Atech 29-2010

 

STT

Tên

Mã hàng

Hiệu

KUEBLER
1 Encorder 8.3700.1331.0360 Kuebler
2 Encorder 8.3700.1332.0010 Kuebler
3 Encorder 8.3700.1332.0100 Kuebler
4 Encorder 8.3700.1332.0360 Kuebler
5 Encorder 8.3700.1332.0500 Kuebler
6 Encorder 8.3700.1332.1000 Kuebler
7 Encorder 8.3700.1332.1024 Kuebler
8 Encorder 8.3700.1334.0360 Kuebler
9 Encorder 8.3700.1334.0500 Kuebler
10 Encorder 8.3720.5631.1024 Kuebler
11 Encorder 8.3720.5611.1024 Kuebler
12 Encorder 8.5820.1861.0100 Kuebler
13 Encorder 8.5820.1861.0200 Kuebler
14 Encorder 8.5800.2152.2048 Kuebler
15 Encorder 8.A02H.54A1.1024 Kuebler
16 Encorder T8.5000.C820.2500.0013 Kuebler
17 Encorder 05.2400.0040.1000.5045, 8-30 VDC Kuebler
18 6.521.012.300 Codix, 10-30 VDC Kuebler
19 Encoder 8.5000.8114.1000 Kuebler
20 Cable nối cảm biến 8.0000.6901.0005.0031 Kuebler
21 Cable nối cảm biến 05..WAK4-2.WAS4/S90 Kuebler
22 8.LI 20.1121.2050 Kuebler
23 BI3U-MT12E-1P6X-H1141 Kuebler
24 WWAK4-2/S398/S399 Kuebler
25 Encorder 8.3700.1334.0360 Kuebler
26 Encorder 8.5870.3642.G142 Kuebler
27 Encorder 8.0000.5042.0000 Kuebler
28 Encorder 8.0010.4D00.0000 Kuebler
29 Encorder D8.4C1.0600.6324.G321 Kuebler
30 Encorder 8.5868.1231.3112 Kuebler
31 Encorder cable WAKS8-10/P00 Kuebler Fritz
32 Encorder cable WAKS8-2/P00 Kuebler Fritz
ORIENTAL MOTOR
1 Motor AC 1 phase output 25W USM425-402W Oriental Motor
2 Speed Control Unit USP425-2E Oriental Motor
3 GF B5G30 + FBLD 120 CW Oriental Motor
4 Speed Control Unit USP590-2E Oriental Motor
5 FBLD120CW Oriental Motor
SAGINOMIYA
1 ALS-C1050L1 Saginomiya
2 TNE-SNPR-N21 _ PEK-02H001 Saginomiya
3 SNS-C130W Saginomiya
4 Sensor PEK-02H001-L16530 Saginomiya
Motor M.G.M
1 Motor GA04401000000 BA 80 B4 KW 0.75 230/400  B5 MGM
2 Motor GA02430000000 BA 71B4 KW 0.37 230/400  B3 MGM
3 Motor GC11300350000 BA D 100 LA2/4 KW 2.2/1.5 400 B3 MGM
MITSU
1 BH-D6 C25 MCB 1P25A (6KA) Mitsu
2 BH-D6 C40 MCB 2P 40A Icu=6Ka Mitsu
3 BH-D6 C50 MCB 3P 50A Icu=6Ka Mitsu
4 TH – N20 Mitsu
5 TH – N12 Mitsu
6 FR-D740-7.5K Inverter Mitsu
7 FX1N-24MR-ES/UL Mitsu
8 FX1S-20MT-001 Mitsu
9 Programmable controller F940GOT-LWD-E Mitsu
10 Gear AB060-008-S2-P1 Mitsu
SIEMENS
1 3RV1011-1AA10 Siemens
2 3RV1021-1GA10 Siemens
3 3RW3016-1CB14 Siemens
4 3RW3034-1AB14 Siemens
5 5SY 6106-7 Siemens
6 5SM 1 314-0 Siemens
7 3VL4731-1DC36-0AA0 Siemens
8 3VL6780-1AE36-0AA0 Siemens
9 3RT1024-1AP00 Siemens
10 3RT1015-1AP01 Siemens
11 5SP42-C100 Siemens
12 6ES7 214-1BD23-OXBO Siemens
13 6ES7 212-1BB23-OXBO Siemens
14 Fuse Fuse 32A 10×38 Siemens
15 6ES7 216-2BD23-0XB0 Siemens
16 6ED1 055-1MB00-0BA1 Siemens
17 6ES7 223-1HF22-0AX0 Siemens
18 6ES7 901-3CB30-0AX0 Siemens
19 6ED1 052-1FB00-0BA6 Siemens
MERLIN GERIN
1 EZC 100N-1050 50A Merlin
2 EZC 100N 3100 Merlin
3 EZC 100F 3015 Merlin
4 C60N-C16-24337 Merlin
5 C60a C10-23878 Merlin
6 29630 Merlin
7 23880 Merlin
TELEMECANIQUE
1 Relay LRD 05 Tele
2 LRD 06 Tele
3 LRD 07 Tele
4 LRD 14 Tele
5 GV2 ME21 Tele
6 LC1D 38M7 Tele
7 GV2 ME20 Tele
8 Button ZB5 AW353 (Xanh) Tele
9 Button Red Tele
10 Button Yellow Tele
11 Green Button XB7-AE-31P Tele
12 Yellow Button XB7-AE-51P Tele
13 CP23849 Tele
14 Limit Switch XCK-J10511 Schneider
CONCH
1 Cầu chì Fuse 50FE Conch
2 Sensor PU-08 Conch
3 Power Regulator TRD-4035Z Conch
4 Power Regulator TRA-4125P-L Conch
5 Power Regulator TRD 2100P Conch
6 Power Regulator TRA 4050P Conch
7 Power Regulator TRD 4125P Conch
8 Couter CU-60K Conch
AUTONICS
1 Sensor PR 18-5A0 Autonics
2 Temperature Controller TZ 4ST-14R Autonics
3 Cảm biến từ PSN17-8DP Autonics
OMRON
1 H3JA-8C Omron
2 Relay kiếng MY2N-220/240 VAC Omron
3 E6B2-CWZ6C 360P/R Omron
4 PF083A-E Omron
E2E-X2E2-M1 OMS Omron
5 Power Supply S8JX-10024CD Omron
6 Sensor + đầu nối JSE-E2EX5E1M1-XS2FD422D Omron
7 Chân đế P2R-05-P Omron
8 P2R-08-P Omron
9 Relay G2R-1-SN Omron
10 G2R-2-SN Omron
11 Air Filter AF40-04 Omron
12 Sensor E2E-X5MF1 PNP-NO Omron
13 E2E-X5MF1 PNP-NO Omron
14 PLC CQM1H-CPU51 Omron
BALLUFF
1 Sensor BES 516-300-S135-S4-D Balluff
2 BES 516-370-BO-C-03 Balluff
3 BES 516-324-EO-C-PU-02 Balluff
4 BOS 5K-PS-IX10-S75 Balluff
5 Cable BKS-B 19-4-05 0832 DE Balluff
MEAN WELL
1 Nguồn S-35-24 Mean Well
2 S-350-24 Mean Well
BAUMER
1 Presure gauge MDX7 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/30 Baumer
2 Presure gauge MDX 150 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/029 Baumer
3 Presure gauge MEX5D20B20
MEX5 D G1/4 0+6 BAR
Baumer
4 Presure gauge MEX5D31B22
MEX5 D G1/2 BH1 0+10 BAR
Baumer
5 Presure gauge MEX5D63B20
MEX5 D 1/2NPT 0+6 BAR BH3
Baumer
6 Presure gauge MEX5D30B20
MEX5 D G1/2 0+6 BAR
Baumer
7 Presure gauge MEX5D30B22
MEX5 D G1/2 0+10 BAR
Baumer
8 Presure gauge MEX5D60B22
MEX5 D 1/2NPT 0+10 BAR
Baumer
9 Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B220
CTX 4-20MA G1/2 NBR
0+10BCONNECT.DIN
Baumer
10 Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B260
CTX3 4-20MA G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650
Baumer
11 Pressure Transmitter (Sensor) CTX363B260
CTX 4-20MA 1/2NPT 0+25BAR DIN43650
Baumer
12 Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B200
CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+6
BCONNECT.DIN
Baumer
13 Pressure Transmitter (Sensor) CTX233B220
CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+10 BAR DIN 43650
Baumer
14 Pressure Transmitter (Sensor) CTX233B260
CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650
Baumer
15 Pressure Transmitter (Sensor) CTX263B200
CTX 2 1/2NPT NBR 0+6 BAR DIN43650
Baumer
16 Pressure Transmitter (Sensor) CTX223B260
CTX 2 G1/4 NBR 0+25 BAR DIN43650
Baumer
17 Pressure sensor E9233MB18R Baumer
SELET
1 Capacitive sensor K0130NOC5 Selet
WACHENDORFF
1 Encoder WDG 115M-720-AB-H30-S3-AA0 Wachendorff
2 Female cable connector KD76703 Wachendorff
INSERT DEAL
1 Pressure regulator R123 3/4 L1 ID
VULCANIC
2 Đồng hồ nhiệt 30633.22
MICRO DETECTOR
1 Sensor MS6/00-0E MD
2 Sensor SS2/LP-0E MD
3 Sensor SS2/AN-0E MD
4 Sensor MSE/00-0E MD
5 Sensor MSR/00-0E MD
KRONES
1 Temperature Sensor             0-900-01-421-3
PT-100, 0-100 Deg C
Krones
2 Temperature Sensor             0-900-01-441-7
PT-100, 0-70 Deg C
Krones
EIDE TECH
1 Encoder Z115-720-824-B-B-CM-R
MOTOVARIO
1 Gear Motor NRV 030, I=5, N: 5146273 Vario
2 Gear Motor NRV 030, I=5, N: 5142995 Vario
3 Gear Motor NMRV 090, I=20, N: 5249359 Vario
4 Gear Motor NMRV 090, I=20, N: 0028347 Vario
5 Gear Motor NMRV 075, I=80, N: 5349918 Vario
6 Gear Motor NRV 130: 0394189 Vario
7 Gear Motor BM 112 M4 – B5
8 Gear 4IK25GN-S/4GN15K
CONTRINEX
1 Sensor PRK-5555-320-40-JW Contrinex
XTG
1 Sensor XTFJ-R30M-10A2KA XTG
OMCH
1 Sensor E3F-DS10C4 OMCH
ShenZhen FOTEKA  (Sensor HTL)
1 Sensor HTL-Q05PIE, 10-30VDC, PNP HTL
2 Sensor HTL-Q05N1E, 10-30VDC, NPN HTL
1 Sensor HTL-Q05P1E HTL
2 Sensor HTL-Q05NIE HTL
3 Sensor HTL-Q05PIS HTL
Sensor HTL-Q05N2E HTL
LODIELE
1 Cầu chì HV Fuse
XRNP 35KV; 0,5A / 50kA
size 25 x 460mm
Lodiele
HANYOUNG
1 Còi báo HY-256-24 HY
2 Domino 1P, 15 A HYBT-15 HY
3 Má chặn nhựa cho domino 15A HYBT-02 HY
ANDELI
1 Công tắc Z-15G-B ADL
2 Công tắc Z-15GD-B ADL
3 Công tắc Z-15GS-B ADL
4 Công tắc Z-15GW-B ADL
5 Công tắc Z-15GW2-B ADL
6 Công tắc Z-15GW22-B ADL
7 Công tắc Z-15GW21-B ADL
8 Công tắc Z-15GQ-B ADL
9 Công tắc Z-15GQ21-B ADL
10 Công tắc Z-15HW24-B ADL
11 Công tắc Z-15HW78-B ADL
12 Công tắc Z-15W2277-B ADL
13 Công tắc LXW5-11Z ADL
14 Công tắc LXW5-11D ADL
15 Công tắc LXW5-11N1 ADL
16 Công tắc LXW5-11N2 ADL
17 Công tắc LXW5-11G1 ADL
18 Công tắc LXW5-11G2 ADL
19 Công tắc LXW5-11G3 ADL
20 Công tắc LXW5-11M ADL
21 Công tắc LXW5-11Q1 ADL
22 Công tắc LXW5-11Q2 ADL
23 Công tắc AZ-7100 ADL
24 Công tắc AZ-7120 ADL
25 Công tắc AZ-7121 ADL
26 Công tắc AZ-7140 ADL
27 Công tắc AZ-7141 ADL
28 Công tắc AZ-7144 ADL
29 Công tắc AZ-7124 ADL
30 Công tắc AZ-7166 ADL
31 Công tắc AZ-7110 ADL
32 Công tắc AZ-7310 ADL
33 Công tắc AZ-7311 ADL
34 Công tắc AZ-7312 ADL
35 Công tắc V-15-1C25 ADL
36 Công tắc V-151-1C25 ADL
37 Công tắc V-152-1C25 ADL
38 Công tắc V-153-1C25 ADL
39 Công tắc V-154-1C25 ADL
40 Công tắc V-155-1C25 ADL
41 Công tắc V-156-1C25 ADL
42 Công tắc MJ1-6101 ADL
43 Công tắc MJ1-6102 ADL
44 Công tắc MJ1-6111 ADL
45 Công tắc MJ1-6112 ADL
46 Công tắc MJ1-6102R ADL
47 Công tắc MJ1-6104 ADL
48 Công tắc MJ1-6114 ADL
49 Công tắc MJ1-6107 ADL
50 Công tắc MJ1-6117 ADL
51 Công tắc D4MC-1000 ADL
52 Công tắc D4MC-1020 ADL
53 Công tắc D4MC-2000 ADL
54 Công tắc D4MC-2020 ADL
55 Công tắc D4MC-3030 ADL
56 Công tắc D4MC-5000 ADL
57 Công tắc D4MC-5020 ADL
58 Công tắc D4MC-5040 ADL
59 Công tắc Z-15GQ22-B ADL
60 Công tắc hành trình ADL
Bussmann
1 Cầu chì 170M2667 BSM
2 Cầu chì 170M2666 BSM
3 Cầu chì 32ET BSM
Loyee
1 Cable USB-SC09 Loyee
SIKA
1 Flow switch VH780EI Sika
IFM
1 Sensors II5742 IFM
2 Sensors IG5806 IFM
NHỮNG LOẠI KHÁC
1 Biến thế 220V/110
2 220V/18V
3 220V/8V
4 Cầu chì 63A
5 Cầu chì 10A
6 Cầu chì Taiwan 25A
7 Cầu chì Taiwan 3A
8 Cable USB 2.0 TO RS 232
9 Công tắc XB 7 ED21P
10 Công tơ điện 3 pha MV3E4 số SX:             08 061738       _ EMIC
11 Công tơ điện 3 pha
12 Cốt tròn 2.5
13 Khớp nối 6p (nhựa)
14 Khớp nối 6p (nhôm)
Coupling.
15 Mavilor Motors D40 Ke 10 V/Krpm 279413
16 Đồng hồ QR-P6
17 Đồng hồ BEW AC 500/5A
18 Đồng hồ Camsco CP-96 800/5
19 Mini Motor Siren MS-190
20 Khớp nối PR-02-08
21 Terminal Blocks TC – 3004, 300A – 4P
22 LN203X17G51
23 Động cơ giảm tốc MI 70FP Siti
24 CT phi 35 100/5A
25 Biến dòng 300/5
26 Bộ điều khiển tụ bù SK6
27 Cable 0.3/0.5KV Shield Control Cable 3C x 0.5QSMM (20/0.18) SANG JIN
28 Cable WAK4-2-WAS 4/S90 8006739 ESCHA
29 Cáp nguồn
30 Cable
31 Công tắc có chìa khóa YSAK2-311
32 Công tắc xoay 1NO-1NC YW1S-2E11 IDEC
33 Tiếp điểm phụ ZBE 101
34 Tiếp điểm phụ
35 Nút nhấn vàng IDEC
36 Nút nhấn xanh có đèn YW1-2ME10Q4(G) IDEC
37 Dừng khẩn YW1BV4E01R IDEC
38 Cầu chì RST 10 1250a China
39 Cable SC-09 China
40 Nút nhấn nhả có đèn tròn
màu xanh lá
NP6-22D/3Y 24DVC
41 Bearing N4920
51314
RIKO
1 Sensor SN04-N RIKO
BRAHMA
1 Control box CM391N.2 BRAHMA
KOYO
Encoder TRD-J100-RZ-1M KOYO
1 Encoder TRD-J600-RZ-1M KOYO
2 Encoder TRD-J360-RZ-1M KOYO
3 Encoder TRD-J500-RZ-1M KOYO
4 Encoder TRD-J1000-RZ-1M KOYO
LION
1 Sensor LRD6110 LION
FUJI
1 Contactor SC-N6 FUJI
2 Contactor SC-N2S FUJI
3 Contactor SC-N1 FUJI
4 Cầu Diole 6RI100G-160 FUJI
5 Temperature Controller PXR9TAY1-8V000-A FUJI
CEM
1 Thermometer DT-8806H CEM
CHELIC
1 Sensor CS-9D Chelic
REP
1 Coupling DR 6×8 D25 L40 REP
2 Coupling DB 6X6 D23 L32 REP
3 Coupling DB8X8 D23 L32 REP
4 Coupling DT8X8 D26 L46 REP
5 Coupling DR8X8 D18 L25 REP
6 Coupling DR6X6 D18 L25 REP
7 Coupling DR6X8 D18 L25 REP
8 Coupling BF6X6 D25 L34 REP
9 Coupling BF6X8 D25 L34 REP
10 Coupling BF8X8 D25 L34 REP
MTS
1 Sensor STC09131 MTS
ZD
1 Induction motor 5IK90A-SF ZD
GEMU
1 Màng van M52 GEMU
NEGELE
1 Sensor DAC-0.4REL Negele
CONNECTWELL
Fuse 0.5A 48v Connectwell
Terminal CSFV4 (L) Connectwell
CROUZET
1 Relay SSR 5A 32 VDC Crouzet
WENGLOR
1 Sensor S0953N Wenglor
2 Sensor HN55PBV3 Wenglor
IKURA
1 Fan 7556G1X Ikura
Allen Bradley
1 AB motor MPL-B520K-MJ22AA Allen Bradley
Gear DS150L2-15-28-130
Advertisements

, , ,

  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: