Posts Tagged 230VAC

Atech 01-01-2012

No Description Part Number Unit Q.ty
1 NAB-18EXAV
HABASIT-N-LINE
Open, EV prepared Flexproof EV 80×20
8 = 3000 mm, L = 22 530 mm
max. Production width 3000 mm
Country of Origin IT – Italy
NAB-18EXAV pcs 1
2 Cable junction box, 4 load cells, stainless steel,
Ex, W&M, IP68&69k
PR 6130/64Sa pcs 1
3 Rơ le trung gian 24VDC 19.21.0.024.0000 pcs 20
4 Rơ le trung gian 24VDC PLC-BSC-24VDC/21S046 pcs 20
5 Rơ le trung gian 24VDC EMG 10-0/24VDC pcs 5
6 Filter pressure switch VD 5 C/0 pcs 5
7 Compact speed monitor DI5003 pcs 10
8 Compact speed monitor DI5001 pcs 10
9 Inductive sensor IG5554 pcs 2
10 Inductive proxsensor II5465 pcs 2
11 Đồng hồ vạn năng 179 pcs 1
12 Đồng hồ nhiệt 0- 500 độ .kích thước 48×48 pcs 2
13 Cảm biến tiệm cận pcs 15
14 Cảm biến quang pcs 10
15 Biến dòng 250/5A pcs 3
16 Bộ đếm thời gian E5CX-A pcs 2
17 Bộ đếm pcs 2
18 Relay and sockets G2R-2-SND pcs 20
19 Khởi động từ 18A-440VAC-AC3 LC1D18Q7 pcs 50
20 Khởi động từ 12A-440VAC-AC3 LC1D12Q7 pcs 50
21 Khởi động từ 18A-24VDC-AC3 LC1D12BL pcs 50
22 Rơ le nhiệt 2,5-4 A LRD08 pcs 2
23 Rơ le nhiệt 5,5-8 A LRD12 pcs 2
24 Rơ le nhiệt 12-18A LRD21 pcs 2
25 Rơ le nhiệt 80-104A LRD3365 pcs 1
26 Tụ bù 20KVA-440VAC pcs 1
27 Tụ bù 30KVA-440VAC pcs 1
28 Tụ bù 40KVA -440VAC pcs 1
29 Tụ bù 200KVA- 6,6kV pcs 3
30 Bảo vệ quá dòng EOCR SS-05-LOT 10610 pcs 2
31 Pressure transmitter 4-20mA/0-300bar pcs 2
32 Đồng hồ đo áp 0-300bar pcs 5
33 Bộ hiển thị áp lực EDS 1100-450-1-1000 pcs 2
34 Công tắc hai vị trí có khóa pcs 5
35 Công tắc hai vị trí pcs 10
36 Công tắc ba vị trí pcs 10
37 Nút nhấn dừng khẩn pcs 10
38 Cảm biến nhiệt độ Pt 100
0 – 500 oC,3wires, 300x150mm, M27x2
PT100 pcs 4
39 Electronic Temperature Monitor/Limiter and Safety Temperature Monitor/Limiter
Type: 701130/0151-001-02/205
Basic type extensions: Temperature monitor with O-fuction
Measurement inputs: Pt100 resistance thermometer in 2-wire circuit
Supply voltage: 230VAC+10%/-15% ,48-63Hz
Extra code: switching differential
701130/0151-001-02/205 pcs 5
40 Push-in Thermocouple with terminal head Form A
Type: 901110/20-1043-24-710-671-93/331
Basic version: Push-in thermocouple with stepped ceramic protection tube
Measuring insert : 1xNiCr-Ni K ,operating temperature: -200 to +1200 0C
Process connection : stop flange D 32mm
Protection tube material: ceramnic KER 610
Extra code: 1xprogrammable transmitter , output 4-20mA
901110/20-1043-24-710-671-93/331 pcs 5
41 Push-in resistance thermometers with sliding stop flange
Type: 90.271/F01
Measuring insert: 2xPt100
Operating temperature 50..460oC
Fitting length: 500mm
90.271/F01 pcs 5
42 Resistance thermometers
Type: 90.239-F02
Transducer : 2x Pt100
Max , temp: 4800C
90.239-F02 pcs 5
43 O-ring Type: AK20-375-18
ArtNo: 2015902
Sn: 4014252/1
pcs 1
44 Vibration sensor fan Type: DBEG300i/20/V Sn: S2SI7060100 pcs 2
45 + Universal Isolator
Code: P15000 H1
Manufacture: Knick – Germany
Model H1: pluggable screw clamp terminals
Input: 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V selectable
Output: 0/4 … 20 mA (max. 600 Ohm), 0 … 10 V selectable
Power supply: 20 … 253 V AC/DC
P 15000 H1 pcs 2
46 Motor DRSM 50/6 NG ES pcs 2
47 Cylinder DNC-125-100-PPV
Sn:153501
pcs 1
48 Roang khí nén pcs 1
49 Hỗ trợ 24 cổng đồng 10/100Base-TX, 2 cổng đồng 10/100/1000Base-T và 2 cổng quang
100/1000Base-X SFP (cổng combo)
– Tốc độ chuyển tiếp băng thông đạt 8.8Gbps. Tốc độ chuyển gói tin đạt 6.6Mpps. Hỗ trợ 8K địa
FS750 Series – WebSmart Layer 2 Fast Ethernet Switch
chỉ MAC, 64 VLAN, 16MB SDRAM, 4MB Flash Memory
– Quản lý: Web, CLI, Telnet với SNMP v1/ v2
– Bảo mật: RADIUS, 802.1x, DHCP client
– Hỗ trợ: Spanning-Tree, Rapid Spanning-Tree, Link Aggregation, IGMP snooping v1/ v2, Port
setting, Port mirroring
AT-FS750/24 pcs 1
50 Input Current
Input signal 4-20mA with 2 free change over contacs power supply 230VAC 50Hz
EW5025542001 pcs 3
51 6963 0054-61
PSL 41/120-3 (500 bar)
Terminal blocks for proportional directional spool
D 7700-3 (04/2010-04)
Delivery time: 17-18 weeks
PSL 41/120-3 pcs 4
52 7000 1023-00
G 3-3 B-G 24
Poppet Valves (Manifold Mounting)
D 7300 (05/2007-05)
Delivery time: 9-10 weeks
G 3-3 B-G 24 pcs 1
53 7000 1033-00
GR 2-3 R-G 24
Poppet Valves (Manifold Mounting)
D 7300 (05/2007-05)
Delivery time: 9-10 weeks
GR 2-3 R-G 24 pcs 1
54 7000 1039-00
GS 2-3 R-G 24
Poppet Valves (Manifold Mounting)
D 7300 (05/2007-05)
Delivery time: 9-10 weeks
GS 2-3 R-G 24 pcs 1
Directional valve 4/3 valve NG6 24V DIMW4CNJW75 pcs 2
55 Breaking resistor 175U3146 pcs 2
56 PS 72 power supply 581631 pcs 1
57 PC 71 power control 581633 pcs 1
58 Input/output card IO 74 58171451 pcs 1
59 Input/output card IO 71 581715 pcs 1
60 Double line card LC 73 581708 pcs 1
61 System input SI71 581650 pcs 1
62 System output SO71 581665 pcs 1
Pressure switch DSH158F001 pcs 2
63 Level temperature control NR1/2-L350-01-L1/315/S-L2/285/S-T70 pcs 2
64 Temperature sensor TR-12-K2-A-FE-300-III pcs 2
65 Inductive prox sensor XSA-V12373 pcs 10
66 Inductive prox sensor XSA-V11801 pcs 10
67 Limit switch ZCK-J10511+ZCKE05 pcs 10
68 Limit switch ZCKY59 pcs 10
69 Limit switch ZCKY53 pcs 10
70 Limit switch ZCKY41 pcs 10
71 Pressure transmitter
Type:PMC 131-A11F1A1V
0-20bar, 4-20mA,11-30VDC
PMC 131-A11F1A1V pcs 5
72 Steam pressure sensor
Type:PMP131-A1121A1W;
PMP131-A1121A1W pcs 2
73 Pressurized Air
Type:PMP131-A1121A1S
PMP131-A1121A1S pcs 3
74 Pressure switch 0-16bar
Cerabar T PMP131-A1B01A1T;
 TPMP131-A1B01A1T pcs 5
75 Type: RMS621-31BAA1211 RMS621-31BAA1211 pcs 1

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pilz – PMCprimo controller

8163911 PMCprimo 16+.00/0/1/6/4 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8164068 PMCprimo 16+.00/0/1/6/5 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8164292 PMCprimo 16+.00/0/0/0/2 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8164578 PMCprimo 16+.00/0/0/0/4 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8164842 PMCprimo 16+.00/0/0/0/5 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8165285 PMCprimo 16+.00/0/1/5/4 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8165412 PMCprimo 16+.00/1/0/0/4 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8165679 PMCprimo 16+.00/0/5/0/2 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8165733 PMCprimo 16+.00/0/5/0/4 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8166685 PMCprimo 16+.00/0/0/0/3 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8167639 PMCprimo 16+.00/0/5/0/5 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8167898 PMCprimo 16+.00/0/5/0/3 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8168803 PMCprimo 16+.00/0/1/0/5 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8169278 PMCprimo 16+.00/0/1/0/2 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8169927 PMCprimo 16+.00/1/0/0/2 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8172100 PMCprimo 16+.00/0/6/0/5 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8174305 PMCprimo 16+.00/1/0/0/5 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8175956 PMCprimo 16+.00/1/0/0/3 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8176038 PMCprimo 16+.00/0/1/5/5 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
8176077 PMCprimo 16+.00/0/6/0/4 PMCprimo 16+ Controller-basierte Automatisierungssysteme PMCprimo 16+
802876 primo-1+1 SERVO net Typ 05/P43.111.2/400 PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8168692 PMCprimo Drive2.01/11/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8168693 PMCprimo Drive2.03/11/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8168694 PMCprimo Drive2.06/11/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8168695 PMCprimo Drive2.10/11/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8168830 PMCprimo Drive2.03/21/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8168833 primo-mc-1P EW-Karte Version 1 PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8169084 PMCprimo Drive2.06/21/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8169441 PMCprimo Drive2.01/11/4/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8169442 PMCprimo Drive2.03/16/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8169443 PMCprimo Drive2.10/16/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8169585 PMCprimo Drive2.10/25/5/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8169726 PMCprimo Drive2.06/11/3/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8169838 PMCprimo Drive2.01/11/3/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8169839 PMCprimo Drive2.03/11/3/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8169886 PMCprimo Drive2.10/23/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8169930 PMCprimo Baugruppe2.00/21/A/4 PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8170182 PMCprimo Drive2.10/21/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8170346 PMCprimo Drive2.06/23/3/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8170456 PMCprimo Drive2.06/21/4/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8171621 PMCprimo Drive2.03/21/5/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8172460 PMCprimo Drive2.14/11/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8172618 PMCprimo Drive2.20/21/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8172634 PMCprimo Drive2.03/21/4/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8172796 PMCprimo Drive2.20/22/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8173180 PMCprimo Drive2.06/21/5/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8174050 PMCprimo Drive2.06/21/3/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8174052 PMCprimo Drive2 So.03/11/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8174399 PMCprimo Drive2.20/21/3/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8174823 PMCprimo Drive2.01/21/6/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8175196 PMCprimo Drive2.20/26/3/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8175259 PMCprimo Drive2.06/23/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8175397 PMCprimo Drive2.03/25/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8175795 PMCprimo Drive2.01/21/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8175912 PMCprimo Drive2.03/23/3/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8175916 PMCprimo Drive2.01/21/4/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8175917 PMCprimo Drive2.20/21/5/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8175955 PMCprimo Drive2.14/21/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8175957 PMCprimo Drive2 So.10/11/2/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8175982 PMCprimo Drive2.01/23/3/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8175994 PMCprimo Baugruppe2.00/21/A/3 PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8176052 PMCprimo Drive3.10/11/2/115-230VAC PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8176055 PMCprimo Drive3.06/11/2/208-480VAC PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8176058 PMCprimo Drive2.01/25/5/230-480V PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
8176085 PMCprimo Drive3.06/21/2/208-480VAC PMCprimo drive Drive integrierte Automatisierungssysteme PMCprimo Drive
801324 KabelWW Bediengerät primo.BTxN>primo RS4 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
801533 Cable PMCprimo>Encoder AG612-661:L=xxSK PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
802950 Stecker,Termination- Canbus>primo.mc PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
802951 Stecker,feed lead- Canbus>primo.mc PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
803231 primo-VT050 CAN Type: P51.020.0 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
803235 Cable PMCprimo CAN>Terminal VT:L=xx PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
1802422 Ka./Primo-SubD9-St.> Computer/SubD9-BU PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
1802539 Cable PMCprimo>Encoder AG612-661:L05mSK PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
1802620 Cable Can PMCLink>PMCLink:L=2,0m PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
1802941 Ka./Inkrement-SSI-Geb tendo-DD4>primo PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
1802949 Cable interface PC RS232>DD4/primo Drive PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
1803117 Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,7m PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
1803133 Ka./Canbus-BK primo mc<>Buskoppl. BK5110 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
1803136 Cable Can PMCLink>PMCLink:L=0,25m PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
1803228 PMCprimo disk motion mc – software PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
1803229 PMCprimo disk CoDeSys mc PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4105190 Rundstecker Gr.1 12pol f. Encoder lötbar PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4105309 Drehgeber CAN Absolut/Progr./Schraubklem PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4105440 Drehgeber CAN Absolut/Progr./Schraubklem PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4105585 Drehgeber, Type 5802 Inkremental PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4105586 Drehgeber, Meßrad MR592, Profil-Nr 9 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4105587 Drehgeber, Halterung für Meßrad PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4105619 Drehgeber CAN Absolut/Progr./Schraubklem PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4105638 Drehgeber CA CoreTech ARS60/-A4A32768 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4105805 Linear-Abtastkopf RGH-22B30L00A PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4106862 Rundstecker schirmbar Type NPA F08B NNNN PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4801866 primo-PKV30-DPS Profibus-Slave Gateway PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4802630 primo-CAN-BK5110 CAN-open Koppler PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4802632 primo-CAN-KL1104 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4802633 primo-CAN-KL2032 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4802634 primo-CAN-KL2134 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4802635 primo-CAN-KL9010 Busabschluß PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4803082 primo-TesiMod Projektierungs-Software PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4803119 SIKO Ausw.-Elektronik Type: AEA-SSI-4-XX PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4803120 SIKO Magnetsensor Type: MSA-A-E8/15,0 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4803152 PMCprimo CoDeSys mc Software Key PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4803234 ESA-Adapter CVCOM25F8M PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
4970026 Encoder ATM60 SSI-Gray 8192×2048 10-32V PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8161270 primo-BT2 Ersatzteil Einschubstreifen do PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8162087 ESA-Softwarekit PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8162388 KabelWW Inkrementalgeber ERN420>tendo-DD PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8163889 Compact-Flash-Karte PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8164547 Drehgeber, Meßrad MR241, Profil-Nr 4 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8164960 Stromversorg.geregelt QUINT-PS-100-240AC PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8165344 primo-VT505W CAN Type: P51.021.0 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8165345 ESA-Programmierkabel PC 9pol > MSP 25pol PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8165349 Drehgeber, Meßrad MR542, Profil-Nr 4 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8165548 Crossover Patch Kabel PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8166341 Drehgeber, Type 5805 Inkremental PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8166379 primo-VT170W Type: P51.022.0 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8166381 Cable PMCprimo RS422>Terminal VT:L=xx PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8166654 PMCprimo 16+ Ersatzteil Stecker X4 Reih PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8166949 primo-VT150W Type: P51.023.0 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8167660 Stromversorg.geregelt MINI-PS-100-240AC/ PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8168171 Stromversorgung MINI-PS-100-240AC/5DC/3 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8168172 Stromversorg.geregelt MINI-PS100-240AC/1 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8168255 Cable PMCprimoDrive>Mod-Profibus:L=0,45m PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8168264 Drehgeber, Type 5802 Inkremental, Synchr PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8168518 Drehgeber, Type 5805 Inkremental, Klemmf PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8169489 primo-mcD2 Ersatzteil BGR. Steckersatz f PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8170153 KabelWW Absolutwertgeber AG626,V/R > pri PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8171811 Ka./Canbus-primo >CAN-Drehgeber Type 586 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8171812 Drehgeber, Type 5860 “CANBUS; Sevoflansc PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8173341 Drehgeber, Typ AC36 Absolut/ SSI/ Rundfl PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8174246 primo-multi3-V2 Impuls-Splitter PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175920 Drehgeber,Type 5805 Inkremental m.Meßrad PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175921 Drehgeber, Type 5805 Inkremental PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175928 Cable PMCprimo>Encoder AG612-661:L10mSK PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175940 Drehgeber, Type 8.5805.1255.18000 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175941 Netzdrossel 3x60A PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175944 Drehgeber, Meßrad MR562, Profil-Nr 6 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175945 Drehgeber, Meßrad MR552, Profil-Nr 5 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175948 primo-CAN-BK5120 CAN-open Koppler PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175949 primo-CAN-KL3408 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175950 primo-CAN-KL4438 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175960 Drehgeber, Type 5802 Inkremental, Klemmf PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175983 Cable PMCprimo RS422>Terminal VT:L=2,5m PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175984 Cable PMCprimo>Encoder ROD426:L=05mSK PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8175999 Cable PMCprimo>Encoder AG5853:L=xxSK PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8176006 Drehgeber, Type 8.5853.1224.G323 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8176034 primo-VT050 PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8176043 Bedienterminal VT525H Hand Held PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo
8176045 Bedienzubehör Anschlussbox zu VT525H PMCprimo PAA Zubehör PMCprimo

,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pilz – PNOZ X

774330 P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774331 P2HZ X1 42VAC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774332 P2HZ X1 48VAC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774340 P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774341 P2HZ X1 26VDC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774345 P2HZ X2 24VAC 2n/o PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774350 P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774360 P1HZ X1 24VDC 2n/o PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774434 P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774435 P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774436 P2HZ X1 120VAC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774438 P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774439 P2HZ X1 240VAC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777330 P2HZ X1P 24VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777331 P2HZ X1P 42VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777332 P2HZ X1P 48VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777340 P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777341 P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777354 P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777355 P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777434 P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777435 P2HZ X1P 115VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777436 P2HZ X1P 120VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777438 P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
777439 P2HZ X1P 240VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787330 P2HZ X1P C 24VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787331 P2HZ X1P C 42VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787332 P2HZ X1P C 48VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787340 P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787341 P2HZ X1.10P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787354 P2HZ X4P C 24VAC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787355 P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787434 P2HZ X1P C 110VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787435 P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787436 P2HZ X1P C 120VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787438 P2HZ X1P C 230VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
787439 P2HZ X1P C 240VAC 3n/o 1n/c 2so PNOZ X 2HC PNOZ X Zweihandcontrol
774049 PNOZ X7 48VAC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774051 PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774053 PNOZ X7 110VAC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774054 PNOZ X7 115VAC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774055 PNOZ X7 120VAC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774056 PNOZ X7 230VAC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774057 PNOZ X7 240VAC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774058 PNOZ X7 42VAC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774059 PNOZ X7 24VACDC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774080 PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774081 PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774082 PNOZ 11 48VAC 24VDC 7n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774085 PNOZ 11 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774086 PNOZ 11 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774100 PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774104 PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774105 PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774106 PNOZ EX 115VAC 3n/o 1n/c FM/USA PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774107 PNOZ EX 120VAC 3n/o 1n/c FM/USA PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774108 PNOZ EX 230VAC 3n/o 1n/c FM/USA PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774300 PNOZ X1 24VAC/DC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774303 PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774304 PNOZ X2C 24VAC/DC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774305 PNOZ X2.1C 24VAC/DC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774306 PNOZ X2.1 24VAC/DC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774309 PNOZ X3.2 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774310 PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774311 PNOZ X3 42VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774312 PNOZ X3 48VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774314 PNOZ X3 110VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774315 PNOZ X3 115VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774316 PNOZ X3 120VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774318 PNOZ X3 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774319 PNOZ X3 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774321 PNOZ X3.1 230VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774322 PNOZ X3.1 240VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774323 PNOZ X5J 24VDC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774324 PNOZ X5.1 24VDC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774325 PNOZ X5 24VACDC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774326 PNOZ X5 12VDC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774327 PNOZ X5 12VDC 2n/o coated version PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774549 PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774560 PNOZ XHCV 0,7/24VDC 2n/o fix PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774601 PNOZ X9 42VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774605 PNOZ X9 100-120VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774606 PNOZ X9 200-230VAC 24VDC 7n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774607 PNOZ X2.2 24VAC/DC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774609 PNOZ X9 24VAC 24VDC 7n/o 2 n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774700 PNOZ X10 24VAC 6n/o 4n/c 3LED PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774701 PNOZ X10 42VAC 6n/o 4n/c 3LED PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774703 PNOZ X10 110-120VAC 6n/o 4n/c 3LED PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774706 PNOZ X10 230-240VAC 6n/o 4n/c 3LED PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774709 PNOZ X10 24VDC 6n/o 4n/c 3LED PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774721 PNOZ X6 42VAC 3n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774725 PNOZ X6 110-120VAC 3n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774726 PNOZ X6 230-240VAC 3n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774729 PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774730 PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774731 PNOZ X4 24VAC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774732 PNOZ X4 24VDC 3n/o 1n/c white box PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774734 PNOZ X4 110VAC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774735 PNOZ X4 115VAC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774736 PNOZ X4 120VAC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774738 PNOZ X4 230VAC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774739 PNOZ X4 240VAC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774740 PNOZ X10.1 24 VAC 6n/o 4n/c 6LED PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774741 PNOZ X10.1 42 VAC 6n/o 4n/c 6LED PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774745 PNOZ X10.1 110-120VAC 6n/o 4n/c 6LED PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774746 PNOZ X10.1 230-240VAC 6n/o 4n/c 6LED PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774749 PNOZ X10.1 24VDC 6n/o 4n/c 6LED PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777053 PNOZ X7P 110-120VAC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777056 PNOZ X7P 230-240VAC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777059 PNOZ X7P 24VAC/DC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777080 PNOZ X11P 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777083 PNOZ X11P 110-120VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777086 PNOZ X11P 230-240VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777100 PNOZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777300 PNOZ X2.9P 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777301 PNOZ X2.8P 24VACDC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777302 PNOZ X2.8P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777303 PNOZ X2P 24VACDC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777304 PNOZ X2.3P 24VACDC 3n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777305 PNOZ X2.7P 24VACDC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777306 PNOZ X2.7P 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777307 PNOZ X2P 48-240VACDC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777308 PNOZ X2.5P 24VDC 2n/o 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777310 PNOZ X3P 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777313 PNOZ X3P 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777314 PNOZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777760 PNOZ X8P 24 VDC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777764 PNOZ X8P 110VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777765 PNOZ X8P 115VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777766 PNOZ X8P 120VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777768 PNOZ X8P 230VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
777770 PNOZ X8P 24VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787053 PNOZ X7P C 110-120VAC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787056 PNOZ X7P C 230-240VAC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787059 PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787080 PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787083 PNOZ X11P C 110-120VAC 7n/o 1n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787086 PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787100 PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787300 PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787301 PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787302 PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787303 PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787304 PNOZ X2.3P C 24VACDC 3n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787305 PNOZ X2.7P C 24VACDC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787306 PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787307 PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787308 PNOZ X2.5P C 24VDC 2n/o 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787310 PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787313 PNOZ X3P C 24-240VACDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787314 PNOZ X3.10P C 24VACDC 3n/o 1n/c 1so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787606 PNOZ X9P C 24VDC 100-240VACDC 7no 2nc2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787609 PNOZ X9P C 24VDC 7n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787750 PNOZ X10.11P C 24VDC 6n/o 4n/c 6LED PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787760 PNOZ X8P C 24 VDC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787764 PNOZ X8P C 110VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787765 PNOZ X8P C 115VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787766 PNOZ X8P C 120VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787768 PNOZ X8P C 230VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
787770 PNOZ X8P C 24VAC 3n/o 2n/c 2so PNOZ X ESL PNOZ X für NotAus, Schutztür, Lichgitter
774140 PZE 9 24VAC 8n/o 1n/c PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774141 PZE 9 42VAC 8n/o 1n/c PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774142 PZE 9 48VAC 8n/o 1n/c PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774143 PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774144 PZE 9 120VAC 8n/o 1n/c -774143 PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774148 PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774150 PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774580 PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774581 PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774582 PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774583 PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774584 PZE X4V 8/24VDC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774585 PZE X4 24VDC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774586 PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774590 PZE X5V 3/48VDC 5n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774592 PZE X5V 1.5/24VDC 5n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774593 PZE X5V 3/24VDC 5n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774595 PZE X5 24VDC 5n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777140 PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777148 PZE 9P 24VACDC 100-240VACDC 8n/o 1n/c PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777150 PZE X5P 24VDC 5n/o 2so PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777580 PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777581 PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777582 PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777583 PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777584 PZE X4VP8 24VDC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777585 PZE X4P 24VDC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777586 PZE X4VP4 24VDC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777587 PZE X4.1P 24VDC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
777588 PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787140 PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787148 PZE 9P C 24VACDC 100-240VACDC 8n/o 1n/c PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787150 PZE X5P C 24VDC 5n/o 2so PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787580 PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787581 PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787582 PZE X4VP C 2/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787583 PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787584 PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787585 PZE X4P C 24VDC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787586 PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787587 PZE X4.1P C 24VDC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
787588 PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o PNOZ X EXP PNOZ X Kontakterweiterung
774060 PNOZ 16 24VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774061 PNOZ 16 42VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774062 PNOZ 16 48VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774063 PNOZ 16 110VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774064 PNOZ 16 115VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774065 PNOZ 16 120VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774066 PNOZ 16 230VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774067 PNOZ 16 240VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774070 PNOZ 16S 24VAC 24VDC 2n/o 2so PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774071 PNOZ 16S 42VAC 24VDC 2n/o 2so PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774072 PNOZ 16S 48VAC 24VDC 2n/o 2so PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774073 PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774074 PNOZ 16S 115VAC 24VDC 2n/o 2so PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774075 PNOZ 16S 120VAC 24VDC 2n/o 2so PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774076 PNOZ 16S 230VAC 24VDC 2n/o 2so PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
774077 PNOZ 16S 240VAC 24VDC 2n/o 2so PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
777070 PNOZ 16SP 24VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
777071 PNOZ 16SP 42VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
777072 PNOZ 16SP 48VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
777073 PNOZ 16SP 110VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
777074 PNOZ 16SP 115VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
777075 PNOZ 16SP 120VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
777076 PNOZ 16SP 230VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
777077 PNOZ 16SP 240VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
787070 PNOZ 16SP C 24VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
787071 PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
787072 PNOZ 16SP C 48VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
787073 PNOZ 16SP C 110VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
787074 PNOZ 16SP C 115VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
787075 PNOZ 16SP C 120VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
787076 PNOZ 16SP C 230VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
787077 PNOZ 16SP C 240VAC 24VDC 2n/o PNOZ X MAT PNOZ X für Trittmatten
778010 PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so PNOZ X MUT PNOZ X mit Mutingfunktion
788010 PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so PNOZ X MUT PNOZ X mit Mutingfunktion
374280 PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
374281 PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4 PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
374282 PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5 PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
374290 PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2 PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
374291 PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
374292 PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5 PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
374400 H-PAD-15/15-SI800-Cable PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
374410 H-PAD-15/15-SI611D PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
374420 H-PAD-15/15-DZF03.1M-Cable PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
374430 H-PAD-25/15-SI611D/840-Cable PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
774090 SCHUTZKAPPE P-93 (VE 20 St.) PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
775730 BUCH MASCHINENSICHERHEIT PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
775735 Buch Maschinensicherheit, spanisch PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
787250 DUMMY MODULE PNOZ DM X2.7P/X2.8P C PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
787251 DUMMY MODULE PZE DM 9P C PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
787252 DUMMY MODULE PZE DM X4P C PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
787253 DUMMY MODULE PNOZ DM XV3.1P C PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
787254 DUMMY MODULE PZE DM X4VP C PNOZ X PAA Zubehör für PNOZ X
774400 PDZ 24VDC 2n/o 2n/c PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774401 PAD/BO 512/6/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774402 PAD/SI 800/512I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774403 PAD/SI 800/1024I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774404 PAD/SI 800/2048I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774405 PAD/SI 800/4096I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774406 PAD/SI 840/512I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774407 PAD/SI 840/1024I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774408 PAD/SI 840/2048I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774409 PAD/SI 840/4096I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774410 PAD/SI 800/32I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774411 PAD/SI 840/256I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774412 PAD/SI 840/128I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774413 PAD/SI 840/64I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774414 PAD/SI 840/32I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774415 PAD/SI 840/16I/5VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774420 PDZK WDP3-01 1000/20 24VDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
777949 PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
777950 PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
787949 PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
787950 PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
787951 PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC PNOZ X SMR PNOZ X Sicherheitsüberwachung Relais
774500 PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774502 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774504 PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774505 PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774506 PNOZ XV2 10/24VDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774508 PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774510 PNOZ XV2.1 30/24VAC 24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774512 PNOZ XV2.1 30/48VAC 24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774515 PNOZ XV2.1 30/120VAC 24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774516 PNOZ XV2.1 30/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774517 PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774518 PNOZ X2.6V 1/24VDC 4n/o 1so fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774520 PNOZ XV2.1 3/24VAC 24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774521 PNOZ XV2.1 3/42VAC 24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774524 PNOZ XV2.1 3/115VAC 24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774525 PNOZ XV2.1 3/120VAC 24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774526 PNOZ XV2.1 3/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774530 PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774532 PNOZ XV3.1 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774534 PNOZ XV3.1 0.5/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774536 PNOZ XV2.1 0.5/230VAC 24VDC 2n/o 2n/o f PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774538 PNOZ XV3.1 300/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774540 PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774541 PNOZ XV3 300/24VAC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774542 PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774544 PNOZ XV3 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774545 PNOZ XV3 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774546 PNOZ XV2.1 3/230VAC/24VDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774547 PNOZ XV3 10/24VDC 3n/o 2n/o t fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774548 PNOZ XV3 300/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774550 PNOZ XV2.1 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774552 PNOZ XV2.1 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774554 PNOZ XV2.1 0.5/24-240VACDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774556 PNOZ XV2.1 10/230VAC/24VDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774558 PNOZ XV2.1 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774610 PNOZ XV3.1 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774612 PNOZ XV3.1 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
774618 PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777500 PNOZ XV2P 30/24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777502 PNOZ XV2P 3/24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777503 PNOZ XV2P 1/24VDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777504 PNOZ XV2P 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777510 PNOZ XV3P 30/24 VDC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777511 PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777512 PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777514 PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777515 PNOZ XV3P 3/24VDC 3n/o 2n/o t fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777517 PNOZ XV3P 10/24VDC 3n/o 2n/o t fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777518 PNOZ XV3P 300/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777520 PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777522 PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777525 PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777530 PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777532 PNOZ XV3.1P 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777538 PNOZ XV3.1P 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777540 PNOZ XV2.1P 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777542 PNOZ XV2.1P 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777544 PNOZ XV2.1P 0.5/24-240VACDC 2n/o 2n/o fi PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777545 PNOZ XV2.1P 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777547 PNOZ XV2.1P 10/24-240VACDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777548 PNOZ XV2.1P 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777600 PNOZ X2.1VP 0.75/24VDC 1so 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777601 PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777602 PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777606 PNOZ X9P 24VDC 100-240VACDC 7no 2nc 2so PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777607 PNOZ X9P 12VDC 7n/o 2n/c 2so PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777609 PNOZ X9P 24VDC 7n/o 2n/c 2so PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
777750 PNOZ X10.11P 24VDC 6n/o 4n/c 6LED PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787500 PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787502 PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787503 PNOZ XV2P C 1/24VDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787504 PNOZ XV2P C 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787510 PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787511 PNOZ XV3.3P C 30/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787512 PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787518 PNOZ XV3P C 300/24VDC 3n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787520 PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787522 PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787530 PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787532 PNOZ XV3.1P C 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787538 PNOZ XV3.1P C300/24-240VACDC 3no 1nc 2no PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787540 PNOZ XV2.1P C 30/24-240VACDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787542 PNOZ XV2.1P C 3/24-240VACDC 2n/o 2n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787548 PNOZ XV2.1P C 300/24-240VACDC 2n/o 2n/o PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787600 PNOZ X2.1VP C 0.75/24VDC 1so 2n/o fix PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787601 PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung
787602 PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t PNOZ X ST PNOZ X mit Zeitüberwachung

, , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pilz – PNOZclassic

407785 PDWZ UB 110VAC/UM 5V PNOZclassic PNOZclassic
407789 PDWZ UB 230VAC/UM 5V PNOZclassic PNOZclassic
407790 PDWZ UB 230VAC/UM 250VDC PNOZclassic PNOZclassic
407792 PDWZ UB 24VDC/UM 250VDC PNOZclassic PNOZclassic
407793 PDWZ UB 110VAC/UM 250VDC PNOZclassic PNOZclassic
407795 PDWZ UB 24VDC/UM 5VDC/P500 PNOZclassic PNOZclassic
407797 PDWZ UB 24VDC/UM 500mV PNOZclassic PNOZclassic
407798 PDWZ UB 24VDC/UM 250mV PNOZclassic PNOZclassic
407799 PDWZ UB 24VDC/UM 5V PNOZclassic PNOZclassic
420000 PST 1 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420010 PST 1 42 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420020 PST 1 48 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420030 PST 1 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420035 PST 1 115 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420040 PST 1 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420050 PST 1 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420055 PST 1 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420080 PST 1 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
420090 PST 1.1 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
420095 PST 1.1 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420097 PST 1.1 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420110 PST 2 42 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420130 PST 2 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420140 PST 2 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420150 PST 2 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420155 PST 2 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420180 PST 2 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
420200 PST 3 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420210 PST 3 42 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420220 PST 3 48 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420230 PST 3 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420235 PST 3 115 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420240 PST 3 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420250 PST 3 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420255 PST 3 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420280 PST 3 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474021 PNK 110VAC PNOZclassic PNOZclassic
474022 PNK 230VAC PNOZclassic PNOZclassic
474025 PNK 24VDC PNOZclassic PNOZclassic
474040 PZE 7 24 V AC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474041 PZE 7 42 V AC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474046 PZE 7 120 V AC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474048 PZE 7 230 V AC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474049 PZE 7 240 V AC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474050 PZE 7 24 V DC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474120 PNKL 24VAC/24VDC PNOZclassic PNOZclassic
474123 PNKL 110VAC/24VDC PNOZclassic PNOZclassic
474127 PNKL 230VAC/24VDC PNOZclassic PNOZclassic
474200 PZE 3 V22 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474202 PZE 3 V22 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474206 PZE 3 V22 48 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474210 PZE 3 V22 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474214 PZE 3 V22 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474218 PZE 3 V22 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474220 PZE 3 V22 240VAC PNOZclassic PNOZclassic
474380 P2HZ5 24VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474381 P2HZ5 42VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474383 P2HZ5 48VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474384 P2HZ5 110VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474385 P2HZ5 115VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474386 P2HZ5 120VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474388 P2HZ5 230VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474389 P2HZ5 240VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474390 P2HZ5 24VDC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474393 P2HZ5.1 24VDC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474400 P1HZ/1 1A+1R 24VWS PNOZclassic PNOZclassic
474403 P2HZ6 24VDC 2S 1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474410 P2HZ6 24VAC 2S 1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474412 P2HZ6 110VAC 2S 1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474415 P2HZ6 230VAC 2S 1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474420 P1HZ/1 1A+1R 48VWS PNOZclassic PNOZclassic
474430 P1HZ/1 1A+1R 110VWS PNOZclassic PNOZclassic
474440 P1HZ/1 1A+1R 120VWS PNOZclassic PNOZclassic
474450 P1HZ/1 1A+1R 230VWS PNOZclassic PNOZclassic
474455 P1HZ/1 1A+1R 240VWS PNOZclassic PNOZclassic
474480 P1HZ/1 1A+1R 24VGS PNOZclassic PNOZclassic
474500 P1HZ/2 2A 24VWS PNOZclassic PNOZclassic
474501 P1HZ2V 2S 24VAC PNOZclassic PNOZclassic
474505 P1HZ2V 2S 24VDC PNOZclassic PNOZclassic
474510 P1HZ/2 2S 42VAC PNOZclassic PNOZclassic
474511 P1HZ2V 2S 42VAC PNOZclassic PNOZclassic
474530 P1HZ/2 2A 110VWS PNOZclassic PNOZclassic
474531 P1HZ2V 2S 110VAC PNOZclassic PNOZclassic
474532 P1HZ/2 2A 120VAC PNOZclassic PNOZclassic
474535 P1HZ2V 2S 120VAC PNOZclassic PNOZclassic
474536 P1HZ/2 2A 115VAC PNOZclassic PNOZclassic
474550 P1HZ/2 2A 230VWS PNOZclassic PNOZclassic
474551 P1HZ2V 2S 230VAC PNOZclassic PNOZclassic
474555 P1HZ/2 2A 240VWS PNOZclassic PNOZclassic
474580 P1HZ/2 2A 24VGS PNOZclassic PNOZclassic
474590 PNOZ 5 24 V DC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474591 PNOZ 5 24 V AC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474592 PNOZ 5 42 V AC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474593 PNOZ 5 48 V AC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474594 PNOZ 5 110 V AC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474595 PNOZ 5 115-120VAC 2n/o PNOZclassic PNOZclassic
474597 PNOZ 5 230-240 VAC 2n/o PNOZclassic PNOZclassic
474600 PNOZ 24 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474602 PNOZ 13 24 V AC 3S1W PNOZclassic PNOZclassic
474605 PNOZ 5.1 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474610 PNOZ 42 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474612 PNOZ 1-2 42 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474620 PNOZ 48 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474621 PNOZ 1-2 48 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474630 PNOZ 110 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474631 PNOZ 1-2 110-120VAC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474635 PNOZ 115 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474652 PNOZ 1-2 230-240VAC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474655 PNOZ 240 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474690 PNOZ 12 V DC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474695 PNOZ 24 V DC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474696 PNOZ 1-2 24 V DC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474697 PNOZ 1-2 24 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474760 PNOZ 8 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474761 PNOZ 8 42VAC PNOZclassic PNOZclassic
474764 PNOZ 8 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474765 PNOZ 8 115 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474766 PNOZ 8 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474768 PNOZ 8 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474769 PNOZ 8 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474770 PNOZ 8 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474780 PNOZ 9 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474781 PNOZ 9 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474782 PNOZ 9 42 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474783 PNOZ 9 48 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474784 PNOZ 9 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474785 PNOZ 9 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474787 PNOZ 9 115 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474789 PNOZ V 3 s 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474790 PNOZ V 30 s 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474791 PNOZ V 300 s 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474796 PNOZ V 3 s fest 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474799 PNOZ V 10 s fest 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474803 PNOZ 3 24 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474813 PNOZ 3 42 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474823 PNOZ 3 48 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474833 PNOZ 3 110 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474837 PNOZ 3 115 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474843 PNOZ 3 120 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474854 PNOZ 3.2 24 V DC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474856 PNOZ 3 230 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474857 PNOZ 3.1 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474858 PNOZ 3.1 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474859 PNOZ 3 240 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474894 PNOZ 3 24 V DC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474897 PNOZ 6 24 V DC TR 150 ms PNOZclassic PNOZclassic
474898 PNOZ 6 24 V DC TR 40 ms PNOZclassic PNOZclassic
474899 PNOZ 6 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474900 PNOZ 6 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474901 PNOZ 6 42 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474902 PNOZ 6 48VAC PNOZclassic PNOZclassic
474904 PNOZ 6 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474905 PNOZ 6 115 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474908 PNOZ 6 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474909 PNOZ 6 240VAC PNOZclassic PNOZclassic
474910 PZE 5 24 V DC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474911 PZE 5 24 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474913 PZE 5 48 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474915 PZE 5 110 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474916 PZE 5 120 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474919 PZE 5 230 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474920 PZE 5 240 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474925 PNOZ 7 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474927 PNOZ 17 24 V DC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474947 PSWZ 24VAC lackiert PNOZclassic PNOZclassic
474948 PSWZ-S 24VDC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
474950 PZE 5V 3 s 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474953 PZE 5V 3/48VAC 4n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
474954 PZE 5V 3 s 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474956 PZE 5V 3 s 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474958 PZE 5V 3 s 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474959 PZE 5V 3 s 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474965 PZE 5V 3 s 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474970 PZE 5V 8 s 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474974 PZE 5V 8 s 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474976 PZE 5V 8 s 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474978 PZE 5V 8 s 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474979 PZE 5V 8 s 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474985 PZE 5V 8 s 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474995 PNOZ 4 24 V DC 3S1S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475600 PNOZ 1 24 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475610 PNOZ 1 42 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475620 PNOZ 1 48 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475625 PNOZ 1 100 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475630 PNOZ 1 110 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475635 PNOZ 1 115 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475640 PNOZ 1 120 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475650 PNOZ 1 230 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475655 PNOZ 1 240 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475695 PNOZ 1 24 V DC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475700 PNOZ 2 24 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475710 PNOZ 2 42 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475720 PNOZ 2 48 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475730 PNOZ 2 110 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475740 PNOZ 2 120 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475750 PNOZ 2 230 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475755 PNOZ 2 240 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475940 PSWZ-F 24VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475941 PSWZ-F 48VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475942 PSWZ-F 110VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475943 PSWZ-F 230VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475944 PSWZ-F 240VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475945 PSWZ-F 24VDC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475946 PSWZ-F 120VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
485901 P1H-1SK/230VWS/1U PNOZclassic PNOZclassic
485902 P1H-1SK/110VWS/1U PNOZclassic PNOZclassic
485903 P1H-1SK/240VWS/1U PNOZclassic PNOZclassic
485904 P1H-1SK/42VWS/1U PNOZclassic PNOZclassic
485905 P1H-1SK/48VWS/1U PNOZclassic PNOZclassic
485906 P1H-1SK/24VWSGS/1U PNOZclassic PNOZclassic
720300 PST 4 24 V DC 6S4Ö PNOZclassic PNOZclassic
720301 PST 4 24 V AC 6S4Ö PNOZclassic PNOZclassic
720303 PST 4 42 V AC 6S4Ö PNOZclassic PNOZclassic
720308 PST 4 110 V AC 6S4Ö PNOZclassic PNOZclassic
720309 PST 4 230 V AC 6S4Ö PNOZclassic PNOZclassic
720310 PST 4 240VAC 6S 4Ö PNOZclassic PNOZclassic
774000 PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774001 PNOZ 10 42VAC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774002 PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774003 PNOZ 10 110-120VAC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774006 PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774009 PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774010 PNOZ 14 24VDC 2n/o PNOZclassic PNOZclassic
774012 PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t PNOZclassic PNOZclassic
774013 PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t PNOZclassic PNOZclassic
774015 PZW 30/110-120VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774017 PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774019 PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774020 PZA 300/24VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774021 PZA 300/42VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774023 PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774026 PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774028 PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774029 PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774030 PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774031 PZA 30/24VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774035 PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774038 PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774040 PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c PNOZclassic PNOZclassic
774041 PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774042 PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774044 PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774048 PZW 3/230VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774050 PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
774120 PNOZ K2.1 24VDC 2n/o Sondergerät PNOZclassic PNOZclassic
774125 P2HZ K3 24VDC 2n/o 1n/c Gerät o. CE PNOZclassic PNOZclassic
774578 PPS 100-240VAC / 24VDC PNOZclassic PNOZclassic
774789 PNOZ V 3s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o (t) PNOZclassic PNOZclassic
774790 PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o (t) PNOZclassic PNOZclassic
774791 PNOZ V 300s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o (t) PNOZclassic PNOZclassic
775505 PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so PNOZclassic PNOZclassic
775510 PU3Z 24VDC 3n/o 1n/c 6so PNOZclassic PNOZclassic
775600 PNOZ 1 24VAC 3n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
775620 PNOZ 1 48VAC 3n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
775630 PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
775650 PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
775695 PNOZ 1 24VDC 3n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
777309 SE-SR2 24VDC 3n/o 1n/c PNOZclassic PAA Zubehör PNOZclassic

, , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị Pilz – PNOZclassic

407785 PDWZ UB 110VAC/UM 5V PNOZclassic PNOZclassic
407789 PDWZ UB 230VAC/UM 5V PNOZclassic PNOZclassic
407790 PDWZ UB 230VAC/UM 250VDC PNOZclassic PNOZclassic
407792 PDWZ UB 24VDC/UM 250VDC PNOZclassic PNOZclassic
407793 PDWZ UB 110VAC/UM 250VDC PNOZclassic PNOZclassic
407795 PDWZ UB 24VDC/UM 5VDC/P500 PNOZclassic PNOZclassic
407797 PDWZ UB 24VDC/UM 500mV PNOZclassic PNOZclassic
407798 PDWZ UB 24VDC/UM 250mV PNOZclassic PNOZclassic
407799 PDWZ UB 24VDC/UM 5V PNOZclassic PNOZclassic
420000 PST 1 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420010 PST 1 42 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420020 PST 1 48 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420030 PST 1 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420035 PST 1 115 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420040 PST 1 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420050 PST 1 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420055 PST 1 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420080 PST 1 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
420090 PST 1.1 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
420095 PST 1.1 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420097 PST 1.1 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420110 PST 2 42 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420130 PST 2 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420140 PST 2 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420150 PST 2 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420155 PST 2 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420180 PST 2 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
420200 PST 3 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420210 PST 3 42 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420220 PST 3 48 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420230 PST 3 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420235 PST 3 115 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420240 PST 3 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420250 PST 3 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420255 PST 3 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
420280 PST 3 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474021 PNK 110VAC PNOZclassic PNOZclassic
474022 PNK 230VAC PNOZclassic PNOZclassic
474025 PNK 24VDC PNOZclassic PNOZclassic
474040 PZE 7 24 V AC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474041 PZE 7 42 V AC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474046 PZE 7 120 V AC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474048 PZE 7 230 V AC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474049 PZE 7 240 V AC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474050 PZE 7 24 V DC 6S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474120 PNKL 24VAC/24VDC PNOZclassic PNOZclassic
474123 PNKL 110VAC/24VDC PNOZclassic PNOZclassic
474127 PNKL 230VAC/24VDC PNOZclassic PNOZclassic
474200 PZE 3 V22 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474202 PZE 3 V22 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474206 PZE 3 V22 48 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474210 PZE 3 V22 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474214 PZE 3 V22 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474218 PZE 3 V22 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474220 PZE 3 V22 240VAC PNOZclassic PNOZclassic
474380 P2HZ5 24VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474381 P2HZ5 42VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474383 P2HZ5 48VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474384 P2HZ5 110VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474385 P2HZ5 115VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474386 P2HZ5 120VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474388 P2HZ5 230VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474389 P2HZ5 240VAC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474390 P2HZ5 24VDC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474393 P2HZ5.1 24VDC 2S 2Ö PNOZclassic PNOZclassic
474400 P1HZ/1 1A+1R 24VWS PNOZclassic PNOZclassic
474403 P2HZ6 24VDC 2S 1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474410 P2HZ6 24VAC 2S 1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474412 P2HZ6 110VAC 2S 1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474415 P2HZ6 230VAC 2S 1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474420 P1HZ/1 1A+1R 48VWS PNOZclassic PNOZclassic
474430 P1HZ/1 1A+1R 110VWS PNOZclassic PNOZclassic
474440 P1HZ/1 1A+1R 120VWS PNOZclassic PNOZclassic
474450 P1HZ/1 1A+1R 230VWS PNOZclassic PNOZclassic
474455 P1HZ/1 1A+1R 240VWS PNOZclassic PNOZclassic
474480 P1HZ/1 1A+1R 24VGS PNOZclassic PNOZclassic
474500 P1HZ/2 2A 24VWS PNOZclassic PNOZclassic
474501 P1HZ2V 2S 24VAC PNOZclassic PNOZclassic
474505 P1HZ2V 2S 24VDC PNOZclassic PNOZclassic
474510 P1HZ/2 2S 42VAC PNOZclassic PNOZclassic
474511 P1HZ2V 2S 42VAC PNOZclassic PNOZclassic
474530 P1HZ/2 2A 110VWS PNOZclassic PNOZclassic
474531 P1HZ2V 2S 110VAC PNOZclassic PNOZclassic
474532 P1HZ/2 2A 120VAC PNOZclassic PNOZclassic
474535 P1HZ2V 2S 120VAC PNOZclassic PNOZclassic
474536 P1HZ/2 2A 115VAC PNOZclassic PNOZclassic
474550 P1HZ/2 2A 230VWS PNOZclassic PNOZclassic
474551 P1HZ2V 2S 230VAC PNOZclassic PNOZclassic
474555 P1HZ/2 2A 240VWS PNOZclassic PNOZclassic
474580 P1HZ/2 2A 24VGS PNOZclassic PNOZclassic
474590 PNOZ 5 24 V DC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474591 PNOZ 5 24 V AC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474592 PNOZ 5 42 V AC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474593 PNOZ 5 48 V AC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474594 PNOZ 5 110 V AC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474595 PNOZ 5 115-120VAC 2n/o PNOZclassic PNOZclassic
474597 PNOZ 5 230-240 VAC 2n/o PNOZclassic PNOZclassic
474600 PNOZ 24 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474602 PNOZ 13 24 V AC 3S1W PNOZclassic PNOZclassic
474605 PNOZ 5.1 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474610 PNOZ 42 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474612 PNOZ 1-2 42 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474620 PNOZ 48 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474621 PNOZ 1-2 48 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474630 PNOZ 110 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474631 PNOZ 1-2 110-120VAC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474635 PNOZ 115 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474652 PNOZ 1-2 230-240VAC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474655 PNOZ 240 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474690 PNOZ 12 V DC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474695 PNOZ 24 V DC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474696 PNOZ 1-2 24 V DC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474697 PNOZ 1-2 24 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474760 PNOZ 8 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474761 PNOZ 8 42VAC PNOZclassic PNOZclassic
474764 PNOZ 8 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474765 PNOZ 8 115 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474766 PNOZ 8 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474768 PNOZ 8 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474769 PNOZ 8 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474770 PNOZ 8 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474780 PNOZ 9 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474781 PNOZ 9 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474782 PNOZ 9 42 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474783 PNOZ 9 48 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474784 PNOZ 9 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474785 PNOZ 9 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474787 PNOZ 9 115 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474789 PNOZ V 3 s 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474790 PNOZ V 30 s 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474791 PNOZ V 300 s 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474796 PNOZ V 3 s fest 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474799 PNOZ V 10 s fest 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474803 PNOZ 3 24 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474813 PNOZ 3 42 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474823 PNOZ 3 48 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474833 PNOZ 3 110 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474837 PNOZ 3 115 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474843 PNOZ 3 120 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474854 PNOZ 3.2 24 V DC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474856 PNOZ 3 230 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474857 PNOZ 3.1 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474858 PNOZ 3.1 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474859 PNOZ 3 240 V AC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474894 PNOZ 3 24 V DC 5S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474897 PNOZ 6 24 V DC TR 150 ms PNOZclassic PNOZclassic
474898 PNOZ 6 24 V DC TR 40 ms PNOZclassic PNOZclassic
474899 PNOZ 6 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474900 PNOZ 6 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474901 PNOZ 6 42 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474902 PNOZ 6 48VAC PNOZclassic PNOZclassic
474904 PNOZ 6 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474905 PNOZ 6 115 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474908 PNOZ 6 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474909 PNOZ 6 240VAC PNOZclassic PNOZclassic
474910 PZE 5 24 V DC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474911 PZE 5 24 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474913 PZE 5 48 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474915 PZE 5 110 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474916 PZE 5 120 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474919 PZE 5 230 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474920 PZE 5 240 V AC 4S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
474925 PNOZ 7 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474927 PNOZ 17 24 V DC 2S PNOZclassic PNOZclassic
474947 PSWZ 24VAC lackiert PNOZclassic PNOZclassic
474948 PSWZ-S 24VDC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
474950 PZE 5V 3 s 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474953 PZE 5V 3/48VAC 4n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
474954 PZE 5V 3 s 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474956 PZE 5V 3 s 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474958 PZE 5V 3 s 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474959 PZE 5V 3 s 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474965 PZE 5V 3 s 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474970 PZE 5V 8 s 24 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474974 PZE 5V 8 s 110 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474976 PZE 5V 8 s 120 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474978 PZE 5V 8 s 230 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474979 PZE 5V 8 s 240 V AC PNOZclassic PNOZclassic
474985 PZE 5V 8 s 24 V DC PNOZclassic PNOZclassic
474995 PNOZ 4 24 V DC 3S1S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475600 PNOZ 1 24 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475610 PNOZ 1 42 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475620 PNOZ 1 48 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475625 PNOZ 1 100 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475630 PNOZ 1 110 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475635 PNOZ 1 115 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475640 PNOZ 1 120 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475650 PNOZ 1 230 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475655 PNOZ 1 240 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475695 PNOZ 1 24 V DC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475700 PNOZ 2 24 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475710 PNOZ 2 42 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475720 PNOZ 2 48 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475730 PNOZ 2 110 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475740 PNOZ 2 120 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475750 PNOZ 2 230 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475755 PNOZ 2 240 V AC 3S1Ö PNOZclassic PNOZclassic
475940 PSWZ-F 24VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475941 PSWZ-F 48VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475942 PSWZ-F 110VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475943 PSWZ-F 230VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475944 PSWZ-F 240VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475945 PSWZ-F 24VDC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
475946 PSWZ-F 120VAC 2n/o 1n/c 2so PNOZclassic PNOZclassic
485901 P1H-1SK/230VWS/1U PNOZclassic PNOZclassic
485902 P1H-1SK/110VWS/1U PNOZclassic PNOZclassic
485903 P1H-1SK/240VWS/1U PNOZclassic PNOZclassic
485904 P1H-1SK/42VWS/1U PNOZclassic PNOZclassic
485905 P1H-1SK/48VWS/1U PNOZclassic PNOZclassic
485906 P1H-1SK/24VWSGS/1U PNOZclassic PNOZclassic
720300 PST 4 24 V DC 6S4Ö PNOZclassic PNOZclassic
720301 PST 4 24 V AC 6S4Ö PNOZclassic PNOZclassic
720303 PST 4 42 V AC 6S4Ö PNOZclassic PNOZclassic
720308 PST 4 110 V AC 6S4Ö PNOZclassic PNOZclassic
720309 PST 4 230 V AC 6S4Ö PNOZclassic PNOZclassic
720310 PST 4 240VAC 6S 4Ö PNOZclassic PNOZclassic
774000 PNOZ 10 24VAC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774001 PNOZ 10 42VAC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774002 PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774003 PNOZ 10 110-120VAC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774006 PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774009 PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c PNOZclassic PNOZclassic
774010 PNOZ 14 24VDC 2n/o PNOZclassic PNOZclassic
774012 PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t PNOZclassic PNOZclassic
774013 PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t PNOZclassic PNOZclassic
774015 PZW 30/110-120VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774017 PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774019 PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774020 PZA 300/24VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774021 PZA 300/42VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774023 PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774026 PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774028 PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774029 PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774030 PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774031 PZA 30/24VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774035 PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774038 PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774040 PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c PNOZclassic PNOZclassic
774041 PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774042 PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774044 PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774048 PZW 3/230VAC 1n/o 2n/c PNOZclassic PNOZclassic
774050 PNOZ 15 24VDC 3n/o 1n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
774120 PNOZ K2.1 24VDC 2n/o Sondergerät PNOZclassic PNOZclassic
774125 P2HZ K3 24VDC 2n/o 1n/c Gerät o. CE PNOZclassic PNOZclassic
774578 PPS 100-240VAC / 24VDC PNOZclassic PNOZclassic
774789 PNOZ V 3s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o (t) PNOZclassic PNOZclassic
774790 PNOZ V 30s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o (t) PNOZclassic PNOZclassic
774791 PNOZ V 300s 24VDC 3n/o 1n/c 1n/o (t) PNOZclassic PNOZclassic
775505 PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so PNOZclassic PNOZclassic
775510 PU3Z 24VDC 3n/o 1n/c 6so PNOZclassic PNOZclassic
775600 PNOZ 1 24VAC 3n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
775620 PNOZ 1 48VAC 3n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
775630 PNOZ 1 110-120VAC 3n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
775650 PNOZ 1 230-240VAC 3n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
775695 PNOZ 1 24VDC 3n/o 1n/c PNOZclassic PNOZclassic
777309 SE-SR2 24VDC 3n/o 1n/c PNOZclassic PAA Zubehör PNOZclassic

, , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech -13-11-2011

Schneider MODULE POWER 140CPS11420
Schneider MODULE CPU 140CPU43412A
Schneider MODULE REMOTE  I/O 140CRP93100
Schneider MODULE ETHERNET 140NOE77101
Schneider MODULE HOTSTANDBY 140CHS11000
Schneider MODULE INPUST 140DAI75300
Schneider MODULE OUPUST 140DAO84210
Schneider MODULE INPUST 140ACI03000
Schneider  C60H-DC 250VDC 4A 1P C MGN61504
Schneider  C60H-DC 250VDC 6A 1P C MGN61506
Schneider  C60H-DC 250VDC 10A 1P C MGN61508
Schneider C60H-DC 250VDC 16A 1P C MGN61511
Schneider C60H-DC 250VDC 10A 1P C MGN61508
Schneider C60N 3P 6A C 24348
Schneider C120N 3P 100A C 18367
Schneider C60N 3P 20A C 24351
Schneider C60N 3P 10A  C 24349
Schneider C60N 3P 6A C 24348
Schneider C60N 3P 2A C 24345
Schneider C60A 2P 16A C 23865
Schneider C60A 2P 10A  C 23864
Schneider C60A 2P 6A C 23863
Schneider C60N 3P 2A C 24345
Schneider AUXILIARY CONTACTOR CAD32BD
Schneider  CONT 9A 1NC+1NO 24V DC LC1D09BD
Schneider  MINIATURE RELAY 4 CO / 24 V DC,
WITH LED INDICATOR
RXM4AB2BD
Schneider TESYS D THERMAL OVERLOAD
16-24A CL10A
LRD22
Schneider TESYS D THERMAL OVERLOAD
7.0-10A CL10A
LRD14
Schneider  TESYS D THERMAL OVERLOAD
4.0-6.0A CL10A
LRD10
Rockwell CompactLogix 32 point Digital Input 5X00247G01
Rockwell CompactLogix 16 point Digital Input 1X0024H01
Rockwell CompactLogix 32 point Digital Output 5D94804G06
Rockwell CompactLogix 16 point Digital Output 5D94804G14
Rockwell CompactLogix Power supply 1C31224G01
Rockwell CompactLogix 5331, 512K 1C31227G01
Rockwell E-NET I/F  for MicroLogix & CompactLogix 5X0070G04
Emeson The control OCR400 1C31116G04
Emeson Power Supply 24VDC 5X00119G01
Emeson Remote IO Node (TND) 5X00121G01
Emeson Remote IO Node (TND) 1C31129G03
Emeson Module analog  input  (AI) 4~20mA DC 1C31132G01
Emeson  1C31234G01
Emeson Module thermocouple (TC) 1C31238H01
Emeson 1C31233G04
Emeson Module thermistor (RTD) 1C31238H01
Emeson 1C31122G01
Emeson Module analog outputs (AO) 4~20mA 1C31125G02
Emeson 1C31147G01
Emeson Module digital inputs(DI) 1C31150G01
Emeson 1C31166G01
Emeson Module  (SOE) 1C31169G02
Emeson 5X00106G01
Emeson Modue digital input (DO) 5X00109G01
HBM Indicator
Prod No:1-WE2107-1
HBM WE2107
HBM Digital junction box
Prod No:1-VKK1-4A
1-VKK1-4A
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF12
Dạng Head mounted
Sensor 2xPt100 3L
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo : 0-100oC
Model code: TF12
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF212
Dạng Field mounted
Truyền thông: PROFIBUS PA
Model code: TF 212
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TH202
Hiện thiết bị có Model TH202 đã được chuyển đổi thành Model TTF300
Dạng Field mounted
Truyền thông: HART
Model code: TTF300
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH210
Loại can nhiệt: K đo được nhiệt độ tới 1300C
Đường kính: 22 x 2 mm
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài SS1.4762 (A 446) và trong
ceramic C610 ceramic C610
Model code: TSH210
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH220
Loại can nhiệt: S đo được nhiệt độ tới 1700C
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài ceramic C530 và trong ceramic
C610
Model code: TSH220
Xuấtxứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSP121
Loại can nhiệt: Pt100 đo được nhiệt độ tới 600C
Chiều dài: N = 710 mm
Model code: TSP121
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ
Type:902230/40-415-1011-1-6-100-104/000
Operating temperature :-50 to 600oC
Measuring insert :1xPt100/4 wire
Tolerance: Class B
Tube diameter:6mm
Fitting lengh:100mm
Thread:G1/2
Xuất xứ: JUMO-Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ
PT100, 1-150oC, TR101(2xPT100; Themormeter
NL: 130mm-059070
Oder. QTR: 20000st
LT.pos: 060338600007
Xuất xứ :HERTH-Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo áp suất
Pressure Transmitter 2600T
Phoduct code 264GS FJP 8B2
-400 +400 mbar
Hiện thiết bị có Model 264GS đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -400…+400 mbar
Model code: 266GSH
Xuất xứ: ABB – Italy
ABB Transmitter 2020TG Profibus; F.no:
15753T403194
10,2 – 32 VDC 10,2  32 VDC
-60 _+60 mbar
Hiện thiết bị có Model 2020TG đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -60…+60 mbar
Model code: 266GSH
Xuấtxứ: ABB – Italy
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo lưu lượng
Transmitter 2020TD Profibus; F.no:
15712T403218
10,2 – 45VDC
P: 0-160bar
Hiện thiết bị có Model 2020TD đã được chuyển đổi thành Model 266DSH đổi thành
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: 0…+40 mbar
Model code: 266DSH
Xuất xứ: ABB – Italy
APISTE Bộ làm mát ENC-AR1120L
Teral Pump part only, without motor TRP-MHG10-DBT-CLV
Panasonics Bán trọn bộ:
Motor:M81X25GD4W
Controller::DVUS825W
MUSN825W
SMC Felter element EM140-040W
SMC Felter element EHM15R10A
SMC Felter element EMXG420H
SMC Felter element EMXG940H
SMC Felter element EJ051S-050
SMC Felter element EP910-020
SMC Lọc nước AF40-04D
SMC Lọc nước AFM40-04D
SMC Lọc nước Y400T
SMC Coupler 22SB KK130S-65N
SMC Coupler 22PB KK130P-65N
SMC Coupler 23SA KK130S-80N
SMC Coupler 23 PA KK130P-80N
SMC O-ring CS1N125A-PS
SMC Speed controller AS420-04
SMC Speed controller AS500-06
Benning Benning Battery charger
Input:3 phase 380VAC ±10% -50Hz
Output: 220VDC-30A
LCD display :Low DC,High DC,Boost,Float,Earth-leakage…
Remote card: sent mains fail,charger fail,Earth fail signals to control center room.
Ingress protection IP20
Standard IEC 146 ,IEC950,IEC 439
Suitable for 18x12V-100A
D400 G216/30
 Norgren Solenoid valve 5/2, ¼” 24VDC
Model: 2623077.3037.24VDC
 Norgren Solenoid valve 5/2, ¼” 24VDC
Model: 2623079.3037.24VDC
 Norgren Solenoid valve 2/2,24VDC
Model: 8497503.8270.24VDC
 Norgren Coil of solenoid. 8497503.24VDC
Model: 8270.24VDC
 Norgren Coil of solenoid.
Model: 0200.230VAC
 Norgren Coi of valve.
Model: 0000000.4201.230VAC
 Norgren Body of solenoid valve 5/2.
Model: 9710555.0000.
 Norgren Solenoid valve 2/2; ¾”; 0-16 bar; 230VAC
Model: 8240300.9101.230VAC
 Bar Type: PKO 3/0-I 080-D076
PN 25; P=5.5-10bar
32105352
Tech.fileref ZXA01-1D423
D 53547
 Bar Type: PKO 3/2-40-D056-F04
PN 25; P=5.5-10bar
30000052
Tech.fileref ZXA01-1D423
D 53547
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF12
Dạng Head mounted
Sensor 2xPt100 3L
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo : 0-100oC
Model code: TF12
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF212
Dạng Field mounted
Truyền thông: PROFIBUS PA
Model code: TF 212
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TH202
Hiện thiết bị có Model TH202 đã được chuyển đổi thành Model TTF300
Dạng Field mounted
Truyền thông: HART
Model code: TTF300
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH210
Loại can nhiệt: K đo được nhiệt độ tới 1300C
Đường kính: 22 x 2 mm
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài SS1.4762 (A 446) và trong
ceramic C610 ceramic C610
Model code: TSH210
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH220
Loại can nhiệt: S đo được nhiệt độ tới 1700C
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài ceramic C530 và trong ceramic
C610
Model code: TSH220
Xuấtxứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSP121
Loại can nhiệt: Pt100 đo được nhiệt độ tới 600C
Chiều dài: N = 710 mm
Model code: TSP121
Xuất xứ: ABB – Đức
 JUMO Đầu đo nhiệt độ
Type:902230/40-415-1011-1-6-100-104/000
Operating temperature :-50 to 600oC
Measuring insert :1xPt100/4 wire
Tolerance: Class B
Tube diameter:6mm
Fitting lengh:100mm
Thread:G1/2
Xuất xứ: JUMO-Đức
 HERTH Đầu đo nhiệt độ
PT100, 1-150oC, TR101(2xPT100; Themormeter
NL: 130mm-059070
Oder. QTR: 20000st
LT.pos: 060338600007
Xuất xứ :HERTH-Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo áp suất
Pressure Transmitter 2600T
Phoduct code 264GS FJP 8B2
-400 +400 mbar
Hiện thiết bị có Model 264GS đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -400…+400 mbar
Model code: 266GSH
Xuất xứ: ABB – Italy
 ABB Transmitter 2020TG Profibus; F.no:
15753T403194
10,2 – 32 VDC 10,2  32 VDC
-60 _+60 mbar
Hiện thiết bị có Model 2020TG đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -60…+60 mbar
Model code: 266GSH
Xuấtxứ: ABB – Italy
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo lưu lượng
Transmitter 2020TD Profibus; F.no:
15712T403218
10,2 – 45VDC
P: 0-160bar
Hiện thiết bị có Model 2020TD đã được chuyển đổi thành Model 266DSH đổi thành
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: 0…+40 mbar
Model code: 266DSH
Xuất xứ: ABB – Italy
Prova
Taiwan
Multi-Ohm meter 700
Dold
Germany
Safemaster
Art No:0046456
Standard waechter BD5936.17
AC50/60Hz 230VAC
HS:85364900
DB5936
Dorninger
Germany
1080399
Niveautemp 61-3-MS-S6-LC1
with SK601, 2xK10, min=170mm, minmin=25
HS: 9026 1089
SK601
Hydac
Germany
D66280
Type : SAP  20E12YT110A – S13
Art. Nr : 2120882
PN :  Max  400 bar
DN :   20mm
SAP  20E12YT110A – S13
ABB
Germany
Relay protector motor
SPAM 150-AA
RS641 041-AA,  Sn:EQ473227
SPAM150-AA
E+L
Germany
BTSG PC max. misalignement left
IGMF 005650P
IGMF005650P
Maihak
Germany
Level switch
MBA 3 230V  4VA   50Hz                                                                G.Nr: 281879
ArtNr:211883
281879
Linak
Germany
Actuator LA30
3011P1-00500024
– Cylinder: Type: LSD30-500
Item No: XLSD30-500
Prod date: 030225   O.C.81658
-Motor: LA30.1P-500-LSD-24V
LA30
Alco
Germany
Pressure sensor
PS3-AF1 HGR
PCN: 0712779
PS3-AF1 HGR
ABB
Germany
Shielded 6-pin modular connector 3m
ATB
Schemersal
Roller adjustment min AFU.63/4C-7
Germany Resistance Thermometer PT100 RL 99-0550-82-86-00
Bosh
Germany
Pressure switch             0811 160 153
Engler Temperature sensor
PT100-6L.12.12M.500.05
(Pt100;               07389/90920      ;
Type: tp100-6l.12.12m.500.05;
A.nr: 01504 020505 0001)
EMB Single-phase control transformer
Type: STT 1,5
Primary: 400 V +/- 5%
Secondary: 230 V
Power: 1,5 kVA
Degree of
Protection: IP00
Frequency: 50/60 Hz
Option: Copper Wire
SBA Universal control transformer to
EN 61558-2-2/2-4
Article-no. 169-0060
Commodity code 85043280
Input voltage 200/…/550V
Output voltage 2x 115V
Output range 2500VA
T&R Encoder
Type: IE58A
– Art.Nr: 219-00772     SN:0017
– Impulse: 10000
– Prod.Nr: 30100 010705
T&R CE65-M profibus encoder
Type: CEV65M
Art.No: CEV65M-01460
SN: 7707
Version: TR-ECE-TI-D-0017/V000
Prod.No: 1266439
EUCHNER EUCHNER SAFETY SWITCH
P/N: TZ1 LE 024M VAB-R
Art No: 089434
EUCHNER EUCHNER SAFETY SWITCH
P/N: TZ1 RE024M VAB-R
Art No: 083233
Kissling Limt Swicthes
54-808-101R
CEWE
Đức
Active power 3phase  3 wire balanced
Input:
– Voltage:110…500V
-Current:1A,2A,5A
Auxiliary suppy:
– AC Voltage:110…230V
– DC Voltage:24V,48V,60V,110V,125V,220V
Kiepe
Đức
Masalignment switch VG03/5
Odering code:92.038 143.501
Siemens Đức SITOP MODULAR 40
STABILIZED LOAD POWER SUPPLY
INPUT: 3 X 400-500 V AC
OUTPUT: 24 V DC/40 A
Type: 6EP1437-3BA00
Norgen Van khí nén 24VDC
Id No: 9710000.30.37.024.00
Dyna-Mess Condition monitoring system DBEG300E
Measuring range: 0-20mm/s
Frequency range:10-1000Hz
Accurancy: ± 10%
Output:
Line output of verlocity:±20mm/s=±5V
RMS output of velocity:20mm/s=20V
Relay contacts:without potential
Dyna-Mess Sensor SLU 300/05/B
Dyna-Mess Option 1:
Current output 0-20mA for RMS of velocity
Dyna-Mess Option 2:
Measuring range 0-10 mm/s or 0-50mm/s
Dyna-Mess Option 3:
Pre adjustment of limits
Honsberg Cảm biến nhiệt
Model:TR-015HM2
NR: 672896;
Verstellbereich:35-95/50-130oC; PN16; IP43; Tmax 145oC; 250VAC/15(8)A
Honywel Safety Limit Switch
Type: GSAA01C
Moller Biến thế 400/230VAC,2KVA
STN2.0(400/230)
Art no:221525
KSR Kuebler KSR Bypass Level Indicator
Type: BNA-20/40/C-M 1000-V60x2-MRA-4/MT/2-ZVSS 200 R48H
Acc. to catalogue 1015-2, page 5,7,18,22 & 24
Material: Stainless steel 316 Ti (DIN 1.4571)
Dimensions: OD 60.3 x 2 mm
Process connections: Flange DIN 2526 DN 20 PN 40 Form C
Distance CC: 1000 mm
Measuring range: 1000 mm
Float: ZVSS 200 R48H (SS 316 Ti (DIN 1.4571))
S.G.: 998 kg/m³
Pressure: 10.0 bar
Temperature: 120 °C
Gasket:  Klingersil C4500
Bolting: 1.4401 / A4-70 (M)
Roller indicator: Standard (MRA)
Switches: 4 x BGU – 2 Sil
Chamber end top:  Welding cap
Chamber end bottom: Flange D 130
Drain:  Plug BSP 1/2”
Similar with AB 330525-1
(L091 – S1
level switch BNA
Chamber Mat: 1.4571
PS: 10bar; TS: 120oC
Connections: DN20  PN40/C
C to C (M):  1000mm
S.G: 958Kg/m3
Float: ZVSS 250
Roller display MRA
Serial No: 330525-1/2003
Magnetic switch:  BGU 220V (D69439))
Eletta Theo yêu cầu của nhà máy  25222, S25-GL25  16-80R các thông số đầy đủ,mã hàng chính xác như sau:
Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy
Fluid Oil,Range:16-80L/min,Flow direction:A/R.4-20mA
Model:R5GL25
Eletta Theo yêu cầu của nhà máy S25-GL15  1-5R các thông số và mã hàng chính xác như sau:
Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy
Fluid Oil,Range:1-5L/min,Flow direction:A/R.4-20mA
Model:R5GL26
 Settima
Germany
Screw pump
Typ: GR55 SMT16B 380L RF3
 Sauer
Danfoss
Germany
Gear pump
Type:SNP2/06DC002
 Werdohler
Germany
330264-3
External gear pump
Type:R35/63FL-Z-DB25-W-SAE3-R
Betriebdruck: 15bar
Flow: 90L/min
 Siemens
Germany
Type:1LA71634 AA61-1
Sn:E0307/33172.01001
B5. 160M.
11Kw.1460min
 ADDA
Germany
TB13S4200002
Three-phase asynchronous motor with
squirrel cage
Sn:3044471
Type TFC 132 S-4, size 132 S,
5,5 / 6,6 kW, S1, IP 55,
Design: B5/300 mm,
SUCCESSION MODEL!
1440 1/min, 380-420/660-720 V, 50 Hz,
1728 1/min, 380-480/660-830 V, 60 Hz,
Shaft end 38 x 80 mm, RAL 7030,
metric cable gland
3 built-in PTC,
Insulation class F, weight 44 kg
Rickmeier
Germany
330270-0
Gear pump
Type:R65/250 FL-Z-DB25-W-SAE3-R
as delivered with 5330938 (417568),
but the pump (bare shaft end) only.
(272/500)
Dieffenbacher-Pos.  : 00010
Dieffenbacher-Material : 99-0650-24-90-00
acc. enclosed data sheet 114898
Delivery time approx.:  7 week(s)
weight net:  40,000 kg / pc.
HTS: 84136031

115
test certificate acc. EN10204-3.1
(start run + pressure test)
incl. certificate acc. EN 10204-2.2
(gearshaft and casing material)

  Rexroth R918C00690
Gear pump 11 R 201
Type: AZPF-10-011RCB20MB
  Rexroth R900064431
Gear pump
Type: PGF3-3X/032RE07VE4K
  Rexroth R900973993
Gear pump
Type: PGF2-2X/019RN01VM
  Rexroth R910907403
Axial piston pump
Type: AA10VSO 45 DR /31R-PPA12N00
  Rexroth R902429998
Axial piston pump
(old number: 00917280, 1291880)
Type: A4VSO 40 DR/10R-PPB13K26
  Rexroth Ident No:00994306-2003-06
Fabr No:7895076
Type:A4VSO 125DR/30R-PPB13N00
  Rexroth R902418820
Axial piston pump
Type: A A4VSO 40 DR /10R-PPB13N00
 ATB Type:AF180L/4B-11
P/N: 468543
3ph-Motor 22kW, 50HZ, 690/400V,
IMB5, IP55
 ATB Type: AF90S/4H-11
P/N: 563582
3ph-Motor 1.1kW, 50HZ,
400/230V, IMB5, IP55
 ATB Type: AF100L/4H-12
P/N: 472207
3ph-Motor 2.2kW, 50HZ,
690/400V, IMB35, IP55
 Küenle Type:KDGN2 280 S 4 GR
75 kW
1480 1/min
380-420/660-690 V
129/74,5 A
50 Hz
B 3 / B 5 (550)
low noise design
with 6 thermistor sensors
3 thermistor sensors (PTC) for pre warning (130°C)
3 thermistor sensors (PTC) for switch off (150°C)
 Küenle Type:KDGN2 225 S 4 GR
37 kW
1475 1/min
380-420/660-690 V
66,2/38,2 A
50 Hz
B 3 / B 5 (450)
low noise design
with 6 thermistor sensors
3 thermistor sensors (PTC) for pre warning (130°C)
3 thermistor sensors (PTC) for switch off (150°C)
 Küenle Type:KDGN2 160 M 4
11 kW
1460 1/min
380-420/660-690 V
21,0/12,1 A
50 Hz
B 3 / B 5 (350)
3 thermistor sensors (PTC)
 Küenle Type:KDGN2 180 L 4
22 kW
1460 1/min
380-420/660-690 V
40.4/23,3 A
50 Hz
B 3 / B 5 (350)
3 thermistor sensors (PTC)
 Küenle Type:KDGN2 112 M 4
4,0 kW
1435 1/min
380-420/660-690 V
8,1/4,7 A
50 Hz
B 3 / B 5 (250)
3 thermistor sensors (PTC)
 Parker Gear pump HCD
Pt.No:3339-112233-6195711300
Sn:27-02-2998468-004
 SEW Drives: MDX61B0300-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B0300-503-4-0T
Part number: 08279845
Size: 3
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 54.00
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5% Output power [kW]: 30.00
Output Power [HP]: 40.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 60.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 30
Motor load square [kW]: 37
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 17/ST 17/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
 SEW Drives: MDX61B0450-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B0450-503-4-0T
Part number: 08279861
Size: 4
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 80.10
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5% Output power [kW]: 45.00
Output Power [HP]: 60.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 89.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 45
Motor load square [kW]: 55
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 28/ST 28/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
 SEW Drives: MDX61B1100-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B1100-503-4-0T
Part number: 08279926
Size: 6
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 180.00
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5%
Output power [kW]: 110.00
Output Power [HP]: 148.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 200.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 110
Motor load square [kW]: 132
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 67/ST 67/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
Taihei Boeki Pressure switch PZD20Laa + WAK8-2/90
(connector cable 2m, 8P,
straight)
Taihei Boeki Pressure switch PZD20La + WAK4-2/90
(connector cable 2m, 4P,
straight)
Teral Pump part only, without motor TRP-MHG10-DBT-CLV
APISTE Bộ làm mát (Có kèm theo tài liệu) ENC-AR1120L
Panasonics Bán trọn bộ:
Motor:M81X25GD4W
Controller::DVUS825W
MUSN825W
SMC Felter element EM140-040W
SMC Felter element EHM15R10A
SMC Felter element EMXG420H
SMC Felter element EMXG940H
SMC Felter element EJ051S-050
SMC Felter element EP910-020
SMC Lọc nước AF40-04D
SMC Lọc nước AFM40-04D
SMC Lọc nước Y400T

, , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech -13-11-2011

Schneider MODULE POWER 140CPS11420
Schneider MODULE CPU 140CPU43412A
Schneider MODULE REMOTE  I/O 140CRP93100
Schneider MODULE ETHERNET 140NOE77101
Schneider MODULE HOTSTANDBY 140CHS11000
Schneider MODULE INPUST 140DAI75300
Schneider MODULE OUPUST 140DAO84210
Schneider MODULE INPUST 140ACI03000
Schneider  C60H-DC 250VDC 4A 1P C MGN61504
Schneider  C60H-DC 250VDC 6A 1P C MGN61506
Schneider  C60H-DC 250VDC 10A 1P C MGN61508
Schneider C60H-DC 250VDC 16A 1P C MGN61511
Schneider C60H-DC 250VDC 10A 1P C MGN61508
Schneider C60N 3P 6A C 24348
Schneider C120N 3P 100A C 18367
Schneider C60N 3P 20A C 24351
Schneider C60N 3P 10A  C 24349
Schneider C60N 3P 6A C 24348
Schneider C60N 3P 2A C 24345
Schneider C60A 2P 16A C 23865
Schneider C60A 2P 10A  C 23864
Schneider C60A 2P 6A C 23863
Schneider C60N 3P 2A C 24345
Schneider AUXILIARY CONTACTOR CAD32BD
Schneider  CONT 9A 1NC+1NO 24V DC LC1D09BD
Schneider  MINIATURE RELAY 4 CO / 24 V DC,
WITH LED INDICATOR
RXM4AB2BD
Schneider TESYS D THERMAL OVERLOAD
16-24A CL10A
LRD22
Schneider TESYS D THERMAL OVERLOAD
7.0-10A CL10A
LRD14
Schneider  TESYS D THERMAL OVERLOAD
4.0-6.0A CL10A
LRD10
Rockwell CompactLogix 32 point Digital Input 5X00247G01
Rockwell CompactLogix 16 point Digital Input 1X0024H01
Rockwell CompactLogix 32 point Digital Output 5D94804G06
Rockwell CompactLogix 16 point Digital Output 5D94804G14
Rockwell CompactLogix Power supply 1C31224G01
Rockwell CompactLogix 5331, 512K 1C31227G01
Rockwell E-NET I/F  for MicroLogix & CompactLogix 5X0070G04
Emeson The control OCR400 1C31116G04
Emeson Power Supply 24VDC 5X00119G01
Emeson Remote IO Node (TND) 5X00121G01
Emeson Remote IO Node (TND) 1C31129G03
Emeson Module analog  input  (AI) 4~20mA DC 1C31132G01
Emeson  1C31234G01
Emeson Module thermocouple (TC) 1C31238H01
Emeson 1C31233G04
Emeson Module thermistor (RTD) 1C31238H01
Emeson 1C31122G01
Emeson Module analog outputs (AO) 4~20mA 1C31125G02
Emeson 1C31147G01
Emeson Module digital inputs(DI) 1C31150G01
Emeson 1C31166G01
Emeson Module  (SOE) 1C31169G02
Emeson 5X00106G01
Emeson Modue digital input (DO) 5X00109G01
HBM Indicator
Prod No:1-WE2107-1
HBM WE2107
HBM Digital junction box
Prod No:1-VKK1-4A
1-VKK1-4A
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF12
Dạng Head mounted
Sensor 2xPt100 3L
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo : 0-100oC
Model code: TF12
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF212
Dạng Field mounted
Truyền thông: PROFIBUS PA
Model code: TF 212
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TH202
Hiện thiết bị có Model TH202 đã được chuyển đổi thành Model TTF300
Dạng Field mounted
Truyền thông: HART
Model code: TTF300
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH210
Loại can nhiệt: K đo được nhiệt độ tới 1300C
Đường kính: 22 x 2 mm
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài SS1.4762 (A 446) và trong
ceramic C610 ceramic C610
Model code: TSH210
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH220
Loại can nhiệt: S đo được nhiệt độ tới 1700C
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài ceramic C530 và trong ceramic
C610
Model code: TSH220
Xuấtxứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSP121
Loại can nhiệt: Pt100 đo được nhiệt độ tới 600C
Chiều dài: N = 710 mm
Model code: TSP121
Xuất xứ: ABB – Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ
Type:902230/40-415-1011-1-6-100-104/000
Operating temperature :-50 to 600oC
Measuring insert :1xPt100/4 wire
Tolerance: Class B
Tube diameter:6mm
Fitting lengh:100mm
Thread:G1/2
Xuất xứ: JUMO-Đức
ABB Đầu đo nhiệt độ
PT100, 1-150oC, TR101(2xPT100; Themormeter
NL: 130mm-059070
Oder. QTR: 20000st
LT.pos: 060338600007
Xuất xứ :HERTH-Đức
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo áp suất
Pressure Transmitter 2600T
Phoduct code 264GS FJP 8B2
-400 +400 mbar
Hiện thiết bị có Model 264GS đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -400…+400 mbar
Model code: 266GSH
Xuất xứ: ABB – Italy
ABB Transmitter 2020TG Profibus; F.no:
15753T403194
10,2 – 32 VDC 10,2  32 VDC
-60 _+60 mbar
Hiện thiết bị có Model 2020TG đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -60…+60 mbar
Model code: 266GSH
Xuấtxứ: ABB – Italy
ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo lưu lượng
Transmitter 2020TD Profibus; F.no:
15712T403218
10,2 – 45VDC
P: 0-160bar
Hiện thiết bị có Model 2020TD đã được chuyển đổi thành Model 266DSH đổi thành
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: 0…+40 mbar
Model code: 266DSH
Xuất xứ: ABB – Italy
APISTE Bộ làm mát ENC-AR1120L
Teral Pump part only, without motor TRP-MHG10-DBT-CLV
Panasonics Bán trọn bộ:
Motor:M81X25GD4W
Controller::DVUS825W
MUSN825W
SMC Felter element EM140-040W
SMC Felter element EHM15R10A
SMC Felter element EMXG420H
SMC Felter element EMXG940H
SMC Felter element EJ051S-050
SMC Felter element EP910-020
SMC Lọc nước AF40-04D
SMC Lọc nước AFM40-04D
SMC Lọc nước Y400T
SMC Coupler 22SB KK130S-65N
SMC Coupler 22PB KK130P-65N
SMC Coupler 23SA KK130S-80N
SMC Coupler 23 PA KK130P-80N
SMC O-ring CS1N125A-PS
SMC Speed controller AS420-04
SMC Speed controller AS500-06
Benning Benning Battery charger
Input:3 phase 380VAC ±10% -50Hz
Output: 220VDC-30A
LCD display :Low DC,High DC,Boost,Float,Earth-leakage…
Remote card: sent mains fail,charger fail,Earth fail signals to control center room.
Ingress protection IP20
Standard IEC 146 ,IEC950,IEC 439
Suitable for 18x12V-100A
D400 G216/30
 Norgren Solenoid valve 5/2, ¼” 24VDC
Model: 2623077.3037.24VDC
 Norgren Solenoid valve 5/2, ¼” 24VDC
Model: 2623079.3037.24VDC
 Norgren Solenoid valve 2/2,24VDC
Model: 8497503.8270.24VDC
 Norgren Coil of solenoid. 8497503.24VDC
Model: 8270.24VDC
 Norgren Coil of solenoid.
Model: 0200.230VAC
 Norgren Coi of valve.
Model: 0000000.4201.230VAC
 Norgren Body of solenoid valve 5/2.
Model: 9710555.0000.
 Norgren Solenoid valve 2/2; ¾”; 0-16 bar; 230VAC
Model: 8240300.9101.230VAC
 Bar Type: PKO 3/0-I 080-D076
PN 25; P=5.5-10bar
32105352
Tech.fileref ZXA01-1D423
D 53547
 Bar Type: PKO 3/2-40-D056-F04
PN 25; P=5.5-10bar
30000052
Tech.fileref ZXA01-1D423
D 53547
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF12
Dạng Head mounted
Sensor 2xPt100 3L
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo : 0-100oC
Model code: TF12
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TF212
Dạng Field mounted
Truyền thông: PROFIBUS PA
Model code: TF 212
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo nhiệt độ TH202
Hiện thiết bị có Model TH202 đã được chuyển đổi thành Model TTF300
Dạng Field mounted
Truyền thông: HART
Model code: TTF300
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH210
Loại can nhiệt: K đo được nhiệt độ tới 1300C
Đường kính: 22 x 2 mm
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài SS1.4762 (A 446) và trong
ceramic C610 ceramic C610
Model code: TSH210
Xuất xứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSH220
Loại can nhiệt: S đo được nhiệt độ tới 1700C
Chiều dài: N = 1.000 mm
Ống bảo vệ ngoài ceramic C530 và trong ceramic
C610
Model code: TSH220
Xuấtxứ: ABB – Đức
 ABB Đầu đo nhiệt độ SensyTemp TSP121
Loại can nhiệt: Pt100 đo được nhiệt độ tới 600C
Chiều dài: N = 710 mm
Model code: TSP121
Xuất xứ: ABB – Đức
 JUMO Đầu đo nhiệt độ
Type:902230/40-415-1011-1-6-100-104/000
Operating temperature :-50 to 600oC
Measuring insert :1xPt100/4 wire
Tolerance: Class B
Tube diameter:6mm
Fitting lengh:100mm
Thread:G1/2
Xuất xứ: JUMO-Đức
 HERTH Đầu đo nhiệt độ
PT100, 1-150oC, TR101(2xPT100; Themormeter
NL: 130mm-059070
Oder. QTR: 20000st
LT.pos: 060338600007
Xuất xứ :HERTH-Đức
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo áp suất
Pressure Transmitter 2600T
Phoduct code 264GS FJP 8B2
-400 +400 mbar
Hiện thiết bị có Model 264GS đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -400…+400 mbar
Model code: 266GSH
Xuất xứ: ABB – Italy
 ABB Transmitter 2020TG Profibus; F.no:
15753T403194
10,2 – 32 VDC 10,2  32 VDC
-60 _+60 mbar
Hiện thiết bị có Model 2020TG đã được chuyển đổi thành Model 266GSH
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: -60…+60 mbar
Model code: 266GSH
Xuấtxứ: ABB – Italy
 ABB Bộ chuyển đổi tín hiệu đo lưu lượng
Transmitter 2020TD Profibus; F.no:
15712T403218
10,2 – 45VDC
P: 0-160bar
Hiện thiết bị có Model 2020TD đã được chuyển đổi thành Model 266DSH đổi thành
Truyền thông: PROFIBUS
Dải đo: 0…+40 mbar
Model code: 266DSH
Xuất xứ: ABB – Italy
Prova
Taiwan
Multi-Ohm meter 700
Dold
Germany
Safemaster
Art No:0046456
Standard waechter BD5936.17
AC50/60Hz 230VAC
HS:85364900
DB5936
Dorninger
Germany
1080399
Niveautemp 61-3-MS-S6-LC1
with SK601, 2xK10, min=170mm, minmin=25
HS: 9026 1089
SK601
Hydac
Germany
D66280
Type : SAP  20E12YT110A – S13
Art. Nr : 2120882
PN :  Max  400 bar
DN :   20mm
SAP  20E12YT110A – S13
ABB
Germany
Relay protector motor
SPAM 150-AA
RS641 041-AA,  Sn:EQ473227
SPAM150-AA
E+L
Germany
BTSG PC max. misalignement left
IGMF 005650P
IGMF005650P
Maihak
Germany
Level switch
MBA 3 230V  4VA   50Hz                                                                G.Nr: 281879
ArtNr:211883
281879
Linak
Germany
Actuator LA30
3011P1-00500024
– Cylinder: Type: LSD30-500
Item No: XLSD30-500
Prod date: 030225   O.C.81658
-Motor: LA30.1P-500-LSD-24V
LA30
Alco
Germany
Pressure sensor
PS3-AF1 HGR
PCN: 0712779
PS3-AF1 HGR
ABB
Germany
Shielded 6-pin modular connector 3m
ATB
Schemersal
Roller adjustment min AFU.63/4C-7
Germany Resistance Thermometer PT100 RL 99-0550-82-86-00
Bosh
Germany
Pressure switch             0811 160 153
Engler Temperature sensor
PT100-6L.12.12M.500.05
(Pt100;               07389/90920      ;
Type: tp100-6l.12.12m.500.05;
A.nr: 01504 020505 0001)
EMB Single-phase control transformer
Type: STT 1,5
Primary: 400 V +/- 5%
Secondary: 230 V
Power: 1,5 kVA
Degree of
Protection: IP00
Frequency: 50/60 Hz
Option: Copper Wire
SBA Universal control transformer to
EN 61558-2-2/2-4
Article-no. 169-0060
Commodity code 85043280
Input voltage 200/…/550V
Output voltage 2x 115V
Output range 2500VA
T&R Encoder
Type: IE58A
– Art.Nr: 219-00772     SN:0017
– Impulse: 10000
– Prod.Nr: 30100 010705
T&R CE65-M profibus encoder
Type: CEV65M
Art.No: CEV65M-01460
SN: 7707
Version: TR-ECE-TI-D-0017/V000
Prod.No: 1266439
EUCHNER EUCHNER SAFETY SWITCH
P/N: TZ1 LE 024M VAB-R
Art No: 089434
EUCHNER EUCHNER SAFETY SWITCH
P/N: TZ1 RE024M VAB-R
Art No: 083233
Kissling Limt Swicthes
54-808-101R
CEWE
Đức
Active power 3phase  3 wire balanced
Input:
– Voltage:110…500V
-Current:1A,2A,5A
Auxiliary suppy:
– AC Voltage:110…230V
– DC Voltage:24V,48V,60V,110V,125V,220V
Kiepe
Đức
Masalignment switch VG03/5
Odering code:92.038 143.501
Siemens Đức SITOP MODULAR 40
STABILIZED LOAD POWER SUPPLY
INPUT: 3 X 400-500 V AC
OUTPUT: 24 V DC/40 A
Type: 6EP1437-3BA00
Norgen Van khí nén 24VDC
Id No: 9710000.30.37.024.00
Dyna-Mess Condition monitoring system DBEG300E
Measuring range: 0-20mm/s
Frequency range:10-1000Hz
Accurancy: ± 10%
Output:
Line output of verlocity:±20mm/s=±5V
RMS output of velocity:20mm/s=20V
Relay contacts:without potential
Dyna-Mess Sensor SLU 300/05/B
Dyna-Mess Option 1:
Current output 0-20mA for RMS of velocity
Dyna-Mess Option 2:
Measuring range 0-10 mm/s or 0-50mm/s
Dyna-Mess Option 3:
Pre adjustment of limits
Honsberg Cảm biến nhiệt
Model:TR-015HM2
NR: 672896;
Verstellbereich:35-95/50-130oC; PN16; IP43; Tmax 145oC; 250VAC/15(8)A
Honywel Safety Limit Switch
Type: GSAA01C
Moller Biến thế 400/230VAC,2KVA
STN2.0(400/230)
Art no:221525
KSR Kuebler KSR Bypass Level Indicator
Type: BNA-20/40/C-M 1000-V60x2-MRA-4/MT/2-ZVSS 200 R48H
Acc. to catalogue 1015-2, page 5,7,18,22 & 24
Material: Stainless steel 316 Ti (DIN 1.4571)
Dimensions: OD 60.3 x 2 mm
Process connections: Flange DIN 2526 DN 20 PN 40 Form C
Distance CC: 1000 mm
Measuring range: 1000 mm
Float: ZVSS 200 R48H (SS 316 Ti (DIN 1.4571))
S.G.: 998 kg/m³
Pressure: 10.0 bar
Temperature: 120 °C
Gasket:  Klingersil C4500
Bolting: 1.4401 / A4-70 (M)
Roller indicator: Standard (MRA)
Switches: 4 x BGU – 2 Sil
Chamber end top:  Welding cap
Chamber end bottom: Flange D 130
Drain:  Plug BSP 1/2”
Similar with AB 330525-1
(L091 – S1
level switch BNA
Chamber Mat: 1.4571
PS: 10bar; TS: 120oC
Connections: DN20  PN40/C
C to C (M):  1000mm
S.G: 958Kg/m3
Float: ZVSS 250
Roller display MRA
Serial No: 330525-1/2003
Magnetic switch:  BGU 220V (D69439))
Eletta Theo yêu cầu của nhà máy  25222, S25-GL25  16-80R các thông số đầy đủ,mã hàng chính xác như sau:
Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy
Fluid Oil,Range:16-80L/min,Flow direction:A/R.4-20mA
Model:R5GL25
Eletta Theo yêu cầu của nhà máy S25-GL15  1-5R các thông số và mã hàng chính xác như sau:
Flow Monitor-Thread end -3% Accuracy
Fluid Oil,Range:1-5L/min,Flow direction:A/R.4-20mA
Model:R5GL26
 Settima
Germany
Screw pump
Typ: GR55 SMT16B 380L RF3
 Sauer
Danfoss
Germany
Gear pump
Type:SNP2/06DC002
 Werdohler
Germany
330264-3
External gear pump
Type:R35/63FL-Z-DB25-W-SAE3-R
Betriebdruck: 15bar
Flow: 90L/min
 Siemens
Germany
Type:1LA71634 AA61-1
Sn:E0307/33172.01001
B5. 160M.
11Kw.1460min
 ADDA
Germany
TB13S4200002
Three-phase asynchronous motor with
squirrel cage
Sn:3044471
Type TFC 132 S-4, size 132 S,
5,5 / 6,6 kW, S1, IP 55,
Design: B5/300 mm,
SUCCESSION MODEL!
1440 1/min, 380-420/660-720 V, 50 Hz,
1728 1/min, 380-480/660-830 V, 60 Hz,
Shaft end 38 x 80 mm, RAL 7030,
metric cable gland
3 built-in PTC,
Insulation class F, weight 44 kg
Rickmeier
Germany
330270-0
Gear pump
Type:R65/250 FL-Z-DB25-W-SAE3-R
as delivered with 5330938 (417568),
but the pump (bare shaft end) only.
(272/500)
Dieffenbacher-Pos.  : 00010
Dieffenbacher-Material : 99-0650-24-90-00
acc. enclosed data sheet 114898
Delivery time approx.:  7 week(s)
weight net:  40,000 kg / pc.
HTS: 84136031

115
test certificate acc. EN10204-3.1
(start run + pressure test)
incl. certificate acc. EN 10204-2.2
(gearshaft and casing material)

  Rexroth R918C00690
Gear pump 11 R 201
Type: AZPF-10-011RCB20MB
  Rexroth R900064431
Gear pump
Type: PGF3-3X/032RE07VE4K
  Rexroth R900973993
Gear pump
Type: PGF2-2X/019RN01VM
  Rexroth R910907403
Axial piston pump
Type: AA10VSO 45 DR /31R-PPA12N00
  Rexroth R902429998
Axial piston pump
(old number: 00917280, 1291880)
Type: A4VSO 40 DR/10R-PPB13K26
  Rexroth Ident No:00994306-2003-06
Fabr No:7895076
Type:A4VSO 125DR/30R-PPB13N00
  Rexroth R902418820
Axial piston pump
Type: A A4VSO 40 DR /10R-PPB13N00
 ATB Type:AF180L/4B-11
P/N: 468543
3ph-Motor 22kW, 50HZ, 690/400V,
IMB5, IP55
 ATB Type: AF90S/4H-11
P/N: 563582
3ph-Motor 1.1kW, 50HZ,
400/230V, IMB5, IP55
 ATB Type: AF100L/4H-12
P/N: 472207
3ph-Motor 2.2kW, 50HZ,
690/400V, IMB35, IP55
 Küenle Type:KDGN2 280 S 4 GR
75 kW
1480 1/min
380-420/660-690 V
129/74,5 A
50 Hz
B 3 / B 5 (550)
low noise design
with 6 thermistor sensors
3 thermistor sensors (PTC) for pre warning (130°C)
3 thermistor sensors (PTC) for switch off (150°C)
 Küenle Type:KDGN2 225 S 4 GR
37 kW
1475 1/min
380-420/660-690 V
66,2/38,2 A
50 Hz
B 3 / B 5 (450)
low noise design
with 6 thermistor sensors
3 thermistor sensors (PTC) for pre warning (130°C)
3 thermistor sensors (PTC) for switch off (150°C)
 Küenle Type:KDGN2 160 M 4
11 kW
1460 1/min
380-420/660-690 V
21,0/12,1 A
50 Hz
B 3 / B 5 (350)
3 thermistor sensors (PTC)
 Küenle Type:KDGN2 180 L 4
22 kW
1460 1/min
380-420/660-690 V
40.4/23,3 A
50 Hz
B 3 / B 5 (350)
3 thermistor sensors (PTC)
 Küenle Type:KDGN2 112 M 4
4,0 kW
1435 1/min
380-420/660-690 V
8,1/4,7 A
50 Hz
B 3 / B 5 (250)
3 thermistor sensors (PTC)
 Parker Gear pump HCD
Pt.No:3339-112233-6195711300
Sn:27-02-2998468-004
 SEW Drives: MDX61B0300-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B0300-503-4-0T
Part number: 08279845
Size: 3
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 54.00
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5% Output power [kW]: 30.00
Output Power [HP]: 40.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 60.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 30
Motor load square [kW]: 37
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 17/ST 17/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
 SEW Drives: MDX61B0450-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B0450-503-4-0T
Part number: 08279861
Size: 4
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 80.10
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5% Output power [kW]: 45.00
Output Power [HP]: 60.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 89.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 45
Motor load square [kW]: 55
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 28/ST 28/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
 SEW Drives: MDX61B1100-503-4-0T
 SEW Inverter / Options / Accessories
MDX61B1100-503-4-0T
Part number: 08279926
Size: 6
Device design: design technology
Rated mains voltage [V]: 3×380-500 + / – 10% Rated mains current [A]: 180.00
Nominal frequency [Hz]: 50-60 + / – 5%
Output power [kW]: 110.00
Output Power [HP]: 148.00
Output voltage [V]: 3 x 0-U/Netz
Rated output current [A]: 200.00
Output frequency [Hz]: 600.00
Linear motor load [kW]: 110
Motor load square [kW]: 132
Commodity Code: 85044088
Net weight [kg]: about 67/ST 67/Pos.
Delivery time: 3-5 weeks
 SEW Encoder connection DEH1B (P/n: 8243107)
 SEW Field bus interface  DFP21B (P/n: 8242402)
 SEW Cable pre-wired DAE15B/200 mm(P/n:8176299)
 SEW Cable pre-wired DAE14B/200 mm(P/n:8176302)
 SEW Operation panel DBG60B-04(P/n:18208509)
Taihei Boeki Pressure switch PZD20Laa + WAK8-2/90
(connector cable 2m, 8P,
straight)
Taihei Boeki Pressure switch PZD20La + WAK4-2/90
(connector cable 2m, 4P,
straight)
Teral Pump part only, without motor TRP-MHG10-DBT-CLV
APISTE Bộ làm mát (Có kèm theo tài liệu) ENC-AR1120L
Panasonics Bán trọn bộ:
Motor:M81X25GD4W
Controller::DVUS825W
MUSN825W
SMC Felter element EM140-040W
SMC Felter element EHM15R10A
SMC Felter element EMXG420H
SMC Felter element EMXG940H
SMC Felter element EJ051S-050
SMC Felter element EP910-020
SMC Lọc nước AF40-04D
SMC Lọc nước AFM40-04D
SMC Lọc nước Y400T

, , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech 14-2010

Brand

Commodity

BRAHMA S.p.A. CM391N.2 control box
our standard version
TW=1,5s  TS=10s
ionization 1,2uA  –  230V/50-60Hz
part no. 30182801
without connection socket
Fuji MS4SA-AP, 230VAC, Fuji
MS4SA-AP, 24VDC, Fuji
SC-05, Coil 230VAC, Fuji
SC-03, Coil 230VAC, Fuji
SW-03RM TH4A, 230VAC, Fuji
SH-4, 230VAC, Fuji
SCR502U/X, 230VAC, Fuji
TR-5-1NH TH: 4A,
TR-5-1NH TH: 9A,
TR-5-1NH TH: 24A,
AFaC-3, BLA003, 3A, Fuji
FCF2-1, 1A,
FCF2-3, 3A,
FCF2-5, 5A,
FCF2-10, 10A,
Fuji MS4SA-AP, 230VAC, Fuji
“Lion Precision” Label Sensor Model: LRD6110
MC DY29AI46P4
MC DY29ZOP4
Koyo CS-16-5T
Sensors Koyo Capacitive Switch
Senmatic BN 125-1-58-3-5-1-1-3-1
Senmatic Temperature Transmitter
Type MMI 2201, model 617-130P
Micro Detectors PM1/AP-2H (PNP)_replaced by AM1/AP-2H
Micro Detectors SSU/00-0E
Micro Detectors SSG/AP-0E (not replaced)
Micro Detectors SS7/AP-1K
K is M12 right angle plug cable exit (no longer)

Replaced by SS7/LP-1E
E is M12 axial plug cable exit
(you can use it with a right angle plug connector CD12M/0B-***C1)

Micro Detectors SS2/AP-1K
Replaced by SS2/LP-1E
E is M12 axial plug cable exit
(you can use it with a right angle plug connector CD12M/0B-***C1)
Micro Detectors AK1/AP-2H
Micro Detectors 3RG4012-OAG01 the corrected (3GR4012-OAG01)
replaced by AM1/AP-1A
PM1/AP-2H( PNP)
SS7/AP-1K
SS2/AP-1K
3GR4012-OAG01
AK1/AP-2H
SSU/00-0E
SSG/00-0E
Micro Detectors PM1/AP-2H (PNP)_replaced by AM1/AP-2H
Micro Detectors SSU/00-0E
Micro Detectors SSG/AP-0E (not replaced)
Micro Detectors SS7/AP-1K
K is M12 right angle plug cable exit (no longer)

Replaced by SS7/LP-1E
E is M12 axial plug cable exit
(you can use it with a right angle plug connector CD12M/0B-***C1)

Micro Detectors SS2/AP-1K
Replaced by SS2/LP-1E
E is M12 axial plug cable exit
(you can use it with a right angle plug connector CD12M/0B-***C1)
Micro Detectors AK1/AP-2H
Micro Detectors 3RG4012-OAG01 the corrected (3GR4012-OAG01)
replaced by AM1/AP-1A
SIKA SEMITEMP 2030B2 (SEMITEMP 2030A2 not corrected)
SIKA SEMITEMP 6080A1
Takex Sensors CS1-F
the wire length is 1.5 meters
Takex Sensors CS1-F
the wire length is 1.5 meters
Balluff BES 516-325-E5-C-S4
Kuebler 8.5000.8352.1024
Kuebler 8.9080.3531.3001
Kuebler 8,586,212,212,004
Kuebler 8.9080.4C31.3001
Kuebler 8.9080.4231.3001
Kuebler 8.9080.1831.3001
Kuebler 8.9080.4531.3001 don’t have (just have 8.9080.4532.3001)
Kuebler 8,586,812,313,112
Kuebler 8.5868.2131.3112
Kuebler 8.9000.1161.1024 (0000) = Standard
Kuebler 8.9000.1161.1024 (5007) = Stainless steel version
R2E133-BB66-20 (Fan)
R2E133-BB66-20 (Fan)
Mecman 30 322300310
(NSFP) MECMAN – SWITCH

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech 09-2010

 brand

 commodity

Pauly GmbH & Co. KG PP1037/2 /2PG11/k/fx/230VAC
Anti Collision Device
complete with reflector 7R50L and adjustment flange
JF152S , Relais constraint guided, with test
transmitter, steady light resistant up to 80kLux,
infrared transmitter, elastic soldered joint for
transformer
ZIEHL PTC-Relay
MSF 220 K
AC 220-240 V
ZIEHL PTC-Relay
MSF 220 K
AC/DC 24-240 V
SIEMENS UPS Siemens_A700
KEB Antriebstechnik Vietnam 09.F5.B1B-2B00 replaced by 09.F5.B1B-2B0A
KEB COMBIVERT type 09.F5.B1B-2B0A
Please note that this is the newer enhanced version (-2B0A instead of -2B00) with varnished boards as standard now.
KEB Antriebstechnik Vietnam 09.F5.B1B-2B00 replaced by 09.F5.B1B-2B0A
KEB COMBIVERT type 09.F5.B1B-2B0A
Please note that this is the newer enhanced version (-2B0A instead of -2B00) with varnished boards as standard now.
CONCH Vietnam code TRA-4125
Conch Taiwan SCR
125A
3φ 3W (FULL) – AC 340 / 480V
Baumer Huebner HOG 71 DN 1024 TTL
Incremental Encoder Optical
– Hollow shaft Incremental Encoder
– A4, bore size 12H7, IP56
– Logic level: TTL (RS422)
– UB = +9… +30V
– Square wave outputs: K1, K1′, K2,
K2′, K0, K0′
– Inc./turn: Z = 1024
– Price is based on 1~4 pcs
– Compatible to serial no. 1622460
– I-no.: L70-73151A61024
  Ms. Anna
Techmach Model: US47, s/n: 01230032  replaced by US51
LODIELE HV Fuse; XRNP 35KV; 0,5A / 50kA, size 25 x 460mm
MotoVario lion
MOOG Gemany MOD -072F522A-HP5
Type: S15KOFM4VBLN
MasterWatt MasterWatt
HEATER    Type: 171Kw, 380v No.751417100000002
Material: Carbon steel (P275 NH UNI 10028-3)
Gasket material: ASBESTOS FREE
Suetion nozzle diameter /rating         10”/150#
Discharge nozzle diameter    /rating       10”/150#
Nozzle Drain        diameter /rating   1/2”/3000#NPT-PUGGED
Nozzle Vent         diameter /rating   1/2”/3000#NPT-PUGGED
Installed power (N+ of bundlesxbundle power)
Electric feed – Voltage (V) 380+-10%-3ph. Cylce ( HZ) 50+-2%
Thermoelements required
Bundles protection No. 1     Item TE779
Type: (RTD 0 T/C-1,K..)         Simple/double
Protection for electrical component        IP-54 min
Proof execution     Not Applicable
Heating elements number     54          (1)
Type: U,ECI        ‘U”     (1)
Elements Drameter (mm)        16        (1)
Active lenght (mm)    4900 (1)
MasterWatt MasterWatt
HEATER    Type: 171Kw, 380v No.751417100000002
Material: Carbon steel (P275 NH UNI 10028-3)
Gasket material: ASBESTOS FREE
Suetion nozzle diameter /rating         10”/150#
Discharge nozzle diameter    /rating       10”/150#
Nozzle Drain        diameter /rating   1/2”/3000#NPT-PUGGED
Nozzle Vent         diameter /rating   1/2”/3000#NPT-PUGGED
Installed power (N+ of bundlesxbundle power)
Electric feed – Voltage (V) 380+-10%-3ph. Cylce ( HZ) 50+-2%
Thermoelements required
Bundles protection No. 1     Item TE779
Type: (RTD 0 T/C-1,K..)         Simple/double
Protection for electrical component        IP-54 min
Proof execution     Not Applicable
Heating elements number     54          (1)
Type: U,ECI        ‘U”     (1)
Elements Drameter (mm)        16        (1)
Active lenght (mm)    4900 (1)
SAGINOMIYA FQS-U30G
SAGINOMIYA Flow Switch.
Promixity switch XTFJ-R30M-10A2KA
Gear Motor MBW40Y4(380V/50HZ)
Y series,
4KW, 4P
Gear Ratio:200-1000/rpm
Torgue≤32-64 Nm
Selet OCV81/DNNO
Promixity switch DFV100L4/BMG/HR/TI (To suit gear box K87)
35.08513251.02.0001.07.10
3kW ;out put speed : 1400rpm
B5 ( T .box:270 deg)/Brake Volt/Torque:380VAC/40Nm
220VACD/380VACY/50HZ/IP55/ClassF
Gear Motor SDFT100LS8/2/BMQ
01.1193918702.0008.07
0.45/1.8kW; Out put speed : 630/2680rpm
16mm(pinion spigot)/160mm
B5/Brake Volt/Torque : 400VAC/20Nm
400VAC/50HZ/IP55/ClassF
Balluff Ger BTL5 -P1-M1400-P-63 replaced by BTL5-P1-M1400-P-S 32
Balluff Ger BES 516-369-G-SA9-PU-2,5
Balluff Ger BRGE1-WBA24-EP-PRK-2,5
Balluff Ger BES M08MI-PSC20B-BV
  Indent :
Items 1 & 3 :  4 – 6 wks
items 2 & 4 :  2 – 4 wks
  The price based on the required quantitydemand. Only valid for
the orderquantity.
This offer not included any accessories
CO of Chamber of Origin Country 30USD
CQ of manufacturer for free

We pass on the expenses to our customers proportionately.
Charges for customs handling: Free/ per shipment

Payment in advance
Prices: ex works Ho Chi Minh City, Vietnam
Validity of our quotation: 30 days

About items is subject to prior sales. NOTE: we accept no payment by cheque!

We hope that our quotation induces you to place an order.
Should you require any further information, please do not
hesitate to contact me directly.

Vibration Motor Maker: Waagen-U (Herweg GMBH)
Vibration Motor 3,5kW/ 1420rpm / 230-400VAC, 50Hz
Type: KC8-500-4
Replaced by KBC8-500-4
Sick Sensor DME3000-211
Krones AG DIGITAL CONTACT GAUGE PM
Model: PM820110330 Krones
Sachnummer:             0-900 80-075-9

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Atech 08-2010

 

 Brand

 Commodity

Balluff BES 516-120-SA2
Balluff BTL5-S173-M1600-P-S32
  Magnet ring for BTL5-S173-M1600-P-S32
BTL5-P-3800-2
  Cable for BTL5-S173-M1600-P-S32
BKS-S33M-05 – Connector elbow 5 M
  BES M18MI-PSC80B-BP05
Balluff BTL5-S173-M1600-P-S32
  Magnet ring for BTL5-S173-M1600-P-S32
BTL5-P-3800-2
  Cable for BTL5-S173-M1600-P-S32
BKS-S33M-05 – Connector elbow 5 M
  BES M18MI-PSC80B-BP05
Leuze Sensors PRK3B/6.22
Leuze Sensors PRK3B/6.22
Baumer Sensors CFAM 12N1600/S14
Capacitive Sensor
Baumer Sensors CFAM 12P1600/S14
Capacitive Sensor
MotoVario NRV130, i=50
Output Flange “FA” for NRV 130
  Ms. Anna
1 SME312W
2 S18 UUAR
3 SMA990LVMB
Gemu GEMU
GEMU Spare Working Diaphragm
EPDM/PTFE
Part No. 600-010-M52
Gemu GEMU
GEMU Spare Working Diaphragm
EPDM/PTFE
Part No. 600-010-M52
Baumer  
100% Swiss / Germany FHDK 14P5101/S35A
Photoelectric Sensors
Turck Sensors Bi10 M30 AN6X
Siemens Encoder 1XP8001-1
DREHIMPULSGEBER, HTL-VERSION
1024 IMPULSE JE UMDREHUNG
Mat-PG:3Z6
ECCN: N AL: N
Stat. Warennumber: 90318038
Gesamt-Nettogewicht: 0,900KG
Baumer Huebner HOG 9 D 1024 I (Baumer HUBNER)
Incremental Encoder Optical
– Hollow shaft Incremental Encoder
– exec. with plug radial, with ground cable with insulated bearings and shaft sealing
– A4R bore size 16H7 x 53 IP 56
– Logic level: HTL; UB = +9…+30 VDC
– Square wave outputs: K1, K1′, K2, K2′
– Incr./turn: Z = 1024
– Price is based on 1~4 pcs
– Compatible to erial no. 1964317
– I.-No.: L248-73522E1024
Leine & Linde AB RHA 608 , Par.No: 549856-01 (Leine & Linde AB)
Absolute encoder RHA 608
RHA 608 58 ø12hs 9-36V 8192 SPB Ra.cab
Siemens Encoder 1XP8001-1
DREHIMPULSGEBER, HTL-VERSION
1024 IMPULSE JE UMDREHUNG
Mat-PG:3Z6
ECCN: N AL: N
Stat. Warennumber: 90318038
Gesamt-Nettogewicht: 0,900KG
Baumer Huebner HOG 9 D 1024 I (Baumer HUBNER)
Incremental Encoder Optical
– Hollow shaft Incremental Encoder
– exec. with plug radial, with ground cable with insulated bearings and shaft sealing
– A4R bore size 16H7 x 53 IP 56
– Logic level: HTL; UB = +9…+30 VDC
– Square wave outputs: K1, K1′, K2, K2′
– Incr./turn: Z = 1024
– Price is based on 1~4 pcs
– Compatible to erial no. 1964317
– I.-No.: L248-73522E1024
Leine & Linde AB RHA 608 , Par.No: 549856-01 (Leine & Linde AB)
Absolute encoder RHA 608
RHA 608 58 ø12hs 9-36V 8192 SPB Ra.cab
Balluff BES M12MI-PSC20B-S04G
  BES M12MI-PSC40B-S04G
Balluff BKS-B 19-4-03
Connnector
EroElectronic TFSSV
MODEL (TFSSV) 4 DIGIT TEMP. CONTROLLER
SERVO OUTPUTS (TFS9321) SERVO+1RLY+3DIG.INPUT
SERVO OPTIONS (3) RS485 + OUT4 (AL2 E AL3)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
Code: TFSSV/TFS932133000
EroElectronic TFSSV
MODEL (TFSSV) 4 DIGIT TEMP. CONTROLLER
SERVO OUTPUTS (TFS9321) SERVO+1RLY+3DIG.INPUT
SERVO OPTIONS (3) RS485 + OUT4 (AL2 E AL3)
SERVO POWER SUPPLY (5) 24 VAC/DC
Code: TFSSV/TFS932135000
EroElectronic PKP
MODEL (1) 1/8 DIN CONTROLLER
INPUT (PKP1) MAIN+AUX.IN+LOGIC INPUT
OUT 1 & OUT 2 (11) RELAY – RELAY
OUT 3 & OUT 4 (1) TWO RELAY FORM A
OUT 6 & OUT 6 (7) ONE mA OUTPUT (OUT 5)
POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
Code: 1/PKP111170300E
EroElectronic TKSRLY
MODEL (TKSRLY) 1/8 DIN CONTROLLERS
OUTPUT (TKS9311) 2OUT+1ALM OR 1OUT+2ALM
POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
Code: TKSRLY/TKS931113000
Leine & Linde AB Art no 530006351
392904-xx
Incremental encoder RSI 503  2  305.-/each
RSI 503 51 ø10wf 9-30Vdc xxxxppr HTL Ra.cab 1,5m
EroElectronic TFSSV
MODEL (TFSSV) 4 DIGIT TEMP. CONTROLLER
SERVO OUTPUTS (TFS9321) SERVO+1RLY+3DIG.INPUT
SERVO OPTIONS (3) RS485 + OUT4 (AL2 E AL3)
SERVO POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
Code: TFSSV/TFS932133000
EroElectronic TFSSV
MODEL (TFSSV) 4 DIGIT TEMP. CONTROLLER
SERVO OUTPUTS (TFS9321) SERVO+1RLY+3DIG.INPUT
SERVO OPTIONS (3) RS485 + OUT4 (AL2 E AL3)
SERVO POWER SUPPLY (5) 24 VAC/DC
Code: TFSSV/TFS932135000
EroElectronic PKP
MODEL (1) 1/8 DIN CONTROLLER
INPUT (PKP1) MAIN+AUX.IN+LOGIC INPUT
OUT 1 & OUT 2 (11) RELAY – RELAY
OUT 3 & OUT 4 (1) TWO RELAY FORM A
OUT 6 & OUT 6 (7) ONE mA OUTPUT (OUT 5)
POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
Code: 1/PKP111170300E
EroElectronic TKSRLY
MODEL (TKSRLY) 1/8 DIN CONTROLLERS
OUTPUT (TKS9311) 2OUT+1ALM OR 1OUT+2ALM
POWER SUPPLY (3) 100/240 VAC
Code: TKSRLY/TKS931113000
Leine & Linde AB Art no 530006351
392904-xx
Incremental encoder RSI 503  2  305.-/each
RSI 503 51 ø10wf 9-30Vdc xxxxppr HTL Ra.cab 1,5m
Balluff BTL5-E10-M0100-K-K02
  BTL5-E10-M0150-K-K02
Itoh Denki “Itoh” Power Moller
PM605FE-60-400-D-024
– Roller Dia.: 60.5mm
– Roller Overall Length: 410mm
– Cable (L): 300mm
– Transport Speed: 60M/min.
– c/w Hex-Shape Shaft
– c/w High carbon steel with Zinc coating Pipe
– c/w Mounting Bracket No. A-081-G (2pcs)
– c/w Control Card CB-016N3
– c/w 2P & 5P Connector (CB-016N3)
Itoh Denki “Itoh” Power Moller
PM605FE-60-400-D-024
– Roller Dia.: 60.5mm
– Roller Overall Length: 410mm
– Cable (L): 300mm
– Transport Speed: 60M/min.
– c/w Hex-Shape Shaft
– c/w High carbon steel with Zinc coating Pipe
– c/w Mounting Bracket No. A-081-G (2pcs)
– c/w Control Card CB-016N3
– c/w 2P & 5P Connector (CB-016N3)
Gemu GEMU Metal Globle Valve Type 514 & Electro Positioner Type 1435
Description : GEMU 2/2 Way Metal Globle Valve Type 514
Connection : Threaded sockets DIN ISO 228
Body material : 1.4408, cast stainless steel
Diaphragm materia: PTFE
Control Function : Normally Closed
Control Pressure : 5.5 – 10
Working Pressure : Max. 10 bar
Perm.Temp : 180 Deg.C
Description : GEMU Electro Pneumatic Positioner Type 1435
Air Supply : Max. 6 bar
Output Signal: 0-10V, optional 4-20mAA
Input Signal : 0/4-20mA, 0-10V
Voltage Supply : 24V DC
Action : Single acting
Explosion : Without explosion proof rating
Version : Electro-pneumatic 4-20mA, 50 I/min
Accessories : – Mounting Set with Travel Sensor Type 1445 & Air-Tubing Type 1440
– Air Filter Regulator B72G & Pressure Gauge 18-013-989
DN 50 mm  1 set  514 50D1 37 5 1 5 2061 (EDV.88250361)
1/ add on    1435000Z10001 (EDV, 88092764)
2/ add on    1445000Z10551705002 (EDV.88279098)    Type: 1435
3/ add on    1440000ZKS (EDV, 88255000)
4/ add on    B72G-2BK-AL1-RMN
5/ add on    18-013-989
  S/N 1)  EDV No: Description: 88039444 WZ 3.1B Material Analysis Inspection Certificate  Net Unit Price EURO 70.00 per order item
  2)  88094384 WZ 3.1B Measurement of surface finishing Allocation of the surface finish certificate to the valve bodies by clear numbering of bodies  EURO 35.00 per valve
  3)  88039443 WZ 2.2 Pressure Test General confirmation of pressure test with max. 6 bar air. Only possible with assembled valve  EURO 15.00 per order item
  4)  88079146 WZ 2.2 Measurement of surface finishing General confirmation that surface finish specifications have been adhered to and indication of tst conditions  EURO 20.00 per order item
  5)  Documentation available upon request: Letter of Conformity  F.O.C
Gemu GEMU Electro-Pneumatic Positioner Type 1435
PartNo. 1435 000Z10001
EDV No. 88092764

Description : GEMU Electro Pneumatic Positioner Type 1435
Air Supply : Max. 6 bar
Output Signal: 0-10V, optional 4-20mAA
Input Signal : 0/4-20mA, 0-10V
Voltage Supply : 24V DC
Action : Single acting

Haitec Gear Motor NMRV075 1:20 VS
  NMRV063 1:20 VS
Haitec Gear Motor NMRV075 1:20 VS
  NMRV063 1:20 VS
Mr. Pham  
Wenglor LM89PCT2
Retro reflex sensor #LM89PCT2,10-30VDC,range:6500mm
HES encoder HES-1024-2MD-800-050
KOYO encoder FC-161F-C-1
PROGRAMABLE CAM
MEZ
LÖNNE
7AA112M06V
3kW
IP55
400/690V
B5
MEZ
LÖNNE
Flange B5 for 7AA132 (Bearing 6208)
MEZ
LÖNNE
7AA132M02V
11kW
IP55
4/6V
B3
MEZ
LÖNNE
Mounting B3 to B3/B5(B14) Size 132
MEZ
LÖNNE
CO/CQ
EMG ED 201/6
ELDRO Hubgerat / ELDRO Thruster
Pauly GmbH & Co. KG PP1037/2 /2PG11/k/fx/230VAC
Anti Collision Device
complete with reflector 7R50L and adjustment flange
JF152S , Relais constraint guided, with test
transmitter, steady light resistant up to 80kLux,
infrared transmitter, elastic soldered joint for
transformer
  Version 2: LSK2030
Designed for hospitals, (“dry”) laboratories etc., however not for food production.
Based on its capacity of 180m3/h we calculated with three units for the big and one unit for the small room (around one change of air recommended per hour).
  Room with 567m3
Steril Air sterilAir LSK2030, White Cover,
without UVC-Tubes Wall or ceiling mounted UVC air disinfecting system,
180m3/hour air volume flow
Steril Air sterilAir UVC 2030-2K
High Efficiency UVC lamp,
max. 36W (8W @ 254nm),
Bipin with collar socket, L 585mm, Ø 24.5mm
  Room with 142m3
Steril Air sterilAir LSK2030, White Cover,
without UVC-Tubes Wall or ceiling mounted UVC air disinfecting system, 180m3/hour air volume flow
Steril Air sterilAir UVC 2030-2K
High Efficiency UVC lamp, max. 36W (8W @ 254nm), Bipin with collar socket, L 585mm, Ø 24.5mm
  Version 2: LSK2030
Designed for hospitals, (“dry”) laboratories etc., however not for food production.
Based on its capacity of 180m3/h we calculated with three units for the big and one unit for the small room (around one change of air recommended per hour).
  Room with 158m3
Steril Air sterilAir LSK2030, White Cover,
without UVC-Tubes Wall or ceiling mounted UVC air disinfecting system,
180m3/hour air volume flow
Steril Air sterilAir UVC 2030-2K
High Efficiency UVC lamp,
max. 36W (8W @ 254nm),
Bipin with collar socket, L 585mm, Ø 24.5mm
  Room with 13m3
Steril Air sterilAir LSK2030, White Cover,
without UVC-Tubes Wall or ceiling mounted UVC air disinfecting system, 180m3/hour air volume flow
Steril Air sterilAir UVC 2030-2K
High Efficiency UVC lamp, max. 36W (8W @ 254nm), Bipin with collar socket, L 585mm, Ø 24.5mm
  Version 1: UVR2250
Designed for industrial use, especially for humid and wet environment. Stainless steel; suitable for rooms with food production.
For the room with 567m3 we recommend to install one unit (capacity 450m3/h, resulting in almost one change of air per hour).
For the room with 142m3 we have offered a simpler version with only two tubes (capacity 220m3/h, resulting in over one change of air per hour).
  Room with 567m3
Steril Air sterilAir UVR2250-4, without lamps
air circulation disinfector for standard room air
temperatures, 450m3/h, 250W, 1.20A, 230VAC
±10%, 50..60Hz
Steril Air sterilAir UVC 2036-2K
High Efficiency UVC lamp, max. 80W (15-25W @
254nm), Bipin with collar socket, L 842mm, Ø
24.5mm
  Room with 142m3
Steril Air sterilAir ceiling system UVR2250-2, stainless
steel, without UVC-tube
Steril Air sterilAir UVC 2036-2K
High Efficiency UVC lamp, max. 80W (15-25W @
254nm), Bipin with collar socket, L 842mm, Ø
24.5mm
Takex DL-S200P
PHOTO SENSOR
Keyang
HLYB
XMTD-8000 series
Intelligence temperature modulator

,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?