Posts Tagged Capacitor

Atech 14-02-2012

Delta code: DTA 9648R1 correct: DTA9648R0
Delta correct: DTA9648V0
Delta correct: DTA9648V1
Bernstein   6121100623 GC-U1Z VKW                   B
Wieland   78-014-0353-0
Wieland   78-000-1653-0
KUBLER MODEL :  M12:05.WAKS8-2/P00 Order code: 05.WAKS8-2/P00
Joslyn Clark   Joslyn part 7001-034011
Wika   232.50,
100,
0…4bar,
Lower back mount
Wika   Type: 232.50
BEAMEX Temperature Simulator RTS24 Model: RTS24
ORDER CODE: 9260100
Pt-100 simulation: -20 to +600°C in 24steps
Operating Temp: -20 to 70°C
Mitsubishi code: NF30- SB(2P- 30A -5KA) correct: NF32-SW
Mitsubishi correct: NF30-SW
LS   XP80-TTA/AC
FOTEK   CDR-30X
Festo   SME-8-K-LED-24 (150855)
Carlo Gavazzi   UA18CLD05AGTR
Infineon   BSM50GD120DN2
Koyo   GC-53LM3-1L
instead of: GC-53LC3-1
Semikron Made in China SKM195GB126DN
FUJI   code: MBI150SC-120
correct: 2MBI150SC-120
IXYS Made in Germnay VUO36-16N08
Hang con moi 80%
ABB   MCCB 160A, 50kA
Note: There are three connection points.
HITACHI made in china SP14Q003-C1
IMB   Material-Nr. 0356426
MIYAMA   MS500R-B MIYAMA SWITCH
Mitsubishi   FX2N-16EYR
SMC   VXA2120G-02-1
correct: VXA2120G-02-1
SMC smc brand and not “AC25-100” products CDM2B25-100/AC25-100
correct: CDM2B25-100
SMC   CDA2FH80-100
correct: CDA2FH80-100
Oriental origin: Japan SS21M     (1.5 A  100 VAC)
Capacitor   E62.C58-221E10
Koyo code: TRD-J 1000-RZ-1M correct code: TRD-J1000-RZ-2M
Koyo correct code: TRD-J1000-RZ-0.5M
Koyo   KCV-6S-C
NORGREN   V61B511A-A313J  24VDC
Bauer   BK60-34V/DSE16LA4-G-S/ES200A9
Bauer   BK60-34VW-N/DNFXD16L0D4-BR
Bauer   BK70-44V/DSE18LA4-G-S/ESX250A9/K70
Bauer   BK70-44VW-N/DNFXD18L0D4-BR
Turck   Stillstandswächter-1- kanalig
MS27-R
Turck   Analogsignaltrenner 1-kanalig PTB 97 ATEX 2104
MK31-11EX0-LI/24VDC
Finder   Stromstoss-Schalter für DIN-Schiene
20.21.9.024.4000
Omron   CJ2M – CPU3
correct: CJ2M-CPU31
EW HOF   GMO 160L
item code: 866055-07
MIYAMA   MS500R-B MIYAMA SWITCH
FINETEK   EFC25A1K3-05M
Danfoss   060-310866
Danfoss   060L312666
SWP   SWP-C703-01 -12(23)-HL-P
YUANKY   RX1-1000 Fuse: 50A
    YK43F
    A41H-100C
TOYOOKI   HVP-VCC1-F26-26A2A2
SIEMENS   6DR4004-8J
Magnaflux   14AM
Magnaflux   SKC-S
Magnaflux   SKL-SP1
change: SKL-SP2
Magnaflux   SKD-S2
    ZBSF-16P  DN50
note: non-explosion
    ZBSF-16P  DN50
note: Anti- explosion
IFM   OJ5048
Nissei   FSW-35-100-T040WE
note: IP65
ABB   ES500C
SMC   MXS6-20
SMC   MXS6-40
SMC   MY3B16-100L
SMC   CDQ2KB12-30DCM-A73L
SMC   AW10-M5G
SMC   SY3120-5LZ-M5
Oakton   EW-08113-23
Oakton   EW -08113-28
note: Do not RZ-08113-28
SMC   ITV0030-0BS
INPUT:4-20mA
OUTPUT:0.001-0.5MPa
Oriental origin: Japan 4RK25GN-CW2E
TOYOOKI   HVP-VCC1-F26-26A2A2
Weishaupt   W-ZG 01/V
Mitsubishi Japan MR-J3-500A (Input: 200~300V; 21,7A: 50~60Hz)
(Output: 170V;  28A; 0~360Hz: 5KW)
Mitsubishi Japan MR-J3-700A (Input: 200~300V; 28,9A: 50~60Hz)
(Output: 170V;  37A; 0~360Hz: 7KW)
Mitsubishi china MR-J3BAT(3,6V; 2000mAh); Serial: C99H6J033T
FUJI   FRN5-5G11S-4CX
correct: FRN5.5G11S-4CX
Mitsubishi Japan MR-J2S-200A (Input: 200~230V; 10,5A: 50~60Hz;3PH+1PH)
(Output: 170V; 11A; 3~360Hz: 2KW); Serial: H7YR70032MC
MTS   LD2-S-B-R-PT-02-M800-2-AO
Parker   341N01/24V
note: DO  not 314NO1
ALLEN BRADLEY origin: USA MPL-B320P-SJ24AA
GF   199 165 013
Tyco    PCN-104L3MHZ-SR
OMEGA origin: USA CN63400- F1-AL
BALLUFF   BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3
Siti origin: ITALY MNHL60/2J/38+FC132S4 5.5KWB5
SIEMENS   6ES7153-1AA03-0XB0
Fanuc   Model A06B-6093-H102
note: New stock available
Fanuc   Model A06B-6093-H102
note: Refurbished stock available
Nuova Fima   8.S18.—.AAFB.41M.1.EPD
SIEMENS origin: china 3TX4001-2A ( NO)
SIEMENS 3TX4001-2A ( NC)
SIEMENS 3VU1340-1MH00(1,2 – 2,4A)
Pizzato   FS 2996 D024-F3
Pizzato   FM 874
IAI   RCA-SA5D-I-20-6-350-A1-S
IAI   RCA-SA4D-I-20-10-200-A1-S

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech 14-02-2012

Delta code: DTA 9648R1 correct: DTA9648R0
Delta correct: DTA9648V0
Delta correct: DTA9648V1
Bernstein   6121100623 GC-U1Z VKW                   B
Wieland   78-014-0353-0
Wieland   78-000-1653-0
KUBLER MODEL :  M12:05.WAKS8-2/P00 Order code: 05.WAKS8-2/P00
Joslyn Clark   Joslyn part 7001-034011
Wika   232.50,
100,
0…4bar,
Lower back mount
Wika   Type: 232.50
BEAMEX Temperature Simulator RTS24 Model: RTS24
ORDER CODE: 9260100
Pt-100 simulation: -20 to +600°C in 24steps
Operating Temp: -20 to 70°C
Mitsubishi code: NF30- SB(2P- 30A -5KA) correct: NF32-SW
Mitsubishi correct: NF30-SW
LS   XP80-TTA/AC
FOTEK   CDR-30X
Festo   SME-8-K-LED-24 (150855)
Carlo Gavazzi   UA18CLD05AGTR
Infineon   BSM50GD120DN2
Koyo   GC-53LM3-1L
instead of: GC-53LC3-1
Semikron Made in China SKM195GB126DN
FUJI   code: MBI150SC-120
correct: 2MBI150SC-120
IXYS Made in Germnay VUO36-16N08
Hang con moi 80%
ABB   MCCB 160A, 50kA
Note: There are three connection points.
HITACHI made in china SP14Q003-C1
IMB   Material-Nr. 0356426
MIYAMA   MS500R-B MIYAMA SWITCH
Mitsubishi   FX2N-16EYR
SMC   VXA2120G-02-1
correct: VXA2120G-02-1
SMC smc brand and not “AC25-100” products CDM2B25-100/AC25-100
correct: CDM2B25-100
SMC   CDA2FH80-100
correct: CDA2FH80-100
Oriental origin: Japan SS21M     (1.5 A  100 VAC)
Capacitor   E62.C58-221E10
Koyo code: TRD-J 1000-RZ-1M correct code: TRD-J1000-RZ-2M
Koyo correct code: TRD-J1000-RZ-0.5M
Koyo   KCV-6S-C
NORGREN   V61B511A-A313J  24VDC
Bauer   BK60-34V/DSE16LA4-G-S/ES200A9
Bauer   BK60-34VW-N/DNFXD16L0D4-BR
Bauer   BK70-44V/DSE18LA4-G-S/ESX250A9/K70
Bauer   BK70-44VW-N/DNFXD18L0D4-BR
Turck   Stillstandswächter-1- kanalig
MS27-R
Turck   Analogsignaltrenner 1-kanalig PTB 97 ATEX 2104
MK31-11EX0-LI/24VDC
Finder   Stromstoss-Schalter für DIN-Schiene
20.21.9.024.4000
Omron   CJ2M – CPU3
correct: CJ2M-CPU31
EW HOF   GMO 160L
item code: 866055-07
MIYAMA   MS500R-B MIYAMA SWITCH
FINETEK   EFC25A1K3-05M
Danfoss   060-310866
Danfoss   060L312666
SWP   SWP-C703-01 -12(23)-HL-P
YUANKY   RX1-1000 Fuse: 50A
    YK43F
    A41H-100C
TOYOOKI   HVP-VCC1-F26-26A2A2
SIEMENS   6DR4004-8J
Magnaflux   14AM
Magnaflux   SKC-S
Magnaflux   SKL-SP1
change: SKL-SP2
Magnaflux   SKD-S2
    ZBSF-16P  DN50
note: non-explosion
    ZBSF-16P  DN50
note: Anti- explosion
IFM   OJ5048
Nissei   FSW-35-100-T040WE
note: IP65
ABB   ES500C
SMC   MXS6-20
SMC   MXS6-40
SMC   MY3B16-100L
SMC   CDQ2KB12-30DCM-A73L
SMC   AW10-M5G
SMC   SY3120-5LZ-M5
Oakton   EW-08113-23
Oakton   EW -08113-28
note: Do not RZ-08113-28
SMC   ITV0030-0BS
INPUT:4-20mA
OUTPUT:0.001-0.5MPa
Oriental origin: Japan 4RK25GN-CW2E
TOYOOKI   HVP-VCC1-F26-26A2A2
Weishaupt   W-ZG 01/V
Mitsubishi Japan MR-J3-500A (Input: 200~300V; 21,7A: 50~60Hz)
(Output: 170V;  28A; 0~360Hz: 5KW)
Mitsubishi Japan MR-J3-700A (Input: 200~300V; 28,9A: 50~60Hz)
(Output: 170V;  37A; 0~360Hz: 7KW)
Mitsubishi china MR-J3BAT(3,6V; 2000mAh); Serial: C99H6J033T
FUJI   FRN5-5G11S-4CX
correct: FRN5.5G11S-4CX
Mitsubishi Japan MR-J2S-200A (Input: 200~230V; 10,5A: 50~60Hz;3PH+1PH)
(Output: 170V; 11A; 3~360Hz: 2KW); Serial: H7YR70032MC
MTS   LD2-S-B-R-PT-02-M800-2-AO
Parker   341N01/24V
note: DO  not 314NO1
ALLEN BRADLEY origin: USA MPL-B320P-SJ24AA
GF   199 165 013
Tyco    PCN-104L3MHZ-SR
OMEGA origin: USA CN63400- F1-AL
BALLUFF   BES 516-3007-G-E4-C-S49-00,3
Siti origin: ITALY MNHL60/2J/38+FC132S4 5.5KWB5
SIEMENS   6ES7153-1AA03-0XB0
Fanuc   Model A06B-6093-H102
note: New stock available
Fanuc   Model A06B-6093-H102
note: Refurbished stock available
Nuova Fima   8.S18.—.AAFB.41M.1.EPD
SIEMENS origin: china 3TX4001-2A ( NO)
SIEMENS 3TX4001-2A ( NC)
SIEMENS 3VU1340-1MH00(1,2 – 2,4A)
Pizzato   FS 2996 D024-F3
Pizzato   FM 874
IAI   RCA-SA5D-I-20-6-350-A1-S
IAI   RCA-SA4D-I-20-10-200-A1-S

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech 03-12-2011

 

 

Item

Mục

 

 

TênThiếtbị

 

 

Description

 

 

MãsốĐặthàng

 

HãngSản xuất

1

Van thuỷ lực

Proportional valve

3DREP 6 C-12/25A24NZ4M

Rexroth

2

Cạc điều khiển van thuỷ lực

Proportional Amplifier

VT1516-S-11

Rexroth

3

Van thuỷ lực

 

M3SEW 6 U21/420L G24NZ4

Rexroth

4

Van thuỷ lực

 

G3-3B

Hawe

5

Van thuỷ lực

 

GR2-3R

Hawe

6

Van thuỷ lực

 

GS2-3R

Hawe

7

Van thuỷ lực

 

M3SEW 6 C21/420L G24NZ4

Rexroth

8

Van thuỷ lực

 

M3SEW 6 U32/420M G24NZ4

Rexroth

9

Lõi lọc

Filter element

PI4205-115-MER

Purolator

10

Lõi lọc

Filter element

 

 

11

Cảm biến áp suất

Pressure transmitter

4-20mA/0-300bar

 

12

Cảm biến nhiệt độ bàn ép

PT 100

4 R x 80 L  0-250

 

13

Cảm biến nhiệt độ

PT100

8 R x 200 L  0-250

 

14

Tụ bù

 

380V-20,30,40Kvar

 

15

Tụ bù

 

220V – 500uF

 

16

Biến thế

Power transfomer

220/220 – 200VA

 

17

Biến thế

Power transfomer

220/220 – 3KVA

 

18

Biến thế

Power transfomer

220/24 – 1,2KVA

 

19

Biến thế

Power transfomer

220/24 – 320VA

 

20

Tụ điện

Capacitor

40V – 10.000uF

 

 

21

 

Chỉnh lưu cầu 3p

 

 

220V/24V – 45A

 

22

Chỉnh lưu cầu 3p

 

220V/24V – 14A

 

23

Biến dòng

Current coil

200A/5A

 

24

Cầu chì

 

100A

Siemen

25

Biến thế

 

220/220 – 0,2kVA

 

26

Bộ cài đặt nhiệt độ

 

DX7

 

27

Fluke

 

179

Fluke

28

Đòng hồ áp

 

0-300 bar

 

29

Đồng hồ nhiệt

 

0-250 Oc

 

30

Bộ hiển thị áp lực

 

EDS 1100-450-1-000

Hydac

31

Bộ đếm thời gian

Multifuction digital timer with

4 digit display

H5CX-A

Omron

32

Bộ đếm số lượng

Counter

6 số

Omron

33

 

 

DZD32-L

Scheicher

34

Khởi động từ

Contactor

600V – 16A

 

35

Khởi động từ

Contactor

600V – 10A

 

36

Khởi động từ

 

24VDC – 16A

 

37

Rơ le thời gian

 

TE11, TE12, TE68

 

38

 

 

24VDC – 30s, 60s

 

39

 

 

LC1-D123; LA3-DR2

Tele

40

 

 

MBN 2.409.190.01

 

41

Cảm biên tiệm cận

 

220 V

 

42

Bảo vệ quá dòng

Over current relay

EOCR SS-05 – LOT 10610

Samwha

43

Cảm biến quang

 

220VAC – 2

 

44

Nút ấn

Emergency stop

 

 

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

Item

Môc

 

 

TªnThiÕtbÞ

 

 

Description

 

 

M·sè§Æthµng

 

H·ngS¶n xuÊt

Sè l­îng dù phßng

 

 

Ghichó

1

Van thuû lùc

Proportional valve

3DREP 6 C-12/25A24NZ4M

Rexroth

1

 

2

C¹c ®iÒu khiÓn van thuû lùc

Proportional Amplifier

VT1516-S-11

Rexroth

1

 

3

Van thuû lùc

 

M3SEW 6 U21/420L G24NZ4

Rexroth

2

 

4

Van thuû lùc

 

G3-3B

Hawe

1

 

5

Van thuû lùc

 

GR2-3R

Hawe

1

 

6

Van thuû lùc

 

GS2-3R

Hawe

1

 

7

Van thuû lùc

 

M3SEW 6 C21/420L G24NZ4

Rexroth

1

 

8

Van thuû lùc

 

M3SEW 6 U32/420M G24NZ4

Rexroth

1

 

9

Lâi läc

Filter element

PI4205-115-MER

Purolator

1

 

10

Lâi läc

Filter element

 

 

 

 

11

C¶m biÕn ¸p suÊt

Pressure transmitter

4-20mA/0-300bar

 

2

 

12

C¶m biÕn nhiÖt ®é bµn Ðp

PT 100

4 R x 80 L  0-250

 

4

 

13

C¶m biÕn nhiÖt ®é

PT100

8 R x 200 L  0-250

 

4

 

14

Tô bï

 

380V-20,30,40Kvar

 

4

 

15

Tô bï

 

220V – 500uF

 

2

 

16

BiÕn thÕ

Power transfomer

220/220 – 200VA

 

1

 

17

BiÕn thÕ

Power transfomer

220/220 – 3KVA

 

1

 

18

BiÕn thÕ

Power transfomer

220/24 – 1,2KVA

 

1

 

19

BiÕn thÕ

Power transfomer

220/24 – 320VA

 

1

 

20

Tô ®iÖn

Capacitor

40V – 10.000uF

 

1

 

 

21

 

ChØnh l­u cÇu 3p

 

 

220V/24V – 45A

 

 

1

 

22

ChØnh l­u cÇu 3p

 

220V/24V – 14A

 

1

 

23

BiÕn dßng

Current coil

200A/5A

 

3

 

24

CÇu ch×

 

100A

Siemen

3

 

25

BiÕn thÕ

 

220/220 – 0,2kVA

 

 

 

26

Bé cµi ®Æt nhiÖt ®é

 

DX7

 

4

 

27

Fluke

 

179

Fluke

1

 

28

§ßng hå ¸p

 

0-300 bar

 

5

 

29

§ång hå nhiÖt

 

0-250 Oc

 

5

 

30

Bé hiÓn thÞ ¸p lùc

 

EDS 1100-450-1-000

Hydac

 

 

31

Bé ®Õm thêi gian

Multifuction digital timer with

4 digit display

H5CX-A

Omron

2

 

32

Bé ®Õm sè l­îng

Counter

6 sè

Omron

 

 

33

 

 

DZD32-L

Scheicher

4

 

34

Khëi ®éng tõ

Contactor

600V – 16A

 

100

 

35

Khëi ®éng tõ

Contactor

600V – 10A

 

 

 

36

Khëi ®éng tõ

 

24VDC – 16A

 

50

 

37

R¬ le thêi gian

 

TE11, TE12, TE68

 

10

 

38

 

 

24VDC – 30s, 60s

 

 

 

39

 

 

LC1-D123; LA3-DR2

Tele

 

 

40

 

 

MBN 2.409.190.01

 

 

 

41

C¶m biªn tiÖm cËn

 

220 V

 

15

 

42

B¶o vÖ qu¸ dßng

Over current relay

EOCR SS-05 – LOT 10610

Samwha

2

 

43

C¶m biÕn quang

 

220VAC – 2

 

10

 

44

Nót Ên

Emergency stop

 

 

4

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech 03-12-2011

 

 

Item

Mục

 

 

TênThiếtbị

 

 

Description

 

 

MãsốĐặthàng

 

HãngSản xuất

1

Van thuỷ lực

Proportional valve

3DREP 6 C-12/25A24NZ4M

Rexroth

2

Cạc điều khiển van thuỷ lực

Proportional Amplifier

VT1516-S-11

Rexroth

3

Van thuỷ lực

 

M3SEW 6 U21/420L G24NZ4

Rexroth

4

Van thuỷ lực

 

G3-3B

Hawe

5

Van thuỷ lực

 

GR2-3R

Hawe

6

Van thuỷ lực

 

GS2-3R

Hawe

7

Van thuỷ lực

 

M3SEW 6 C21/420L G24NZ4

Rexroth

8

Van thuỷ lực

 

M3SEW 6 U32/420M G24NZ4

Rexroth

9

Lõi lọc

Filter element

PI4205-115-MER

Purolator

10

Lõi lọc

Filter element

 

 

11

Cảm biến áp suất

Pressure transmitter

4-20mA/0-300bar

 

12

Cảm biến nhiệt độ bàn ép

PT 100

4 R x 80 L  0-250

 

13

Cảm biến nhiệt độ

PT100

8 R x 200 L  0-250

 

14

Tụ bù

 

380V-20,30,40Kvar

 

15

Tụ bù

 

220V – 500uF

 

16

Biến thế

Power transfomer

220/220 – 200VA

 

17

Biến thế

Power transfomer

220/220 – 3KVA

 

18

Biến thế

Power transfomer

220/24 – 1,2KVA

 

19

Biến thế

Power transfomer

220/24 – 320VA

 

20

Tụ điện

Capacitor

40V – 10.000uF

 

 

21

 

Chỉnh lưu cầu 3p

 

 

220V/24V – 45A

 

22

Chỉnh lưu cầu 3p

 

220V/24V – 14A

 

23

Biến dòng

Current coil

200A/5A

 

24

Cầu chì

 

100A

Siemen

25

Biến thế

 

220/220 – 0,2kVA

 

26

Bộ cài đặt nhiệt độ

 

DX7

 

27

Fluke

 

179

Fluke

28

Đòng hồ áp

 

0-300 bar

 

29

Đồng hồ nhiệt

 

0-250 Oc

 

30

Bộ hiển thị áp lực

 

EDS 1100-450-1-000

Hydac

31

Bộ đếm thời gian

Multifuction digital timer with

4 digit display

H5CX-A

Omron

32

Bộ đếm số lượng

Counter

6 số

Omron

33

 

 

DZD32-L

Scheicher

34

Khởi động từ

Contactor

600V – 16A

 

35

Khởi động từ

Contactor

600V – 10A

 

36

Khởi động từ

 

24VDC – 16A

 

37

Rơ le thời gian

 

TE11, TE12, TE68

 

38

 

 

24VDC – 30s, 60s

 

39

 

 

LC1-D123; LA3-DR2

Tele

40

 

 

MBN 2.409.190.01

 

41

Cảm biên tiệm cận

 

220 V

 

42

Bảo vệ quá dòng

Over current relay

EOCR SS-05 – LOT 10610

Samwha

43

Cảm biến quang

 

220VAC – 2

 

44

Nút ấn

Emergency stop

 

 

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

 

Item

Môc

 

 

TªnThiÕtbÞ

 

 

Description

 

 

M·sè§Æthµng

 

H·ngS¶n xuÊt

Sè l­îng dù phßng

 

 

Ghichó

1

Van thuû lùc

Proportional valve

3DREP 6 C-12/25A24NZ4M

Rexroth

1

 

2

C¹c ®iÒu khiÓn van thuû lùc

Proportional Amplifier

VT1516-S-11

Rexroth

1

 

3

Van thuû lùc

 

M3SEW 6 U21/420L G24NZ4

Rexroth

2

 

4

Van thuû lùc

 

G3-3B

Hawe

1

 

5

Van thuû lùc

 

GR2-3R

Hawe

1

 

6

Van thuû lùc

 

GS2-3R

Hawe

1

 

7

Van thuû lùc

 

M3SEW 6 C21/420L G24NZ4

Rexroth

1

 

8

Van thuû lùc

 

M3SEW 6 U32/420M G24NZ4

Rexroth

1

 

9

Lâi läc

Filter element

PI4205-115-MER

Purolator

1

 

10

Lâi läc

Filter element

 

 

 

 

11

C¶m biÕn ¸p suÊt

Pressure transmitter

4-20mA/0-300bar

 

2

 

12

C¶m biÕn nhiÖt ®é bµn Ðp

PT 100

4 R x 80 L  0-250

 

4

 

13

C¶m biÕn nhiÖt ®é

PT100

8 R x 200 L  0-250

 

4

 

14

Tô bï

 

380V-20,30,40Kvar

 

4

 

15

Tô bï

 

220V – 500uF

 

2

 

16

BiÕn thÕ

Power transfomer

220/220 – 200VA

 

1

 

17

BiÕn thÕ

Power transfomer

220/220 – 3KVA

 

1

 

18

BiÕn thÕ

Power transfomer

220/24 – 1,2KVA

 

1

 

19

BiÕn thÕ

Power transfomer

220/24 – 320VA

 

1

 

20

Tô ®iÖn

Capacitor

40V – 10.000uF

 

1

 

 

21

 

ChØnh l­u cÇu 3p

 

 

220V/24V – 45A

 

 

1

 

22

ChØnh l­u cÇu 3p

 

220V/24V – 14A

 

1

 

23

BiÕn dßng

Current coil

200A/5A

 

3

 

24

CÇu ch×

 

100A

Siemen

3

 

25

BiÕn thÕ

 

220/220 – 0,2kVA

 

 

 

26

Bé cµi ®Æt nhiÖt ®é

 

DX7

 

4

 

27

Fluke

 

179

Fluke

1

 

28

§ßng hå ¸p

 

0-300 bar

 

5

 

29

§ång hå nhiÖt

 

0-250 Oc

 

5

 

30

Bé hiÓn thÞ ¸p lùc

 

EDS 1100-450-1-000

Hydac

 

 

31

Bé ®Õm thêi gian

Multifuction digital timer with

4 digit display

H5CX-A

Omron

2

 

32

Bé ®Õm sè l­îng

Counter

6 sè

Omron

 

 

33

 

 

DZD32-L

Scheicher

4

 

34

Khëi ®éng tõ

Contactor

600V – 16A

 

100

 

35

Khëi ®éng tõ

Contactor

600V – 10A

 

 

 

36

Khëi ®éng tõ

 

24VDC – 16A

 

50

 

37

R¬ le thêi gian

 

TE11, TE12, TE68

 

10

 

38

 

 

24VDC – 30s, 60s

 

 

 

39

 

 

LC1-D123; LA3-DR2

Tele

 

 

40

 

 

MBN 2.409.190.01

 

 

 

41

C¶m biªn tiÖm cËn

 

220 V

 

15

 

42

B¶o vÖ qu¸ dßng

Over current relay

EOCR SS-05 – LOT 10610

Samwha

2

 

43

C¶m biÕn quang

 

220VAC – 2

 

10

 

44

Nót Ên

Emergency stop

 

 

4

 

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?