRP-MHG10-DBT-CLV
APISTE Bộ làm mát (Có kèm theo tài liệu) ENC-AR1120L
Panasonics Bán trọn bộ:
Motor:M81X25GD4W
Controller::DVUS825W
MUSN825W
SMC Felter element EM140-040W
SMC Felter element EHM15R10A
SMC Felter element EMXG420H
SMC Felter element EMXG940H
SMC Felter element EJ051S-050
SMC Felter element EP910-020
SMC Lọc nước AF40-04D
SMC Lọc nước AFM40-04D
SMC Lọc nước Y400T

, , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech – 09-11-2011

Kuhnke Vietnam Kuhnke relay EB4-24VDC c/w Z441
Mitsubishi GearMotor Vietnam Type: GM-SFB Mitsubishi GearMotor
0.2kW-380V-3P
i= 1/30
Ins class E
Mitsubishi GearMotor Vietnam Type :  Three Phase induction motor.
22kw, 4 pole, 50 Hz A-51.
333v , 1500rpm.
Type : SF-VRH22K
Lawson Fuses Vietnam TIS50
Lawson Fuses
SAGINOMIYA VIETNAM SNS-C106X
Fairchild Vietnam Fairchild Pnuematic Control
Cat no. TD6000-415
Model T6000 Electro-Pneumatic I/P, E/P Transducer
Electrical Connections: DIN43650 Connections
Input: 4-20 mA – Output: 0-4.0 BAR
Sanyodenki Vietnam D.C.TACHOMETER GENERATOR
TYPE 104-902     WEIGHT  2.2KG
OUTPUT  VOLT.60     V/1000 rpm
MAX. CURR   .35mA
MAX .SPEED   4000 rpm
LOT NO 123F6796
Ziehl-Abegg Vietnam 131510               07224582
3 ~ 400V ± 10% Y50Hz  P1 0,49Kw
RF22P – 2DK.3F.5R
0,80A DI = 0% 2320/MIN  COSY 0,90
3 ~ 400V ± 10% Y60Hz  P1 0,61Kw
1,1A DI = 0% 2320/MIN  COSY 0,90
PsF MIN .470PA
3 ~ 480V ± 10% Y60Hz  P1 0,76Kw                                                 11 KG
1,1A DI = 0% 2550/MIN  COSY 0,90           PsF MIN .620PA         07/48
54 THCL 155
Baumer Thalheim Vietnam ITD 21 A 4 Y29 1020 HN D2SR12 S12 IP65 06
Drehgeber                                                                           A- Nr :314699
ITD 21A4Y29   1020   HN  D2SR12   S12  IP65  06             C-Nr: 07004935 – 20
Inpulszahl  :1024 IMP/UMDR
Aurgangssignable :A-,B-,N-Spur + Invertierung  HTL-PEGEL
Betriebsspannung  : 8- 30VDC  GT  – Endstufe
AnschluBart  : Flanschdose  D2SR12,Radial,12-Polig
Welle/Bohrung: Ø 12,00 mm
Sanyodenki Vietnam D.C.TACHOMETER GENERATOR
TYPE 104-902     WEIGHT  2.2KG
OUTPUT  VOLT.60     mV/min-1
MAX. CURR   .35mA
MAX .SPEED   4000 rpm
LOT NO 02831852                      12
104-902
LOT NO 02831852
Baumer Hubner Berlin Vietnam Analog  – Tacho
Longlife –DC Tachchogenerator
TDP 0,2 LT–4
(TDP 0,2 LT – 4)
Ser. – Nr.L.2066834
U0 = 60V ± 1 % /1000 min -1               VDE 0530
i-no. L125-61101D1-04
Compatible to serial no. 2165219
Nidec Nemicon Vietnam ROTARY  ENCODER
TYPE   NOC-HP2048-2MHT
M759C740H02  15-035-15
SERIAL  NO.   25-030
Nidec Nemicon Vietnam NOC-HP2048-2MHT-8-050-00E
(ROTARY  ENCODER
TYPE   NOC-HP2048-2MHT
M759C740H02  15-035-15
SERIAL  NO.   25-030)
Note: NOC-HP2048-2MHT-8-050-00E replacement is not the type of NOC-HP2048-2MHT
ABB Vietnam BAR-300/TH02 – Ordering # 7962545
Can not find, Pls confirm???
Moore Vietnam TRX/CL1/D18/POLY/-PT104-.06-VTD[DWB]
Rotronic Vietnam Relaced by: HF320-SB1XXXXX
Model: M12S2HT-1X has been obsolete and the replacement model is from HF3 Series.
M12S2HT-1X
*** confirm code before order
Rotronic Vietnam Relaced by: HF320-RB1XXXXX
Model: M12S2HT-1X has been obsolete and the replacement model is from HF3 Series.
M12S2HT-1X
*** confirm code before order
Setra Vietnam Setra 267 Series – 267110CLD11A1GN
The Model 267 with 8″ static pressure probe for duct mounting.
Vaisala Vietnam Correct: HMT330 3E0A001BCAB100B0CACBAA1
HMT-333 – Ordering # HMT330 3E0A001BCAX100B01ACBAA1
Hitrol Vietnam HT-100RT (HT-100RT)
Hitrol Float Type Level Transmitter
Type : Float
Installation : Top Mounting
Power Source : DC 24V
Wetted Part Material : SUS304 + PTFE
Enclosure : Weather Proof
Pressure & Temperature : ATM & 80deg.C
Mounting Size & Material : Flange Size 3″ ANSI 150# FF & SUS304+PTFE
Head Material : ADC 12
Measuring Length : 350mm
Output Signal : 4~20mA DC
Conduit Connection : PF 3/4″
Vaisala Vietnam Correct: HMT330 1A0A001CBAB100B0CAABAA1
HMT-331 – Ordering # HMT330 1A0A001CBAX100B01AABAA1
*** confirm code before order
Vaisala Vietnam Correct: DMT340 810A0A1GBA4A002A1ACB0A0
DMT-348 (code DMT340 810A0A1GBA4A002A1ACB0A0)
*** confirm code before order
ABB Vietnam BAR-300/TH02 – Ordering # 7962545
Can not find, Pls confirm???
Moore Vietnam TRX/CL1/D18/POLY/-PT104-.06-VTD[DWB]
Rotronic Vietnam Relaced by: HF320-SB1XXXXX
Model: M12S2HT-1X has been obsolete and the replacement model is from HF3 Series.
M12S2HT-1X
*** confirm code before order
Rotronic Vietnam Relaced by: HF320-RB1XXXXX
Model: M12S2HT-1X has been obsolete and the replacement model is from HF3 Series.
M12S2HT-1X
*** confirm code before order
Setra Vietnam Setra 267 Series – 267110CLD11A1GN
The Model 267 with 8″ static pressure probe for duct mounting.
Vaisala Vietnam Correct: HMT330 3E0A001BCAB100B0CACBAA1
HMT-333 – Ordering # HMT330 3E0A001BCAX100B01ACBAA1
Hitrol Vietnam HT-100RT (HT-100RT)
Hitrol Float Type Level Transmitter
Type : Float
Installation : Top Mounting
Power Source : DC 24V
Wetted Part Material : SUS304 + PTFE
Enclosure : Weather Proof
Pressure & Temperature : ATM & 80deg.C
Mounting Size & Material : Flange Size 3″ ANSI 150# FF & SUS304+PTFE
Head Material : ADC 12
Measuring Length : 350mm
Output Signal : 4~20mA DC
Conduit Connection : PF 3/4″
Vaisala Vietnam Correct: HMT330 1A0A001CBAB100B0CAABAA1
HMT-331 – Ordering # HMT330 1A0A001CBAX100B01AABAA1
*** confirm code before order
Vaisala Vietnam Correct: DMT340 810A0A1GBA4A002A1ACB0A0
DMT-348 (code DMT340 810A0A1GBA4A002A1ACB0A0)
*** confirm code before order
MicroDetectors Vietnam Sensors PFK1/BP-4H
M18 unshielded LD NO+NC/PNP
Micro Detectors – Diell sensors
Fuji Vietnam Code: 2RI100E-060 (100A 600V) Fuji Diode
Goyen Vietnam P/N : 3-12V12410-336
(12 valve enclosure with 12 nos 1/8RP pilots, 24VDC, 3/4″G conduit entry base)
TRelectronic Vietnam TRelectronic Absolute Encoder
Model: CH58M _ Art. No. 5842-00035 CH58M
5842-00035
SV 0017
part number: 1201811 053702
TRelectronic Vietnam series CE-65-M
Art Nr: 110-01460, SN: 18102
Art. No. CEV65M-01460
Encoder TR-electronic
Fluke Vietnam Fluke Ti 20 Thermal Imager
TI20  0-700C
SIKA_Fluke SIKA Thermo View (Ti25M SIKA – Fluke)
Ti 25 M replaced Ti25 & Ti20 of Fluke
(-20…350 °C, point-laser, 390/1, PRO)
SIKA_Fluke Ancillary lens for TI 25 M doubles the measuring range up to 700 °C
With this ancillary lense it is possible to double the measuring range of the TI 25 M
The indicated temperatures must be multiplicated by 2
SIKA_Fluke Main adapter for ThermoView
car adapter for power supply for TI 10 M and TI 25 M
Yamatake-Azbil Vietnam C10T0DTA0100 discontinued; replaced by C15MTROTA0100
Tem. Controller
*** Clearly confirmed before order!
ABB Vietnam ACS 143-H75-3
(ACS143H753) could not confirm; please take a nameplate
Siemens Vietnam MI750/3
could not confirm; please take a nameplate
SEW Inverters Vietnam MVV60A0110-5A3-4-00
MDV60A0110-5A3-4-00
SEW Inverter
SEW Inverters Vietnam MM15C-503-00
discontinued, pls support part no. to found out replacement
SEW Inverter
SEW Inverters Vietnam MC07A030-5A3-4-00
SEW Inverter
ABB Inverters Vietnam MC07A030-5A3-4-00
Nordac Vecto Vietnam Code: 1 03920043; Type: mc SK 750/1FCT
ABB Inverters Vietnam ACS 800-01-0020-3+RPBA
ABB Inverters Vietnam ACS 550-01-06A9-4
***Panel Included in English
SEW Inverter
Hydrotechnik Vietnam Hydrotechnik Pressure Transducer
400 bar, 4/20 mA: 3403-15-D1.37 range :0-400, output: 4-20 m
Hydrotechnik Vietnam Hydrotechnik Pressure Transducer
400 bar, 4/20 mA: 3403-15-D1.37 range :0-400, output: 4-20 m
replaced by 3403-15-D5.37 with cheaper
Gemu Vietnam 514 65D1.37.5-1-2 2061 (88047034)
(Valve Normally closed,
Type: 514 65D 137 51 2 2061,
PST:5.5-8bar,PB=7bar,180oC,)
Gemu Vietnam 514 50D1.37.5-1-2 2061 (88011313)
(Valve Normally closed,
Type:514 50D 137 51 2 2061 ,88011313,
PST:5.5-8bar,PB=7bar,180oC, DN50,PN25)
Gemu Vietnam DN 65 mm 514 65D1.37.5-1-2 2061 (88047034)
+ Positioner 1436000Z1SA010001050 (88257690)
+ Mounting Kit 1436S01Z551705000 (88298041)
+ Plastic Tubing 1440 000ZKS (88255000)
+ Cable Plug 1219 000Z0000DW10M0M125A (88210911)
****** Full sets
(Valve Inox chu Y DN65 PN25,
Type:514 65D 137 51 2 2061+1436,
PB=7bar,PST:5.5-8bar,180oC
Control valve
Model: 1436000Z1SA010001050,24VDC,
0/4-20mA,Single:100L/min,I-DE-88257690-02-3565585)
Semikron Vietnam Thyristors SKT24/16E SEMIKRON (24A/1600V)
Semikron Vietnam Thyristors SKT24/16E SEMIKRON (24A/1600V)
Koyo Electronics Vietnam KCV-4S
Koyo DIGITAL COUNTERS
Vietnam Koyo Electronics Industries
Koyo Electronics Vietnam KCN-4S
Koyo DIGITAL COUNTERS
Vietnam Koyo Electronics Industries
Wachendorff Vietnam Wachendorff encoders
WDG58B-25/50-AB-H24-S8-A74
(ENCODER:  WDG58B-25/50-AB-H24-S8-A74)
Parker Vietnam Order No.  PWB-A1899
STOPVENTIL G1/4A I-GEW. G1/4
PARKER PNEUMATIC
Parker Vietnam Order No.  PWB-A1822
PARKER PNEUMATIC
Hydac Vietnam TYPE: DFP-BH/HC60 QB10Y1.0/-V
Hydac Vietnam TYP: DFB W240 QC25B M1.0-V-W
Hydac Vietnam TYPE : DFP W60QB 25 BM1.0 /-V-W
Hydac Vietnam Type : ETS 300
Hydac Vietnam Type: EDS 1701-N-250-000
Sr. No.: 706B02O43
Hydac Vietnam Type : 300249 13/07
Parker Vietnam Order No. : SCLTSD-370-10-07
Parker Vietnam Order No. : 16SLC2-B-25
Confirming
Parker Vietnam Order No. : FPC.F25.BM-F6-PNP
Confirming
Parker Vietnam Current: PSB250AF1A
TYPE : PSB250AF1A4
Parker Vietnam Order No. : SCPSD-400-14-15
Parker Vietnam EN 837-1
Order No. : PGB.0631.250
NPT 1/2″ MALE
Parker Vietnam Order No. : D1SE30BNJW
Parker Vietnam TYPE : 73218BN4UNLVOC111C2
Beckhoff Vietnam FC3102-0000
Beckhoff PROFIBUS DP (standard), PROFIBUS DP-V1 (Cl. 1+2: acyclic services, alarms), DP-V2, PROFIBUS MC (equidistant)
Beckhoff Vietnam FC3102-0000
ABB IMFAI01 Analog Input Card
Rosemount – Emerson Vietnam Model No. 3051S2TG3A2A11A1JB4E1M5Q4T1
SAGINOMIYA Vietnam ATX 71160DH (ATX71160DH)
Braun Vietnam – China A5S05B90-K/5       correct code is A5S05B90-06
Braun speed sensor
Ashcroft Vietnam Ashcroft
P/N: 45-1279-04L-XLL-0/160 not correct!
Corrected by 45-1279SS-04L-XLL-0/160
** confirm before order
Ashcroft Vietnam Ashcroft
GAUGE, PRESSURE, 0-100 PSI, 2-1/2 IN FLANGE
MOUNT, 1/4 IN BACK CONNECTION
Model: 25W 1001T 02B XFF 100# not correct;
Corrected by 25W 1001TH 02B XFF 100#  (25W-1001TH-02B-XFF-100#)
** confirm before order
RGS Vietnam RGS
RGS Solenoid Valve Part No: R2518PKS0B
** confirm before order
Sumtak LFC-002-1024 replaced by IRS620-1024-201
NSK bearing Vietnam 627ZZ
NSK bearing Vietnam 626ZZ
NSK bearing Vietnam 685ZZ
NSK bearing Vietnam F-0709
Need confirm with customer
NSK bearing Vietnam 6300ZZ
NSK bearing Vietnam 6001ZZ
NSK bearing Vietnam 6000ZZ
NSK bearing Vietnam 696ZZ
NSK bearing Vietnam 027ZZ
Need confirm with customer
SKF bearing Vietnam 627ZZ
SKF bearing Vietnam 626ZZ
SKF bearing Vietnam 685ZZ
SKF bearing Vietnam F-0709
Need confirm with customer
SKF bearing Vietnam 6300ZZ
SKF bearing Vietnam 6001ZZ
SKF bearing Vietnam 6000ZZ
SKF bearing Vietnam 696ZZ
SKF bearing Vietnam 027ZZ
Need confirm with customer
Mitsubishi Vietnam FX2NC-96MT-DSS
Note: this item must order from Japan directly ,could not support
Mitsubishi Vietnam Current: FX3U-128MT-ES/A
FX3U-128MT/ES
Mitsubishi Vietnam FX3UC-128MT/ES
Pls make sure the code
Mitsubishi Vietnam Current: FX1N-60MT-001
FX1N-60MT
Mitsubishi Vietnam FX2NC-16EX
(FX2NC -16EX)
Mitsubishi Vietnam FX2NC-16EYT
Mitsubishi Vietnam Current: F940GOT-SWD-C
F940GOT-SWD-E
Mitsubishi Vietnam Current: F930GOT-BWD-C
F930GOT-BWD-E
Mitsubishi Vietnam GT1150-QLBD
Could ot support for Vietnam’ market
Mitsubishi Vietnam Cable connected PLC & HMI
Advantest Vietnam R6441A with RS232 without GPIB
=> NIHON DENKEI Digital Multimeter 7351E+03
Takuwa Vietnam Takuwa Synchro Transmitter Type: 86G
PRI: 200/220V, FREQ: 50/60Hz
MP: 0.42/0.38A, SEC: 78/86V
Takuwa Vietnam Takuwa Synchro Transmitter 86CT
PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz
AMP: 0.02/0.019A, SEC: 52/57V
Takuwa Vietnam Takuwa Synchro Transmitter 86DG
PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz
AMP: 0.42/0.37A, SEC: 78/86V
Koganei Vietnam CS2F-220VAC-200mA
Koganei Vietnam CS4F-30VDC-25mA
Siemens Vietnam Siemens Battery Type for Simatic S5:SL-2770
Order No.:    6E W1000-7AA (6EW1000-7AA)
P/N:  W79084-L1001-B5   (3.4v 5ah)
Schneider Vietnam XB4-BVM1
Schneider Pilot lamp XB4BVM1 with LED
Schneider Vietnam XB4-BVM3
Schneider Pilot lamp XB4BVM3 with LED
Schneider Vietnam XB4-BVM4
Schneider Pilot lamp XB4BVM4 with LED
Siemens Vietnam Touch panel TP177 Micro
P/n: 6AV6 640-0CA11-0AX1 (6AV6 640 0CA11 0AX1)
ABB Vietnam Code: E931/32 (ABB fuse holder E93132)
ABB Vietnam Code: CP1-10G-10 (CP110G10)
PULSAR Vietnam PULSA Utrasonic level transmitter
Model : IMP10
10 metre PVDF version, universal thread (green)
Backlit LCD
4-20mA + 2 relays 1A SPDT 30v DC/AC
11-30vDC power supply
Magnaflux Vietnam Chai rửa Spotcheck SKC-S (Hãng Magnaflux, thể tích 450 ml, khối lượng chất rửa 300gr)
Magnaflux Vietnam Chai thấm Spotcheck SKL-SP1 (Hãng Magnaflux, thể tích 450 ml, khối lượng chất thấm 300gr)
Magnaflux Vietnam Chai hiện Spotcheck SKD-S2 (Hãng Magnaflux, thể tích 450 ml, khối lượng chất hiện 330gr)
Lion Precission China LRD5100C; P/N. P014-4665
Lion Precission China Ultra LRDV2 (LRD V2)
Lion Precission China LRD2100; P/N. P014-4663
Vulcanic China FR-00.33.1.49.44.49.20
SER NO:30250-02 125A
These Thyristor units are capable of controlling 3-phase
resistive load current levels according to a numeric input
(0/5 bis 0/30 VDC) or analogic input ( 0/10
VDC- 4/20 mA -o/2,2 kOhm) of a regulator.

– Connection to the control unit
– max. ambient Temperature 45°C
– Wavepack modulation
– Loadvoltage : 24 up to 440 VAC
– Controlvoltage: 230 VAC 1Ph
– Built in ventilation
– Built in control card

Logic input:                       Yes
max. current:                     125 A
Nominal Power at 400V:      72 kW
Dimensions ( WxHxD):        116x316x187 mm
Wheight:                            5Kg
commodity code:                85413000

Luishui Instruction for SWL-II Two channel
Microcomputer Thyristor
Regulator: SWL 22 – HMX22
Balluff BES 516-326-E4-C-S4-00.2
Balluff BES 516-326-E4-C-S4-00.2
Balluff BES 516-326-E4-C-S4-00.2
Balluff BES 516-326-E4-C-S4-00.2
Balluff BES 516-326-E4-C-S4-00.2
Balluff BES 516-326-E4-C-S4-00.2
Magnaflux Vietnam Chai rửa Spotcheck SKC-S (Hãng Magnaflux, thể tích 450 ml, khối lượng chất rửa 300gr)
Magnaflux Vietnam Chai thấm Spotcheck SKL-SP1 (Hãng Magnaflux, thể tích 450 ml, khối lượng chất thấm 300gr)
Magnaflux Vietnam Chai hiện Spotcheck SKD-S2 (Hãng Magnaflux, thể tích 450 ml, khối lượng chất hiện 330gr)
Mahle Vietnam Mahle Suction Filter Only
Type : PI 3108 PS 10 (Changed Version)
Order code: 77680341

Type: PI-3108 SMX 10 (Old Version)_Part no: 7768.034.1
(PI3108SMX10)

Note: All model with -SMX has been changed into -PS (Premium Selection), all function / specification remain the same.

Bekomat Vietnam Bekomat Drain valve type: 12 CO PN63 (KA12-AO) 230VAC
(12COPN63 (KA12-AO))
P/N 200020
Kasuga Vietnam WBST 222  (250V-5A)
WBST222 Kasuga buttons
Kasuga Vietnam WBST 223  (250V-5A)
WBST222 Kasuga buttons
KEB Vietnam 12F4F1E-4002 KEB COMBIVERT
(Art-Nr. 12.F4.F1E-4002
Ser-No. 02311718/0336315)
SMC Vietnam Correct: IP8000-030-X14
IP800-030-X14
SMC Vietnam VFM351-02-30R
SMC Vietnam IP200-150
Koganei Vietnam 254-4E1(1W-AC100V)
254-4E1-1W-AC100V  Koganei Sensor
CKD Vietnam 4TB319-00-M1L-6
(4TB31900M1L6)
CKD Vietnam Right code: 4TB310-08-M1L-6(AC220V )
(4TB31008M1L6)
(4TB310-08-M1LS-AC220V)
CKD Vietnam Right code: 4TB319-00-M1L-5(AC110V)
(4TB31900M1L5)
(4TB319-00-M1LS-AC110V)
CKD Vietnam 4TB319-00-L-5
(4TB31900L5)
Konan Vietnam 454S202C-J3
Konan Vietnam 414S604C-F3
Konan Vietnam Model changed: 414S604C-F3
(414S604C-E3)
Konan Vietnam 414S604C-BA3
Konan Vietnam Model changed: 414S202C-F3
(414S202C-E3)
Konan Vietnam AF2-08-20A
Konan Vietnam OL2-08-20A
Konan Vietnam RV2-08-20A
Bosch Rexroth Vietnam Bosch Rexroth
Directional valve 4WE6D6X/OFEG24N9K4/QSABG24S
*** This is special OEM products; it take time for production
SMC Vietnam SQ2131N-5-L6-Q
SMC MANIFOLD MOUNTED PLUG-IN
Wachendorff Vietnam Model: WDG-58A-40-ABN-G24-S9-D08 stop production; replaced by WDG-58A-40-ABN-G24-SH8  (8-pin, connector)
Takuwa – Densei Nippon Vietnam Takuwa Synchro Transmitter 86DG
PRI: 78/86V, FREQ: 50/60Hz
AMP: 0.42/0.37A, SEC: 78/86V
Densei Nippon electric industry Co,Ltd OEM products
Oriental  Vietnam IK40GN-CW + 5GN180K (full set)
Three-Phase 220
Proface Vietnam GP37W2-BG41-24V
Proface HMI
Proface Vietnam ST-3301S full code is [AC] AST3301-S1-D24
Proface HMI
WEG Vietnam BA16360
10660508
45
2
Multi-voltage
225S/M
B5T
93095.2010
352.380kg
WEG Vietnam BS70859
10022974
22
2
Multi-voltage
180M
B3T
93090.2010
185-200kg
WEG Vietnam BU36505
10502760
5.5
2
Multi-voltage
132S
B5T
93091.2010
54.2-70kg
WEG Vietnam BR22009
10022975
15
2
Multi-voltage
160M
B3T
93092.2010
108-128kg
WEG Vietnam HC09392
10034887
3
2
Multi-voltage
100L
B5T
93093.2010
28.6-45kg
Pilz Vietnam Description : PNOZ m1p base unit
Part No.    : 773100
Relays
Pilz Vietnam Description : PNOZ ms2p
Part No.    : 773810
Relays
Pilz Vietnam Description : PNOZ mi1p 8 input
Part No.    : 773400
Relays
Pilz Vietnam Description : PNOZ mo1p 4so
Part No.    : 773500
Relays
Pilz Vietnam Description : PNOZ mc1p
Part No.    : 773700
Relays
WEG Vietnam Panasonic Lamp
FL25SS-EX-D   (25 WATS, 700mm)
RIKO Vietnam Manf: Riko
Code: Inductive sensor  SN04-N (SN04N)
BN-10-30V, BK-NPN, NO, BU-0V, part no. 71214425
** confirm code before order
Marsh Bellofram Vietnam Manufac: Marsh Bellofram
Model: Diaphragm Air Cylinders  SS-06-F-BP-HFM
(SS – 06 – F – BP – HFM  _  SS06FBPHFM)
Bosch Rexroth Vietnam Part no: 821002003 (0821002003)
Bosch Rexroth
Braun GmbH Vietnam BRAUN Speed Sensor
Type: A5S12-85791
Protection: IP67 EEx ia IIC T4
(A5S1285791)
Braun GmbH Vietnam E1594
Braun Test Frequency Generator Module to E15 System,
with 4 pre-programmed frequency levels
(E1594 Module F.NR169335)
Braun GmbH Vietnam E1553
Braun Alarm Module (Limit Switch) with 2 programmable setpoints
(Braun Alarm Module E1553 F.NR:116739)
GF++ Vietnam 3-2726-10 159001555 * Bulb pH Electrode, 3K, NPT
George Fisher Signet pH Electrodes Sensor
Model : 3-2726-10
Connection : 3/4 in NPT
GF++ Vietnam 3-8750-1 159000053 Field mount, 1 input
George Fisher Signet pH Transmitters
Model : 3-8750-1
Output : 4 to 20 mA
GF++ Vietnam 3-2760-1 159000939 Preamplifier, NPT
George Fisher Signet DryLoc pH Preamplifiers & Connectors
Model : 3-2760-1
Meterials : CPVC
Mettler Toledo Vietnam Mettler Toledo
MB5 (MB-5)
Kansai Vietnam Kansai small Rotary Paddle Type Level Switch
LEMICON-S
Model: LS-S (Extension Pipe Type)
Power supply: 100~110VAC or 200~220VAC (50/60hz)
Contact rating: 250VAC 3A (Resistance Load, SPDT)
Paddle revolution: 0.83rpm (50Hz) /1.00rpm (60Hz)
Temperature range: 0~50°C (Neither condenced nor frozen)
Set screw: G 3/4 (Material ADC)
Locknut: Hexagonal nut (Material ADC)
Cable length: 500mm (MAX)
Kansai Vietnam Kansai Rotary Paddle Type Level Switch
Model: NM-SC (Small Hopper Level Switch)
Power Source: 100–110VAC or 200–220VAC 50/60Hz
Power Consumption: 4W
Contact Capacity: 250VAC 5A Resistance Load
Rate of Rotation: 1r.p.m/50Hz
Allowable Temperature: below 50°C (in a tank)
Detection Torque: 1470–1764N – m×10-4
Allowable Pressure: 19.6kPa
Process Connection: G1B
Enclosure Rating: IP55 or equivalent
Finetek Vietnam SE280C CRI
Fine-Tek Rotary Paddle Type Level Switch
Finetek Vietnam SE280C CRG
Fine-Tek Rotary Paddle Type Level Switch
Finetek Vietnam SE110C DRA
Fine-Tek Level Switch
SIEMENS  Vietnam Code: Siemens Spare UV tube    AGR4 502 4065 0
(AGR450240650; AGR4-502-4065-0)
SIEMENS UV BULB AGR450240650 FOR QRA2M/10M
GageMaker Vietnam BX-1000
6B Groove Diameter Gage c/w T188 Points & 12” rod
GageMaker Vietnam BXG-1000
6B Groove Width Gage c/w T072 Points
GageMaker Vietnam IT-5108
Internal Taper & Groove Diameter Gage, 8” Depth, Range ; 1-1/2” to 10” Dia.
GageMaker Vietnam BXR-36
Optional Extension Rod for BX-1000, 36”
GageMaker Vietnam PD-3005
Pit Depth Gage with Flat Base, AG #2, 0-100
GageMaker Vietnam TP-RTC-10R
Thread Profile Gage for All API 10R Tubing, 3/4” TPF, 10 TPI, 10 Round.
GageMaker Vietnam TP-RTC-8R
Thread Profile Gage for All API 8R Casing, Tubing & Drill Pipe,  3/4” TPF, 8 TPI, 8 Round.
GageMaker Vietnam TP-23-50-JSS
(TP 23-50-JSS)
Thread Profile Gage for 2-3/8” – 5-1/2” API I.F. API Numbered Connections #23-#50. 2” TPF, 4 TPI, V-0.038R.
GageMaker Vietnam TP-542-JSS
Thread Profile Gage for 6-5/8” API Reg., 5-1/2” & 6-5/8” API Full Hole, 2” TPF, 4 TPI, V-0.050.
GageMaker Vietnam TP-56-77-JSS
(TP 56-77-JSS)
Thread Profile Gage for  API Numbered Connections #56 to #77, 3” TPF, 4 TPI, V-0.038R.
GageMaker Vietnam TP-543-JSS
Thread Profile Gage for 5-1/2”, 7-5/8”  & 8-5/8” API Reg., 3” TPF, 4 TPI, V-0.050.
GageMaker Vietnam TP-453-JSS
Thread Profile Gage for 2-3/8” to 4-1/2” API Reg., 3-1/2” & 4-1/2” API Full Hole, 3” TPF, 5 TPI, V-0.040.
GageMaker Vietnam TP-5BTC75-EXT
Thread Profile Gage for API Buttress Casing, External, 4-1/2” to 13-3/8”, 3/4” TPF, 5 TPI
GageMaker Vietnam TP-5BTC75-INT
Thread Profile Gage for API Buttress Casing, Internal, 4-1/2” to 13-3/8”, 3/4” TPF, 5 TPI
GageMaker Vietnam CIBAS
Model: LZB-50F
Measure Range: 600-6000 Liquid  L/h
LZB-50 F 600-6000L/H  (LZB50F 600-6000L/H)
GageMaker Vietnam M50AMR-3T
Model M50AMR-3T
Port size : 2″
Body : aluminum
Rotor : PPS hight temperature (120oC)
Flange ANSI 150#
Scale : Litre.
Standard mechanicla Register.
MACNAUGHT Vietnam M80AAMR-1
MACNAUGHT Vietnam Model M50AMR-3T
Port size : 2″
Body : aluminum
Rotor : PPS hight temperature (120oC)
Flange ANSI 150#
Scale : Litre.
Standard mechanicla Register.
Keyence Vietnam Sensor 985mm
sl-v48h
Keyence Vietnam Bracket
op-83180
Keyence Vietnam Bracket
op-83181
Keyence Vietnam Cable
sl-vp7p
Mitsubishi Vietnam Current: NF400-SW 4P 300A
(NF400-SW-45KA
MCCB 4P -300A -36 KA)
Mitsubishi Vietnam Current: NF125-SGW RT  3P 100A
(NF125-SGW RT-36KA
MCCB 3P -100A -36 KA)
Mitsubishi Vietnam Current: NF125-SGW RT  3P 80A
(NF125-SGW RT-36KA
MCCB 3P -80A -36 KA)
Mitsubishi Vietnam Current: NF125-SGW RT  3P 63A
(NF125-SGW RT-36KA
MCCB 3P -63A -35 KA)
Mitsubishi Vietnam Current: NF125-SW  3P 40A
(NF125-SW-30KA
MCCB 3P -40A -14 KA)
Mitsubishi Vietnam Current: BH-D6  1P 16A  (Type C)
(BH-D6
MCB 1P -16A – 4,5 KA)
Mitsubishi Vietnam Current: BH-D6  1P 25A  (Type C)
(BH-D6
MCB 1P -25A – 4,5 KA)
Mitsubishi Vietnam Current: BH-D6  2P  25A (Type C)
(BH-D6
MCB 2P -25A – 4,5 KA)
Mitsubishi Vietnam Current: BH-D6  2P  32A (Type C)
(BH-D6
MCB 2P -32A – 4,5 KA)
Mitsubishi Vietnam Current: BH-D6  2P  40A (Type C)
(BH-D6
MCB 2P -40A – 4,5 KA)
Mitsubishi Vietnam Current: BV-D  2P  25A
(BV-D
RCCB 2P -25A – 30 mA)
Mitsubishi Vietnam Current: BV-D  2P  40A
(BV-D
RCCB 2P -40A – 30 mA)
Baumer Vietnam Item no. 10210357
Part no. FSE 050B4003
(FSE050B4003)
Fotek Vietnam A3G-4MGE, corrected by A3G-4MRE
Siemens Vietnam 6ES7 132 4BF00 0AA0 (6ES71324BF000AA0)
8DO DC24
Siemens Vietnam 6ES7 138 4CA01 0AA0 (6ES71384CA010AA0)
8DO DC24 0.5A
Merlin Gerin/Schneider Vietnam Fuses from 3.6 to 36kV
Model : 51006538M0 (51006538MO)
Merlin Gerin/Schneider Electric. MV Fuse 36KV, 6.3A P/N: 51006538M0
Merlin Gerin/Schneider Vietnam FUSE FUSARC  24KV/50A
Model: 51006545M0 (51006545MO)
Merlin Gerin/Schneider Electric. MV Fuse 24KV, 50A P/N: 51006545M0
Mitsubishi Vietnam LX050TD (LX-050TD)
Seri 0874141
Mitsubishi
Siemens Vietnam Manufac: SIEMENS
Model:  3SE30001A   (limit switch)
RECHNER Vietnam IAS-30-A13-N-K, ATEX, 5m
Ex II 2G EEx ia IIC T1-T6 with 5 m connection cable
P/N IA0259
(RECHNER Inductive sensor IAS30A13NK)
RECHNER Industrie-Elektronik GmbH
Shanghai Mingfeng Hydraulic Vietnam Code: Direction control valve  4WE6050/0FDC220V
( port P, A, B: 35Mpa; Port T: 16 Mpa; 220V)
Shanghai Mingfeng Hydraulic Pneumatic Complete
Shanghai Mingfeng Hydraulic Vietnam Coil of 4WE6050/0FDC220V
( port P, A, B: 35Mpa; Port T: 16 Mpa; 220V)
Shanghai Mingfeng Hydraulic Pneumatic Complete
RELECO Vietnam INDUSTRIAL RELAY
POWER RELAY 16A; C5-A30X/AC115V
RELECO Vietnam RELAISFASSUNG
S5-S
Fotek Vietnam SSR-10DD (SSR10DD) Fotek
MGM Vietnam BA 80 B4 B14 Confirm?
MGM Brake motor (BA80B4)
MGM Vietnam Brake Dis for BA 80 (BA80) (Spare-part No. 23)
MGM Vietnam Brake movement for BA 80 (BA80) (Spare-part No. 24)
MGM Vietnam Brake coil for BA 80 (BA80) (Spare-part No. 25)
SAGINOMIYA VIETNAM ATX-34035BUSQ597
replaced by ATX-34035BUS—-Order code,Q597 means Saginomiya OEM
MotoVario Vietnam Motor:  T63C2 – 0.37 Kw – 2800 V/P
Gear:    TXF/002 (1760-340-B5)
MotoVario Vietnam Motor: T63C4 – 0.22 Kw – 1360 V/P
Gear:    TXF/002 (880 – 170-B5)
Servotechnik Vietnam Manufac: LTN Servotechnik
Model: G58SSLDBI-500-521-24
Seri: 3919070
G58SSLDBI-5000-521-24
(P/N. 3930277)
SAGINOMIYA VIETNAM Model: WNS-C102X (WNS-C102)
Brand name: SAGINOMIYA
SMC Vietnam VFR2100-5FZ
SMC solenoid Valves
Siemens Vietnam 6GK1161-3AA00
Completely replace the upgrade model
6GK1161-3AA01
Siemens
Siemens Vietnam 6ES7414-4HJ00-0AB0   Ver. : 3.1.1
Completely replace the upgrade model
6ES7414-4HM14-OAB0
Siemens
Siemens Vietnam 6ES7417-4HL01-0AB0   Ver.: 3.1.1
Completely replace the upgrade model
6ES7417-4HT14-0AB0
Siemens
Siemens Vietnam SWITCH MODULE 6GK1105-3AB00
Completely replace the upgrade model
6GK1105-3AB10
Siemens
Siemens Vietnam 6GK1105-2AB00
Completely replace the upgrade model
6GK1105-2AB10
Siemens
Balluff Vietnam BAW 018-PB-1-K-03
Baulluff sensor
Ascon Vietnam ASCON Controllers mod. XP3W00/J
Model: XP-3W00/J
Conf: 2050-0000
Power: 100 – 240 VAC
Serial: 0115/1123
Ascon Vietnam ASCON Controllers mod. MS30
Model: MS-30
Conf: 2007
Serial: 0115/1079
BAUMER Vietnam Baumer ES-93R
Speed Limit Switches
– Relay module ES 93 R
(ES-93 R)
Electronic mechanical speed switches
Maker: Hübner  -Baumer
Type: PRC/032  ;  ser Nr1821142  ;  i: 1:20,26
+ES93 + FSL)
Brahma Vietnam 18048620
OR3/B TV20s TS 5s 220-240V 50-60Hz 18VA
ODE Vietnam 21H8KB120
Connect G1/2 DN12
V110/50-60Hz
P: 0,1 – 20 bar”
ODE Vietnam 21H9KE180
Connect G3/4 DN18
V110/50-60Hz
P: 0,1 – 16 bar”
ODE Vietnam 21H7KB120
connect G3/8 DN12
V110/50-60Hz
P: 0,1 – 20 bar”
ODE Vietnam 21T2BV40F
(21T2BV40-F)
connect G1/4 DN4
V110/50-60Hz
P: 0,1 – 6 bar”
APV Vietnam Valve SVS1 4″
08-01-151/93
4″: 12c
APV Vietnam Valve SVS1 1-3″
08-01-150/93
1-3″: 15c
APV Vietnam Valve SVS1 1.5″
58-33-425/93
1.5″, #38: 3
APV Vietnam Valve SVS1 2″
58-33-475/93
2″, #51: 12
APV Vietnam Valve SVS1 4″
58-33-675/93
4″
APV Vietnam Valve VPB-ISO #25
770873
#25: 27c
APV Vietnam Valve VPB-ISO #38
770874
#38: 37c
APV Vietnam Valve VPB-ISO #51
770875
#51: 80c
APV Vietnam Valve VPB-ISO #63.5
770876
#63,5: 28c
APV Vietnam Valve VPB-ISO #76
770877
#76: 55c
APV Vietnam Valve VPB-ISO #101
770878
#101: 15c
APV Vietnam Valve VPB-ISO
255178
IT #38, 51, 76, 101
APV Vietnam Valve VPB-ISO #25
255228
IT #25
APV Vietnam Valve VPB-ISO #25
255227
IT #25
APV Vietnam Pump SIM
772394
HTM Vietnam FCU1-0501P-A3U2
HTM Sensors
Ross Vietnam Ross Coil valve 306-K33 (306K33)
RGS Vietnam RGS
RGS Solenoid Valve Part No: R2518PKS0B
** confirm before order
CALEFFI Vietnam CODICE 626600
FLU25
DN 1″ 1″
Flussostato per tubazioni da 1″ a 8″.240V.Pmax d’esercizio: 10bar temp: -30-120°C.
(Code No. 626600 Flow Switch for heating and air conditioning systems. Suitable for 1″ to 8″ pipe.)
AEG Vietnam VIBTRONIC-S, Control – Unit (SCE – EN50 – 2)
SCE-EN50-2
Bekomat Vietnam EWD 330 (EWD330) Atlas Copco Electronic condensate drains
OEM by Bekomat 13; 230Vac (KA13A10A0) Bekomat condensate drain
Mitsubishi Vietnam LX050TD (LX-050TD)
Seri 0874141
Mitsubishi TENSION DETECTORS
Fullmark Vietnam FM-30N
Mill cap: 75mm
Spindle: MT-3 / R-8
Table: 190x660mm
Motor: 1.5HP
Fullmark Vietnam FM-30M (1.5HP) (medium)Table: 190 X 660mm
Spindle: MT3/R-8
Swing: 430mm (17?)
XY travel: 500 X 190mm
Drill cap. 32mm (1-1/4?)
Face Mill cap. 75mm (3?)
Spindle travel: 110mm
Spindle speed: 12 steps (50Hz) 90 ~ 2150 rpm
Spindle/table: 480mm (30M) 395mm (30N)
Fullmark Vietnam FM-30B (2HP) (large)
Table: 210 X 730mm
Spindle: MT3/R-8
Swing: 405mm (16?)
XY travel: 20 X 7?
500 X l75mm
Drill cap. 32mm (1-1/4?)
Face Mill cap. 75mm (3?)
Spindle travel: 130mm (5?)
Spindle speed: 12 steps
(50Hz) 100 ~ 2080 rpm
Spindle/table: 480mm
Weight: 270 kgs
1/2”chuck & chuck arbor
On/Off switch: 3” cutter & arbor,  3” angle vise
Mitsubishi Vietnam Code MR-J2-20B
Replaced by MR-J2S-20B
Parker-AMISCO Vietnam Valve body:
Type: PHS520S-8
Pressure: 1.5 – 9 kgf/cm2
Coil:
PEC5
24VDC, 2.6 W
Max. 10bar
Leuze Vietnam Replaced by: PRK 96M/R-3420-25
PN. 500 82066
(Please note mounting is different.)
RK 85/7-1
EDV-NR: 50019140
24 – 48V  AC/DC
SAKE Vietnam S46HD-3, 1K-OHM +-5%, Lin. +-0.4%
*With 2 limit switches. (Circumscription type) *Others are standard *
MAGNETIC spa Vietnam Magnetic Tachogenerator our type FRB 11/6 cb 60 V – 1000 RPM shaft Diameter 11 mm. (FRB11/6CB)
MAGNETIC TachoGenerator
(No 200401/2002 Vdc/krpm 60…500 pm. Imax 70mAD.c)
Espa Vietnam 10 x Pump/Motor assembly :
Model: FN40-200/55 MONOBLOC, HORIZONTAL, END-SUCTION, CENTRIFUGAL PUMP complete with 5.5KW, 2900RPM, 400v/3phase/50Hz electric motor
** clearly confirm datasheet before order
Gemu Vietnam Solenoid Valve
0324 2M147441C1010210
(EDV:88322110)
(Model : 324-1)
Gemu Vietnam Diaphragm Valve:
695 20D39.8.14.1.1/N
(EDV:88075164)
(Model : 695 20D398141
PST, 5.5 – 7 bar
I-DE-88075164-00-2873583)
Krohne Vietnam Type: H250/C/M9
Connection: DN 25 PN 40 EN 1092-1
(MODEL: M 25 0703
H250/RR/M25 K25.2)
CIV25 48% NaOH
1.52 S.G
17 Cp
45 C
3Kg/cm2
Krohne Vietnam Type: H250/RR/M9
Process connections: DN 25 PN 40 EN 1092-1
(MODEL:  M 25 07295
H250/RR/M25)
WATER
0.4-4 M3/h
Krohne Vietnam Type: H250/RR/M9
Process connections: DN 50 PN 40 EN 1092-1
(Model : M 25 07297
H250/RR/M25)
K55.2
CIV5.5
WATER
0.9 – 9  M3/h
1 Kg/1
1 Cp
45 C
12Kg/cm2
Krohne Vietnam Type: H250/C/M9
Connection: DN 80 PN 40 EN 1092-1
(Model: M 25 0703
H250/RR/M25)
K25.2
CIV25
48% NaOH
1.4 – 14 M3/h
1.52 S.G
17 Cp
45 C
3Kg/cm2
Krohne Vietnam Type: H250/C/M9
connection: DN 50 PN 40 EN 1092-1
(MODEL: H250 SN07035
H250/PTEE/M9)
33%HCL
0.4-4 M3/h
Krohne Marshall Vietnam Type: OPTIFLUX 2100 W
Primary head OPTIFLUX 2000F
(MODEL: AQUAMAG
Sr. : 070306
SIZE : DN 150)
Krohne Marshall Vietnam Type: OPTIFLUX 2100 W
Primary head OPTIFLUX 2000F
MODEL : AQUAMAG
Sr. : 070306
SIZE : DN 150
KSR-Kuebler Vietnam Type: BNA
Mat. No. : SS 316 Ti
FloaT : ZV SS-250 (ZVSS-250)
Sr. : 631359-1/2006
KSR Bypass Floats
Note: spare float if only float
is required (for old type).
KSR-Kuebler Vietnam 60-AFV65/16-VUU-L266/12-V44A-EX
(60 – AFV 65/16 – VUU – L 266/12 – V44A – EX)
60-AFV-VUU-L266/12-V44A-Ex
KSR Bypass Floats
Note: Confirm on the process connection flange size. To give serial number of exiting part for checking.
Toku Vietnam MD-3311B
Toku Vietnam MS430-N5
MS-430N-5
Releco Vietnam RELAISFASSUNG
S10
Releco Vietnam INTERFACE RELAY
C10-A10BX/UC24V
(C10-A10BX/24V)
Releco Vietnam INTERFACE RELAY
C10-A10X/AC230V
Releco Vietnam INDUSTRIAL MINIATURE RELAY
C7-A20X/AC230V (220-240V)
IFM Vietnam IG5712
Weintek Vietnam Replaced by: MT8104iH
400Mhz RISC CPU, (800×600 Pixels)
10.4 ” TFT 65536-color LCD Touch Screen HM
(MT-510T)
Gefran Vietnam M31-6-M-B35D-1-4-F-000
350 Bar
3.33 Mv/v
6-12 VDC
SERI no: 021006-103245
Anaheim Vietnam BDSG-60-105-24V-1900-R25
Anaheim Permanent Magnet (PM) DC Motors with Spur Gearboxes _ 2kg/ea
Anaheim Vietnam BDSG-60-105-12V-1900-R25
Anaheim Permanent Magnet (PM) DC Motors with Spur Gearboxes _ 2kg/ea
ZDmotor Vietnam Z2D25-12GN-30S/2GN50K
ZDgearmotor
ZDmotor Vietnam Z2D25-24GN-30S/2GN50K
ZDgearmotor
ZDmotor Vietnam Z3D25-12-3GN50K
ZDgearmotor
ZDmotor Vietnam Z3D25-24-3GN50K
ZDgearmotor
Danfoss Vietnam 018F6257
IP67, for valve range B, 10W ac, IP67 Clip-on system for fast, easy fitting and removal Encapsulated coils with long operation life Ambient temperature: Up to +80°C… voltage: 24vac
Rosemount – Emerson Vietnam 3144PD1A1E5B4Q4
*Confirm Temperature Range before Order
Balluff Vietnam Balluff Linear Position Transducer
BTL5-E10-M0300-B-S32
(BTL5-E10-M0300-B-S 32)
Balluff Vietnam Balluff Linear Position Transducer
BTL5-E17-M0175-B-S32
(BTL5-E17-M0175-B-S 32)
SMC Vietnam Silencer AN203-02
SMC Vietnam VG32-1 (1 litre)
Turbine oil class 1 type VG32
SMC Vietnam VG32-4 (4 litres)
Turbine oil class 1 type VG32
Adam Vietnam ADAM-3909-AE
DB-9 Wiring Terminal, DIN-rail Mount
Adam Vietnam ADAM-3014-AE
Isolated DC   I/O Module
Adam Vietnam ADAM-4068-BE
8-Ch Relay Output Module w/ Modbus
Adam Vietnam ADAM-4051-BE
16-Ch Isolated DI Module w/ LED & Modbus
Adam Vietnam 301FT0122
PD134 Nortech 12-24VAC/DC
(Note: The information is not found)
Balluff BLT5-A11-M0407-P-S32
Balluff BKS-S32M-05
Siemens Vietnam 5ST3010-0CC
1NC-1NO      6A/220V
Auxiliary for MCB 6A/220V, 1NC-1NO 5ST3012
Siemens Vietnam 5ST3012
2NC        6A/220V
Auxiliary for MCB 6A/220V, 1NC-1NO 5ST3012
Siemens Vietnam Rơle kém áp 3 pha U=(380-440) VAC, F=50HZ
RM4TR32
Bentone Vietnam BG200
CAP min – max 25-105KW; 230v – 1.7A 50/60Hg
Part code: 230000323601
Multibloc: MBDLE403
Ball-valve: 1/2”
** clearly confirm before order
Bentone Vietnam BG200
CAP min – max 25-105KW; 230v – 1.7A 50/60Hg
Part code: 230000223602
Multibloc: MBDLE407
Ball-valve: 1”
** clearly confirm before order
LEUZE Vietnam Type: LS 95/2.8 SE-L.1
(LS 95 / 2.8 SE-L.1 – LS95/2.8 SE-L.1)
P/N: 500 26835
Leuze sensor
Leuze Vietnam LEUZE SENSOR – Reciever ILS 95/44 EL1
(ILS 95/44 E-L.1)
Leuze Vietnam Replaced by: TNT 35
TNT32
DC24
LEUZE Vietnam Type: LS 95/2.8 SE-L.1
(LS 95 / 2.8 SE-L.1 – LS95/2.8 SE-L.1)
P/N: 500 26835
Leuze sensor
Leuze Vietnam LEUZE SENSOR – Reciever ILS 95/44 EL1
(ILS 95/44 E-L.1)
Leuze Vietnam Replaced by: TNT 35
TNT32
DC24
Shimaden Vietnam SR93-4I-N-90-1000
Input:   100-240VAC, 50/60HZ, 15VA
Output : 4 —> 20MA
Fanuc Vietnam Replaced by: A20B-2101-0392
A20B-2100-0761/07B 1
*** clearly confirm before order
Ardetem Vietnam PECA3001 5A2
(PECA 3001 Signal Analyser for Electrical Networks)
Analyseur de signaux alternatifs
Input: CT :…/1Aac or …/5Aac (Please confirm) VT: …/110VAc
For all network types
CT and VT: programmable
6 extra bright indicators
15 parameters on 5 pages: U, V, I, f, cos, P, Q, S, E act, E react,…
+ RS485 / 422, MODBUS / JBUS
Programmable digital filtering
Response time: 180 to 325ms
Format: 96x192mm
Uni-D Vietnam UM-3
220vac, direct mount (ISO5211)
Fuji Electric Vietnam PXV4TAY2-0V000- STANDARD (WHITE CASE)
Discontinued, completely replaced PXR4TAS-1V000 (Socket, black)
SMC Vietnam AF30-03-R
SMC Vietnam AF40-04
SMC Vietnam AF50-06
SMC Vietnam AR30-03G-R
SMC Vietnam AR40-04G
SMC Vietnam AR50-06G
SMC Vietnam AL30-03-R
SMC Vietnam AL40-04
SMC Vietnam AL50-06
SMC Vietnam Correct: AL40-04
AAL40-04 _ confirm before order
SMC Vietnam AW40-04
SMC Vietnam AF50-06
TAKUWAVietnam Takuwa Synchro Transmitter Type: 86G
PRI: 200/220V, FREQ: 50/60Hz, AMP: 0.21/0.19A, SEC: 78/86V
Takuwa Corporation Japan
Pedrollo Vietnam 3CRm80   Pedrollo Pump
• MODEL: multi-stage centrifugal  3CRm80 PUMP
• Feature: stainless steel pump body
Telemecanique Vietnam Relay 3 phases
U=(380-440) VAC, F=50HZ
RM4TR32
Banner Vietnam Q85VR3D-B
81031657
Banner Vietnam Q85VR3LP-B
81031214
Banner Vietnam Q85VR3R-B
81031653
Banner Vietnam Q853E-B
81031649
Turck Vietnam NI20-CP40-AP6X2
16024
Turck Vietnam BI5-G18SK-AP6X
46420
Turck Vietnam MK31-11EX0-LI/24VDC
7506005
Turck Vietnam IM31-11EX-I
7506320
SMC Vietnam MY1B32G-500
MY1B32G-500-Z73
SMC Vietnam D-Z73
Z73
Metrix Vietnam 5485C
Model 5485C-007-022
Fixed cable
-54 – 375C degree
GE Vietnam GE Power
CAT. DS3820PSCB1C1B.
+5V, +/- 15V supply
PS,80-140VDC,5&15VDC OUT(PR CD
GE Vietnam GE Power
CAT. DS3820PSCB1C1B.
+5V, +/- 15V supply
GE Vietnam GE Relay
CAT. DS3820PSCC1D1B.
Supply + 28VDC
GE Vietnam GE Liner bearing # 2
P/N : 172D7207G001
LTN ServoTechnik Vietnam Correct: G58SSLCBI-500-521-24
3919070
(G58SSLDBI-500-521-24
Seri: 3919070)
Yamatake Vietnam Replaced by: VCX-7001-R
VCX-5001-RH
Yamatake Vietnam Lever for VCX-7001-R  Adjustable roller link
Material: Black nylon
Yamatake Vietnam Lever for VCX-7001-R  Adjustable roller link
Material: Brass
Baumer Vietnam ITD 21 A 4
Incremental Encoder Optical
– ITD 21 A 4 Y28 1024 T NI KR1 S 14 (ITD21A4Y281024TNIKR1S14)
IP65 05
Incremental Encoder Optical
ITD21-A4-Y28-1024-T-NI-KR1-S-14-IP65-05
Baumer Thalheim Encoder
Bernstein AG Vietnam 6121100623 GC-U1Z VKW                   B
The BERNSTEIN SAFETY DOOR EMERGENAY SWITCH, GC – U1ZVKW ( 612.1100.623)
Crouzet Vietnam HNM 84870700
84870700 / MCT Crouzet C-LynxLevel Control Relay / HNM / PowerSupply: 24~240Vac/dc, 50/60Hz,Function: Filling or Emptying withConductive Liquids(1 or 2 Levels),Sensitivity: 250~5kΩ, 5k~100kΩ,50k~1MΩ, Output Relay: 1 DoubleChangeover Relay 2 x 5A, CasingWidth: 35mm
Crouzet Vietnam HNM 84870700
84870700 / MCT Crouzet C-LynxLevel Control Relay / HNM / PowerSupply: 24~240Vac/dc, 50/60Hz,Function: Filling or Emptying withConductive Liquids(1 or 2 Levels),Sensitivity: 250~5kΩ, 5k~100kΩ,50k~1MΩ, Output Relay: 1 DoubleChangeover Relay 2 x 5A, CasingWidth: 35mm
Releco Vietnam MULTIFUNCTION TIME DELAY RELAY
C82/UC24-48V
Balluff Vietnam Balluff sensors
BES 516-324-E3R (BES516-324-E3R)
SMC Vietnam SY5120-5LZD-C6
SMC Solenoid valve
SMC Vietnam SS5Y5-20-02
SMC Manifold
Shinkawa Vietnam VK-202A1
Shinkawa Driver
(VK/202A1/EX1/SYS/GEO/CEM)
Shinkawa Vietnam VK-202A2
Shinkawa Driver
(VK/202A1/EX1/SYS/GEO/CEM)
XSXPC Vietnam XC4V210-08
Parker Vietnam PARKER AIR SWITCH PXC-J1110111   (PXCJ1110111)
Parker Vietnam PARKER AIR SWITCH PXC-J1210111 (PXCJ1210111)
Parker Vietnam Current: PXB-B2911
PARKER AIR SWITCH PXB-B291 (PXBB291)
Norgren Vietnam NORGREN VALVE: S/666/8
Parker Vietnam Current: PXB-B2921
PARKER AIR SWITCH PXB-B292    (PXBB292)
Siemens Vietnam 3VF7111-1BK60-0AB1
Sumtak Vietnam Replaced by: ERN 1123 2000 (Hole: 8mm dia, 4 P/R, 5V, Line Driver)
LHE-031-2000  2000P/R No.9905-1381
(Excepting the outlook is difference between LHE-031-2000 & ERN 1123 2000, the other electronic characteristic is the same.)
Sumtak Vietnam Replaced by: ERN 1123 2000 (Hole: 8mm dia, 4 P/R, 5V, Line Driver)
LHE-031-2000  2000P/R No.9905-1381
(Excepting the outlook is difference between LHE-031-2000 & ERN 1123 2000, the other electronic characteristic is the same.)
Fuji Vietnam SS082-1-A3
could not confirm
Fuji Vietnam SC-5-1
220VAC
Fuji Vietnam Alternative models: SC-N3 (110VAC)
(SC-3N
110VAC)
Fuji Vietnam SC-N2S
110VAC
Mitsubishi FX2n-64MT-ESS/UL replaced FX2n-64MT-001
Leuze Vietnam RK72/4-200L2
(RK 72/4-200 L.2)
Leuze Photoelectric Sensors
Oriental Vietnam UDX5114 driver
Oriental Vietnam Replaced by: RK596BAE (5phase stepping motor & driver package; R85mm framesize; double shaft, single phase 100-115VAC; RK series; standard type)
FULL SET
UPH596-B old code
* please find attached and final confirm before order
Olympia Vietnam OM-2N
Carel Vietnam P/N: P CO1
Carel Vietnam Replaced by: DPWC111000
Temperature (-10T600C) (NTC) and huminity (10 to 90% rH) selectable output: -0.5 to 1 Vdc/4 to 20 mA) wall mounting
(ASWC111000)
Ferraz shawmut Vietnam
Ferraz shawmut Vietnam DIIGG50V10
10A
Ferraz shawmut Vietnam DIIGG50V16
16A
Ferraz shawmut Vietnam DIIIGG50V35
35A
Ferraz shawmut Vietnam DIIIGG50V50
50A
Ferraz shawmut Vietnam DIIIGG50V63
63A
Ferraz shawmut Vietnam NH000GG50V25
25A
Ferraz shawmut Vietnam NH000GG50V35
35A
Ferraz shawmut Vietnam NH000GG50V50
50A
Ferraz shawmut Vietnam NH000GG50V63
63A
Ferraz shawmut Vietnam NH000GG50V80
80A
Ferraz shawmut Vietnam NH000GG50V100
100A
Ferraz shawmut Vietnam NH00GG50V125
125A
Ferraz shawmut Vietnam NH00GG50V160
160A
Ferraz shawmut Vietnam NH1GG50V200
200A
Ebm Vietnam EBM AC axial fan
4656EZ
Siemens Vietnam Replaced by: 3NE-80201 Siemens SEMI CONDUCTOR HRC FUSE, I=80A, U=690 VAC
(3NE-8020, I=80A, U=690 vac)

, , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?