Archive for category Honsberg

Cảm biến nhiệt Model:TR-015HM2

Cảm biến nhiệt Model:TR-015HM2

Cảm biến nhiệt Model:TR-015HM2

Cảm biến nhiệt (Honsberg)
Model:TR-015HM2
NR: 672896;
Verstellbereich:35-95/50-130oC; PN16; IP43;
Tmax 145oC; 250VAC/15(8)A

, , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cảm biến nhiệt Model:TR-015HM2

Cảm biến nhiệt Model:TR-015HM2

Cảm biến nhiệt Model:TR-015HM2

Cảm biến nhiệt (Honsberg)
Model:TR-015HM2
NR: 672896;
Verstellbereich:35-95/50-130oC; PN16; IP43;
Tmax 145oC; 250VAC/15(8)A

, , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?