Archive for category ASCO Numatics

Bảng giá thiết bị ATLAS COPCO Viet Nam – part4

ATLAS COPCO  ‘Z SERIES’ OIL FREE M/C KITS
SR.NO. Codice Descrizione
131 2906-0170-00(W/O) KIT, OIL FILTER (W/O FILT/SEP)
132 2906-0171-00 KIT, ELEMENT MOUNTING
133 2906-0172-00 KIT, ELEMENT MOUNTING HP
134 2906-0173-00 KIT, DRIVE SHAFT SEAL
135 2906-0174-00 KIT, GEAR CASING SEAL
136 2906-0175-00 KIT, VALVE INLET
137 2906-0176-00 KIT, INLET VALVE OVERHAUL
138 2906-0177-00 KIT, VALVE CHECK
139 2906-0178-00 KIT, OIL PUMP
140 2906-0179-00 KIT, INTERCOOLER DRAIN VALVE
141 2906-0180-00 KIT, AFTERCOOLER
142 2906-0181-00 KIT, OIL COOLER
143 2906-0182-00(W/O) KIT, 4000HRS SERVICE, (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1619-2799-00 X 1PC., 1619-
6227-00 X 1PC. ]
144 2906-0183-00(W/O) KIT, 8000HRS MAINTENANCE, (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1619-2799-00 X
1PC., 1619-6227-00 X 1PC.]
145 2906-0184-00(W/O) KIT, (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1619-2799-00 X 1PC., 1619-6227-00 X 1PC. ]
146 2906-0185-00(W/O) KIT, OVERHAUL (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1619-6227-00 X 1PC., 1619-2799-90
X 1PC.,]
147 2906-0186-00 KIT, ELEMENT OVERHAUL
148 2906-0187-00 KIT, VALVE SERVICE  4
149 2906-0188-00 KIT, VALVE CHECK
150 2906-0190-00 KIT, ELEMENT EXCHANGE
151 2906-0191-00 KIT, ELEMENT EXCHANGE
152 2906-0192-00 KIT, DRIVE SHAFT SEAL
153 2906-0193-00 KIT, VALVE INLET OVERHAUL
154 2906-0194-00(W/O) KIT, ANNUAL MAINTENANCE, (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1619-6227-99 X
1PC., 2900-0582-00 X 1PC. & 2901-0195-00 BREATHER FILTER ELE. X 1PC ]
155 2906-0195-00(W/O) KIT, 8000HRS MAINTENANCE, (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1619-6227-99 X
1PC., 2900-0582-00 X 1PC. & 2901-0195-00 BREATHER FILTER ELEMENT X
1PC ]
156 2906-0196-00(W/O) KIT, 16000HRS MAINTENANCE., (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1619-6227-99 X
1PC., 2900-0582-00 X 1PC. & 2901-0195-00 BREATHER FILT. ELEM. X 1PC ]
157 2906-0197-00(W/O) KIT, OVERHAUL (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1619-6227-99 X 1PC., 2900-0582-
00 X 1PC. ]without breather filter element 2901-0195-00
158 2906-0198-00(W/O) KIT, OVERHAUL (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1619-6227-99 X 1PC., 2900-0582-
00 X 1PC &  2901-0195-00 BREATHER FILT. ELEM. X 1PC ]
159 2906-0205-00 KIT, OIL COOLER
160 2906-0223-00 KIT, DRIVE SHAFT SEAL
161 2906-0224-00 KIT, VALVE INLET  SERVICE
162 2906-0225-00 KIT, VALVE INLET OVERHAUL
163 2906-0226-00 KIT, SERVICE – A TYPE
164 2906-0227-00 KIT, SERVICE – A TYPE
165 2906-0232-00 KIT, AFTERCOOLER
166 2906-0233-00 KIT, OIL COOLER
167 2906-0234-00 KIT, ELEMENT EXCHANGE
168 2906-0235-00 KIT, ELEMENT EXCHANGE
169 2906-0240-00 KIT, ELEMENT MOUNTING LP
170 2906-0241-00 KIT, ELEMENT MOUNTING HP
171 2906-0242-00(W/O) KIT, 8000HRS MAINTENANCE, (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1030-1070-00/1030-
0832-00 X 2PCS., 1613-6105-00 X 1PC., 1613-1268-11 CAP TYPE DIA. X 1PC ]

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị ATLAS COPCO Viet Nam – part2

ATLAS COPCO  ‘Z SERIES’ OIL FREE M/C KITS
SR.NO. Codice Descrizione
45 2906-0011-00 KIT, SERVICE
46 2906-0012-00 KIT, PIPE SEAL
47 2906-0070-00 KIT, SERVICE – A TYPE
48 2906-0071-00 KIT, SERVICE – A TYPE
49 2906-0072-00 KIT, SERVICE – A TYPE
50 2906-0073-00 KIT, SERVICE – A TYPE
51 2906-0074-00 KIT, SERVICE (W/O FILT/SEP)
52 2906-0074-00(W/O) KIT, SERVICE( W/O FILT/SEP )
53 2906-0075-00 KIT, SERVICE( W/O FILT/SEP )
54 2906-0076-00 KIT, SERVICE
55 2906-0080-00 KIT, ELEMENT MOUNTING HP
56 2906-0081-00 KIT, GEAR CASING SEAL
57 2906-0082-00 KIT, OIL COOLER
58 2906-0083-00 KIT, OIL PUMP
59 2906-0084-00(W/O) KIT, 4000HRS SERVICE [W/O FILT/SEP] [W/O 1613-6105-00  X 1 PC  &  1621-
0547-00  X 1 PC & 1613-1268-12 CAP TYPE DIA. X 1 PC ]
60 2906-0085-00(W/O) KIT, 8000HRS MAINTENANCE, (W/O FILT/SEPT)  [ W/O 1030-0979-00/1621-
0547-00 X 1PC., 1613-6105-00 X 1PC. ]
61 2906-0086-00(W/O) KIT, 16000HRS MAINTENANCE,(W/O FILT/SEPT) [ W/O 1030-0979-00/1621-
0547-00 X 1PC., 1613-6105-00 X 1PC. ]
62 2906-0087-00(W/O) KIT, OVERHAUL (W/O FILT SEPT) [ W/O 1030-0979-00/1621-0547-00 X
1PC., 1613-6105-00 X 1PC. ]
63 2906-0088-00 KIT, PIPE SEAL FOR DRAIN
64 2906-0089-00 KIT, PIPE SEAL FOR OIL AND WATER SYSTEM
65 2906-0090-00 KIT, COOLER STANDARD ( NO ENERGY RECOVERY )
66 2906-0107-00 KIT, DRIVE SHAFT SEAL
67 2906-0108-00 KIT, ELEMENT MOUNTING LP
68 2906-0109-00 KIT, AFTERCOOLER
69 2906-0110-00 KIT, INTERCOOLER
70 2906-0111-00(W/O) KIT, 4000HRS (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1030-1070-MOD X 1PC., 1613-6105-
90 X 1PC & 1613-1268-11 CAP TYPE DIA. X 1PC ]
71 2906-0112-00(W/O) KIT, 8000HRS (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1030-1070-MOD X 1PC., 1613-6105-
90 X 1PC. & 1613-1268-11 CAP TYPE DIA X 1 PC ]
72 2906-0113-00 (W/O) KIT, (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1030-1070-MOD X 1PC., 1613-6105-90 X 1PC. ]
73 2906-0113-00(W/O) KIT, (W/O FILT/SEPT & DIAP. ) [ W/O 1030-1070-MOD X 1PC., 1613-6105-90
X 1PC & 1613-1268-11 CAP TYPE DIA. X 1PC ]
74 2906-0114-00 KIT, COOLER STANDARD
75 2906-0115-00(W/O) KIT, OVERHAUL (W/O FILT/SEPT) [ W/O 1030-1070-00/1030-0832-00 X
2PCS., 1613-6105-00 X 1PC. & 1613-1268-11 CAP TYPE DIA. X 1PC ]
76 2906-0116-00 KIT, ELEMENT MOUNTING HP
77 2906-0117-00 KIT, GEAR CASING SEAL
78 2906-0118-00 KIT, PIPE SEAL FOR D & R SYSTEM
79 2906-0119-00 KIT, PIPE SEAL FOR OIL/WATER SYSTEM
80 2906-0120-00 KIT, ELEMENT
81 2906-0121-00 KIT, ELEMENT
82 2906-0122-00 KIT, SERVICE
83 2906-0123-00 KIT, GEAR CASING
84 2906-0124-00 KIT, VALVE THROTTLE MOUNTING WITH SILENCER
85 2906-0125-00(W/O) KIT, VALVE THROTTLE OVERHAUL INLET, (W/O 1613-1268-13 CAP TYPE DIA. X 1PC)
86 2906-0126-00 KIT, INTERCOOLER
87 2906-0127-00 KIT, AFTERCOOLER
88 2906-0128-00 KIT,AFTERCOOLER (ENERGY RECOVERY)
89 2906-0129-00 KIT, OIL COOLER
90 2906-0130-00 KIT, OIL COOLER

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiết bị ASCO Numatics

ASCO Numatics Viet Nam

ASCO Numatics Viet Nam

 

ASCO Valve là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các loại van điện từ. Các sản phẩm của ASCO không ngừng được cải tiến sáng tạo, và có tính thẩm mỹ cao về các thiết bị điều khiển chất lỏng cùng với hơn 100 năm kinh nghiệm công nghệ cao. Sản phẩm ASCO được thiết kế để điều khiển dòng chảy hoặc khí, ga, nước, dầu và hơi.   ASCO RedHat là nhãn hiệu của sự lựa chọn lớn nhất thế giới về các loại van điện từ 2, 3, và 4 ngả được đáp ứng yêu cầu cao nhất cho các ứng dụng chất lỏng.

Dòng sản phẩm của ASCO Valve’ bao gồm van điện từ RedHat, van điện tử điện từ RedHat thế hệ mới  (electronically enhanced solenoid valves), van điện từ tế vi (micro-miniature solenoid valve), van công nghệ (process valve automation), các thiết bị khí nén và phụ kiện trên quá trình công nghệ (pneumatic & air preparation equipment) như lọc (filters), thiết bị bôi trơn(lubrators), thiết bị điều chỉnh(Regulators), van nhiều ngả và bộ phận chấp hành (actuators), các sản phẩm trong lĩnh vực nhiên liệu và dầu khí, các cảm biến & công tắc áp suất nhiệt độ, van tỷ lệ, van điện từ khí nén dùng trong lĩnh vực hải quân/hàng hải, và các sản phẩm hạt nhân.

Để biết thêm thông tin chi tiết dòng sản phẩm này xin vui lòng click website dưới đây

http://www.ascovalve.com/

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thiết bị ASCO Numatics

ASCO Numatics Viet Nam

ASCO Numatics Viet Nam

 

ASCO Valve là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các loại van điện từ. Các sản phẩm của ASCO không ngừng được cải tiến sáng tạo, và có tính thẩm mỹ cao về các thiết bị điều khiển chất lỏng cùng với hơn 100 năm kinh nghiệm công nghệ cao. Sản phẩm ASCO được thiết kế để điều khiển dòng chảy hoặc khí, ga, nước, dầu và hơi.   ASCO RedHat là nhãn hiệu của sự lựa chọn lớn nhất thế giới về các loại van điện từ 2, 3, và 4 ngả được đáp ứng yêu cầu cao nhất cho các ứng dụng chất lỏng.

Dòng sản phẩm của ASCO Valve’ bao gồm van điện từ RedHat, van điện tử điện từ RedHat thế hệ mới  (electronically enhanced solenoid valves), van điện từ tế vi (micro-miniature solenoid valve), van công nghệ (process valve automation), các thiết bị khí nén và phụ kiện trên quá trình công nghệ (pneumatic & air preparation equipment) như lọc (filters), thiết bị bôi trơn(lubrators), thiết bị điều chỉnh(Regulators), van nhiều ngả và bộ phận chấp hành (actuators), các sản phẩm trong lĩnh vực nhiên liệu và dầu khí, các cảm biến & công tắc áp suất nhiệt độ, van tỷ lệ, van điện từ khí nén dùng trong lĩnh vực hải quân/hàng hải, và các sản phẩm hạt nhân.

Để biết thêm thông tin chi tiết dòng sản phẩm này xin vui lòng click website dưới đây

http://www.ascovalve.com/

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?