Posts Tagged EN

Bảng giá các thiết bị đo rung của ABB-EU

Abb vietnam

Abb vietnam

TT Tên thiết bị Quy cách,đặc tính kỹ thuật Hãng SX
1 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại Profibus Type:265GS CJP8B2. S/N:265GS 6506056546. PED:10.2 – 32VDC.
-60 đến 60mbar. Min.Span:2mbar.
Eing/adj:0 đến 60mbar.
ABB-EU
2 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Transmister 265GS profibus 265GS6502014287, 265GSCJP8B2B2 ABB-EU
3 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại HART Transmitter 265GS-HART. Type:265GS CJP8J2B2.
4 đến 20mA.
ABB-EU
4 Tụ bù hạ thế trạm điện SS04 và SS05 Type:  1TGR430000R;
UN 435V; QN: 28KVAR; Temp:-KI:-25/D;
EN 60831; Ui:4/15;
Art:-Nr: X 500439;
FN 50Hz.
ABB-EU
5 Đầu lấy mẫu cho phân tích khí đầu lò Part No: 730674 ABB-EU
6 Cảm biến nhiệt độ Part No: 873019 ABB-EU
7 Pin cho CPU AC 800M SAFT LS 14250 , 3.6V
( size 1/2 AA)
ABB-EU
8 Aptomat Aptomat  S282 K6A + tiếp điểm phụ 1NO ABB-EU
9 Aptomat 1pha  S282K6, ABB ABB-EU
10 Aptomat 3 pha MO325 Ie 9A ABB-EU
11 Aptomat Aptomat MO325; 25A; 690V ABB-EU
12 Rơ le trung gian Uđk:220VAC, I=16A,1NO,1NC ABB-EU

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá các thiết bị đo rung của ABB-EU

Abb vietnam

Abb vietnam

TT Tên thiết bị Quy cách,đặc tính kỹ thuật Hãng SX
1 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại Profibus Type:265GS CJP8B2. S/N:265GS 6506056546. PED:10.2 – 32VDC.
-60 đến 60mbar. Min.Span:2mbar.
Eing/adj:0 đến 60mbar.
ABB-EU
2 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất Transmister 265GS profibus 265GS6502014287, 265GSCJP8B2B2 ABB-EU
3 Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất loại HART Transmitter 265GS-HART. Type:265GS CJP8J2B2.
4 đến 20mA.
ABB-EU
4 Tụ bù hạ thế trạm điện SS04 và SS05 Type:  1TGR430000R;
UN 435V; QN: 28KVAR; Temp:-KI:-25/D;
EN 60831; Ui:4/15;
Art:-Nr: X 500439;
FN 50Hz.
ABB-EU
5 Đầu lấy mẫu cho phân tích khí đầu lò Part No: 730674 ABB-EU
6 Cảm biến nhiệt độ Part No: 873019 ABB-EU
7 Pin cho CPU AC 800M SAFT LS 14250 , 3.6V
( size 1/2 AA)
ABB-EU
8 Aptomat Aptomat  S282 K6A + tiếp điểm phụ 1NO ABB-EU
9 Aptomat 1pha  S282K6, ABB ABB-EU
10 Aptomat 3 pha MO325 Ie 9A ABB-EU
11 Aptomat Aptomat MO325; 25A; 690V ABB-EU
12 Rơ le trung gian Uđk:220VAC, I=16A,1NO,1NC ABB-EU

, , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Universal control transformer to SBA 85043280

 Universal control transformer to SBA 85043280
Universal control transformer to
EN 61558-2-2/2-4
Article-no. 169-0060
Commodity code 85043280
Input voltage 200/…/550V
Output voltage 2x 115V
Output range 2500VA

, , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Universal control transformer to SBA 85043280

 Universal control transformer to SBA 85043280
Universal control transformer to
EN 61558-2-2/2-4
Article-no. 169-0060
Commodity code 85043280
Input voltage 200/…/550V
Output voltage 2x 115V
Output range 2500VA

, , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pilz – PMDsrange

350001 AFZ A 1 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350002 AFZ W 1 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350006 AFZ A 3 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350007 AFZ W 3 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350011 AFZ A 10 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350012 AFZ W 10 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350016 AFZ A 30 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350017 AFZ W 30 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350021 AFZ A 100 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350022 AFZ W 100 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350026 AFZ A 300 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350027 AFZ W 300 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350031 AFZ A 1000 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350038 AFZ A 60 min PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350039 AFZ A 180 min PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
407710 S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408030 APN 110VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408050 APN 230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408090 APN 24VWS/GS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484101 P1E-2NK/UH230/110V/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484102 P1E-2NK/UH230/110V/15-100KO_2U M.ANZEIGE PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484106 P1E-2NK/UH24/42V/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484108 P1E-2NK/UH240/110VWS/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484112 P1E-2NK/UH400/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
486857 P1PN/3X440VWS 50HZ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489005 P1WM/A20/R3/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489010 P1WM/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489012 P1WM/A20/R3/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489015 P1WM/A20/R3/3X440VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489020 P1WM/A20/R3/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489025 P1WM/A20/R3/3X550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489030 P1WM/A20/R30/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489035 P1WM/A20/R30/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489040 P1WM/A20/R30/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489045 P1WM/A20/R30/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489103 P1WU/A20/R3/3X110VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489105 P1WU/A20/R3/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489110 P1WU/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489113 P1WU/H/A20R3/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489117 P1WU/A20/R3/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489120 P1WU/A20/R3/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489132 P1WU/A20/R30/3X230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489135 P1WU/A20/R30/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489140 P1WU/A20/R30/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489145 P1WU/A20/R30/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489225 P1WM/1A/A20/R30/3X550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489230 P1WM/1A/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489235 P1WM/1A/A20/R30/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489250 P1WM/1A/A20/R3/3X500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489294 P1WM/1A/A20/R3/3X415 VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489330 P1WU/1A/A20/R3/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489335 P1WU/1A/A20/R3/3X500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489515 P1W/A20/R3/3X110VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489520 P1W/A20/R3/3X230VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489525 P1W/A20/R3/3X400VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489530 P1W/A20/R3/3X415VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489533 P1W/A20/R3/3X440VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489540 P1W/A20/R3/3X500VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489545 P1W/A20/R3/3X550VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489605 P1W/A20/R30/3X42VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489620 P1W/A20/R30/3X230VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489625 P1W/A20/R30/3X400VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489630 P1W/A20/R30/3X415VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489633 P1W/A20/R30/3X440VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489640 P1W/A20/R30/3X500VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489720 P1W/A20/R3/3X230VAC/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489725 P1W/A20/R3/3X400VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489730 P1W/A20/R3/3X415VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489740 P1W/A20/R3/3X500VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489825 P1W/A20/R30/3X400VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489845 P1W/A20/R30/3X500VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489848 P1W03V/5A/US400/UB400/20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489849 P1W03/5A/US400/UB400/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489850 P1W03/5A/US230/UB400/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489851 P1W03/5A/US230/UB400/4-20MA+10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489853 P1W03/5A/US230/UB230/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489855 P1W03/5A/US240/UB240/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489860 P1W03/5A/US240/UB415/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489861 P1W03/5A/US110/UB415/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489863 P1W03/1A/US115/UB230/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489865 P1W03/1A/US230/UB500/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489866 P1W03/5A/US230/UB500/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489868 P1W03/1A/US230/UB400/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489900 P1W4/5A/US230/UB400/20MA/+-10V PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490050 P1WP/1A/230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490060 P1WP/1A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490063 P1WP3/1A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490068 P1WP3/1A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490080 P1WP/1A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490081 P1WP/1A/500VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490083 P1WP3/1A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490150 P1WP/5A/230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490153 P1WP3/5A/230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490160 P1WP/5A/400 VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490161 P1WP/5A/400VWS/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490163 P1WP3/5A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490164 P1WP3/3 5A 400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490165 P1WP/5A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490168 P1WP3/5A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490170 P1WP/5A/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490175 P1WP/5A/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490180 P1WP/5A/500 VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490183 P1WP3/5A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490184 P1WP/5A/500VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490185 P1WP/5A/550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490200 P1K/24VWS RI 6,3KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490210 P1K/42VWS RI 6.3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490230 P1K/110VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490250 P1K/230VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490251 P1K/230VWS RI 250KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490255 P1K/240VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490300 P1K/24VWS/FFB RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490338 P1K-FFB/10KO ANALOG/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490339 P1K-FFB/10KO ANALOG/230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490350 P1K/230VWS/FFB RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495465 P1WPF/5A/US110VAC/UB415VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495473 P1WPF/5A/US110VAC/UB440VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495480 P1WPF/5A/US110VAC/VB500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495850 P1WPF/5A/US230VAC/UB230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495860 P1WPF/5A/US230VAC/UB400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495863 P1WPF/1A/US230VAC/UB400V/4-20M PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495865 P1WPF/1A/US230VAC/UB500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495870 P1WPF/1A/US230VAC/UB230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789100 P1WX-IBS/ 24VDC/ 10- 70VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789110 P1WX-IBS/ 24VDC/ 60-450VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789120 P1WX-IBS/ 24VDC/100-750VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789150 P1WX-IBS Operating Manual German PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827100 ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827110 ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827220 S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827225 S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827230 S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827235 S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827240 S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827245 S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827250 S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827255 S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827260 S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827265 S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828010 S1IM 24VDC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828020 S1IM 24VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828030 S1IM 42-48VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828035 S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828040 S1IM 110-127VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828050 S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837240 S3UM 24VDC UM 42VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837250 S3UM 24VDC UM 100/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837251 S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837260 S3UM 24VDC UM 230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837270 S3UM 24VDC UM 400/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837271 S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837280 S3UM 24VDC UM 415/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837285 S3UM 24VDC UM 440/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837290 S3UM 24VDC UM 500/550VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837300 S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837305 S3UM 24VDC UM 208/400/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837340 S3UM 230VAC UM 42VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837350 S3UM 230VAC UM 100/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837360 S3UM 230VAC UM 230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837370 S3UM 230VAC UM 400/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837380 S3UM 230VAC UM 415/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837390 S3UM 230VAC UM 500/550VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837395 S3UM 120VAC UM 440/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
838000 S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839400 S1MN 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839405 S1MN 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839410 S1MN 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839415 S1MN 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839420 S1MN 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839425 S1MN 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839600 S1MO 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839620 S1MO 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839630 S1MO 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839650 S1MO 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839655 S1MO 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839660 S1MO 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839725 S1MS 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839740 S1MS 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839760 S1MS 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839765 S1MS 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839770 S1MS 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839775 S1MS 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839776 S1MS 24VAC/DC 2c/o 0V PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
841000 PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
884100 S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
884110 S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890000 S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890010 S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890020 S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890030 S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890040 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890050 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890060 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890070 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890071 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890100 S1WP 18A 24VDC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890110 S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890120 S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890130 S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890140 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890150 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890160 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890170 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890200 S1PN 200-240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890210 S1PN 400-500VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890220 S1PN 550-690VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789160 P1WX-IBS Operating Manual English PMDsrange PAA Zubehör S-range/CMT
789170 P1WX-IBS Operating Manual French PMDsrange PAA Zubehör S-range/CMT

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pilz – PMDsrange

350001 AFZ A 1 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350002 AFZ W 1 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350006 AFZ A 3 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350007 AFZ W 3 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350011 AFZ A 10 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350012 AFZ W 10 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350016 AFZ A 30 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350017 AFZ W 30 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350021 AFZ A 100 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350022 AFZ W 100 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350026 AFZ A 300 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350027 AFZ W 300 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350031 AFZ A 1000 s PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350038 AFZ A 60 min PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
350039 AFZ A 180 min PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
407710 S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408030 APN 110VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408050 APN 230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
408090 APN 24VWS/GS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484101 P1E-2NK/UH230/110V/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484102 P1E-2NK/UH230/110V/15-100KO_2U M.ANZEIGE PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484106 P1E-2NK/UH24/42V/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484108 P1E-2NK/UH240/110VWS/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
484112 P1E-2NK/UH400/15-100KO/2U PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
486857 P1PN/3X440VWS 50HZ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489005 P1WM/A20/R3/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489010 P1WM/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489012 P1WM/A20/R3/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489015 P1WM/A20/R3/3X440VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489020 P1WM/A20/R3/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489025 P1WM/A20/R3/3X550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489030 P1WM/A20/R30/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489035 P1WM/A20/R30/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489040 P1WM/A20/R30/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489045 P1WM/A20/R30/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489103 P1WU/A20/R3/3X110VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489105 P1WU/A20/R3/3X230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489110 P1WU/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489113 P1WU/H/A20R3/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489117 P1WU/A20/R3/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489120 P1WU/A20/R3/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489132 P1WU/A20/R30/3X230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489135 P1WU/A20/R30/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489140 P1WU/A20/R30/3X415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489145 P1WU/A20/R30/3X500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489225 P1WM/1A/A20/R30/3X550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489230 P1WM/1A/A20/R3/3X400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489235 P1WM/1A/A20/R30/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489250 P1WM/1A/A20/R3/3X500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489294 P1WM/1A/A20/R3/3X415 VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489330 P1WU/1A/A20/R3/3X400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489335 P1WU/1A/A20/R3/3X500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489515 P1W/A20/R3/3X110VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489520 P1W/A20/R3/3X230VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489525 P1W/A20/R3/3X400VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489530 P1W/A20/R3/3X415VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489533 P1W/A20/R3/3X440VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489540 P1W/A20/R3/3X500VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489545 P1W/A20/R3/3X550VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489605 P1W/A20/R30/3X42VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489620 P1W/A20/R30/3X230VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489625 P1W/A20/R30/3X400VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489630 P1W/A20/R30/3X415VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489633 P1W/A20/R30/3X440VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489640 P1W/A20/R30/3X500VWS/5A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489720 P1W/A20/R3/3X230VAC/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489725 P1W/A20/R3/3X400VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489730 P1W/A20/R3/3X415VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489740 P1W/A20/R3/3X500VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489825 P1W/A20/R30/3X400VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489845 P1W/A20/R30/3X500VWS/1A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489848 P1W03V/5A/US400/UB400/20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489849 P1W03/5A/US400/UB400/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489850 P1W03/5A/US230/UB400/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489851 P1W03/5A/US230/UB400/4-20MA+10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489853 P1W03/5A/US230/UB230/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489855 P1W03/5A/US240/UB240/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489860 P1W03/5A/US240/UB415/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489861 P1W03/5A/US110/UB415/20MA/+-10 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489863 P1W03/1A/US115/UB230/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489865 P1W03/1A/US230/UB500/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489866 P1W03/5A/US230/UB500/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489868 P1W03/1A/US230/UB400/20MA+-10+ PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
489900 P1W4/5A/US230/UB400/20MA/+-10V PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490050 P1WP/1A/230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490060 P1WP/1A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490063 P1WP3/1A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490068 P1WP3/1A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490080 P1WP/1A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490081 P1WP/1A/500VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490083 P1WP3/1A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490150 P1WP/5A/230VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490153 P1WP3/5A/230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490160 P1WP/5A/400 VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490161 P1WP/5A/400VWS/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490163 P1WP3/5A/400VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490164 P1WP3/3 5A 400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490165 P1WP/5A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490168 P1WP3/5A/415VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490170 P1WP/5A/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490175 P1WP/5A/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490180 P1WP/5A/500 VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490183 P1WP3/5A/500VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490184 P1WP/5A/500VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490185 P1WP/5A/550VWS PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490200 P1K/24VWS RI 6,3KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490210 P1K/42VWS RI 6.3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490230 P1K/110VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490250 P1K/230VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490251 P1K/230VWS RI 250KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490255 P1K/240VWS RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490300 P1K/24VWS/FFB RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490338 P1K-FFB/10KO ANALOG/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490339 P1K-FFB/10KO ANALOG/230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
490350 P1K/230VWS/FFB RI 6,3 KO PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495465 P1WPF/5A/US110VAC/UB415VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495473 P1WPF/5A/US110VAC/UB440VAC/4-20MA PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495480 P1WPF/5A/US110VAC/VB500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495850 P1WPF/5A/US230VAC/UB230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495860 P1WPF/5A/US230VAC/UB400VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495863 P1WPF/1A/US230VAC/UB400V/4-20M PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495865 P1WPF/1A/US230VAC/UB500VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
495870 P1WPF/1A/US230VAC/UB230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789100 P1WX-IBS/ 24VDC/ 10- 70VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789110 P1WX-IBS/ 24VDC/ 60-450VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789120 P1WX-IBS/ 24VDC/100-750VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789150 P1WX-IBS Operating Manual German PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827100 ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827110 ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827220 S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827225 S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827230 S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827235 S1UM 24VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827240 S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827245 S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827250 S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827255 S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827260 S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
827265 S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828010 S1IM 24VDC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828020 S1IM 24VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828030 S1IM 42-48VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828035 S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828040 S1IM 110-127VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
828050 S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837240 S3UM 24VDC UM 42VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837250 S3UM 24VDC UM 100/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837251 S3UM 24VDC UM 100/110VAC H40 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837260 S3UM 24VDC UM 230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837270 S3UM 24VDC UM 400/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837271 S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837280 S3UM 24VDC UM 415/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837285 S3UM 24VDC UM 440/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837290 S3UM 24VDC UM 500/550VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837300 S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837305 S3UM 24VDC UM 208/400/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837340 S3UM 230VAC UM 42VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837350 S3UM 230VAC UM 100/110VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837360 S3UM 230VAC UM 230VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837370 S3UM 230VAC UM 400/440VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837380 S3UM 230VAC UM 415/460VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837390 S3UM 230VAC UM 500/550VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
837395 S3UM 120VAC UM 440/480VAC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
838000 S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839400 S1MN 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839405 S1MN 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839410 S1MN 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839415 S1MN 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839420 S1MN 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839425 S1MN 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839600 S1MO 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839620 S1MO 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839630 S1MO 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839650 S1MO 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839655 S1MO 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839660 S1MO 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839725 S1MS 48VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839740 S1MS 110VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839760 S1MS 230VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839765 S1MS 240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839770 S1MS 400VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839775 S1MS 24VAC/DC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
839776 S1MS 24VAC/DC 2c/o 0V PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
841000 PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
884100 S1EN 50KOhm 24-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
884110 S1EN 200KOhm 24-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890000 S1WP 9A 24VDC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890010 S1WP 9A 24VDC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890020 S1WP 9A 24VDC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890030 S1WP 9A 24VDC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890040 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890050 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890060 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890070 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890071 S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0 PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890100 S1WP 18A 24VDC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890110 S1WP 18A 24VDC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890120 S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890130 S1WP 18A 24VDC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890140 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-120VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890150 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-240VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890160 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-415VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890170 S1WP 18A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890200 S1PN 200-240VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890210 S1PN 400-500VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
890220 S1PN 550-690VAC 2c/o PMDsrange Überwachungsgeräte S-Range für Elektrische Sicherheit gemäß EN 60204 und NFPA79
789160 P1WX-IBS Operating Manual English PMDsrange PAA Zubehör S-range/CMT
789170 P1WX-IBS Operating Manual French PMDsrange PAA Zubehör S-range/CMT

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech 30-11-2011 – part 3

 

CAREL   SPKT0033R0
RATIOMETRIC PRESSURE TRANSDUCER 0/5Vdc, 0-500psi (34.5BAR SEALED GUAGE)
CAREL   SPKC005310
IP67 5 M CABLE WITH CO-MOULDED PACKARD CONNECTOR FOR SPKT*
CONCH Power Regulator Model No.: CR3-D4035P
ABB   Type : 3~ Motor M3AA 132 SC
3GAA131313-HDE
380 – 420 V / 660 – 690 V  ;  Δ / Y  ;  14 – 7.6 A  ;  50 Hz  ;  2915 rpm  ;  7.5 kW  ;  cosФ 0.87
E2S   E2XCS1125EG24DC-AM
E2xCS112-5 ATEX 24V dc Amber
E2x Zone 2
II 3G EEx nA nL IIC T2 (Tamb -20°C to +55°C)
II 3G EEx nA nL IIC T3 (Tamb -20°C to +40°C)
E2S   AB105STRDC24R/R
AB105STR 24V dc Red/Red
SpectrAlarm
Finder   46.52.8.230.0054
Finder   46.52.9.024.0074
Finder   55.34.8.230.0054
Finder   55.34.9.024.0090
Schneider   RXM2AB2BD
Schneider   RXM2AB2P7
Schneider   RXM4AB1BD
SIEMENS   6SE6420-2UD21-1AA1
SIEMENS   6SE6420-2UD27-5CA1
SIEMENS   6SE6420-2UD31-1CA1
SIEMENS   6SE6430-2AD32-2DA0
SIEMENS   6SE6420-2UD24-0BA1
SIEMENS   6SE6420-2UD17-5AA1
SIEMENS   3RW4425-1BC44
BALLUFF Inductive sensor BES 516-3005-E4-C-PU-05
BALLUFF   BKS-S10-4
Proface   AST3301-B1-D24
Telemecanique   XSA V11373
Weidmuller   RCL 424024( 4058570000)
Telemecanique   XS1N30PA 340 L1
Instead of: XS530B1PAL5
Schneider Pressure Switch XML-B300D2S11
ARCA   P/N 2220000
Type 827A.E2-000-M10-G
Intelligent Positioner
Input 4-20 mA, 2-wiring
Metal Housing IP 66
single acting
Cable-Gland M 20×1,5
Air-Connection G ¼
Pieper   FRO-R-7070-12
radial furmance probe lens with OFR-M-7805-lens guide ring angle of view
horizontal= 58 độ- vertikal = 45 độ
diagonal: 70 độ
Huebner   HOG 75 D 1 C/D 2 C
Incremental Encoder Optical
– Hollow shaft Incremental Encoder
(Digital Tacho)
– with double scanning and M12 connector
– clamping device on non-driven shaft
end, with spring plate as torque arm
– A4 bore size 26H7, IP 56
– Logic level: HTL
– UB = +9…+26 V
– Square wave outputs: K1, K2
– Inc./turn: Z = 1 or 2 depends on
connection
– compatibla to S/N: 2024515
Mitsubishi   LM-10 PD
GF   Pr  Reta Valve
V786 PVC-U/PTFE d20DN15
(199041097)
CHUNGHO   CHB-300
CHUNGHO   CHB-300
CONCH Power Regulator Model No.: CR3-D4035P
Baumer   BHF 03.25W100-L2-9
Schenck   RTN 220t 0.05, 2.85mV/V
Schenck   RTN1000t 0.05, 2.85mV/V
Correct: RTN100t 0.05, 2.85mV/V
Schenck   RTN68t 0.05, 2.85mV/V
ALLEN-BRADLEY   Model:  SLC 5/03
CPU: 1747-L532
Mem: 16K  (OS302)
ALLEN-BRADLEY   Model:SLC 5/04
CPU: 1747-L541
Mem: 16K   (OS401)
Rosemount   211011ANA
Rosemount   2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4
HYDAC   DVP-08-01.1
705353
please check
HYDAC   DRV-08-01.1/5
please check
    Transmitter kbw-1121 (Type K,0-1200oC,
4-20mA,24VDC)
Sika   VHS07M01171R21
Flow switch VHS 07 M
Brass, SP-3599
Screwed plug 1/2″ BSP male, brass
To be inserted into pipes DN 50…DN 200, PN 25
max. medium temperature 110°C
Output potential free contact
Plug connector + cable socket EN 175301-803-A
With interchangeable paddles
China General Temperature Controller EW181
Festo   PEV-1/4-B-OD
Festo   PEV-1/4-B
Dold   MK7850N.82/200/61
AC/DC12-240V 0,02S-300H
Baumer   Model: MR51D53H25
Contact type: MR = Dry contact with
magnet (CESA)
Dial diameter: 5 = Ø100 mm
Control function: 1 = Mini contact: contact
open above the set point (5002)
Mounting: D = Bottom connection
Connection: 5 = 1/4NPT (Male)
Liquid filling: 3 = BH3 filling, silicone filled
Range: H25 = 0+300psi
A ccuracy:C lass 2
IP rating: IP65
Case & bezel ring: SS304, bayonet lock
type
Sensing element: SS316 bourdon tube
Window: Instrument glass
Baumer   ASIP INOX 1/2NPT SCHEDULE 40
Pressure Mechanical
Model: ASIP20N604
Type: ASIP 2 = Stainless steel hunting
horn siphon
Connection: 0N6 = 1/2″ NPT
(Female)(Instrument) x 1/2″ NPT
(Male)(Process)
Schedule: 04 = Schedule 40
YAMATAKE Limit switch 1LS-J503H
Origin: Japan
Schmersal   ZS-336-11Z-M20
Origin: Germany
YASKAWA   Code thay the: Inverter CIMR-VB2A0002 0.2KW
Made in Japan
Rosemount Made in Singapore 8732EST2A1N0M4
Rosemount 3051S1CD3A2B11A1AB4M5Q4
Rosemount 2088G2S22A1M5B4Q4
VAISALA Humidity and Temperature Transmitter HMT330 3E0A001BCAX100B01ACBAA1
Pepperl + Fuchs   NJ2-V3-N
Pepperl + Fuchs   NCB2-12GM35-NO
Festo   SMEO-1-LED-24
correct: SMEO-1-LED-24-B(30459)
B&K Precision Four Digit Display DC Power Supply 1743B
MERCOID   DA-7031-153-9
CARLO GAVAZZI   DMB51CM24
TOA   TP-M15E
Rosemount   644HAE5M5S3
SIEMENS   6AV6643-0DD01-1AX1
SIEMENS   6GK7343-1EX30-0XE0
Telemanique   XMLA004A2S11
Rosemount   248HANAU2NS
Yokogawa   AXF040G- E1AL1N-AA1-121B
Origin: china
Schneider   LV 432893
Schneider   RH99M
Omron   K8AB-PM2 380V/480VAC
Igus   250.05.075.0
Igus   250.05.075.0
Correct: 2050.12PZ
NORGREN Solenoild valve SXE9573-170-00/24VDC
NORGREN Pilot valve SXP1573-180-00
Appleton   PRE412PN
Appleton   PRE412RNU6
Rosemount   211011ANA
MURPHY   EL150EX
Coolant level Swichgage, explosion proof housing.
MURPHY   15.00.0109
Switch terminal assembly.
YASKAWA   Code thay the: Inverter CIMR-VB2A0002 0.2KW
Made in Japan
Ismet   Single-phase isolating transformer
Type MTDN 250      Article no. 731463
Output: 250 VA
U.PRI: 380 V +/- 5%
U.SEC: 230 V
I.SEC: 1,13 A
Core           : EI 96b/59,7      Windings     : separated
Protection   : IP 00               Safety class : I prepared
Test voltage: 4,6 kV
Norms        : acc.to VDE 0570 part 2-4, EN 60085
and upon agreement between customer and supplier
Ambient temp.: ta 40/B           Frequency    : 50/60 Hz
PRI-conn.    : terminals with screwed connections
SEC-conn.   : terminals with screwed connections
stationary, with base plate, suitable for mounting up to IP 20.
Pri with 2 fuse terminals for fuse element (6,3×32)- 1,6 A slow
Sec with 1 fuse terminal for fuse element (5×20)- 1,0 A slow
SMC   D-A73
SMC   D-A93
SOR   6NN-K45-M4-C2A-PK
Wika   Pressure transmitter: A-10
0-60 bar
4-20 mA
Oriental Stepping motor PK566-B
Rosemount   2110 10 ANA ¾ BSPT. R3/4
Rosemount   211011ANA
INSIZE   ISF-F500
ICAR   ICAR Dry type self extinguishing metallized
polypropylene film capacitors
Type LNF-P3B-200-30
200 +/-5%, 300 Vrms, dimensions 75x140mm, with screw terminals M10, Bolt M 12 with nut and washer.
Baumer   HOG 10 DN 1024 I
Incremental Encoder Optical
– Hollow Shaft Incremental Encoder
– Damp protected version with terminal
box
– Insulated bearing, marine air protected /
tropicalized
– A4, Bore size 16H7 x 53, IP 66
– Logic level: HTL
– UB = +9…+30 VDC
– Output: K1, K1′, K2, K2′, K0, K0′
– Inc./turn: Z = 1024
– Standard version
Remark: there is no guarantee on the
internal compatibility if serial no. is not
provided
KUEBLER   8.3700.1332.0360
ALLEN BRADLEY   1784-PKTXD
Pepperl+Fuchs   MCB4-12GM60-B3-V1 ASI
correct: NCB4-12GM60-B3-V1
END   MGMG2S122243025/HN
2/2-Solenoid Valve, G1″, brass/NBR, 24VDC, HN
0.3-16bar, servo-assisted
HN= with manual override
END   SG2243
Coil 1032 24V-, suitable for the above
mentioned valve
SHINKO   GCR-23A-S / E BK, DS
NANABOSHI   NCS-30 6PM
NANABOSHI   NCS-30 6RF
NANABOSHI   NCS-25 5PM
NANABOSHI   NCS-25 5RF
NANABOSHI   NCS-25 4PM
NANABOSHI   NCS-25 4RF
NANABOSHI   NCS-25 3PM
NANABOSHI   NCS-25 3RF
NANABOSHI   NCS-16 3P
NANABOSHI   NCS-16 3R
NANABOSHI   NCS-16 4P
NANABOSHI   NCS-16 4R
Tripod turnstile   Model: RAP-ST205
Omron   61F-GPN-BT 24VDC
SIEMENS   code: 6ES72720AA300YA0
change:6ES7272-0AA30-0YA1
Yokogawa made in Japan code: EJX110A
correct code :EJX110A-EMS3J-912DB
Roanpu standard tripod turnstile RAP-ST203
Roanpu tripod turnstile RAP-ST204
Roanpu tripod turnstile RAP-ST205
Roanpu tripod turnstile RAP-ST206
Roanpu vertical waist high turnstile RAP-ST213
Festo   MSFG-24/42-50/60 (线圈 24V,MFH-5-3/8-B)
ALLEN BRADLEY Push Button CAT: 800H-R2D1
SER: F
NEMA: 4.4X
Black colour
ALLEN BRADLEY Push Button CAT: 800H-R6D2
SER: F
NEMA: 4.4X
Red colour
ALLEN BRADLEY Hand switch CAT: 800H-HR2AP
SER: F
NEMA: 4.4X.13
This is side 1 (White actuator)
ALLEN BRADLEY Relay CAT: 700-HA32A1
SER: B, Input Volts: 120VAC
ALLEN BRADLEY Pilot light Cat: 800H-QR10G
Lens color: Green
ALLEN BRADLEY Pilot light Cat: 800H-QR10R
Lens color: Red
ALLEN BRADLEY Pilot light Cat: 800H-QR10A
Lens color: Amber
ALLEN BRADLEY Hand switch 3 state
800T-J2KD7C
Rexroth sensor 0830 100606
Meanwell   S-145-24
instead of: NES-150-24
Telemecanique   XY2-CH
correct: XY2-CH13250
Woonyoung   WY42-150AW
ICAR Capacitor ICAR Dry type self extinguishing metallized
polypropylene film capacitors
Type LNF-P3B-200-30
200 +/-5%, 300 Vrms, dimensions 75x140mm, with screw terminals M10, Bolt M 12 with nut and washer.
BALLUFF Inductive  Sensor BES M08EH-PSC40F-S04G
Schneider   LC1D18M7
Correct: LC1D18M7C
Schneider   LAD9R1
Schneider   LC1D40AM7
Schneider   LAD9R3
Schneider   LRD340
Schneider   LRD21
Schneider   LRD22
Schneider   LADS2
BALLUFF Position sensor BTL5-E10-M0150-B-KA05
code nhà sx cung cấp: BTL7-E100-M0150-B-KA05
BALLUFF Inductive sensor BES516-360-E5-Y-S4
Schmersal Safety switches AZ 415-11/11ZPK M20
Schmersal Safety switch AZ 15 ZVRK-1476-1
Schmersal Actuator AZ 15/16-B1-2245
Omega HAND HELD ULTRASONIC FD614
correct:FD614-CE
Phoenix   1516739
SACB-4/8-L-C GG SOC
Phoenix   1698194
SACB-8/16-L-C GG
Pepperl Fuchs   PVM58N-011AGR0BN-1213
S+S Regeltechnik temperature sensor Item no:1101-2040-1021-000
ETF2_PT100_100MM
THERMASGARD-2040
Sensor: Pt100, DIN EN 60751, Klasse B
Measuring range: -30/+150°C
2-conductor terminals
Installation length: 100mm
incl. stainless steel sleeve, G1/2
pmax=40 bar
IP 65
WOLF   TR-26
ATEX Right Angle Torch T6 (batteries not included)
NORGREN   M/40140/m/1500
correct: M/146140/M/1500
Kohzu   MD-501A
update: MD-501C
origin: Japan
Rittal Fan SK 3321.107
Keyence Thrubeam sensor FU-12
SIEMENS   6ES7216-2BD23-0XB0
SIEMENS   6ES7223-1PH22-0XA0
SIEMENS   6ES7322-1HH01-0AA0
SIEMENS   6ES7331-7KB02-0AB0
 Atlas Copco as FT Alternative part no: 1130 valve sea
part no: 9511187
 Atlas Copco no: 1125 pisto
part no: 9511179
 Atlas Copco no: 1115 spring
part no: 9512195
 Atlas Copco airfilte
part no: 9500093
 Atlas Copco oilfilte
part no: 9500084/1
 Atlas Copco separato
part no: 9500176/1
KUEBLER   8.5870.3642.G142
Krohne ELECTROMAGNETIC FLOW SWITCH Type DWM 1000 CONTROLFLUX
Installation on Pipe diam.> or = DN50
Connection 1″G + weld on socket
Sealing Klingerit
Materials Stainless Steel + ceramic
Gasket for ceramic Viton
Electrode Platinium
Housing Cast aluminium with 1 PG 13,5
Electronic Compact
Power supply Relay 230 VAC separately deliv
Klöckner-Möller DILR40
Output 1 Adjustable switch
Range 0,1…9,9 m/s
Conductivity > 20 μs/cm
Cable entry 1,5 mm²
Protection IP 67
Approval Without
Country of Origin: France
RACO   Replacemet for Raco electric cylinder K1K6/4360
144-245-7
Raco elektrozylinder K1K6
Raco Electric Actuator K1K6 with ball screw
RACO   Replacement for Raco electric cylinder T1A5/8423
144-020-9
Raco elektrozylinder T1A5
Raco Electric Actuator T1A5 with ball screw
NEMICOM ROTARY ENCODER SNK-SP2500-2MWT 10 -000-34E 2500P/R code sai
code dung la NOC-S2500-2MWT-8-050 nhung da ngung san xuat vat hay the bang  HES-25-2MHT-800-050
HES-25-2MHT-800-050
Made in Japan
Rosemount TRANSMITTER DIFFERENTIAL PRESSURE: 3051CD1A22A1AM5B4
(made in China)
IFM   KI0017
KUEBLER   correct code: T8.A02H.12DE.5000.P00A0
KUEBLER   Code: 8.0000.5042.0000   (cable 40m)
MGM   No. 2 BA 71 B4   0.37 KW 4 POLE
Voltage 230/400/50
IP54  CL.F
AC Brake 3×230/400/50
Habd brake release screw
B5 flange diam. 160mm
Shaft diam.14 mm
Remark:
(Pls check structural form if it’s correct)
You sent us a nameplate that is not MGM, we offer you our alternative  brake motors, pls check)
MGM   No. 6 BA 90 LB4   1.85 KW 4 POLE
Voltage 230/400/50
IP54  CL.F
AC Brake 3×230/400/50
Hand brake release screw
B5 flange
ICAR   ICAR Dry type self extinguishing metallized
polypropylene film capacitors
Type LNF-P3B-200-30
200 +/-5%, 300 Vrms, dimensions 75x140mm, with screw terminals M10, Bolt M 12 with nut and washer.
GREISINGER Trancuder GLMU 200MP
ELTRA   EH58C 1000S8/24P10X3PR
ELTRA   EL58C 600S5/28P10X3PR
TURCK   MS27-R
B&K Vibro   Used to measure the horizontal direction, the level of vibration sensor
Model: VS-068 MAT-NR: X081242.07
B&K Vibro   Measuring the vertical direction perpendicular to the vibration sensor
Model: VS-069 MAT-NR: X081242.04
Omron   E5AN-C3MT-500-N
SIEMENS   7ML5631-0AA00-1AB0
NORGREN   8240600.9101 coil: 230Vac/50Hz
correct: 8240600.9101.23050
origin: Germany
Moxa   NPort 5110
Ethernet : 10/100Mbps
Power input : 12-48VDC
Port 1 : RS-232
HanYoung   PSC-MC-ABZ-T-24
origin: Korea
GREEGOO   MTT160-12
origin: china
Panasonic speed controller DVUS960W1
Origin: Japan
Schneider   GV2ME14
made in france
YASKAWA   Code thay the SGDM-20ADA
LS   GHT-22
230/400VAC 50/60Hz
6-9A

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?