Bảng giá thiết bị Atech 16-12-2011

NO

GROUP

DESCRIPTION

Part No

MFT

1 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 2 1/2”
Process connection: 1/4” NPT M, Bottom
Range: 0-400 psi
25-1009SW-02L-0/400PSI Ashcroft
2 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 2 1/2”
Process connection: 1/4” NPT M, Bottom
Range: 0-4000 psi
25-1009SW-02L-0/400PSI Ashcroft
3 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 50mm
Process connection: 1/4” NPT M, Bottom
Range: 0-100 psi
50-1008S-02L-0/100PSI Ashcroft
4 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 50 mm
Process connection: 1/4” NPT M, Bottom
Range: 0-600 psi
50-1008S-02L-0/600PSI Ashcroft
5 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 63mm
Process connection: 1/4” NPT M, Bottom
Range: 0-400 psi
63-1008S-02L-0/400PSI Ashcroft
6 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 100 mm
Process connection: 1/2” NPT M, Bottom
Range: 0-40 bar/600 psi
100-T5500-SD-04L-0/40Bar
(0/600PSI)
Ashcroft
7 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 100 mm
Process connection: 1/2” NPT M, Bottom
Range: 0-0.4bar/6 psi
100-T5500-SD-04L-0/0.4Bar
(0/6PSI)
Ashcroft
8 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 40 mm
Process connection: 1/8” NPT M, Back Mounling
Range: 0-30 psi
40-1008S-01B-0/30PSI Ashcroft
9 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 40 mm
Process connection: 1/8” NPT M, Black Mounling
Range: 0-60 psi
40-1008S-01B-0/60PSI Ashcroft
10 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 50 mm
Process connection: 1/4” NPT M, Black Mounling
Range: 0-10 bar
50-1008S-02B-0/10BAR Ashcroft
11 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 63 mm
Process connection: 1/4” NPT M, Bottom
Range: 0-28000 KPa/0-4000psi
63-1008S-02L- 0/28000KPA
(0/4000PSI)
Ashcroft
12 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 160 mm
Process connection: 1/2” NPT Male Lower
Range: 0-2500 Kpa/0-psi
Tag name: PG-0112, PG-0122, PG-0132 & PG-0142
160-T6500-S-D-04-L-0/2500 KPa & PSI-AJ-CS-LJ-LL-MP-NH-YW-CD4
C/W: Diaphragm seal 20-202SS-04T-XCK-SE-YT-150D#RF
and Gauge Protector 04-PL02-SS-50-060
Ashcroft
13 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 160mm
Process connection: 1/2” NPT Male Lower
Range: 0-1000 KPa/0-psi
Tag name: PG-5801
160-T6500-S-D-04-L-0/1000 KPa & PSI-AJ-CS-LJ-LL-MP-NH-YW-CD4
C/W:  Gauge Protector 04-PL02-SS-50-025
Ashcroft
14 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 160mm
Process connection: 1/2” NPT Male Lower
Range: 0-100 KPa/0-psi
Tag name: PG-6720&PG-6721
160-T6500-S-D-04-L-0/100
KPa & PSI-AJ-CS-LJ-LL-MP-NH-YW-CD4
C/W:  Gauge Protector 04-PL02-SS-50-205
Ashcroft
15 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 160mm
Process connection: 1/2” NPT Male Lower
Range: 0-4000 KPa/0-psi -580 psi
Tag name: PG-1320 & PG-1320B
160-T6500-S-L-04L-0/4000
KPA (0/580 PSI)- AJ-GR-MP-NH-YW
C/W:  Diaphragm Seal
DN50-DF-S-S-04T-PN40-RF-CK
Ashcroft
16 A PRESSURE GAUGE
Dial Size: 160mm
Process connection: 1/2” NPT Male Lower
Range: 0-4000 KPa/0-58 psi
Tag name: PG-1321 A & PG-1321B
160-T6500-S-L-04L-0/400
KPA (0/58 PSI)- AJ-GR-MP-NH-YW
C/W:  Diaphragm Seal
DN50-DF-S-S-04T-PN40-RF-CK and Gauge Protector 04-PL02-SS-50-205
Ashcroft
17 A Temperature Gauge
Dial Size: 100 mm
Range: 0-100 Deg C
100-AM-074-E-350-0/100C-EA-
NH-SG-YW-CD4-EN10-DA
Ashcroft
18 A Temperature Gauge
Dial Size: 5”
Range: 0-200 Deg C
Stem Length: 600 MM
Connection 1/2” Male NPT
50-EL-60-E-600MM-0/200 DegC
Code 50:Dial Size 5”, Type EL
Code 60: 1/2” NPT Male,
Code E: Every angle, stem
length: 600mm
Ashcroft
19 A Temperature Gauge
Dial Size: 5”
Range: 0-200 Deg C
Stem Length: 380 MM
Connection 1/2” Male NPT
50-EL-60-E-380MM-0/200 DegC
Code 50:Dial Size 5”, Type EL
Code 60: 1/2” NPT Male,
Code E: Every angle, stem
length: 380mm
Ashcroft
20 A Temperature Gauge
Dial Size: 5”
Range: 0-100 Deg C
Stem Length: 380 MM
Connection 1/2” Male NPT
50-EL-60-E-380MM-0/100 DegC
Code 50:Dial Size 5”, Type EL
Code 60: 1/2” NPT Male,
Code E: Every angle, stem
length: 380mm
Ashcroft
21 B Pressure Transmitter
Calibration Range: 0-3233 Psi
3051CA4A02A1KM6I1HJP1P 8C3Q4QBA0135 Rosemount
22 B Pressure Transmitter
Calibration Range: 0-315 Psi
3051TG3A2B21KB4I1M6P1P8Q4Q8S1A0135 c/w
1199WDB65AFFWG4DA00
Rosemount
23 B Pressure Transmitter
Calibration Range: 0-1363 Psi
3051TG4A2B21KB411M6P1P8
Q4Q8S1A0135 c/w
1199WDB65AFFWG4DA00
Rosemount
24 B Pressure Transmitter
Calibration Range: 0-1363 Psi
3051S1TG4A2B11A1KB4D1I1
M5P1Q4Q8QTA0135 c/w
1199WDB65AFFWG4DA00
Rosemount
25 B Differential Pressure Transmitter
Calibration Range: 0-4 Psi
3051CD4A02A1KM6I1HJP1P8Q4Q8A0135 Rosemount
26 B Differential Pressure Transmitter
Calibration Range: 0-5 Psi
3051CD4A22A1KS2M6B4I1P1P8Q4Q8A0135
c/w1199WDB65AFFWG4DA00
Rosemount
27 B Temperature Transmitter
c/w Pt100 00385, 4 wires
Calibration Range: 0-100 Deg
3144PD6A1I1M5CAQ4XA
c/w 0065N31J0180N0655I1XA
Rosemount
28 B Temperature Transmitter
c/w Pt100 00385, 4 wires
Calibration Range: 0-100 Deg
3144PD6A1I1M5CAQ4TXA
c/w 0065N31J0100N0655I1XA
Rosemount
72 E 1 Oh, Load cell/Strain Gauge Bridge Isolating Repeater D1063S GM International
73 E 2 Oh, Switch/Proximity Detector Repeater, Transistor Out D1031D GM International
74 F Point watch Eclipse Gas Detector MODEL: PIRECLB1A1W1, M25 Cable entry, 4-20 mA output, No relay, w/hydrophobic weather protection. 007168-002 DET-TRONIC
75 F Open Path Eclipse Gas Detector MODEL: OPECLS2M18W1S 007744-051 DET-TRONIC
76 F Remote Termination Unit
Remote Harl Connection Kit
000118-020 DET-TRONIC
Advertisements

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: