Archive for category Benning

Inform Rectifier Model: D400 G216/50 Bwrug- TDG

Tsc Inform Rectifier / Charger. Bao gm: Model: D400 G216/50  Bwrug- TDG

Điện áp vào: 230/380VAC ± 10%, 3 Pha, 50Hz

Điện áp ra: 220VDC 50A.

Gồm có:

-Tủ được thiết kế theo tiêu chuẩn lắp ñứng trên sàn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

-Vỏ tủ được thiết kế theo cấp bảo vệ IP20 và tiêu chuẩn IEC 950, IEC 439, IEC 146.

– Màn hình LCD tự ñộng thay ñổi ño U,I

– Đo dòng ñiện ñầu vào, ra

– MCB nguồn vào.

– Bộ lọc nhiểu 5%

– Tủ ñược thiết kế lắp trong nhà tiêu chuẩn IP20.

Xut x:  Benning Singapore

, , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?