Archive for category AB

Các thiết bị IO của ALLEN BRADLEY

Description Maker
1746-P4 Power Supply SLC 500 – Cat 1746 – P4 ALLEN-BRADLEY 
1747-L542 Modul: SLC 5/04 CPU – 1747 L542 ALLEN-BRADLEY 
1746-IB16 Modul: Input DC – Sink 1746 IB16 ALLEN-BRADLEY 
1746-OW16 Modul: Output Relay 1746 – 0W16 ALLEN-BRADLEY 
1746-NI16I Modul: Input ANALOG CURRENT 1746 NI16I ALLEN-BRADLEY 
1746-NO4I Modul: Output Power ANALOG 1746 – N04I ALLEN-BRADLEY 
Liên hệ ngay để có giá tốt
Mr. Long
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Tự Động Hóa ATECH
[Email] nguyenduylong@atechvn.vn [Phone]: 0983.554.441
[Website] http://www.khotudonghoa.com [Fax] 04. 628 455 73

Tags: Tags: Tags: Tags: Tags: Tags: Tags: Tags: Tags: Tags:

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bảng giá thiết bị AB (Allen Bradley)

Allen_Bradley_1747-L551

Allen_Bradley_1747-L551

Item Descriptiono Brand
1 SLC 5/05 CPU INCLUDE SOFTWARE FOR VIETSOVPETRO
P/N : 1747-L551
AB
2 ANALOG INPUT
P/N : 1746-NI8
AB
3 RELAY OUTPUT
P/N : 1746 – OW8
AB
4 HSCE2 COUNTER
P/N : 1746-HSCE2
AB
5 ANALOG OUTPUT
P/N : 1746-N04U
AB
6 SLC 500 POWER SUPPLY
P/N : 1746-P3, SERA
AB

, , , , , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?