Bảng giá thiết bị Adtek Việt Nam – part 1

 

Brand Code Description
ADTEK CS1-F-8 Digital Panel Meter
CS1-F-N Frequency
CS1-F-R1
ADTEK CS1-VA-AA-8 Voltage/Current
CS1-VA-AA-I
CS1-VA-AA-N
CS1-VA-AA-R1
CS1-VA-AA-V
ADTEK CS1-VA-AV-8 Voltage/Current
CS1-VA-AV-I
CS1-VA-AV-N
CS1-VA-AV-R1
CS1-VA-AV-V
ADTEK CS1-VA-DA-8 Voltage/Current
CS1-VA-DA-N
CS1-VA-DA-R1
ADTEK CS1-VA-DV-8 Voltage/Current
CS1-VA-DV-I
CS1-VA-DV-N
CS1-VA-DV-R1
CS1-VA-DV-V
ADTEK CS1-VA-TA-I Voltage/Current
CS1-VA-TA-N
ADTEK CS1-VA-TV-N Voltage/Current
ADTEK CS2-F-I Frequency
CS2-F-N
CS2-F-R2
ADTEK CS2-TM-mV-N Totalizer
CS2-TM-mV-R2
CS2-TM-mV-R2I
CS2-TM-mV-V
ADTEK CS2-VA-AA-8 Voltage/Current
CS2-VA-AA-I
CS2-VA-AA-R2
CS2-VA-AA-R28
CS2-VA-AA-R2I
CS2-VA-AA-R2V
CS2-VA-AA-R4
CS2-VA-AA-R4I
CS2-VA-AA-V
ADTEK CS2-VA-AV-8 Voltage/Current
CS2-VA-AV-I
CS2-VA-AV-N
CS2-VA-AV-R2I
CS2-VA-AV-R4
CS2-VA-AV-R48
CS2-VA-AV-V
ADTEK CS2-VA-DA-8 Voltage/Current
CS2-VA-DA-I
CS2-VA-DA-I8
CS2-VA-DA-N
CS2-VA-DA-R2
CS2-VA-DA-R28
CS2-VA-DA-R2I8
CS2-VA-DA-R48
ADTEK CS2-VA-DV-8 Voltage/Current
CS2-VA-DV-I
CS2-VA-DV-N
CS2-VA-DV-R2
CS2-VA-DV-R28
CS2-VA-DV-R2I
CS2-VA-DV-R2I8
CS2-VA-DV-R4
CS2-VA-DV-R48
CS2-VA-DV-V
ADTEK CS2-VA-TA-R4 Voltage/Current
ADTEK MPF-5 Power Factor
ADTEK MW-5-1-8 Watts 1 Phase
MW-5-1-N
ADTEK MW-5-3-I Watts 3 Phase
MW-5-3-N
MW-5-3-R18
MW-5-3-V
ADTEK MWH-10-1-8 Watt & Watt Hour
MWH-10-1-8 1 Phase
MWH-10-1-I8
MWH-10-1-N
MWH-10-1-P
ADTEK MWH-10-3-8 Watt & Watt Hour
MWH-10-3-8 3 Phase
MWH-10-3-8P
MWH-10-3-I
MWH-10-3-N
MWH-10-3-3
MWH-10-3-R
MWH-10-3-R8
MWH-10-3-R8P
MWH-10-3-RP
ADTEK VAM-AA/AA-R2 Dual Display
ADTEK VAM-AA/AV-8
ADTEK VAM-AA/PP1-R48
ADTEK VAM-DA/AA-8
ADTEK VAM-DA/DA-8
VAM-DA/DA-I
VAM-DA/DA-N
VAM-DA/DA-R2
VAM-DA/DA-R28
VAM-DA/DA-R4
VAM-DA/DA-R48
VAM-DA/DA-R4I
ADTEK VAM-DA/DV-8
VAM-DA/DV-I
VAM-DA/DV-N
VAM-DA/DV-R28
VAM-DA/DV-R2V8
VAM-DA/DV-R48
ADTEK VAM-DV/AV-8
ADTEK VAM-DV/DA-R2
ADTEK VAM-DV/DV-8
VAM-DV/DV-8
VAM-DV/DV-I8
VAM-DV/DV-N
VAM-DV/DV-R2
VAM-DV/DV-R28
VAM-DV/DV-R2I8
VAM-DV/DV-R4
ADTEK VAM-DV/R3-8
ADTEK VAM-PM/DV-V
ADTEK VAM-R2/R2-8
ADTEK VAM-TP1/TP1-8
VAM-TP1/TP1-R4
VAM-TP1/TP1-R48
ADTEK CPM-51-D25 Power Meter
ADTEK CPM-51-I4O2R2
ADTEK CPM-52-D25
ADTEK CPM-52-I4O2R2
ADTEK CSM-321A-A Digital Panel Meter
ADTEK CSM-321A-V 3 1/2 Digits
ADTEK CSM-321D-A
ADTEK CSM-321D-I
ADTEK CSM-321D-V
ADTEK CSM-321F
ADTEK CSM-321PF
ADTEK CSM-321TR-A
ADTEK CSM-321TR-V
ADTEK CSM-421A-A 4 1/2 Digits
ADTEK CSM-421A-V
ADTEK CSM-421D-A
ADTEK CSM-421D-V
ADTEK CSM-421TR-A
ADTEK CSM-421TR-V
ADTEK CSMS-AA-D12
ADTEK CSMS-AA-D24
ADTEK CSMS-AV-D12
ADTEK CSMS-AV-D24
ADTEK CSMS-AV-D5
ADTEK CSMS-DA-D12
ADTEK CSMS-DA-D24
ADTEK CSMS-DA-D5
ADTEK CSMS-DV-D12
ADTEK CSMS-DV-D24
ADTEK CSMS-DV-D5
ADTEK VAW-R2 DC Watt Meter
VAW-R4
VAW-RC
VAW-RR
VAW-R2V
VAW-R2I
VAW-R4V
VAW-R4I
VAW-RCV
VAW-RCI
VAW-RRV
VAW-RRI
VAW-NN8
VAW-R2V8
VAW-R2I8
VAW-R4V8
VAW-R4I8
VAW-RCV8
VAW-RCI8
VAW-RRV8
VAW-RRI8
ADTEK CF Frequency Transducers
ADTEK CPF-1 Power factor 1 Phase
ADTEK CPF-3 Power Factor 3 Phase
ADTEK CQ-3 Var 3 Phase
ADTEK CW-1 Watt 1 Pase
ADTEK CW-3 Watt 3 Phase
ADTEK CWH-1 Watt Hour 1 Phase
ADTEK CWH-3 Watt Hour 3 Phase
ADTEK CWHW-3 Watt & Watt Hour 3 Phase
ADTEK CWQ-1 Watt & Var 1 Phase
ADTEK CWQ-3 Watt & Var 3 Phase
ADTEK CA-1-A1-A1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D3 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A1-D4 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A2-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-A1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-AS Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D1 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D2 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-D3 Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-DO Current  1 Phase
ADTEK CA-1-A5-LP Current  1 Phase
ADTEK CA-3-A1-A1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A1-AS Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A1-D1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-A1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-AS Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-D1 Current 3 Phase
ADTEK CA-3-A5-D24 Current 3 Phase
ADTEK CV-1-V1-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-AS Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D2 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D3 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-D4 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V1-DO Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V3-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-V5-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-A1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-AS Voltage 1 Phase
ADTEK CV-1-VO-D1 Voltage 1 Phase
ADTEK CV-3-V1-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V1-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V1-D1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V3-D1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V5-A1 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-V5-A2 Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-VO-AS Voltage 3 Phase
ADTEK CV-3-VO-D2 Voltage 3 Phase
ADTEK CS1-PM-8 Digital Panel Meter
ADTEK CS1-PM-I Potentionmeter
ADTEK CS1-PM-N
ADTEK CS1-PM-V
ADTEK CS1-PR-8 Process Controller
ADTEK CS1-PR-I
ADTEK CS1-PR-N
ADTEK CS1-PR-R1
ADTEK CS1-PR-V
ADTEK CS1-RL-8 RPM Meter
ADTEK CS1-RL-8
ADTEK CS1-RL-I
ADTEK CS1-RL-N
ADTEK CS1-RL-R1
ADTEK CS1-RL-V
ADTEK CS1-RS-8 Resistor Meter
ADTEK CS1-RS-I
ADTEK CS1-SG-8 Strain Gauge meter
ADTEK CS1-SG-I
ADTEK CS1-SG-N
ADTEK CS1-SG-R1
ADTEK CS1-SG-V
ADTEK CS1-T-8 Temeperature Meter
Advertisements

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: