Archive for category Sew

Motor sew 01-2012

motor sew

motor sew

 

ATECH Automation                                                                 
No Description Part Number Unit Q.ty
1 Gear motor 7,5 kW
Type: R77DRS132MC4 replacement for
R77/DT123M4
S/N: 35.01005092.03.003.04.20
35.01005092.03.003.04.20 pcs 1
2 Gear motor 1,1 kW
Type: RX77DRS80M4/TF replacement for
RX77 DT90S4/TF
S/N: 01.3023076607.0001.03
01.3023076607.0001.03 pcs 1
3 Gear motor 3,0 kW
Type: R137R77DRS90M4/TH replacement for
R137 R77 DT90L4/TH
S/N: 01.3216694003.0001.03
01.3216694003.0001.03 pcs 1
4 Gear motor 5,5 kW
Type: KA77/TDRS132S4/TH replacement for
RA77 TDV132S4/DH
S/N: 01.3216700801.0001.03
 01.3216700801.0001.03 pcs 1
5 Gear motor 1,5 kW
Type: RF77DRS90M4BE2/TH replacement for
RF77 DT90L4BMG/TH
S/N: 01.3215901402.0001.03
01.3215901402.0001.03 pcs 1
6 08253854
Brake rectifier
BGE 1,5
08253854 pcs 3
7 93-0102-09-39-06
Motor 5,5 KW
Type: K3A/4-8/B (brake)
Design: B8
S/N: 21181.05/001
21181.05/001 pcs 1

, , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Motor SEW 7,5 kW – R77DRS132MC4

motor sew R77DRS132MC4

motor sew R77DRS132MC4

Gear motor 7,5 kW
Type: R77DRS132MC4 replacement for
R77/DT123M4
S/N: 35.01005092.03.003.04.20

, , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Motor Sew R67DRS100M4

Complete gear motor type: R67DRS100M4
– Motor
Type: DRS100M4 replacement for old type
DV100L4, Seri No. 25.01226402.05.0002.07.51
+ Speed: 1400rpm
+ Power: 3KW, IP 54
– Gear box
+ Model: R67
+ Seri No. 25.01226402.05.0002.07.51
+ Speed: 60rpm

, , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Motor Sew KA47/T DT90S4/BMG/HF

Động cơ có hộp giảm tốc bánh răng hình nón

(Ảnh chỉ mang tính  minh họa)

Type:KA47/T DT90S4/BMG/HF

– Hệ số chuyển đổi danh định: iN = 21,81

– n1 = 1400 vòng/phút, n2 = 64 vòng/phút

– Hệ số khai thác: FB = 2,40

– Công suất động cơ: 1,1 kW, 230/400 V, 50 Hz

Trọng lượng: 42 kg

Motor Sew KA47/T DT90S4/BMG/HF

Motor Sew KA47/T DT90S4/BMG/HF

, , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Motor Sew KA37/T DT90S4/BMG

Motor Sew KA37/T DT90S4/BMG

Motor Sew KA37/T DT90S4/BMG

Động cơ có hộp giảm tốc bánh răng hình nón

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Type: KA37/T DT90S4/BMG

– Hệ số chuyển đổi danh định: iN = 17,15

– n1 = 1400 vòng/phút, n2 = 82 vòng/phút

– Hệ số khai thác: FB = 1,40

– Công suất động cơ: 1,1 kW, 230/400 V, 50 Hz

Trọng lượng: 35 kg

, , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Motor Sew R107/A

Hộp giảm tốc có bánh răng hình nón

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Type: R107/A

– Hệ số chuyển đổi danh định: iN = 59,41

– n1 = 1400 vòng/phút, n2 = 24 vòng/phút

– Mô men trục đầu ra: 4300 Nm

Trọng lượng: 150 kg

 

Motor Sew R107/A

Motor Sew R107/A

, , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Motor Sew FH97/G AM132S/M

 

Hộp giảm tốc bánh răng trụ

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

Type: FH97/G AM132S/M

– Hệ số chuyển đổi danh định: iN = 89,85

– n1 = 1400 vòng/phút, n2 = 16 vòng/phút

– Mô men trục đầu ra: 4300 Nm

Trọng lượng: 195 kg

 

Motor Sew FH97/G AM132S/M

Motor Sew FH97/G AM132S/M

, , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?