Archive for category Uncategorized

Van Norgren

Stt Thông số Đơn giá
1 Valve 2/2  1/2” 230V
Model :8240200.9101.23050
Norgren 
2 Solenoid Valve 5/2-1/4”-1 coil 220V
Model: V61B513A-A219J
Norgren 
3 Valve Solenoid 5/2  3/8” 1 coil 220V
Model :V62C513A-A219J
Norgren 
4 Valve Solenoid 3/2 – 3/8” single coil 220V
Model : V62C413A-A219J
Norgren 
5 Valve Solenoid 5/2 – 1/2”  2 coil  220V
Model :V53D511A-A219J
Norgren 
6 Filter Regulators (auto drain )+ Lubricator  1/2" (Ren 21mm )+ 0-10 bar
Model : B73-4BK-AD1-RMN +L73M-4BP-QDN + 18-813-209
Norgren 
7 Solenoid valve 5/2 1/4" 230VAC
Model :2623077.3037.230.00
Norgren 
8 Valve Solenoid 3/2 – 1/4” single coil 220V
Model : V61B413A-A219J
Norgren 
9 Drip Led Drain  1/2" ( ren 21) Body Metal Auto Drain
Model : 17-916-107
Norgren 
10 Valve Solenoid 5/2 – 1/4” double coil 220V
Model : V61B511A-A319J
Norgren 
11 Boä Loïc Khí 1-1/2” ( 49mm)  PN 0-17 bar
Model : F18 – B00 – A3DG
Norgren 
12 Cảm biến Sensor
Model : M/50/EXP/5V
Norgren 
13 Air Cylinder Þ80 , Stroke 450mm + Mounting
Model : RA/8080/M/450 + QM/8080/25 
Norgren 
14 Coil 220V for Solenoid valve 
Model : QM/48/19J/28
Norgren 
15 Norgren Watson Smith 5310026XR Norgren 
Liên hệ ngay để có giá tốt
Mr. Long
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Tự Động Hóa ATECH
[Email] nguyenduylong@atechvn.vn [Phone]: 0983.554.441
[Website] http://www.khotudonghoa.com [Fax] 04. 628 455 73

Tags: , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiết bị Alfa

Thiết bị pneumatic actuators Alfa

Item Material Description Qty Unit Ven. Part No. Manf. Part No.
1 3000202 Repair Kit, to Suit Actuator, Pneumatic, GT63K3, (O-ring Kit), Alfa 10 EA RK-GT63K3 RK-GT63K3
2 3000203 Repair Kit, to Suit Actuator, Pneumatic, GT83K3, (O-ring Kit), Alfa 10 EA RK-GT83K3 RK-GT83K3

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Sartorius

 

  1. Cable Junction Box

           PR6130/60S NC9405361

           Make: GWT

           Q.ty: 01 pc

 

  1. Analogue Load Cell Transmitter

 PR 1591/10

 field housing (IP 65) with display two relays for setpoints

            Make: GWT

            Q.ty: 01 pc

 

  1. Loadcell PR6201/53D1, Tmax5t, Umax32V, Cn1m V/V 

      Make: GWT

  Q.ty: 01 pc

 

 

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

List thiết bị Atlascopo 03-2012

 

1 ELEMENT 190247-5
2 ELEMENT KIT, FILTER (FUEL GAS FOR CENTAUR 40,50) 1060817-40 
3 ELEMENT KIT, FILTER (OIL FILTER, C40) 1064728-4
4 ELEMENT KIT, FILTER (OIL FILTER, C50) 1064728-1
5 Air/oil filter kit
2901 1105 00 Atlascopo
AIR COMPRESSOR K-701
Model: ZT22 IMD 10 APB 400 50
6 máy khí nén trục vít Atlascopo GA45+ 8 (380/3ph/50hz) Atlascopo
7 sấy khô không khí Atlascopo GF-37A (380/3ph/50hz) Atlascopo

Bạn nghĩ gì về bài viết này?