Atech 03-2010

STT Tên Mã hàng Hiệu Tồn
KUEBLER
1 Encorder 8.3700.1331.0360 Kuebler
2 Encorder 8.3700.1332.0010 Kuebler 1
3 Encorder 8.3700.1332.0100 Kuebler 1
4 Encorder 8.3700.1332.0360 Kuebler 7
5 Encorder 8.3700.1332.0500 Kuebler 1
6 Encorder 8.3700.1332.1000 Kuebler 15
7 Encorder 8.3700.1332.1024 Kuebler 5
8 Encorder 8.3700.1334.0360 Kuebler 1
9 Encorder 8.3700.1334.0500 Kuebler 1
10 Encorder 8.3720.5631.1024 Kuebler 3
11 Encorder 8.3720.5611.1024 Kuebler 4
12 Encorder 8.5820.1861.0100 Kuebler 3
13 Encorder 8.5820.1861.0200 Kuebler 1
14 Encorder 8.5800.2152.2048 Kuebler 1
15 Encorder 8.A02H.54A1.1024 Kuebler 1
16 Encorder T8.5000.C820.2500.0013 Kuebler
17 Encorder 05.2400.0040.1000.5045, 8-30 VDC Kuebler 1
18 6.521.012.300 Codix, 10-30 VDC Kuebler 1
19 Encoder 8.5000.8114.1000 Kuebler 1
20 Cable nối cảm biến 8.0000.6901.0005.0031 Kuebler 2
21 Cable nối cảm biến 05..WAK4-2.WAS4/S90 Kuebler
22 8.LI 20.1121.2050 Kuebler 1
23 BI3U-MT12E-1P6X-H1141 Kuebler
24 WWAK4-2/S398/S399 Kuebler
25 Encorder 8.3700.1334.0360 Kuebler 1
26 Encorder 8.5870.3642.G142 Kuebler
27 Encorder 8.0000.5042.0000 Kuebler
28 Encorder 8.0010.4D00.0000 Kuebler
29 Encorder D8.4C1.0600.6324.G321 Kuebler
30 Encorder 8.5868.1231.3112 Kuebler
31 Encorder cable WAKS8-10/P00 Kuebler Fritz 1
32 Encorder cable WAKS8-2/P00 Kuebler Fritz 1
ORIENTAL MOTOR
1 Motor AC 1 phase output 25W USM425-402W Oriental Motor 1
2 Speed Control Unit USP425-2E Oriental Motor 1
3 GF B5G30 + FBLD 120 CW Oriental Motor 1
4 Speed Control Unit USP590-2E Oriental Motor 1
5 FBLD120CW Oriental Motor 1
SAGINOMIYA
1 ALS-C1050L1 Saginomiya 2
2 TNE-SNPR-N21 _ PEK-02H001 Saginomiya 2
3 SNS-C130W Saginomiya 2
4 Sensor PEK-02H001-L16530 Saginomiya 2
Motor M.G.M
1 Motor GA04401000000 BA 80 B4 KW 0.75 230/400 B5 MGM 1
2 Motor GA02430000000 BA 71B4 KW 0.37 230/400 B3 MGM 1
3 Motor GC11300350000 BA D 100 LA2/4 KW 2.2/1.5 400 B3 MGM 1
MITSU
1 BH-D6 C25 MCB 1P25A (6KA) Mitsu 2
2 BH-D6 C40 MCB 2P 40A Icu=6Ka Mitsu 1
3 BH-D6 C50 MCB 3P 50A Icu=6Ka Mitsu 1
4 TH – N20 Mitsu 2
5 TH – N12 Mitsu 1
6 FR-D740-7.5K Inverter Mitsu 1
7 FX1N-24MR-ES/UL Mitsu 1
8 FX1S-20MT-001 Mitsu 1
9 Programmable controller F940GOT-LWD-E Mitsu
SIEMENS
1 3RV1011-1AA10 Siemens
2 3RV1021-1GA10 Siemens
3 3RW3016-1CB14 Siemens
4 3RW3034-1AB14 Siemens
5 5SY 6106-7 Siemens
6 5SM 1 314-0 Siemens
7 3VL4731-1DC36-0AA0 Siemens
8 3VL6780-1AE36-0AA0 Siemens
9 3RT1024-1AP00 Siemens
10 3RT1015-1AP01 Siemens
11 5SP42-C100 Siemens 1
12 6ES7 214-1BD23-OXBO Siemens
13 6ES7 212-1BB23-OXBO Siemens 1
14 Fuse Fuse 32A 10×38 Siemens 15
15 6ES7 216-2BD23-0XB0 Siemens
16 6ED1 055-1MB00-0BA1 Siemens 2
17 6ES7 223-1HF22-0AX0 Siemens
18 6ES7 901-3CB30-0AX0 Siemens 1
19 6ED1 052-1FB00-0BA6 Siemens
MERLIN GERIN
1 EZC 100N-1050 50A Merlin 1
2 EZC 100N 3100 Merlin 1
3 EZC 100F 3015 Merlin 1
4 C60N-C16-24337 Merlin 3
5 C60a C10-23878 Merlin 1
6 29630 Merlin
7 23880 Merlin 8
TELEMECANIQUE
1 Relay LRD 05 Tele 1
2 LRD 06 Tele 1
3 LRD 07 Tele 2
4 LRD 14 Tele 2
5 GV2 ME21 Tele 1
6 LC1D 38M7 Tele 2
7 GV2 ME20 Tele 1
8 Button ZB5 AW353 (Xanh) Tele 1
9 Button Red Tele 2
10 Button Yellow Tele
11 Green Button XB7-AE-31P Tele 1
12 Yellow Button XB7-AE-51P Tele 1
13 CP23849 Tele 1
14 Limit Switch XCK-J10511 Schneider
CONCH
1 Cầu chì Fuse 50FE Conch 10
2 Sensor PU-08 Conch 1
3 Power Regulator TRD-4035Z Conch 1
4 Power Regulator TRA-4125P-L Conch 1
5 Power Regulator TRD 2100P Conch
6 Power Regulator TRA 4050P Conch 1
7 Power Regulator TRD 4125P Conch 1
8 Couter CU-60K Conch
AUTONICS
1 Sensor PR 18-5A0 Autonics 2
2 Temperature Controller TZ 4ST-14R Autonics 1
3 Cảm biến từ PSN17-8DP Autonics 1
OMRON
1 H3JA-8C Omron 1
2 Relay kiếng MY2N-220/240 VAC Omron 1
3 E6B2-CWZ6C 360P/R Omron
4 PF083A-E Omron
E2E-X2E2-M1 OMS Omron 1
5 Power Supply S8JX-10024CD Omron
6 Sensor + đầu nối JSE-E2EX5E1M1-XS2FD422D Omron
7 Chân đế P2R-05-P Omron
8 P2R-08-P Omron
9 Relay G2R-1-SN Omron
10 G2R-2-SN Omron
11 Air Filter AF40-04 Omron
BALLUFF
1 Sensor BES 516-300-S135-S4-D Balluff 2
2 BES 516-370-BO-C-03 Balluff 1
3 BES 516-324-EO-C-PU-02 Balluff 1
4 BOS 5K-PS-IX10-S75 Balluff 1
5 Cable BKS-B 19-4-05 0832 DE Balluff 1
MEAN WELL
1 Nguồn S-35-24 Mean Well
2 S-350-24 Mean Well
BAUMER
1 Presure gauge MDX7 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/30 Baumer 4
2 Presure gauge MDX 150 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/029 Baumer 4
3 Presure gauge MEX5D20B20 MEX5 D G1/4 0+6 BAR Baumer 2
4 Presure gauge MEX5D31B22 MEX5 D G1/2 BH1 0+10 BAR Baumer 2
5 Presure gauge MEX5D63B20 MEX5 D 1/2NPT 0+6 BAR BH3 Baumer 2
6 Presure gauge MEX5D30B20 MEX5 D G1/2 0+6 BAR Baumer 2
7 Presure gauge MEX5D30B22 MEX5 D G1/2 0+10 BAR Baumer 2
8 Presure gauge MEX5D60B22 MEX5 D 1/2NPT 0+10 BAR Baumer 2
9 Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B220 CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+10BCONNECT.DIN Baumer 2
10 Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B260 CTX3 4-20MA G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 Baumer 2
11 Pressure Transmitter (Sensor) CTX363B260 CTX 4-20MA 1/2NPT 0+25BAR DIN43650 Baumer 1
12 Pressure Transmitter (Sensor) CTX333B200 CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+6 BCONNECT.DIN Baumer 1
13 Pressure Transmitter (Sensor) CTX233B220 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+10 BAR DIN 43650 Baumer 2
14 Pressure Transmitter (Sensor) CTX233B260 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 Baumer 2
15 Pressure Transmitter (Sensor) CTX263B200 CTX 2 1/2NPT NBR 0+6 BAR DIN43650 Baumer 1
16 Pressure Transmitter (Sensor) CTX223B260 CTX 2 G1/4 NBR 0+25 BAR DIN43650 Baumer 1
17 Pressure sensor E9233MB18R Baumer
SELET
1 Capacitive sensor K0130NOC5 Selet
WACHENDORFF
1 Encoder WDG 115M-720-AB-H30-S3-AA0 Wachendorff 4
2 Female cable connector KD76703 Wachendorff 2
INSERT DEAL
1 Pressure regulator R123 3/4 L1 ID 1
VULCANIC
2 Đồng hồ nhiệt 30633.22
MICRO DETECTOR
1 Sensor MS6/00-0E MD 1
2 Sensor SS2/LP-0E MD 1
3 Sensor SS2/AN-0E MD 1
4 Sensor MSE/00-0E MD 5
5 Sensor MSR/00-0E MD 5
KRONES
1 Temperature Sensor             0-900-01-421-3       PT-100, 0-100 Deg C Krones 1
2 Temperature Sensor             0-900-01-441-7       PT-100, 0-70 Deg C Krones 1
EIDE TECH
1 Encoder Z115-720-824-B-B-CM-R 1
MOTOVARIO
1 Gear Motor NRV 030, I=5, N: 5146273 Vario 1
2 Gear Motor NRV 030, I=5, N: 5142995 Vario 1
3 Gear Motor NMRV 090, I=20, N: 5249359 Vario 1
4 Gear Motor NMRV 090, I=20, N: 0028347 Vario 1
5 Gear Motor NMRV 075, I=80, N: 5349918 Vario
6 Gear Motor NRV 130: 0394189 Vario 1
7 Gear Motor BM 112 M4 – B5 2
8 Gear 4IK25GN-S/4GN15K 2
CONTRINEX
1 Sensor PRK-5555-320-40-JW Contrinex 1
XTG
1 Sensor XTFJ-R30M-10A2KA XTG 1
OMCH
1 Sensor E3F-DS10C4 OMCH 15
ShenZhen FOTEKA(Sensor HTL)
1 Sensor HTL-Q05PIE, 10-30VDC, PNP HTL 3
2 Sensor HTL-Q05N1E, 10-30VDC, NPN HTL 3
1 Sensor HTL-Q05P1E HTL 2
2 Sensor HTL-Q05NIE HTL 2
3 Sensor HTL-Q05PIS HTL 2
Sensor HTL-Q05N2E HTL 2
LODIELE
1 Cầu chì HV Fuse XRNP 35KV; 0,5A / 50kA size 25 x 460mm Lodiele 2
HANYOUNG
1 Còi báo HY-256-24 HY 1
2 Domino 1P, 15 A HYBT-15 HY 130
3 Má chặn nhựa cho domino 15A HYBT-02 HY 5
ANDELI
1 Công tắc Z-15G-B ADL 5
2 Công tắc Z-15GD-B ADL 5
3 Công tắc Z-15GS-B ADL 5
4 Công tắc Z-15GW-B ADL 5
5 Công tắc Z-15GW2-B ADL 5
6 Công tắc Z-15GW22-B ADL 5
7 Công tắc Z-15GW21-B ADL 5
8 Công tắc Z-15GQ-B ADL 5
9 Công tắc Z-15GQ21-B ADL 5
10 Công tắc Z-15HW24-B ADL 5
11 Công tắc Z-15HW78-B ADL 5
12 Công tắc Z-15W2277-B ADL 5
13 Công tắc LXW5-11Z ADL 5
14 Công tắc LXW5-11D ADL 5
15 Công tắc LXW5-11N1 ADL 5
16 Công tắc LXW5-11N2 ADL 5
17 Công tắc LXW5-11G1 ADL 5
18 Công tắc LXW5-11G2 ADL 5
19 Công tắc LXW5-11G3 ADL 5
20 Công tắc LXW5-11M ADL 5
21 Công tắc LXW5-11Q1 ADL 5
22 Công tắc LXW5-11Q2 ADL 5
23 Công tắc AZ-7100 ADL 5
24 Công tắc AZ-7120 ADL 5
25 Công tắc AZ-7121 ADL 5
26 Công tắc AZ-7140 ADL 5
27 Công tắc AZ-7141 ADL 5
28 Công tắc AZ-7144 ADL 5
29 Công tắc AZ-7124 ADL 5
30 Công tắc AZ-7166 ADL 5
31 Công tắc AZ-7110 ADL 5
32 Công tắc AZ-7310 ADL 5
33 Công tắc AZ-7311 ADL 5
34 Công tắc AZ-7312 ADL 5
35 Công tắc V-15-1C25 ADL 5
36 Công tắc V-151-1C25 ADL 5
37 Công tắc V-152-1C25 ADL 5
38 Công tắc V-153-1C25 ADL 5
39 Công tắc V-154-1C25 ADL 5
40 Công tắc V-155-1C25 ADL 5
41 Công tắc V-156-1C25 ADL 5
42 Công tắc MJ1-6101 ADL 5
43 Công tắc MJ1-6102 ADL 5
44 Công tắc MJ1-6111 ADL 5
45 Công tắc MJ1-6112 ADL 5
46 Công tắc MJ1-6102R ADL 5
47 Công tắc MJ1-6104 ADL 5
48 Công tắc MJ1-6114 ADL 5
49 Công tắc MJ1-6107 ADL 5
50 Công tắc MJ1-6117 ADL 5
51 Công tắc D4MC-1000 ADL 5
52 Công tắc D4MC-1020 ADL 5
53 Công tắc D4MC-2000 ADL 5
54 Công tắc D4MC-2020 ADL 5
55 Công tắc D4MC-3030 ADL 5
56 Công tắc D4MC-5000 ADL 5
57 Công tắc D4MC-5020 ADL 5
58 Công tắc D4MC-5040 ADL 5
59 Công tắc Z-15GQ22-B ADL 5
60 Công tắc hành trình ADL
Bussmann
1 Cầu chì 170M2667 BSM 18
2 Cầu chì 170M2666 BSM 16
3 Cầu chì 32ET BSM 9
Loyee
1 Cable USB-SC09 Loyee
SIKA
1 Flow switch VH780EI Sika 2
IFM
1 Sensors II5742 IFM
2 Sensors IG5806 IFM
1 Biến thế 220V/110 1
2 220V/18V 1
3 220V/8V 1
4 Cầu chì 63A 1
5 Cầu chì 10A 5
6 Cầu chì Taiwan 25A 10
7 Cầu chì Taiwan 3A 10
8 Cable USB 2.0 TO RS 232
9 Công tắc XB 7 ED21P 19
10 Công tơ điện 3 pha MV3E4 số SX:             08 061738       _ EMIC 1
11 Công tơ điện 3 pha 1
12 Cốt tròn 2.5 2
13 Khớp nối 6p (nhựa) 9
14 Khớp nối 6p (nhôm)
Coupling. 4
15 Mavilor Motors D40 Ke 10 V/Krpm 279413 6
16 Đồng hồ QR-P6 1
17 Đồng hồ BEW AC 500/5A 1
18 Đồng hồ Camsco CP-96 800/5 1
19 Mini Motor Siren MS-190
20 Khớp nối PR-02-08
21 Terminal Blocks TC – 3004, 300A – 4P 1
22 LN203X17G51
23 Động cơ giảm tốc MI 70FP Siti
24 CT phi 35 100/5A 2
25 Biến dòng 300/5 1
26 Bộ điều khiển tụ bù SK6 1
27 Cable 0.3/0.5KV Shield Control Cable 3C x 0.5QSMM (20/0.18) SANG JIN 3
28 Cable WAK4-2-WAS 4/S90 8006739 ESCHA 1
29 Cáp nguồn 1
30 Cable 1
31 Công tắc có chìa khóa YSAK2-311 1
32 Công tắc xoay 1NO-1NC YW1S-2E11 IDEC 1
33 Tiếp điểm phụ ZBE 101 3
34 Tiếp điểm phụ 5
35 Nút nhấn vàng IDEC
36 Nút nhấn xanh có đèn YW1-2ME10Q4(G) IDEC 1
37 Dừng khẩn YW1BV4E01R IDEC 1
38 Cầu chì RST 10 1250a China 5
39 Cable SC-09 China 9
40 Nút nhấn nhả có đèn tròn màu xanh lá NP6-22D/3Y 24DVC
RIKO
1 Sensor SN04-N RIKO 13
BRAHMA
1 Control box CM391N.2 BRAHMA 2
KOYO
Encoder TRD-J100-RZ-1M KOYO
1 Encoder TRD-J600-RZ-1M KOYO 4
2 Encoder TRD-J360-RZ-1M KOYO 2
3 Encoder TRD-J500-RZ-1M KOYO 2
4 Encoder TRD-J1000-RZ-1M KOYO 3
LION
1 Sensor LRD6110 LION 2
FUJI
1 Contactor SC-N6 FUJI 3
2 Contactor SC-N2S FUJI 3
3 Contactor SC-N1 FUJI 3
4 Cầu Diole 6RI100G-160 FUJI 3
CEM
1 Thermometer DT-8806H CEM 6
CHELIC
1 Sensor CS-9D Chelic 5
REP
1 Coupling DR 6×8 D25 L40 REP 2
2 Coupling DB 6X6 D23 L32 REP 20
3 Coupling DB8X8 D23 L32 REP 5
4 Coupling DT8X8 D26 L46 REP 5
5 Coupling DR8X8 D18 L25 REP 5
6 Coupling DR6X6 D18 L25 REP 8
7 Coupling DR6X8 D18 L25 REP 5
8 Coupling BF6X6 D25 L34 REP 20
9 Coupling BF6X8 D25 L34 REP 5
10 Coupling BF8X8 D25 L34 REP 5
MTS
1 Sensor STC09131 MTS
ZD
1 Induction motor 5IK90A-SF ZD 2
GEMU
1 Màng van M52 GEMU 8
NEGELE
1 Sensor DAC-0.4REL Negele
CONNECTWELL
Fuse 0.5A 48v Connectwell
Terminal CSFV4 (L) Connectwell
CROUZET
1 Relay SSR 5A 32 VDC Crouzet 9
WENGLOR
1 Sensor S0953N Wenglor
2 Sensor HN55PBV3 Wenglor
TỔNG CỘNG
Advertisements

, , ,

  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: