Archive for category leica Disto

Laser distancemeter- leica Disto D5

Leica DISTO D5

Khoảng đo: 0.5-200m

Sai số: ±1.0mm

Chức năng đo khoảng cách, đo diện tích, thể tích

Kết hợp kính ngắm Camara 4x

Bộ nhớ 20 lần giá trị đo

Laser distancemeter- leica Disto D5

Laser distancemeter- leica Disto D5

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?