Bảng giá thiết bị Pilz – PITestop/stop

400100 PIT es1.11 operator red PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400101 PIT es1.12 key-operator red PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400102 PIT es1.13 operator illuminated red PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400104 PIT es1.15 operator IP69K PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400110 PIT es2.11 operator black PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400111 PIT es2.12 key-operator black PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400112 PIT es2.13 operator illuminated black PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400200 PIT es box 72 x 72 x 61 mm PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400300 PIT esb2.1 contact block 1 n/c PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400301 PIT esb1.2 safe contact block 2 n/c PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400302 PIT esb2.2 contact block 2 n/c PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400303 PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400304 PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/o PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400305 PIT esb1.1 safe contact block 1 n/c PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400306 PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400307 PIT esb1.4 safe contact block 1 n/c 1n/o PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400310 PIT esc3 contact block 1 n/o PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400315 PIT esc1 safe contact block 1 n/c PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400320 PIT esc2 contact block 1 n/c PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400330 PIT MHR3 holder for 3 contact blocks PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400340 PIT MHR5 holder for 5 contact blocks PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400410 PIT es Set1.1: es1.11 / 2 n/c PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400411 PIT es Set1.2: es1.11 / 2 n/c 1n/o PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400420 PIT es Set2.1: es1.11 / box / 2 n/c PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400421 PIT es Set2.2: es1.11 / box / 2 n/c 1n/o PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400500 PIT es3.11 operator red PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400502 PIT es3.13 operator iluminated red PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400504 PIT es3.15 operator IP69K PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400510 PIT es Set3.1: es3.11 / 2 n/c PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400511 PIT es Set3.2: es3.11 / 2 n/c 1 n/o PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400520 PIT es Set4.1: es3.11 / box / 2 n/c PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop
400521 PIT es Set4.2: es3.11 / box / 2 n/c 1 n/ PITestop/stop NOT-AUS-Taster PITestop/Funktionshalt-Taster PITstop

, , ,

  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: